Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Маріупольський механіко-металургійний коледж ПДТУ (0629) 22-12-61, 22-23-80
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Гугеля 10  (карта)
http://mmmk-pdty.dyndns.org

Маріупольський механіко-металургійний коледж ПДТУ

Маріупольський механіко-металургійний коледж ПДТУ є державним вищим учбовим закладом I рівня акредитації, який дозволяє молоді отримати базову вищу освіту і кваліфікацію "Молодший спеціаліст"

Загальна інформація

Маріупольський механіко-металургійний коледж ПДТУ здійснює підготовку на базі повної середньої освіти за наступними напрямами і спеціальностями: спеціальність "Бухгалтерський облік" (напрям "Економіка і підприємництво"), спеціальність "Розробка програмного забезпечення" (напрям "Інформатика і обчислювальна техніка"), спеціальності "Доменне виробництво", "Виробництво сталі і феросплавів", "Обробка металів тиском" (напрям "Металургія і матеріалознавство"), спеціальність "Обслуговування і ремонт устаткування металургійних підприємств" (напрям "Машинобудування і матеріалообробка"), спеціальність "Монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем" (напрям "Електротехніка і електромеханіка"), спеціальності "Організація перевезень і управління на залізничному транспорті", "Технічне обслуговування, ремонт і експлуатація тягового рухомого складу" (напрям "Транспорт і транспортна інфраструктура").

Історична довідка

Індустріальний технікум ПДТУ заснований в 1901 році за рішенням Маріупольської міської думи як Механіко-технічне училище. В 1927 році перейменований в Металургійний технікум наркома військової промисловості. В 1963 році по розпорядженню Ради Міністрів УРСР технікум переведений в підкорення Міністерства чорної промисловості. На підставі Положення Кабінету Міністрів №526 від 25.05. 1997 р. "Про вдосконалення мережі вищих і професійно-технічних закладів" і наказу Міністерство освіти "Про реформування мережі вищих учбових закладів, підлеглих Міністерству освіти" технікум ввійшов до складу Приазовського державного технічного університету (ПДТУ) як структурний підрозділ.

Напрями роботи

Матеріально-технічна база технікуму включає 59 учбових кабінетів і 28 лабораторій, бібліотеку з книжковим фондом в 75 тисяч екземплярів, 2 актові зали, учбово–виробничі майстерні, спортивно-оздоровчий комплекс.

Учбова практика проводиться в кабінетах технікуму, технологічна – на різних підприємствах і в організаціях міста. Студенти проходять ознайомлювальну, учбову, технологічну і переддипломну практики.

Більшість студентів успішно працює на металургійних комбінатах "Азовсталь" і ім. Ілліча, в приватних фірмах, в податкових інспекціях, в Пенсійних фондах і інших організаціях і на підприємствах міста.

Відомості про спеціальності

5.03050901 "Бухгалтерський облік"

Кваліфікація – молодший спеціаліст з бухобліку.

Предметна галузь діяльності – облік і аналіз господарських операцій.

Навчальна практика проводиться у кабінетах технікуму, технологічна – на різних підприємствах та організаціях міста.

Більшість студентів успішно працюють в бухгалтеріях металургійних комбінатів "Азовсталь" та ім. Ілліча, ВАТ "Азовмаш", в магазинах, приватних фірмах, у податкових інспекціях, у Пенсійних фондах та інших організаціях і підприємствах міста.

5.05010301 "Розробка програмного забезпечення"

Кваліфікація – технік-програміст.

Предметна галузь діяльності – програмне забезпечення інформаційних управляючих систем і технологій, інтелектуальних систем, автоматизованого проектування і прийняття рішень.

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу: технік-програміст, фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну), технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру.

Місце роботи – управління інформаційних технологій ВАТ "МК "Азовсталь", відділ автоматизованих систем управління виробництвом ВАТ "ММК ім. Ілліча", центр АСУ та конструкторські бюро концерну "Азовмаш", податкова інспекція, банки, районні адміністрації, обчислювальний центр Торговельного флоту Донбасу та в інших організаціях і підприємствах міста.

5.05040102 "Доменне виробництво"

Кваліфікація – технік-металург.

Предметна галузь діяльності – виплавка чавуну.

Може займати первинні посади: технік-технолог, технік-лаборант (металургія), кресляр-конструктор, диспетчер виробництва, технік з підготовки виробництва, газівник доменної печі, горновий доменної печі, контролер в виробництві чорних металів.

Майбутні фахівці вивчають підготовку сировини до доменного плавлення, доменний процес, конструкцію доменної печі, основи економіки, організації та планування виробництва.

Проходять практику: ознайомчу, навчальну, технологічну та переддипломну. Протягом практик студенти одержують робочу професію з даної спеціальності.

5.05040103 "Виробництво сталі і феросплавів"

Кваліфікація – технік-металург.

Предметна галузь діяльності – виробництво сталі у конверторах і мартенівських печах.

Може займати первинні посади: технік-лаборант, диспетчер, технік-технолог, технік з підготовки виробництва, контролер у виробництві чорних металів, сталевар конвертера, сталевар мартенівської печі, сталевар установи позапічного оброблення сталі.

Майбутні техніки-металурги вивчають у технікумі засоби та технологію виробництва сталі, властивості та призначення сталей різних марок, призначення та принцип дії обладнання сталеплавильних цехів, принципи автоматичного регулювання та управління технологічними процесами, основи економіки, організації та планування виробництва.

Проходять практику: ознайомчу, навчальну, технологічну та переддипломну. Протягом практик студенти одержують робочу професію з даної спеціальності.

5.05040106 "Обробка металів тиском"

Кваліфікація – технік-технолог (механіка).

Предметна галузь діяльності – обробка металів тиском.

Більшість випускників технікуму направляються на роботу в прокатні цехи металургійних комбінатів "Азовсталь" та ім. Ілліча, де працюють за фахом на посадах: оператор поста управління, вальцювальник стану та інші.

Під час навчання у технікумі студенти, крім теоретичного матеріалу виконують лабораторні роботи на лабораторних станах технікуму, а також проходять практичну підготовку в умовах прокатних цехів металургійних комбінатів міста. Студенти старших курсів беруть активну участь у роботі експериментально-конструкторського бюро технікуму.

5.05050205 "Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств"

Кваліфікація – технік-механік з експлуатації та ремонту устаткування.

Предметна галузь діяльності – обслуговування, ремонт і монтаж обладнання металургійних підприємств.

Спеціальність має широке застосування для вірного обслуговування та ремонту металургійного обладнання. Майбутні техніки-механіки вивчають улаштування та принцип роботи механічного, підйомно-транспортного та іншого металургійного обладнання, засоби усунення недоліків у роботі обладнання, правила розбирання та збірки машин, ремонту та монтажу деталей та вузлів механізмів.

5.05070107 "Монтаж та експлуатація засобів автоматики електричних систем"

Кваліфікація – технік-електрик.

Предметна галузь діяльності – монтаж та експлуатація засобів автоматики електричних систем.

Випускники можуть обіймати посади: техніка з налагодження та випробування, техніків-енергетиків, техніків-конструкторів, монтажник приладів і апаратури автоматичного контролю, регулювання, керування, наладчик пристроїв і апаратури автоматичного контролю, регулювання, керування, електрослюсар з ремонту і обслуговування автоматики і засобів вимірювання електростанції.

5.07010103 "Організація перевезень і управління на залізничному транспорті"

Кваліфікація – технік-організатор перевезень

Предметна галузь діяльності – організація перевезень вантажів, комерційна діяльність на залізничному транспорті.

Майбутні фахівці вивчають пристрої та технологію роботи станції, засобів механізації вантажної роботи, обладнання автоматики і телемеханіки на залізничному транспорті, упорядкування залізничних шляхів, основи експлуатації локомотивів та вагонів.

Випускники можуть обіймати посади: поїзний диспетчер, черговий по станціях, технік-аналізатор графіків руху, технік техбюро залізничного цеху, комерційний ревізор, завідувач обмінними залізничними пунктами.

5.07010501 "Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу"

Кваліфікація – технік-електромеханік.

Предметна галузь діяльності – обслуговування рухомого складу спеціальної техніки залізничного транспорту.

Місце роботи – залізничні цехи підприємств. Випускники можуть обіймати посади: майстер вагонного депо, майстер локомотивного депо, майстер пункту технічного обслуговування вагонів, диспетчер локомотивного депо, технік-технолог, технік-вимірювач.

Майбутні техніки-електромеханіки вивчають упорядкування та роботу тягового рухомого складу, правила його технічного обслуговування, ремонту та експлуатації.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014