Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Івано-Франківський коледж технологій та бізнесу (03422) 3-14-00
м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця 140  (карта)
http://dktb.if.ua

Івано-Франківський коледж технологій та бізнесу

Івано-Франківський коледж технологій та бізнесу - вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Відділення фінансів і кредиту

Коротка історична довідка: відділення фінансів і кредиту засноване в 2008 році на основі виокремлення зі складу економічного відділення. Відділення проводить підготовку фахівців зі спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст".

Загальна інформація про відділення. Відділення фінансів і кредиту здійснює підготовку фахівців за денною формою навчання.

Фінансування підготовки фахівців здійснюється:

 • за рахунок коштів Державного бюджету України
 • за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб

На сьогоднішній день на відділенні навчаються 13 груп: на першому курсі – чотири групи, на другому курсі – шість груп, на третьому курсі – три.

Загальна чисельність студентів відділення складає 353 особи.

Навчання студентів. Навчальний процес на відділенні забезпечує висококваліфікований педагогічний колектив викладачів коледжу, серед яких 46% – викладачі вищої категорії, 15% – викладачі-методисти. Провідною у підготовці фахівців є циклова комісія фінансових дисциплін.

Формами підсумкового контролю є заліки та екзамени. Протягом навчання студенти виконують курсові роботи з фінансів та політичної економії.

В IV навчальному семестрі студенти проходять комп’ютерну практику та два тижні технологічної практики. В VI семестрі проходять два тижні технологічної практики та переддипломну практику і після її завершення складають державну атестацію: комплексний екзамен зі спеціальності та екзамен з української мови (за професійним спрямуванням).

Випускники спеціальності "Фінанси і кредит" отримують кваліфікацію операціоніст з фінансів і кредиту.

Випускники можуть працювати у фінансових управліннях, державних податкових інспекціях, контрольно-ревізійні службі, відділах місцевих державних адміністрацій, в регіональних управліннях Національного банку України, в державних та комерційних банках, Пенсійних фондах, страхових фондах, кредитних спілках, розрахункових центрах, управліннях інкасації на посадах брокера (посередника) з цінних паперів, дилера цінних паперів, біржового маклера, страхового агента, інспектора з організації інкасації та перевезення цінностей, кредитного інспектора, бухгалтера, касира-експерта, інспектора-ревізора, митного інспектора, інспектора з контролю за цінами, інспектора з експорту, інспектора обмінних пунктів.

Відділення обліку та маркетингу

Коротка історична довідка: відділення обліку та маркетингу як окремий структурний підрозділ створений у 2008 році в результаті реорганізації економічного відділення. На відділенні здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" за спеціальностями:

 • 5.03050901 Бухгалтерський облік
 • 5.03050802 Оціночна діяльність
 • 5.03050702 Комерційна діяльність
 • Загальна інформація про відділення

Відділення обліку та маркетингу здійснює підготовку фахівців за денною формою навчання.

Фінансування підготовки фахівців здійснюється:

 • за рахунок коштів Державного бюджету України
 • за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контрактна основа)

На сьогоднішній день на відділенні працюють десять груп: на другому курсі – п’ять груп і п’ять груп на третьому курсі. Загальна чисельність студентів на відділення складає 252 особи.

Навчання студентів. Навчальний процес на відділенні забезпечує висококваліфікований педагогічний колектив викладачів коледжу. Провідними у підготовці фахівців є дві циклові комісії: циклова комісія обліково-фінансових дисциплін та циклова комісія маркетингу та менеджменту.

Формами підсумкового контролю є заліки та екзамени. Протягом навчання студенти виконують курсові роботи з дисциплін:

 • спеціальність "Бухгалтерський облік" - бухгалтерський облік ІІ,
 • спеціальність "Оціночна діяльність" - оціночна діяльність,
 • спеціальність "Комерційна діяльність" - комерційна діяльність та політичної економії.

Згідно графіку навчального процесу та навчальних планів студенти проходять два тижня комп’ютерної практики, чотири тижня технологічної та переддипломної практики. Завершується навчання складанням державної атестації: комплексний екзамен зі спеціальності та екзамен з української мови (за професійним спрямуванням).

Випускники спеціальності "Бухгалтерський облік" отримує кваліфікацію бухгалтер. Фахівці із цієї спеціальності підготовлені для обліково-економічної роботи в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності. Вони підготовлені для професійної діяльності в органах фінансової системи, системах соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури.

Вони можуть працювати у фінансових управліннях, державних податкових інспекціях, контрольно-ревізійній службі, відділах місцевих державних адміністрацій, у бюджетних установах і організаціях, на підприємствах, керівниками фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів на посадах завідувача каси, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, касира-експерта, рахівника, інспектора в галузі управління, інспектора з інвентаризації, інспектора-ревізора, ревізора а також на посадах, що підлягають заміщенню молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових, галузевих та інших номенклатурних посад.

Випускники спеціальності "Оціночна діяльність" отримують кваліфікацію "Оцінювач експерт". Фахівці із цієї спеціальності підготовлені для діяльності у сфері біржової діяльності, набувають вміння оцінювати та аналізувати фінансовий стан підприємства; укладати договори на брокерське обслуговування між брокерською конторою та клієнтом; здійснювати відкриття рахунків клієнтів; обліковувати операції з купівлі-продажу цінних паперів та виплаті дивідендів.

Випускники спеціальності "Комерційна діяльність" за кваліфікацією "агент комерційних послуг" готується для роботи на підприємствах та організаціях різних типів в таких напрямках як оптова і роздрібна торгівля, торгово-посередницька діяльність та сфера послуг. Може займати первинні посади: агент комерційний, агент торговельний, комівояжер, представник торговельний, товарознавець, представник з реклами, ревізор комерційний, а також за отриманою професією - агент з постачання, або організувати свою власну підприємницьку діяльність у сфері малого бізнесу.

Технологічне відділення

Спеціальність 5.05170101 "Виробництво харчової продукції"

Підготовку фахівців зі спеціальності 5.05170101 "Виробництво харчової продукції" коледж здійснює з 1964 року. Понад 4000 фахівців з присвоєнням кваліфікації технік-технолог було випущено з стін коледжу.

Підготовку висококваліфікованих фахівців забезпечує якісний викладацький склад,

В стінах коледжу готуються фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за напрямком підготовки "Харчові технології та інженерія", спеціальності "Виробництво харчової продукції". Студенти після закінчення коледжу отримують кваліфікацію технік –технолог, а також робітничі професії кухаря, офіціанта.

Випускники можуть займати первинні посади в закладах ресторанного господарства чи в їх структурних підрозділах, бути спеціалістами в підрозділах з виробництва, реалізації та організації споживання продукції харчування та послуг.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників технологічного відділення

Види діяльності

Посади

виробничо-технологічна

організаційно-управлінська

маркетингова

комерційна

педагогічна

Керівник малого підприємства

Начальник цеху малих виробництв

Технолог

Технік-лаборант

Завідувач складом

Інструктор виробничого навчання

Агент з постачання

Адміністратор

Шеф-кухар

Кухар дитячого харчування

Бармен

Офіціант

Кондитер

 

Навчання за спеціальністю 5.05170101 "Виробництво харчової продукції" проводиться за новітніми методиками в аудиторіях з найсучаснішим обладнанням. Студенти мають можливість працювати у комп'ютерних класах, які обладнано сучасними засобами обчислювальної і організаційної техніки. Це дає змогу студентам досконало володіти комп'ютером, опановувати найбільш розповсюджені програмні продукти, що сприяє підготовці сучасних висококваліфікованих фахівців.

Студенти здобувають практичні навички у навчальній лабораторії технології приготування їжі (фото лабораторії). З усіх дисциплін навчальних планів сформовані сучасні навчально-методичні комплекси, які постійно поновлюються. Викладачами відділення активно використовуються сучасні технології навчання під час проведення лекційних, практичних, семінарських і лабораторних занять (ділові і рольові ігри, розв'язання кейсів і ситуаційних вправ, семінари-презентації, семінари-дискусії, проблемні лекції, навчальні тести, психологічні тести, виїзні заняття у закладах ресторанно-готельного і туристичного бізнесу, застосовуються сучасні програмні продукти, Internet-ресурси, сучасні засоби презентації - візуальне супроводження занять у вигляді фільмів, роликів, кольорових слайдів, тощо.

Використання вищеназваних технологій навчання сприяє більш ефективному засвоєнню матеріалу, формує у студентів відповідальність, обґрунтовувати прийняття управлінських рішень, працювати в колективі, активізує студентів до творчого ті системного підходу у вирішенні навчальних і практичних завдань.

На відділенні створено умови для всебічного розвитку особливості студентів. Традиційними стали проведення технологічних тижнів в рамках якого організовується технологічний вечір різноманітної тематики, "Зустріч випускників". На технологічні вечори студенти запрошують керівників баз практики і демонструють кулінарну майстерність шляхом театралізованої демонстрації приготовлених кулінарних шедеврів. (фото з технологічного вечора)

Студенти мають можливість проходити практичну підготовку у провідних закладах ресторанного господарства міста, області та України зокрема – готельні комплекси "Буковель", "Галицька садиба", "Парк-готель", "Легенда", гостинний двір "Забава", готельно-ресторанний комплекс "Станіславський двір", "Потьковські" с. Паляниця, західно-регіональний центр туризму, лікувально-оздоровчий комплекс "Чайка" м. Севастополь, база відпочинку "Руслана" м. Семеїз, "Нива"

Відділення туризму і готельного господарства

Коротка історична довідка: фахівців для галузі туризму, готельної та ресторанної справи. Географічне положення нашого регіону та зростаюча роль туризму в економічному та політичному житті країни створили сприятливі умови для динамічного зростання мереж харчування, туристичних та готельних комплексів. Зростала потреба і в молодших спеціалістах зазначених профілів.

Тому на даний момент в коледжі введена спеціальність 5.14010101 Організація обслуговування в готелях, галузь знань 1401 "Сфера побутового обслуговування". Потреби сучасного туриста в нових видах активного відпочинку вимагають розширення ринку туристичних послуг.

З’являються якісно нові види і форми туризму. У зв’язку з цим у нашому навчальному закладі відкрита ще одна спеціальність, а саме: 5.02010701 Організація туристичного обслуговування, галузь знань 0201 "Культура".

1 вересня 1993 року Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу, один із перших навчальних закладів почав здійснювати підготовку молодших спеціалістів, фахівців для галузі туризму, готельної та ресторанної справи.

В 1998 році Наш коледж підписав угоду про співпрацю з Київським університетом туризму, економіки і права. Ця угода дає можливість отримувати навчально-методичні, нормативні, статистичні матеріали щодо тенденцій розвитку світового туризму та брати участь у міжнародних конференціях та семінарах.

Кращі студенти, які пройшли конкурсний відбір, проходять інтегровану в навчальний процес практику за кордоном. Таку практику пройшли вже 62 студенти. Ця практика триває від трьох до шести місяців. В Туреччині побувало 6 студентів (шестимісячна), в Німеччині з 2003 року – 54 студенти (трьохмісячна), в Єгипті 2 студенти (шестимісячна). На даний момент ще дев’ятеро студентів пройшли відбір і готуються проходити стажування в Німеччині та Польщі.

Випускники спеціальності "Організація обслуговування в готелях" отримують кваліфікацію "фахівець з готельного обслуговування".

По закінченні навчання може працювати в підприємствах різних форм власності на таких посадах:

 • помічника менеджера з готельного сервісу;
 • адміністратора готелю;
 • керівника структурних підрозділів готельних підприємств;
 • завідувача поверхом (секцією);
 • оператора автоматизованого розрахунку;
 • чергового на поверсі;
 • портьє;
 • консьєржа;
 • покоївки.

А випускники спеціальності "Організація туристичного обслуговування" - "фахівець з туристичного обслуговування" і може працювати в підприємствах різних форм власності на посадах:

 • помічника менеджера з внутрішнього туризму;
 • помічника менеджера з міжнародного туризму;
 • агента з організації туризму;
 • 1·екскурсовода.

Загальноосвітнє відділення

Коледж провадить загальноосвітню підготовку студентів на основі базової середньої школи з дня заснування навчального закладу, тобто з 1964 року. Відділення загальноосвітніх дисциплін створене у 2002 році.

Загальноосвітня підготовка здійснюється згідно ліцензії №091457, серія ЗОД–ІІІ. Відповідно до наказу Управління освіти Івано-Франківської облдержадміністрації від 19.03. 1999 №69 заклад ліцензовано на право провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти на ІІІ ступінь. Згідно з наказом Управління освіти Івано-Франківської облдержадміністрації №140 від 25.03. 2008 р. коледж визнано атестованим за статусом загальноосвітньої школи ІІІ ступеня (рівень – "атестовано з відзнакою").

Загальноосвітню підготовку у коледжі можуть одержати випускники базової середньої школи за всіма спеціальностями, які готує коледж.

З метою забезпечення виконання навчальних планів та програм, проведення на якісному рівні навчально-практичних занять з дисциплін циклу загальноосвітньої підготовки обладнано 14 кабінетів і 4 лабораторії. Всі кабінети і лабораторії оснащені необхідними меблями, інвентарем, технічними засобами навчання, комп’ютерною технікою. Створено умови для занять студентів спортом. Є майданчик для стройової підготовки юнаків під час занять з допризовної підготовки. На завершальному етапі вивчення даної дисципліни з юнаками проводяться навчально-польові збори.

Навчальний процес із загальноосвітньої підготовки студентів здійснюють 34 штатні викладачі, які мають відповідну фахову освіту. З загального числа шість викладачів (17,6%) мають педагогічне звання "викладач - методист", 19 викладачів (55,9%) мають кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії". Викладачі загальноосвітніх дисциплін удосконалюють свою педагогічну майстерність, беручи участь в обласних методичних об’єднаннях та циклових комісіях, підвищують свою кваліфікацію на базі Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Діяльність викладачів спрямована на модернізацію навчального процесу і забезпечення світоглядних, загальнокультурних і кваліфікаційних потреб особистості; науково-методичне забезпечення дисциплін; пошук активних форм і методів навчання; моделювання ситуацій в умовах проблемного навчання.

Традиційні для коледжу тижні циклових комісій на загальноосвітньому відділенні переросли у тижні окремих дисциплін: математики, хімії, фізики, рідної мови, біології, географії тощо. Під час предметних тижнів викладачі проводять показові відкриті заняття, виховні заходи, конкурси, цікаві зустрічі, предметні олімпіади. Популярними серед студентської молоді є математичні, фізичні, біологічні КВК, брейн-ринги, фізичні "Дуелі" і фізичні "Табу", тематичні конференції.

Хороші досягнення демонструють першокурсники на олімпіадах і конкурсах обласного і всеукраїнського масштабу.

Колектив педагогів загальноосвітнього відділення чітко усвідомлює, що підготовка фахівця вищого навчального закладу передбачає не лише формування його теоретичних знань і практичних навичок, а й становлення як громадянина своєї держави. Саме у коледжі відбувається гартування молодих особистостей. Саме коледж стає для них центром духовного розвитку. Тож не випадково основною проблемою, над якою працює відділення, є: "Залучення студентів до самостійної творчої діяльності; становлення відповідальної високоморальної особистості; формування національної свідомості, пошани до традицій та надбань вітчизняної культури".

Яскравим результатом виховної роботи є щорічні здобутки студентів під час Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика.

Завдяки клопіткій праці першокурсників у коледжі з 2007 року діє музей "Історії, культури та побуту рідного краю", де зібрані унікальні експонати галицьких старожитностей. Головна мета музею – популяризація національної культурної спадщини регіону. Завдяки музею молодь залучається до краєзнавчої роботи, їм прививається любов до рідного краю, своєї Вітчизни.

Першокурсники гарно вчаться і весело відпочивають. Ніщо так не зближує, як гуртом проведене дозвілля. Вечори відпочинку, колективні поїздки, екскурсії, роблять менш напруженими студентські будні і запам’ятовуються на все життя. Особливо популярними є спортивно-оздоровчі свята "День здоров’я" та "Козацькі забави", свято квітів і найулюбленіше свято "Перший крок", присвячене символічному останньому дзвінку, який сповіщає про закінчення останнього шкільного уроку і відкриття обріїв майбутньої професії. Тут згадують про перші успіхи у коледжі. Тут нагороджують кращих з кращих.

Участь у різноманітних цікавих заходах скорочує період адаптації першокурсників до нових умов, щоб через труднощі та невдачі не зник інтерес до навчання.

Злагоджена співпраця завідувача відділення, керівників груп, Ради студентського самоврядування, батьків допомагає виховувати молодь працьовитою, чесною, сповненою гордості за причетність до справи утвердження України.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 06.10.2014