Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Ковельський медичний коледж (033) 524-53-39
Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності 182  (карта)
http://medcollege.at.ua

Ковельський медичний коледж

Ковельський медичний коледж - вищий навчальний заклад ІІ рівня акредитації

Загальна інформація

Базою медицини міста був і є Ковельський медичний коледж, який відкрився в 1946 році.

Далекий 1946-ий. В країні розруха, голод. Проте мирне життя поступово налагоджується. І ось в місті важлива подія: згідно з наказом Волинського облздоровідділу від 17 квітня 1946 року відкрито школу медичних сестер. Багато зусиль і здібностей довелось докласти першому директору К. П. Дідковському, щоб організувати навчальний процес. У 1948 році відбувся перший випуск учнів школи. Дипломи про здобуття фаху отримали 35 випускниць.

Якщо в 1946 році в училищі навчалося лише 37 осіб, то в 1995 році тут здобували освіту 363 учні.

В 1952 році Ковельську школу медсестер було перейменовано у фельдшерську. З 1954-го - вона реорганізована в медичне училище. За період із 1949 по 1963 роки навчальний заклад очолювали І. М. Андрєєва, А. С. Іванова, В. С. Гуменний, І. М. Ковінєв. Кожен із них доклав чимало зусиль та розуму для становлення і розвитку навчального закладу й медичної освіти на Ковельщині.

На підставі рішення Волинської обласної ради від 22.03. 06р. №26/32 Ковельському медичному училищу шляхом реорганізації надано статус коледжу, який сьогодні є об'єктом комунальної власності Волинської обласної ради, підпорядкований управлінню охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації.

З березня 2009 року – директор Ковельського медичного коледжу – Холейко Ігор Іванович. Один із принципів його роботи: "Якомога більше вимоги до людини, але разом з тим і якомога більше поваги до неї".

Згідно ліцензій коледж має право здійснювати підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" за І рівнем акредитації на базі повної загальної середньої освіти (11кл.) та базової середньої освіти (9 кл.) зі спеціальностей:

 • 5.12010101 Лікувальна справа;
 • 5.12010102 Сестринська справа;
 • 5.12010105 Акушерська справа;
 • 5.12020101 Фармація.

Ліцензований обсяг прийому становить 180 осіб.

В закладі створено 4 циклових комісії, які об'єднують викладачів згідно навчальних планів:

 • цикл природничо-наукових дисциплін;
 • цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін;
 • цикл терапевтичних дисциплін;
 • цикл хірургічних дисциплін.

Для викладачів-керівників груп створено методичне об'єднання керівників груп, а для лаборантів – методичне об'єднання лаборантів.

У коледжі навчається 527 студентів, з них за державним замовленням - 320, на контрактній основі – 207 студентів.

Навчально-виховний процес забезпечують 38 штатних викладачів, з яких:

 • спеціаліст вищої категорії – 23;
 • спеціаліст першої категорії – 3;
 • спеціаліст другої категорії – 1;
 • спеціаліст – 1;
 • викладач-сумісник – 12.

Два викладачі виконують науково-дослідницькі роботи на здобуття ступеня кандидата медичних наук – Холейко Ігор Іванович з акушерства на базі кафедри акушерства Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького та Вознюк Станіслав Миколайович з хірургії на кафедрі загальної хірургії Буковинського державного медичного університету.

У коледжі функціонує 32 навчальних кабінети та 16 лабораторій, які оснащені сучасним обладнанням, фантомами, інструментарієм, предметами догляду за пацієнтами.

В навчальному процесі використовується аудіо - і відеотехніка, 8 мультимедійних проекторів, 8 ноутбуків, 2 DVD.

Створена телекомунікаційна внутрішня мережа з виходом в Internet. Функціонує комп'ютерний клас, який укомплектований сучасними комп'ютерами. Всього їх в закладі 43, з яких три в бібліотеці, де поступово створюється картотека матеріалів з навчальних дисциплін на електронних носіях з метою надання студентам можливості переглянути навчальний матеріал. Власними силами створюються нові навчальні відеофільми, комп'ютерні програми, електронні посібники.

Для якісного проведення практичних занять на клінічних базах міста Ковеля функціонує 11 навчальних кімнат. Для проведення виробничої та переддипломної практик закріплено 14 лікувально-профілактичних закладів міста та області (наказ №344/ос від 26.12. 2005р. Управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації).

Виховна робота в коледжі здійснюється на основі Концепції національного виховання студентської молоді, засадах демократизму і спрямована на забезпечення гармонійного розвитку особистості, патріотичного виховання, формування здорового способу життя. Позитивну роль у виховному процесі відіграють студентський хор, хореографічний гурток.

Педколектив наполегливо продовжує роботу з вивчення та впровадження нових педагогічних технологій, вдало переосмислюючи і поєднуючи їх з традиціями зокрема, інформаційно-комп’ютерних, інтерактивних та ін.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014