Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Дніпропетровський технолого-економічний коледж (056) 726-87-84, 726-87-75, 726-86-88
м. Дніпропетровськ, вул. Авіаційна 33  (карта)
http://dtet.utel.net.ua

Дніпропетровський технолого-економічний коледж

Дніпропетровський технолого-економічний коледж - вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Історія

Державний вищий навчальний заклад "Дніпропетровський технолого-економічний коледж" створений у лютому 1962 року на підставі Постанови ЦК КП України та Ради Міністрів УРСР від 23.02. 62р. №204 та Постанови Дніпропетровського раднаргоспу від 22.03. 62р. №103 як технікум радянської торгівлі.

Власних приміщень, створений учбовий заклад не мав, а тому розмістився в гуртожитку заводу ім. Петровського. Контингент студентів складався з 4 груп денного та вечірнього відділень. В цьому ж році був здійснений перший випуск молодих спеціалістів у кількості 148 осіб, в тому числі: 58 осіб денного та 57 осіб вечір нього відділень отримали дипломи товарознавця промислових товарів, 16 осіб денного та 17 чоловік вечірнього відділень товарознавця продовольчих товарів.

У 1963-1964 навчальному році з планово-економічного технікуму переведено заочне відділення.

У 1965-1966 навчальному році в технікум прийнято 60 осіб на денне та 16 осіб на заочне відділення зі спеціальності "Технологія м'яса та птахопродуктів".

Трохи згодом спеціальність була замінена на нову "Технологія приготування їжі", а з 2008 року - "Виробництво харчової продукції".

У 1966 році технікуму дозволено провести набір студентів за новою спеціальністю - "Бухгалтерський облік в торгівлі".

У 1967 році було розпочато будівництво навчального корпусу, а в 1969 році - гуртожитку на 450 місць.

Після реорганізації раднаргоспів наказом Міністерства чорної металургії УРСР №434 від 27.12. 67р. перейменований у Дніпропетровський технолого-економічний технікум.

З 1997 року технікум розпочинає підготовку фахівців із спеціальностей: "Банківська справа" та "Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем", які з 2008 року зміненні відповідно на "Фінанси та кредит" та "Розробка програмного забезпечення".

Відповідно до наказу МОН України від 19.12. 2008 №1158 технікум перейменований у Державний вищий навчальний заклад "Дніпропетровський технолого-економічний коледж"

На підставі рішення ДАК МОНУ від 16.12. 2008 року, протокол №74 коледж отримав ліцензію на право підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.14010102 "Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства і торгівлі. " В цьому ж році технікум отримав ліцензію на відкриття курсів для підготовки громадян України до вступу у вищі навчальні заклади.

За час існування коледжу неодноразово змінювалась спеціалізація, форми навчання й обсяг підготовки спеціалістів..

На теперішній час кількість підготовлених фахівців становить понад 20000 осіб, які працюють у різних галузях народного господарства України.

Спеціальності

Бухгалтерський облік

Кваліфікація Бухгалтер

Термін навчання: На основі повної загальної середньої освіти 1 рік 10 місяців

На основі базової загальної середньої освіти 2 роки 10 місяців

Форма навчання денна, заочна

Вартість навчання в 2011 – 2012 н. р. денна 3700,00 грн., заочна 1900,00 грн.

Первинні посади, які здатний займати фахівець:

 • Технік з планування
 • Бухгалтер
 • Касир – експерт
 • Інспектор
 • Інспектор з інвентаризації
 • Інспектор – ревізор
 • Ревізор

Загальні відомості про спеціальність:

 • На сучасному етапі одним із основних засобів управління економікою є бухгалтерський облік. Фахівців цього профілю коледж почав готувати з 1962 року. Випускники коледжу працюють бухгалтерами, економістами, ревізорами, податковими інспекторами. Ті, хто бажає продовжити навчання, мають змогу вступити на третій курс Харківського державного університету харчування та торгівлі та інших навчальних закладів ІІІ - IV р. а.
 • Бухгалтер є першим помічником керівника. Бухгалтер – це аналітик.
 • Студенти вивчають багато дисциплін, серед яких: бухгалтерський облік, основи аудиту, економіка підприємства, фінансова діяльність, комп’ютерна техніка та ін. Теоретичні знання закріплюються на практичних заняттях та під час навчальної практики. Зі студентами працюють педагоги, які володіють своїми предметами на найвищому професійному рівні.

Фінанси і кредит

Кваліфікація Операціоніст з фінансів і кредиту

Термін навчання: На основі повної загальної середньої освіти 1 рік 10 місяців

На основі базової загальної середньої освіти 2 роки 10 місяців

Форма навчання денна, заочна

Вартість навчання в 2011 – 2012 н. р. денна 3700,00 грн., заочна 1900,00 грн.

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець:

 • Старший контролер – операціоніст
 • Бухгалтер
 • Економіст ІІ категорії
 • Старший контролер – касир

Загальні відомості про спеціальність:

 • Підготовка фахівців зі спеціальності ведеться з 1997 року. Навчально-виховний процес з циклу спеціальних дисциплін ведуть викладачі зі значним досвідом роботи. Існуючі лабораторії та кабінети за своїм оснащенням, оформленням, методичним забезпеченням відповідають сучасним вимогам та дозволяють готувати висококваліфікованих спеціалістів.
 • Молодший спеціаліст готується для роботи у фінансово – кредитній системі з обслуговуванням юридичних та фізичних осіб у сфері грошового ринку, ринку цінних паперів, позичкових капіталів, зовнішніх економічних зв’язків. Може працювати у комерційних банках, парабанках (пенсійних фондах), страхових фондах, кредитних спілках, розрахункових центрах, управліннях, інкасації.

Товарознавство та комерційна діяльність

Кваліфікація Товарознавець – комерсант

Термін навчання: На основі повної загальної середньої освіти 1 рік 10 місяців

На основі базової загальної середньої освіти 2 роки 10 місяців

Форма навчання денна, заочна

Вартість навчання в 2011 – 2012 н. р. денна 3700,00 грн., заочна 1900,00 грн.

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець:

 • Завідувач ринку
 • Завідувач секції
 • Завідувач складу
 • Завідувач комори
 • Завідувач відділу
 • Директор (керівник) малої торговельної фірми
 • Керуючий магазином
 • Інспектор з контролю якості продукції
 • Технік – інспектор
 • Агент комерційний
 • Агент торговельний
 • Комівояжер
 • Представник торговельний
 • Інспектор торговельний
 • Інспектор – товарознавець
 • Товарознавець
 • Торговельний брокер (маклер)
 • Експедитор Інспектор
 • Інструктор
 • Інструктор з організаційно – масової роботи

Загальні відомості про спеціальність. Комерційне відділення готує фахівців за спеціальністю "Товарознавство та комерційна діяльність", які зможуть:

 • заснувати власну справу;
 • працювати менеджерами, комерційними агентами, брокерами, товарознавцем – експертом на митницях та ін.

Більше 45 років працює в коледжі товарознавче відділення. Під впливом часу, змін в економіці і суспільстві процес навчання товарознавчій спеціальності набув нових відтінків. Одним із предметів, що формують професійний рівень майбутнього комерсанта, є "Товарознавство продовольчих і непродовольчих товарів". Вивчаючи його, студенти отримують фундаментальні знання щодо асортименту товарів, їх товарознавчої характеристики, сучасних видів тари та упаковки та ін.

На лекціях та практичних заняттях до послуг студентів – сучасний відео – аудіо комплекс методичного забезпечення навчального процесу, виконаний на високому методичному рівні, зразки всіх груп продовольчих і непродовольчих товарів.

Важливе місце відводиться організації самостійної роботи студентів. Зі студентами працюють найкращі педагоги, як володіють своїми предметами на високому професійному рівні.

Розробка програмного забезпечення

Кваліфікація Технік – програміст

Термін навчання: На основі повної загальної середньої освіти 2 роки 10 місяців

На основі базової загальної середньої освіти 3 роки 10 місяців

Форма навчання денна

Вартість навчання в 2011 – 2012 н. р. 3700,00 грн.

Первинні посади, які здатний займати фахівець:

 • Технік – програміст, технік І, ІІ категорії, оператор комп’ютерного набору

Загальні відомості про спеціальність:

 • Коледж готує спеціалістів зі спеціальності "Розробка програмного забезпечення" з 1997 року. Випускники можуть працювати на підприємствах різних форм власності у сфері інформатизації, створюючи та експлуатуючи програмне забезпечення різних типів, а саме: розрахункові задачі, автоматизовані системи, Web-дизайн, реклама, робота з графікою, обслуговування баз даних, офісні програми.
 • Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання з даної спеціальності у ВНЗ ІІІ – IV р. а. Оформлено договір з Дніпропетровським національним гірничим університетом, де студенти можуть продовжити навчання за скороченим терміном. Крім того, студенти можуть вступати до Дніпропетровського національного університету (Університет довузівської підготовки і післядипломної освіти, факультет перепідготовки спеціалістів).

У коледжі створена необхідна навчально-методична база:

 • навчальний обчислювальний центр з двома дисплейними класами,
 • 2 лабораторії обчислювальної техніки,
 • лабораторія мікропроцесорної техніки, які оснащені сучасною комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням.

Достатньо високий кадровий потенціал, 83% педпрацівників мають першу та вищу кваліфікаційні категорії. Коледж гарантує якість підготовки спеціалістів на належному рівні відповідно до сучасних вимог.

Виробництво харчової продукції

Кваліфікація Технік – технолог з технології харчування

Термін навчання: На основі повної загальної середньої освіти 2 роки 5 місяців

На основі базової загальної середньої освіти 3 роки 5 місяців

Форма навчання денна, заочна

Вартість навчання в 2011 – 2012 н. р. денна 3700,00 грн., заочна 1900,00 грн.

Первинні посади, які здатний займати фахівець:

 • Керуючий (менеджер) підприємством харчування
 • Завідувач підприємства громадського харчування
 • Начальник виробництва (в закладах харчування)
 • Керуючий рестораном (кафе, їдальнею і т. ін.)
 • Технік – технолог з технології харчування
 • Завідувач виробництва в закладах харчування
 • Шеф – кухар
 • Адміністратор залу (в закладах харчування)
 • Виробник харчових напівфабрикатів 5-й розряд
 • Кухар 6-й розряд
 • Кухар 5-й розряд
 • Кухар дитячого харчування 5-й розряд
 • Кондитер 5-й розряд
 • Бармен 5-й розряд
 • Офіціант
 • Метрдотель
 • Член бригади ресторану

Загальні відомості про спеціальність. Підготовка фахівців зі спеціальності ведеться з 1962 року. За цей час накопичений значний досвід підготовки молодших спеціалістів техніків – технологів громадського харчування. Випускники коледжу працюють на підприємствах з різними формами власності і традиційно користуються великим попитом на ринку праці України. За період навчання студенти проходять три види практики: навчальну, технологічну, переддипломну на кращих підприємствах громадського харчування міста.

Ресторанне обслуговування

Кваліфікація Адміністратор (господар) залу

Термін навчання: На основі повної загальної середньої освіти 2 роки 5 місяців

На основі базової загальної середньої освіти 3 роки 5 місяців

Форма навчання денна

Вартість навчання в 2011 – 2012 н. р. денна 3700,00 грн.

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець:

 • Адміністратор (господар) залу
 • Бармен
 • Метрдотель
 • Офіціант
 • Продавець непродовольчих товарів
 • Продавець продовольчих товарів

Первинні посади, які може займати фахівець:

 • Адміністратор (господар) залу
 • Бармен (5-й розряд)
 • Метрдотель (5-й розряд)
 • Офіціант (5-й розряд)
 • Продавець непродовольчих товарів_ (5-й розряд)
 • Продавець продовольчих товарів_ (5-й розряд)
 • Завідуючий секції (відділу)
 • Завідуючий складу

Загальні відомості про спеціальність:

 • Підготовка фахівців зі спеціальності ведеться в коледжі з 2009 року. Ця професія пов’язана з організацією обслуговування населення в закладах ресторанного господарства і торгівлі.
 • Навчання у нас гарантує отримання сучасної професії, яка має високий попит на ринку праці.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 02.10.2014