Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Могилів-Подільський технолого-економічний коледж ВНАУ (04337) 6-25-61, 6-28-50, 6-27-97
Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Київська 40/1  (карта)
http://www.mptek.16mb.com/

Могилів-Подільський технолого-економічний коледж ВНАУ

Могилів-Подільський технолого-економічний коледж ВНАУ - вищий навчальний заклад ІІ рівня акредитації

Загальна інформація

Могилів-Подільський технолого-економічний коледж на сьогоднішній день здійснює підготовку спеціалістів зі спеціальностей:

  • 5.05170103 "Зберігання і переробка зерна"
  • 5.03050901 "Бухгалтерський облік"
  • 5.03050702 "Комерційна діяльність"
  • 5.05170101 "Технологія харчування"
  • 5.05170104 "Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів"

Відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики України від 26 травня 2003 р, за № 148 "Про створення регіональних структурних підрозділів Вінницького державного аграрного університету" коледж с структурним підрозділом Вінницького національного аграрного університету.

Реалізуючи вимоги щодо ступеневої освіти, технікум входить до складу навчального науково-виробничого комплексу Національного університету харчових технологій зі спеціальності "Зберігання та переробка зерна" і має Договір про творчу співпрацю та підготовку спеціалістів зі спеціальності "Бухгалтерський облік" у ВДАУ. Завдяки цьому студенти мають можливість вступати на ІІІ курс і продовжити навчання за скороченим терміном, але на контрактній основі. Зі спеціальностей "Комерційна діяльність", "Технологія харчування" студенти можуть продовжувати навчання в Полтавському університеті споживчої кооперації України.

Навчальний, науковий та виховний процеси в коледжі базуються на сучасних освітніх технологіях та забезпечуються висококваліфікованими спеціалістами, всього в технікумі працює 50 викладачів.

У Могилів-Подільському технолого-економічному коледжі проводиться цілеспрямована систематична робота направлена на комп'ютеризацію педагогічного процесу.

Навчальні кабінети і лабораторії обладнано 53 комп'ютерами, які розмішені в 4 комп'ютерних класах. Придбано периферійне обладнання: лазерні, струменеві, матричні принтери. На 100 студентів припадає 8,8 комп'ютерних місць. Локальна мережа технікуму підключена до глобальної мережі Іnternet, що забезпечує доступ і можливості вибору джерел інформації. Створено 28 навчальних і 12 комп'ютерних програм.

В навчальному закладі працює 23 навчальних та 8 технічних гуртків, якими охоплено 417 студентів та 6 гуртків за інтересами - 202 студента.

Колектив художньої самодіяльності коледжу бере активну участь у святкових концертах міста, району, став активним учасником Всеукраїнського фестивалю "Софіївські зорі".

В коледжі функціонує спортивний комплекс, до якого входить спортивний зал, майданчик, гімнастична кімната.

На території коледжу є 9-ти поверховий гуртожиток на 535 місць, а також до послуг студентів їдальня.

Діяльність коледжу

За всі роки в технолого-економічному коледжі сформувався прекрасний педагогічний колектив. Кожен викладач – це особистість. Щороку колектив поповнюється молодими викладачами, які швидко адаптуються, вчаться у досвідчених майстрів педагогічної справи.

Навчальний процес забезпечує 54 штатних викладачі з вищою базовою освітою. З них 3 – викладачі-методисти, 2 – старших викладачі, 1 – кандидат технічних наук, 1 – аспірант; 55% викладачів вищої і першої категорії, 26 викладачів мають педагогічне звання, 70% викладачів нагороджено відзнаками МОН.

Педагогічний колектив технікуму працює над освітньою проблемою: "Від минулого до майбутнього, від теорії до практики, від традиції до інновації"

З кожної дисципліни навчального плану з усіх спеціальностей у повному об’ємі і за вимогами створено:

  • навчально-методичне забезпечення кожної дисципліни і практичного навчання;
  • науково-методичні комплекси самостійної роботи студентів;
  • методичне забезпечення лабораторно-практичних і семінарських занять, курсового і дипломного проектування;
  • пакети комплексних контрольних робіт (ККР) для діагностики рівня навчальних досягнень студентів з дисциплін гуманітарної, природничо-наукової та професійної підготовки;
  • критерії оцінки навчальних досягнень студентів з усіх видів навчальної діяльності.

Методичні матеріали мають науковий і прикладний характер, методичну і педагогічну цінність, які базуються на досвіді і власних педагогічних здобутках викладачів і використовуються як навчально-методичні посібники для студентів і викладачів.

Викладачі коледжу зосередили увагу на впровадженні інноваційних педагогічних технологій навчання, застосуванні інтерактивних форм і методів, формуванні практичних вмінь і навичок майбутнього фахівця.

Щорічно викладачами проводиться понад 40 відкритих занять, де вони демонструють прогресивні методи навчання, серед яких: міні-інтерв’ю, заняття-рейтинг, діалог, конференція, "круглий стіл", "карусель", "акваріум", синтез думок і ідей, ділова гра, дослідницька роботи, мозкова атака, розв’язування практичних завдань у реальних виробничих умовах, виконання професійних інтегрованих завдань.

У коледжі проводиться значна методична робота, визначальними видами якої є навчальні відеофільми, посібники, методичні рекомендації та вказівки, комп’ютерні програми, предметні компетенції, науково-дослідницькі і пошукові роботи. Щорічно в середньому 150-160 різних видів методичної роботи.

Кожного року викладачі та студенти коледжу беруть участь в огляді-конкурсі на кращий методичний матеріал і навчальний відеофільм в лабораторії педагогічного досвіду і творчості молоді науково-методичного центру Міністерства аграрної політики України.

Викладачі коледжу беруть участь у наукових конференціях різного рівня. Статті викладачів публікуються на сторінках періодичної преси та педагогічних видань, висвітлюючи як власні здобутки, так і розробки методик для впровадження інноваційних технологій навчання і виховання.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014