Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  



Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Дніпропетровський індустріальний коледж (0562) 36-14-09
м. Дніпропетровськ, пр. Калініна 55  (карта)
http://www.inc.dp.ua/

Дніпропетровський індустріальний коледж

Дніпропетровський індустріальний коледж – один з найстаріших в Україні вищих навчальних закладів, якому у 2011 році виповнилося 75 років

Загальна інформація

Дніпропетровський індустріальний коледж - це:

 • вищий навчальний заклад першого рівня акредитації;
 • можливість безкоштовного навчання на всіх спеціальностях;
 • цікаві та потрібні професії, без яких неможливі металургійна, енергетична та інші області промисловості;
 • висококваліфіковані і досвідчені викладачі, яких знають і цінують на Батьківщині і за межами держави;
 • доступне і зрозуміле подання матеріалу з навчальних дисциплін, викладання за новими методиками;
 • модернізована навчально-матеріальна база, яка відповідає всім навчальним вимогам і включає діючі моделі і макети, сучасні контрольно-вимірювальні прилади, комп'ютерну техніку;
 • ціле студентське містечко, розташоване у робітничому Ленінському районі, з 3-ма навчально-лабораторними корпусами, їдальнею, плавальним басейном, гуртожитком, навчально-виробничими майстернями;
 • гарні умови не тільки для навчання, але і для відпочинку студентів - читальний, актовий, спортивний, тренажерний зали, бібліотека з книжковим фондом близько 140 тисяч екземплярів;
 • регулярна виплата стипендії студентам, що добре навчаються.

Історія

У серпні 1936 року наказом Наркомату важкої промисловості СРСР був створений Дніпропетровський індустріальний технікум.

Створення такого навчального закладу ставило за мету забезпечення керівниками середньої ланки металургійних підприємств східних і південних регіонів України.

В роки окупації міста німецько-фашистськими загарбниками (1941-1943р.) матеріальна база, учбово-методичне забезпечення, викладацькі кадри, студенти були евакуйовані в глибокий тил (м. Орськ, Казахстан), де продовжувалася підготовка фахівців для оборонної промисловості.

У 1967 році Постановою Президії Верховної Ради СРСР за видатні заслуги в підготовці висококваліфікованих фахівців технікум був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора.

Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу

Сьогодні навчально-матеріальна база технікуму складається з трьох оснащених навчальних корпусів, зимового плавального басейну, навчальних майстерень, гуртожитку, що займають площу близько 5 гектарів.

Навчально-виховний процес забезпечують 76 педагогічних працівників. Серед них 7 викладачів мають звання "Відмінник освіти України", 1 викладач - кандидат технічних наук, 38 викладачів вищої і першої категорій.

За роки існування в технікумі підготовлено близько 30000 кваліфікованих фахівців. Понад 80% керівників середньої ланки (начальників цехів, майстрів, бригадирів і ін.). Багато випускників займали і займають керівні посади. Колишній міністр чорної металургії Казанець І. П., кандидат технічних наук, лауреат Державної премії Шеховець Н. А., член-кореспондент Академії наук України, директор підприємства міських електричних мереж Коваль В. В., декан факультету НМетаУ, доктор технічних наук, професор Лиханський В. І., доцент ДГА, кандидат технічних наук Лапицький С. А., головний інженер заводу ім. Петровського Шевченко Т. Г. і багато інших у свій час навчалися в індустріальному технікумі.

Відповідно рішенню ДАК від 11 квітня 2001 року, протокол №32, технікум акредитований як вищий навчальний заклад 1 (першого) рівня.

За наказом Міністерства освіти і науки України №1074 від 27 листопада 2008 року Дніпропетровський індустріальний Дніпропетровський індустріальний технікум перейменовано у Державний вищий навчальний заклад "Дніпропетровський індустріальний коледж"

Навчально-виробничий комплекс

Один з напрямів у підготовці фахівців - це практична підготовка студентів та їх працевлаштування.

Практична підготовка студентів проводиться відповідно до "Положення про проведення практики студентів ВНЗ України", затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993р. № 93.

Матеріально-технічною базою для проведення практичної підготовки студентів є навчально-виробничий комплекс.

До складу навчально-виробничого комплексу входять:

 • навчальна слюсарно-механічна майстерня;
 • лабораторії коледжу;
 • металургійні підприємства міста.

Завдання навчально-виробничого комплексу:

 • зміцнення зв'язків навчального закладу з виробництвом, поліпшення рівня практичної підготовки студентів і скорочення часу адаптації випускників коледжу на виробництві;
 • підготовка майбутніх фахівців до умов на конкретному робочому місці або посаді відповідно до вимог виробництва з урахуванням новітніх досягнень науки і техніки та сучасних технологій, максимальне наближення до умов майбутньої професійної діяльності;
 • організація виконання курсового і дипломного проектування за реальною виробничою тематикою, захисту дипломних проектів на виробництві, залучення до проведення консультацій провідних фахівців металургійних підприємств.

Працевлаштування випускників коледжу відповідає вимогам "Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996р. № 992.

Практична підготовка студентів та працевлаштування випускників проводиться на основі укладених з підприємствами міста договорів.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 08.10.2014