Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Коледж електронних приладів ІФНТУНГу (03422) 6-78-11
м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька 223  (карта)
http://ifkepnung.if.ua

Коледж електронних приладів ІФНТУНГу

Коледж електронних приладів ІФНТУНГу - це сучасний навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації, де студенти оволодівають престижними і перспективними професіями майбутнього

Загальна інформація

Коледж готує бакалаврів та молодших спеціалістів на базі 11 та 9 класів за денною та заочною формами навчання.

Напрями підготовки бакалаврів:

 • "Системна інженерія"
 • "Телекомунікації"
 • "Електронні пристрої та системи"

Напрями підготовки молодших спеціалістів:

 • "Електронні пристрої та системи"
 • "Телекомунікації"
 • "Системна інженерія"
 • "Програмна інженерія"
 • "Комп’ютерна інженерія"
 • "Економіка підприємства"
 • "Облік і аудит"

Практична підготовка

Формування та всебічний розвиток особистості, забезпечення умов для самовизначення і самореалізації – головна мета галузі освіти. Підготовка висококваліфікованих фахівців є основним завданням ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.

Одним з головних завдань практичного навчання є формування професійних навичок студентів. Метою практичної підготовки є:

 • поглиблення теоретичних знань;
 • формування у майбутніх фахівців умінь та навичок практичної діяльності;
 • набуття та розвиток професійних вмінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час практичної роботи в реальних ринкових виробничих умовах;
 • формування творчого дослідницького підходу до практичної підготовки.

Практична підготовка здійснюється через навчальні, технологічні та переддипломні практики, що є основою професійної підготовки майбутніх фахівців і проводиться на оснащених належним чином навчальних базах практики.

Форма і тривалість проведення практики визначені у відповідності до освітньо-кваліфікаційного рівня з урахуванням спеціальності і спеціалізації в навчальному плані. Керівним документом для навчального закладу є "Положення про проведення практики студентами вищих навчальних закладів України" (затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04. 1993 № 93), а основним навчально-методичним документом для студентів, керівників практики від навчального закладу та бази практики є програма практики.

Завданням програми практики є чітке визначення та регламентація всієї діяльності студентів і керівників у період навчального процесу, що проводиться на базі практики.

На кожному етапі проведення програмою практики передбачено рекомендації щодо видів, форм, тестів перевірки рівня знань, навичок, яких студенти мають досягти. Всі ці вимоги об’єднані в наскрізній програмі, яка є конкретною за змістом і дає повну уяву про цілісну систему практичної підготовки фахівця протягом всього терміну навчання.

Студенти всіх напрямків підготовки проходять технологічну та переддипломну практику на багатьох підприємствах Івано-Франківська.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 06.10.2014