Osvita.ua Вища освіта Довідник коледжів Володимир-Волинський агротехнічний коледж

Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Володимир-Волинський агротехнічний коледж (03342) 2-34-72
Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Генерала Шухевича 27  (карта)
http://www.vvsgt.evolyn.com

Володимир-Волинський агротехнічний коледж

Володимир-Волинський агротехнічний коледж - вищий навчальний заклад ІІ рівня акредитації

Загальна інформація

Історія Володимир - Волинського сільськогосподарського технікуму розпочинається у 1944 році, коли в старовинному місті Володимирі згідно Постанови РНК за № 1707від 22 грудня 1944 року було відновлено навчання у технікумі механізації сільського господарства.

З 25 грудня 2008 року Володимир-Волинський сільськогосподарський технікум перейменовано у Володимир-Волинський агротехнічний коледж....

За цей час коледж відбудовував стратегію професійного підбору викладацьких кадрів, вдосконалення організації навчально-виховного процесу та його методичного забезпечення, створення належної матеріально - технічної бази.

У коледжі відбувається підготовка молодших спеціалістів за чотирма спеціальностями:

  • "Механізація с. г.",
  • "Електрифікація і автоматизація с. г.",
  • "Землевпорядкування",
  • "Правознавство".

Серед випускників коледжу є доктор технічних наук, кандидати технічних наук, керівники підприємств та установ, викладачі і висококваліфіковані працівники, які працюють як в Україні, так і за її межами.

Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу

Основним джерелом інформаційного забезпечення викладачів і студентів є бібліотека коледжу, яка має книжковий фонд 53776примірників. З них: літератури гуманітарних та соціально – економічних дисциплін - 2055примірників, загальноосвітніх дисциплін - 5758, фундаментальних та професійно орієнтованих – 9104, спеціальних дисциплін – 16283, в т. ч. 12559 примірників зі спеціальності 5.091902 "Механізація сільського господарства".

За останні два роки придбано 908 екземплярів підручників загальною вартістю 10296 грн.. Абсолютна більшість цих видань із грифом Міністерства освіти і науки України.

Книжковий фонд забезпечує студентів підручниками та навчальними посібниками на 100%.

Бібліотека технікуму одержує передплачувані періодичні видання.

З усіх дисциплін, що вивчаються, є достатня кількість методичного забезпечення для проведення практичних занять, виконання курсових та дипломних проектів.

У навчальний комплекс коледжу входять три навчально-лабораторні корпуси, навчальна майстерня та чотири гуртожитки. Системи теплопостачання, водопостачання, каналізації і енергопостачання знаходяться у належному стані.

У чотирьох комп’ютерних лабораторіях встановлено 41 ПЕОМ, з яких 24 – сучасні Diron 24 -22 шт., Atlon 2,4 – 5 шт., Sempron 2,2 – 10 шт., в одній із комп’ютерних лабораторій встановлений сервер Atlon 64х2 Dual4000, мультимедійний центр і плоттер HP110plus придбані після попередньої акредитації. Коледж підключений до мережі Internet, має електронну адресу. В середньому тривалість роботи кожного студента на одиницю ПЕОМ складає 0,41 години на день.

Коледж має 2 спортивні і 2 актові зали, а також стрілецький тир. У спортивних змаганнях навчальних закладів Волині коледж постійно займає призові місця в ігрових видах спорту, легкій атлетиці, настільному тенісі та ін.

Гуртожитки коледжу на 726 місць дають можливість забезпечити житлом усіх бажаючих студентів. В гуртожитку № 5 функціонує читальний зал, молодіжний клуб "Господарочка", фельдшерський медичний пункт.

Певна робота в навчальному закладі відводиться організації дозвілля і відпочинку, зокрема, проводяться виховні заходи, діють гуртки аматорської творчості, створені умови для занять у спортивних секціях, є база відпочинку на озері Світязь.

Вся територія коледжу огороджена і впорядкована. Приміщення навчальних корпусів та гуртожитків щороку вибірково ремонтуються.

Землевпорядкування

Молодший спеціаліст, землевпорядник готується для роботи в сільських і селищних радах, районних і обласних агропромислових об'єднаннях, державних науково-дослідних проектних інститутах по землевпорядкуванню і його філіалах, філіалах інституту сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань, для роботи по контролю за використанням земель, в госпрозрахункових підрядних колективах на посаді спеціаліста.

Землевпорядник може займати посади: техніка або старшого техніка-землевпорядника в організаціях, підприємствах, об'єднаннях, відповідно до кваліфікації. Спеціаліст-землевпорядник після закінчення навчального закладу володіє знаннями і вміннями для активної участі в реалізації завдань, які стоять перед країною в умовах кардинальної перебудови політичної системи і демократизації суспільного життя та проведенням земельної реформи.

Забезпечує належний рівень підготовки майбутніх спеціалістів. На відділенні створені і обладнані кабінети та лабораторії, які необхідні для проведення теоретичних і практичних занять по спеціальності.

На допомогу студентам в кабінеті "Землевпорядного проектування" оформлені зразки основних шрифтів та графічні матеріли по дипломному проектуванню.

Стенди з питань земельного законодавства, складових частин земельного кадастру та навчально-методична література в кабінеті "Земельного права і кадастру" дають можливість студентам ґрунтовно підготувати питання з самостійного вивчення.

Естетично оформлений кабінет "Основи екології" виховує відповідальності за охорону навколишнього середовища.

Наявність в лабораторії "Геодезії" в достатній кількості теодолітів, нівелірів, мензульних комплектів, планіметрів і іншого обладнання сприяє успішному поєднанню теоретичних і практичних занять.

Практики по спеціальності проводяться на навчальному полігоні, а виробничі-в районних відділах земельних ресурсів області.

Правознавство

Відділення "Правознавство" є наймолодшим в технікумі. Викладачі та студенти мають змогу працювати в сучасних навчальних кабінетах та комп'ютерних класах з доступом до мережі "Internet".

Використовувати сучасні комп'ютерні технології, працювати в громадській юридичній консультації, брати участь Всеукраїнських науково - практичних конференціях.

Відділення "Правознавство" є наймолодшим в технікумі. Викладачі та студенти мають змогу працювати в сучасних навчальних кабінетах та комп'ютерних класах з доступом до мережі "Internet".

Використовувати сучасні комп'ютерні технології, працювати в громадській юридичній консультації, брати участь Всеукраїнських науково - практичних конференціях.

Дійсно на відділенні навчаються саме ті, для кого знання професії юриста справа життя, хто відроджує духовність нашого народу, хто будує правову державу, для кого законність і порядок не просто слова.

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

Молодший спеціаліст, технік-механік готується для професійної діяльності в галузі механізації виробничих процесів в рослинництві, тваринництві, підсобних підприємствах, технічному обслуговуванні і ремонті машинно-тракторного парку та його зберіганні.

Технік-механік призначений для роботи в державних, акціонерних, колективних, фермерських господарствах агропромислового комплексу, ремонтно-транспортних підприємствах, станціях технічного обслуговування на посадах начальника (бригадира) виробничого підрозділу господарства, дільниць, цехів, завідуючим ремонтними майстернями, машинним двором, пунктів і станцій технічного обслуговування; майстрів-наладчиків, майстрів-діагностів, дільничних механіків, завідуючих обмінними пунктами ремонтних підприємств та структурних підрозділів агротехсервісу.

На відділенні "Механізація сільського господарства" є 13 лабораторій і 7 кабінетів фундаментальних, професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплінах. Для проходження навчальних практик та індивідуального навчання з спеціальності, технікум має навчально-виробничу майстерню, автотрактодром і навчально-дослідне господарство.

Отримання студентами третього курсу робітничих професій забезпечує машинно-тракторний парк навчальної майстерні, який здійснює індивідуальне навчання, а саме: 8 вантажних автомобілів, 3 легкових автомобілі, 9 тракторів, 2 зернозбиральні комбайни.

Однією з ведучих лабораторій відділення механізації сільського господарства є лабораторія "Трактори і автомобілі", яка обладнана діючими двигунами. При проведенні лабораторних та практичних занять студенти самостійно виконують встановлення і регулювання вузлів, систем, агрегатів з послідуючим запуском двигунів та перевіркою їх роботи на ходу. Для вивчення будови і роботи трансмісії ходової частини тракторів і автомобілів, а також проведення навчальної практики, в лабораторії є необхідний перелік вузлів, агрегатів і машин.

Парк навчальної сільськогосподарської техніки, який розміщений на майданчику при лабораторії "Сільськогосподарські машини" забезпечує вивчення будови, роботи і регулювання сільськогосподарських машин більшості марок. Прості сільськогосподарські машини зберігаються на відкритому майданчику, складніші-під навісами, а збиральна техніка-в лабораторії. Тут студенти також набувають практичних навиків при проходженні навчальної практики.

Лабораторія "Технологія ремонту машин" оснащена всім необхідним устаткуванням згідно типового переліку, яке забезпечує підготовку техніка-механіка з міцними знаннями і вміннями технології відновлення робото здатності машин.

Належна увага приділяється на відділенні гуртковій роботі, де студенти мають можливість вивчати передові технології виробництва сільськогосподарської продукції, проектувати і виготовляти техніку майбутнього завдяки висококваліфікованим наставникам.

Велике значення в підготовці техніка-механіка має вміння без розбирання оцінити технічний стан вузла, агрегату, системи і в цілому машин. З цією метою технікум придбав діагностичну установку КИ-13940 ГОСНИТИ, на якій студенти набувають навиків по без розбірній оцінці технічного стану під час проходження навчальної практики з технічного обслуговування і діагностування.

Обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі

Молодший спеціаліст технік-електрик готується для професійної діяльності в господарствах, підприємствах, організаціях сільськогосподарського господарства, а також госпрозрахункових, підрядних, орендних колективах як спеціаліст, організатор і виконавець технологічних операцій по монтажу та технічному обслуговуванню електроустановок, ремонту, монтажу і наладці засобів автоматизації технологічних процесів.

Молодший спеціаліст технік-електрик може займати посаду техніка-електрика (інженера-електрика) по монтажу і наладці електрообладнання по технічному обслуговуванню і експлуатації електроустановок, по контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики, завідуючого електроремонтною майстернею. В числі кращих лабораторій на відділенні є лабораторія "Теоретичні основи електротехніки", яка обладнана стендами що дають можливість виконувати лабораторні та практичні роботи фронтально. Є достатня кількість сучасних вимірювальних пристроїв.

Лабораторія "Електрообладнання сільськогосподарських агрегатів і установок" постійно поновлюється найсучаснішими обладнанням: безконтактні магнітні пускачі, безконтактні електромагнітні реле, вимикачі, пристрої, тиристорні регулятори напруги. Студентами старших курсів в ході експериментальної роботи сконструювало ряд діючих моделей і вузлів для механізації підсобних господарств.

Обладнання лабораторії "Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування" дозволяє проводити лабораторні та практичні роботи на діючому обладнанні з дослідженням необхідних режимів роботи автоматичних систем в сільському господарстві.

Відділення "Електрифікація і автоматизація сільського господарства" нараховує 8 лабораторій: "Теоретичні основи електротехніки", "Електрообладнання сільськогосподарських агрегатів і установок" "Автоматизація технологічних процесів" і ін. лабораторії. Лабораторія "Основ автоматики, електроніки і мікропроцесорної техніки" постійно обновляє обладнання. На сьогодні розроблені багато профільні стенди для проведення комплексу лабораторних робіт.

В опануванні предметом "Основи електроніки" допомагають натуральні взірці: оптоволоконний кабель зв’язку, цифрові вольтметри, осцилограф, самописці, взірці електронних приладів.

Лабораторія "Електропостачання сільського господарства" обладнана комплексною трансформаторною підстанцією, КРУН-10 з сучасним обладнанням, фрагменти повітряної і кабельної лініями, газовим реле. Тут є діючі макети-стенди, які дозволяють виконувати лабораторно-практичні роботи, а також використовується наочні посібники.

Лабораторія "Електричні машини і апарати" оснащена всім необхідним устаткуванням згідно навчальної програми. В лабораторії виконуються 24 лабораторні та практичні роботи, проводиться навчальна практика з технічного обслуговування та ремонту електричних машин і трансформаторів.

Технічній творчості студентів відділення "Електрифікація і автоматизація сільського господарства" відводиться значна увага. Викладачі спецдисциплін відділення переносять вивчення окремих теоретичних питань на начальний полігон, де студенти наочно можуть ознайомитись з будовою повітряних ліній електропередач, а також обладнанням підстанцій, розподільчих пристроїв, а також проводити лабораторні та практичні заняття.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!