Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту (0432) 26-53-38
м. Вінниця, вул. Фрунзе 59  (карта)
http://www.vki.vin.ua/

Коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту

Коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту - вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Загальна інформація

Вінницький кооперативний інститут - навчальний заклад із великою історією, який є колискою кадрів у економічній, торговельній, технологічній та правовій галузях протягом вісімдесяти славних років.

Коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту має три відділення:

  • Правознавче відділення
  • Фінансово-бухгалтерське відділення
  • Товарознавчо-технологічне відділення

Правознавче відділення

Історія правознавчого відділення розпочалась у 1998 р. Очолював його директор вінницького кооперативного технікуму Бедрій Іван Васильович, завідувач циклової комісії – Мацера Світлана Миколаївна. У 1998 р. кількість викладачів правознавчого відділення налічувала 6 чоловік та 50 студентів.

У 2000 р. правознавче відділення здобуло самостійність. Завідувачем відділення було призначено Ярмоленко Наталю Василівну. З 2001 по 2007рр. – Юрченко Віктор Федорович. З 2007 по 2009 рр. завідувачем відділення була Сагадіна Оксана Юріївна. З 2009 по 2010 рр. – Каглінська Наталія Миколаївна.

З 2010 р. відділення очолює Нагорняк Світлана Василівна.

Сьогоденні досягнення відділення зумовлені високим професійним рівнем викладачів та позитивним морально-психологічним кліматом, що панує в колективі, який поєднує висококваліфікованих педагогів – майстрів своєї справи, які допомагають розвивати студентам економічне мислення, прищеплюють любов до обраної професії. Навчальніплани, за якими студенти здобувають освіту, передбачають ґрунтовну практичну підготовку.

Правознавче відділення здійснює підготовку фахівців за галузями знань 0304 "Право" спеціальність 5.03040101 "Правознавство", 1401 "Сфера обслуговування" спеціальність 5.14010102 "Ресторанне обслуговування".

Спеціальність "Правознавство". Випускник отримує кваліфікацію молодшого спеціаліста-юриста та може працювати юрист-консультантом на підприємствах та установах, органах РАГС, керівником (інспектором) відділу кадрів, помічником слідчого, судовим виконавцем, секретарем засідань, дознавачем, завідувачем канцелярії, помічником прокурору, а також, в органах місцевого самоврядування.

Спеціальність "Ресторанне обслуговування". Випускник отримує кваліфікацію адміністратор (господар залу), може працювати на посадах менеджера кафе або ресторану. Адміністратор організує процес обслуговування споживачів, керує роботою офіціантів, буфетників, касирів та інших працівників залу, здійснює контроль за своєчасним та кваліфікованим обслуговуванням офіціантами споживачів, правильним проведенням розрахунків з ними. Бере участь у розробці оформлення інтер’єру залів, реклами, музичних програм, складанні спеціальних меню.

Фінансово-бухгалтерське відділення

Підготовка фахівців зі спеціальностей "Бухгалтерський облік" здійснюється з 1958 року, "Фінанси" - з 1998 року. З 2006 року ці відділення були реорганізовані в одне фінансово-бухгалтерське.

Під час навчання студенти здобувають фундаментальну фінансову підготовку для майбутньої професійної діяльності, отримують знання з бухгалтерського обліку, фінансів та економічних дисциплін, набувають вміння застосовувати їх у практичній діяльності.

Фінансово-бухгалтерське відділення здійснює підготовку фахівців за галуззю знань 0305 "Економіка та підприємництво" кваліфікації молодший спеціаліст зі спеціальностей: 5.03050801 "Фінанси і кредит" зі спеціалізацією "Банківська справа", 5.03050901 "Бухгалтерський облік", 5.03050802 "Оціночна діяльність",

Спеціальність "Фінанси і кредит". Випускник отримує кваліфікацію молодший спеціаліст з фінансів, призначений для роботи у фінансових управліннях, податкових інспекціях, контрольно-ревізійних службах, відділах місцевих державних адміністрацій, на підприємствах і в організаціях різних форм власності на посадах операційного працівника банку, інспектора-ревізора, інспектора з контролю за цінами, податкового інспектора тощо.

Спеціалізація "Банківська справа". Випускник отримує кваліфікацію молодший спеціаліст з фінансів, призначений для роботи в регіональних управліннях Національного банку України, комерційних банках, на підприємствах і в організаціях різних форм власності на посадах завідувача каси, інспектора-ревізора, економіста відділу касових операцій та продуктів малого бізнесу.

Спеціальність "Бухгалтерський облік". Випускник отримує кваліфікацію бухгалтера і призначений для обліково-економічної роботи в організаціях, установах, на підприємствах різних галузей діяльності всіх організаційно-правових форм власності на посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора тощо.

Спеціальність "Оціночна діяльність". Випускник отримує кваліфікацію оцінювача-експерта і призначений для роботи у сфері біржової діяльності, набуває вміння оцінювати та аналізувати фінансовий стан підприємства, обліковувати операції з купівлі-продажу цінних паперів та виплати дивідендів. Випускники можуть працювати на біржі, в акціонерних товариствах, установах банку, нотаріальних конторах, оціночних компаніях, на підприємствах різних форм власності на первинних посадах брокера з цінних паперів, біржового маклера, дилера цінних паперів, торговця нерухомістю, торговельного агента, торговельного брокера, обліковця, оцінщика майна.

Товарознавчо-технологічне відділення

Одним із структурних підрозділів коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту є товарознавчо-технологічне відділення. Товарознавче відділення було створено одночасно з поновленням діяльності Вінницького кооперативного технікуму у 1957 році і з тих пір є найбільшим за чисельністю студентів. Очолює відділення Мельник Ерна Георгіївна. Контингент студентів відділення складає більше 600 осіб - 20 груп.

Навчання проводиться за новітніми методиками у аудиторіях з сучасним обладнанням. На товарознавчо-технологічному відділенні створено відповідні науково-методичні комплекси викладання дисциплін, необхідні умови для здійснення навчально-виховного процесу.

Товарознавчо-технологічне відділення здійснює підготовку фахівців за галузями знань 0305 "Економіка та підприємництво" кваліфікації молодший спеціаліст зі спеціальностей: 5.03050702 "Комерційна діяльність", 5.03051001 "Товарознавство та комерційна діяльність" спеціалізація "Товарознавство в митній справі" та 0517 "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції" кваліфікації молодший спеціаліст зі спеціальності 5.05170101 "Виробництво харчової продукції".

Спеціальність "Комерційна діяльність". Випускник отримує кваліфікацію товарознавця-комерсанта і призначений для роботи на посадах директора (керівника) малої торгівельної фірми, керуючого магазином, комерсанта, завідувача складу, директора малої рекламної або комерційної фірми, керуючого агентством (торгівельним, рекламним), комерційного агента, торговельного агента, комівояжера, торгівельного представника, товарознавця, представника з реклами, комерційного ревізора.

Спеціалізація "Товарознавство в митній справі". Випускник отримує кваліфікацію товарознавця-комерсанта і призначений для роботи в органах митної служби України, на посадах інспектора митниці, інспектора-товарознавця, інспектора з експорту та імпорту, агента з передачі вантажів на прикордонній станції, митного брокера, а також у сфері торгівлі на підприємствах різних форм власності.

Спеціальність "Виробництво харчової продукції". Випускник отримує кваліфікацію техніка-технолога підприємств харчування, кондитера, і може працювати на посадах: керівника підприємств харчування, технолога, начальника цеху, бригадира підприємств різних типів, завідувача виробництва.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 03.04.2018