Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Технологічно-промисловий коледж Вінницького національного аграрного університету (0432) 51-15-99
м. Вінниця, пр. Юності 8  (карта)
http://tpk-vnau.org

Технологічно-промисловий коледж Вінницького національного аграрного університету

У центрі чарівного Подільського краю в живописному районі під назвою "Вишенька" з 1970 року функціонує Технологічно-промисловий коледж Вінницького національного аграрного університету, багатий своєю історією

Історична довідка

Історія створення коледжу бере свій початок від Махаринецько-Сестринського технікуму і агрошколи (довідка з архіву м. Бердичева від 3 листопада 1920 року).

Протягом свого існування він неодноразово змінював профілі підготовки, назву і підпорядкування:

 • 1930-1937рр. – Козятинський технікум птахопереробної промисловості;
 • 1937-1956рр. – Козятинський технологічний технікум;
 • 1956-1961рр. – Козятинський обліково-плановий технікум;
 • 1961-1967рр. – Козятинський технологічний технікум м'ясної та молочної промисловості.
 • 1967-1970рр. – Вінницький технологічний технікум м'ясної та молочної промисловості;
 • 1970-2003рр. – Вінницький технікум м'ясної та молочної промисловості підпорядкований Міністерству аграрної політики України.

У відповідності з наказом Міністерства агарної політики України за №148 "Про створення регіональних структурних підрозділів Вінницького державного агарного університету" з 26 травня 2003 року технікум увійшов до структури Вінницького державного аграрного університету на правах окремого структурного підрозділу без права юридичної особи. Відповідно, змінено назву технікуму на "Технікум м'ясної та молочної промисловості Вінницького державного аграрного університету".

На виконання наказу Міністерства аграрної політики України від 20 липня 2004р. за №260 "Про перейменування технікумів Вінницького державного аграрного університету" технікум м’ясної та молочної промисловості перейменовується у Технологічно-промисловий коледж.

Сьогодні технологічно-промисловий коледж – державний навчальний заклад І рівня акредитації, структурний підрозділ Вінницького національного аграрного університету і здійснює підготовку молодших спеціалістів з відривом та без відриву від виробництва за такими спеціальностями:

 • "Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв" – денна форма навчання;
 • "Зберігання, консервування та переробка молока" – денна та заочна форма навчання;
 • "Зберігання, консервування та переробка м’яса" - денна та заочна форма навчання;
 • "Бухгалтерський облік" - денна та заочна форма навчання;
 • "Правознавство" - денна та заочна форма навчання.

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Навчально-виховний процес здійснюють 10 циклових комісій (в тім числі 5 випускаючих циклових комісії), які раціонально об'єднують викладачів споріднених дисциплін за їх методичними інтересами, всього 80 викладачів, серед яких 76 - штатних викладачів, сумісників 4 та 4 вихователі гуртожитку, з яких:

 • викладачів вищої категорії - 36
 • мають почесне звання "Відмінник освіти України" – 11
 • мають педагогічне звання "старший викладач" – 3
 • мають педагогічне звання "викладач-методист" – 11

36 викладачів мають педагогічну освіту, 5 – навчаються в аспірантурі, 5 – закінчили магістратуру.

Педагогічний колектив коледжу – це висококваліфіковані фахівці з великим досвідом фахової та педагогічної діяльності, які забезпечують навчально-виховний процес. Колектив завжди відповідає вимогам часу і свою діяльність будує у такий спосіб, аби кожен студент і випускник відчували, що їхні вміння і навички, їхнє економічне мислення впишуться у вимоги завтрашнього дня. Для досягнення цієї високої мети в коледжі керуються двома незаперечними принципами – викладач – не той, хто навчає і викладає предмет, а той, у кого навчаються; завдання освіти – сформувати у студента мислення, здатне трансформуватися у певні дії, і прищепити відповідальність за прийняте рішення.

Навчальний процес побудований так, щоб зорієнтувати студентів та викладачів на високу відповідальність за результати навчання. Цьому сприяє належний рівень забезпечення навчального процесу комплексом навчальних засобів, підручниками, навчально-методичними посібниками для самостійного вивчення дисциплін, практикумами тощо.

Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічна база є основою навчально-виховної роботи в коледжі. Навчання проводиться у 3 навчально-лабораторних корпусах, а це 60 обладнаних на сучасному рівні лекційних аудиторій, навчальних кабінетів та лабораторій.

В коледжі функціонує 3 комп'ютерних класи і навчальна бухгалтерія з сучасними комп’ютерами та програмною інформаційною продукцією, які забезпечують комп’ютерну грамотність випускників коледжу зі всіх спеціальностей.

В навчальному корпусі розміщена бібліотека з 2 книгосховищами, читальним залом на 150 посадкових місць, залом для видачі літератури.

Книжковий фонд бібліотеки становить 78,5 тис. примірників. Бібліотека є інформаційним центром коледжу, що забезпечує бібліотечне, бібліографічне та інформаційне забезпечення навчального та виховного процесів. До послуг читачів абоненти з наукової та художньої літератури, електронні каталоги та читальна зала з аудіо та відео технікою.

Музей коледжу відображає історію його розвитку і становлення.

Клуб та актова зала на 500 місць забезпечують проведення виховних та культурно-масових заходів.

2 спортивні зали коледжу є найкращими у м. Вінниці і забезпечують спортивні заходи в коледжі та спортивні змагання на рівні міста, області та країни.

При коледжі є гуртожиток на 406 місць, який повністю забезпечує потребу в житлі іногородніх студентів.

Студенти в гуртожитку забезпечені необхідними меблями, інвентарем, білизною, безперервним постачанням газом, водою, теплом та енергією. На кожному поверсі є кухні для приготування їжі, холодильники, а також кімнати для самопідготовки студентів. Працюють побутова кімната та душова.

При гуртожитку функціонує медпункт, який обслуговують медсестри та зубний лікар, є ізолятор для госпіталізації інфекційних та важкохворих студентів, тобто є всі умови для надання першої медичної допомоги і організації профілактичної роботи.

Харчування співробітників та студентів забезпечує їдальня при гуртожитку на 100 посадкових місць та буфет в навчальному корпусі на 50 місць.

Навчально-методична робота

В коледжі методичну роботу організовує та координує методичний кабінет та методична рада, створена при методичному кабінеті. Працює 10 циклових комісій, які організовують методичну та науково-дослідницьку роботу викладачів за різними напрямами.

Викладачі коледжу активно працюють над методичним забезпеченням навчального процесу: розробляють робочі зошити, щоденники-звіти, конспекти лекцій, навчальні посібники, електронні посібники, опорні конспекти забезпечення самостійного вивчення, навчальні відеофільми та інше.

Впродовж останніх років викладачами коледжу було підготовлено 28 електронних посібників, 35 робочих зошитів, 8 відеофільмів та 89 інших розробок методичного характеру.

27 викладачів коледжу є розробниками навчальних програм з різних дисциплін, 31 викладач є рецензентами навчальних програм, розроблених іншими навчальними закладами Міністерства аграрної політики України.

Кращі методичні розробки та діючі моделі викладачів коледжу є учасниками обласних, республіканських виставок, а також занесені до каталогу кращих робіт виставки передового досвіду викладачів у НМЦ Міністерства аграрної політики України.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 20.10.2014