Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Маріупольський коледж ПДТУ (0629) 33-34-32, 33-70-22
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Георгієвська 69  (карта)
http://mkpstu.ucoz.com

Маріупольський коледж ПДТУ

Маріупольський коледж ПДТУ – молодий, перспективний учбовий заклад другого рівня акредитації, який має необхідний кадровий потенціал, матеріально-технічну базу

Історична довідка

Маріупольський коледж ПДТУ (м. Маріуполь) організований у 1901 році за рішенням Маріупольської міської думи як нижче механіко-технічне училище

У 1927 р. перейменований як металургійний технікум Наркому воєнної промисловості.

У 1963 р. перейменований в Індустріальний технікум (розпорядження Ради Міністрів УРСР №144 від 08.02.1963 р.) і підпорядкований Міністерству чорної металургії УРСР.

У 1992 р. технікум увійшов до складу Державного комітету України з металургійної промисловості (наказ Держкомітету від 10 січня 1992 р. № 7).

На підставі Постанови Кабінету Міністрів "Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів" від 25.05.1997 р. № 526 та наказу Міністерства освіти "Про реформування мережі вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти" від 20.06.1997 р. № 218 технікум увійшов до складу Приазовського державного технічного університету (ПДТУ) як структурний підрозділ без права юридичної особи.

Наказом МОНУ від 16.04.2009 р. № 331 «Про реорганізацію структурних підрозділів Приазовського державного технічного університету» Індустріальний технікум ПДТУ та Маріупольський коледж ПДТУ реорганізовано шляхом об'єднання в Маріупольський коледж Приазовського державного технічного університету.

Основним документом, який регламентує діяльність коледжу є Статут ПДТУ та Положення про МК ПДТУ, в якому враховано специфіку навчального закладу.

Зміст освіти визначається освітньо-професійною програмою підготовки, навчальними програмами дисциплін, іншими нормативними актами органів державного управління освіти та технікуму.

Відомості про спеціальності

«Зварювальне виробництво» – по закінченню навчання студенти отримують кваліфікацію технік-технолог зварювального виробництва з напряму «Машинобудування та матеріалообробка». Згідно рейтингу випускники розподіляються і направляються на такі підприємства міста: ВАТ «ММК ім. Ілліча», ВАТ «МЗВМ», ВАТ «Азовзагальмаш», ТОВ «Судоремонтний завод» на посади: технік-технолог, технік з підготовки виробництва, майстер виробничої діяльності, начальник бригади, директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми).

«Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» - по закінченню навчання студенти отримують кваліфікацію технік-електрик з напряму «Електротехніка та електромеханіка». Згідно рейтингу випускники розподіляються і направляються на такі підприємства міста: ВАТ «ММК ім. Ілліча», ВАТ «МЗВМ», ВАТ «Азовзагальмаш», ТОВ «Судоремонтний завод» на посади: технік-електрик, майстер дільниці, енергетик цеху, електромонтажник-налогоджувальник, начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості та підприємствах різних форм власності.

«Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» - по закінченню навчання студенти отримують кваліфікацію технік-електромеханік з напряму «Автоматика та управління». Згідно рейтингу випускники розподіляються і направляються на такі підприємства міста: ВАТ «ММК ім. Ілліча», ВАТ «МЗВМ», ВАТ «Азовзагальмаш», ТОВ «Судоремонтний завод» на посади: технік з налагодження, технік-конструктор, електромеханік дільниці, монтажник-налагоджувальник КВП, контролер електромонтажних робіт, електромонтер, монтажник апаратури та систем автоматичного контролю, КВП та автоматики, слюсар з КВП та автоматики.

«Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» - по закінченню навчання студенти отримують кваліфікацію технік-технолог з напряму «Машинобудування та матеріалообробка». Згідно рейтингу випускники розподіляються і направляються на такі підприємства міста: ВАТ «ММК ім. Ілліча», ВАТ «МЗВМ», ВАТ «Азовзагальмаш», ТОВ «Судоремонтний завод» на посади: майстер виробничої дільниці, майстер контрольної дільниці, начальник дільниці, директор малого промислового підприємства, технік-технолог, технік з нормування праці, контролер верстатних і слюсарних робіт.

«Організація туристичного обслуговування» - по закінченню навчання студенти отримують кваліфікацію фахівець з організації туризму з напряму «Туризм». Згідно рейтингу випускники розподіляються і направляються в готелі, туристичні агентства, бюро подорожей міста на посади: фахівець з готельного обслуговування, оператор автоматизованого розрахунку в готелі, адміністратор готелю (туркомплексу), черговий, агент туристичного бізнесу, екскурсовод.

«Організація обслуговування на транспорті» - по закінченню навчання студенти отримують кваліфікацію фахівець у галузі управління обслуговування на транспорті з напряму «Менеджмент». Згідно рейтингу випускники розподіляються і направляються в транспортні організації міста на посади: агент із замовлень населення на перевезення, агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті), експедитор з перевезень вантажів, черговий по транспортно-експедиційному агентству (філіалу), черговий по залізничній станції, черговий по станції метрополітену.

«Організація перевезень і управління на автотранспорті» - по закінченню навчання студенти отримують кваліфікацію технік-організатор перевезень з напряму «Транспортні технології». Згідно рейтингу випускники розподіляються і направляються в транспортні організації міста на посади: технік-технолог (механіка, організатор перевезень), диспетчер автомобільного транспорту, диспетчер з міжнародних перевезень, диспетчер служби перевезень, диспетчер станцій.

«Правознавство» - по закінченню навчання студенти отримують кваліфікацію юрист-молодший спеціаліст з напряму «Право». Згідно рейтингу випускники розподіляються і направляються в юридичні фірми, суди та прокуратури міста на посади: фахівець по найму робочої сили, організатор по персоналу, інспектор з контролю за виконанням доручень, секретар виконкому, секретар управління, секретар судового засідання, керуючий справами виконавчого комітету, державний виконавець, розпорядник суду, кодифікатор, інспектор з контролю господарського суду, помічник голови місцевого районного суду, помічник нотаріуса, інспектор з виплати та призначення пенсій, приватний детектив, інспектор приймальних загальних і інших відділів виконавчих комітетів, молодший інспектор митної служби.

Напрями роботи

Студенти денної форми навчання проходять практику на провідних підприємствах і в організаціях міста Маріуполя. А студенти спеціальності «Правознавство» проходять практику в юридичних фірмах, судах і прокуратурі, в процесі навчання беруть участь у роботі «Юридичної клініки» і надають безкоштовні юридичні послуги населенню.

Студенти МК ПДТУ беруть участь у всіх заходах коледжу, міста, університету: «Дебют першокурсників», «Студентська весна», гумористична програма «Студентська пурга», КВК, транспортна естафета, розважально-пізнавальні шоу зі спеціальності, різноманітні розважальні і концертні програми, інтелектуальні і ділові ігри, конкурси, спортивні змагання.

Студенти коледжу з інших міст забезпечуються місцями в гуртожитку ПДТУ, а також мають нагоду скористатися послугами санаторію-профілакторію ПДТУ і спортивно-оздоровчого комплексу "Олімп".

Випускники коледжу можуть працевлаштуватися на підприємствах міста, а також мають право продовжити навчання у вищих навчальних закладах міста і України за скороченими термінами (кваліфікаційні рівні «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»), мають нагоду продовжити навчання на наступний кваліфікаційний рівень у ПДТУ на пільгових фінансових умовах.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014