Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Івано-Франківський базовий медичний коледж (0342) 75-32-58
м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи 165  (карта)
http://mc.if.ua

Івано-Франківський базовий медичний коледж

Івано-Франківський базовий медичний коледж - вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Історія

Івано-Франківський базовий медичний коледж є одним із найстаріших в області навчальних закладів І - ІІ рівня акредитації, який протягом 69 років здійснює підготовку молодших медичних спеціалістів.

Івано-Франківський базовий медичний коледж розпочав свою діяльність згідно з постановою Станіславського (нині Івано-Франківського) облвиконкому як фельдшерсько-акушерська школа 21 грудня 1939 року. Перший випуск учнів фельдшерсько-акушерської школи відбувся у 1947 році. Диплом про здобуття фаху отримали 7 акушерок і 27 фельдшерів. З метою поліпшення медичної освіти в липні 1954 р. Станіславська фельдшерсько-акушерська школа була реорганізована в медичне училище.

З 1957 по 1960 роки в училищі діяли однорічні курси підготовки медичних сестер для дитячих дошкільних закладів, у 1961-1964 роках функціонувало зуболікарське відділення.

У 1976 році Івано-Франківському медичному училищу наданий статус базового.

З метою підготовки медичних сестер без відриву від виробництва було відкрито в 1982 році вечірнє відділення, яке свій останній випуск здійснило в 1994році.

У зв’язку з потребами регіону з 1988 року по 1999 рік училище здійснювало підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю Стоматологія ортопедична (денна форма навчання); у 1992-1993р. р. – додатково за вечірньою формою навчання.

У 1995 році в училищі організовано новий структурний підрозділ – відділення післядипломної освіти молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів.

У 2005 році училище отримало статус коледжу та стало базовим у регіоні.

Для багатьох випускників коледжу стало першою стартовою сходинкою на шляху до науки, управлінської діяльності на ниві практичної охорони здоров’я. Серед колишніх випускників закладу є лауреат Державної премії, а в управлінській діяльності вихованці коледжу досягнули до посад державних службовців високого рангу – першого заступника Міністра охорони здоров’я України начальників управлінь Міністерства охорони здоров’я України начальників ряду обласних управлінь охорони здоров’я.

Читачам буде цікаво довідатись що лікар віденської клініки "Рудольфінерхауз" доктор Микола Корпан, який лікував президента Віктора Ющенка випускник нашого навчального закладу.

Сьогодні – це заклад з розвинутою матеріально-технічною базою та висококваліфікованим викладацьким складом. З того часу понад 12500 фельдшерів, медичних сестер, акушерок, зубних лікарів, зубних техніків отримали дипломи про його закінчення. Серед випускників – Герої Праці, Лауреат Державної премії, державні службовці високого рангу, понад два десятки професорів, докторів наук. Заклад став важливою ланкою в цілісній структурі системи охорони здоров'я області, вніс помітний вклад у забезпечення кваліфікованими кадрами медичних установ Прикарпаття, України.

Навчальний процес

Навчальний процес у коледжі здійснюється за такими формами: навчальні заняття, консультації, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

Для досягнення головної мети та вирішення завдань формування фахівців зі спеціальностей "Лікувальна справа", "Акушерська справа", "Сестринська справа", викладачі використовують сучасні досягнення педагогічної та медичної науки. Основним завданням освітньо-професійної діяльності коледжу є забезпечення потреб лікувально-профілактичних закладів області молодшими спеціалістами високого рівня кваліфікації. Тому належна увага надається індивідуалізації навчання.

Впродовж останніх років теоретичні заняття з усіх дисциплін проводяться виключно з використанням мультимедійних технологій, відповідають педагогічним, методичним, фізіологічним і технічним вимогам, а також мають супровідні матеріали, які допомагають найбільш ефективно використовувати їх у навчальному процесі.

Все це дає можливість студентам стати активними співучасниками навчального процесу, а особливо тоді, коли вони попередньо вже готові до лекції. Запроваджена випереджуюча підготовка студентів до лекцій. Викладачами розроблені методичні матеріали (комплекси, брошури), де подається перелік контрольних питань. З ними студенти знайомляться у читальному залі бібліотеки, кабінетах, лабораторіях. Контроль випереджуючої підготовки проводиться шляхом усного тестового опитування з використанням мультимедіа, що дає змогу викладачу зорієнтуватись на готовність студентів до сприйняття нового матеріалу і на більш детальне висвітлення питань, які студенти важко засвоюють.

Рубіжний контроль знань на теоретичних заняттях проводиться шляхом закріплення матеріалу з теми, тематичного контролю по розділах з 100% оцінюванням. Для цього використовуються тестові завдання у мультимедійному форматі.

Викладачі закладу прийшли до переконання, що лекції-презентації з використанням мультимедійних технологій, з випереджуючою підготовкою студентів до них, дають їм можливість легко засвоювати навчальний матеріал, брати активну участь у дискусії, розвивати логічне мислення, застосовувати успішно знання з інших дисциплін – це співпраця, діалогічне спілкування "викладач-студент", яке спрямоване на осмислену і продуктивну діяльність у формуванні нової моделі фахівця.

Відділення післядипломної освіти

Відділення післядипломної освіти молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів створене у липні 1995 року.

У 2008 році відділення післядипломної освіти коледжу пройшло ліцензування та одержало ліцензію (№420515 серія АВ) на підвищення кваліфікації молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів у галузях знань 1201 Медицина та 1202 Фармація в ліцензованому обсязі 2600 слухачів на рік.

Післядипломна освіта здійснюється відповідно до статті 47 Закону України "Про освіту" та статті 10 Закону України "Про вищу освіту", директивних документів МОЗ та МОН України.

Метою післядипломного навчання є: спеціалізоване вдосконалення професійної підготовки фахівця шляхом поглиблення, розширення і оновлення його професійних знань, умінь і навичок.

На відділенні створено умови для неперервності освіти, що відповідає принципу "навчання протягом усього життя".

Підготовка фахівців здійснюється за напрямками:

  • спеціалізація - набуття особою здатності виконувати окремі завдання та обов'язки, які мають особливості, в межах спеціальності;
  • розширення профілю (підвищення кваліфікації) - набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов'язки в межах спеціальності.

Підвищення кваліфікації проводиться за 66 спеціальностями, спеціалізації - за 7 спеціальностями.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 06.10.2014