Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Вінницький коледж Національного університету харчових технологій (0432) 27-37-76
м. Вінниця, вул. Привокзальна 44  (карта)
http://vcnuft.vn.ua/

Вінницький коледж Національного університету харчових технологій

Вінницький коледж Національного університету харчових технологій — один із найпотужніших вищих навчальних закладів І рівня акредитації

Історія

Коледж веде своє літочислення з 1930 року. Його створено в процесі реорганізації Вінницького індустріального технікуму в енергетичний, у 1964 році – перейменовано на політехнічний, у січні 2008 року технікум отримав нове ім'я – Вінницький коледж Національного університету харчових технологій. Метою входження нашого навчального закладу в структуру потужного вищого навчального закладу 4-го рівня акредитації є забезпечення ступневості освіти наших випускників, надання їм можливості отримати повну вищу освіту за скороченим терміном навчання.

Історичний шлях навчального закладу уквітчаний доброю славою, гідними випускниками, значними успіхами, давніми традиціями, активним сьогоденням і перспективним майбуттям.

За свою 80-літню діяльність тут підготовлено понад 27 тисяч фахівців, серед яких є видатні вчені, керівники провідних підприємств, працівники різних галузей харчової промисловості України.

Про багату та цікаву історію нашого навчального закладу, людей, які навчались та працювали тут, розповідає експозиція музею коледжу.

Відділення коледжу

Теплоенергетичне відділення

Як структурний підрозділ коледжу відділення функціонує з 1930 року. За цей період підготовлено 4058 молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090514 "Експлуатація теплотехнічного і теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання" (напрям підготовки 0506 "Енергетика та енергетичне машинобудування "та 4060 молодших спеціалістів – техніків –електриків за спеціальністю 5.090609 "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд" (напрям підготовки 0906 "Електротехніка"). На відділенні у складі випускових циклових комісій працюють 15 викладачів, серед яких викладачів-методистів – 2, викладачів вищої категорії - 10

Здобутками навчального процесу є те, що неодноразово студенти відділення отримували призові місця на обласних та республіканських виставках технічної творчості, були призерами міських та обласних олімпіад з фахових дисциплін, нагороджувались грамотами Міністерства освіти і науки України, були удостоєні стипендій Президента України, мера м. Вінниці, обласної ради.

4256 випусників продовжили навчання у вищих навчальних закладах – Вінницькому Національному технічному університеті, Національному університеті харчових технологій, Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут", Національному університеті "Львівська політехніка ", Тернопільському Національному технічному університеті.

Відділення автоматики та комп'ютерної техніки

Як структурний підрозділ відділення функціонує з 1968 року.

На даний момент на відділенні здійснюється підготовка молодших спеціалістів з двох спеціальностей:

  • 5.0502021 "Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва" (напрям підготовки 0502 "Автоматика та управління "- кваліфікація – технік-електромеханік);
  • 5.05010201 "Обслуговування комп’ютерних систем і мереж" (напрям підготовки 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка ", напрям підготовки – технік з обчислювальної техніки).

У складі випускових циклових комісій працюють 19 викладачів, серед яких – 4 викладачі вищої категорії, 2 – аспіранти.

Значна частина випускників відділення продовжує своє навчання у Вінницькому національному технічному університеті, Національному університеті харчових технологій, Тернопільському національному технічному університеті.

Матеріальна база відділення – радіотехнічні майстерні, комп’ютерні кабінети та лабораторії. Студенти відділення беруть активну участь у виставках технічної творчості, неодноразово ставали переможцями та призерами обласних та всеукраїнських олімпіад з комп’ютерного програмування та Web - дизайну.

Автомеханічне відділення

На відділенні здійснюється підготовка молодших спеціалістів за напрямом 0902 "Інженерна механіка", спеціальність 5.090240 "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів". Функціонує з 1992 року За цей період підготовлено 1608 молодших спеціалістів, які отримали диплом техніка – механіка. На відділенні працюють понад 60 викладачів, серед яких - Заслужені працівники освіти і науки України, кандидати наук, викладачі-методисти, старші викладачі.

У складі циклової комісії викладачів автомеханічних дисциплін - 14 викладачів спецдисциплін, серед яких кандидат технічних наук, викладачі вищої категорії, а також молоді викладачі - колишні вихованці нашого відділення. Автомеханічне відділення - найчисельніше у коледжі - у 20 академічних групах навчаються 548 студентів.

Технологічне відділення

Відділення технології та організації виробництва як структурний підрозділ коледжу функціонує з 01 вересня 2011 року. Воно створено на базі технологічного (що функціонувало з 1968 року) та економічного (що функціонувало з 2000 року) відділень.

На відділенні здійснюється підготовка молодших спеціалістів з трьох спеціальностей:

  • 5.05170107 "Виробництво жирів і жирозамінників" (напрям підготовки 6.051701 Харчові технології та інженерія);
  • 5.03060101 "Організація виробництва" (напрям підготовки 6.030601 Менеджмент);
  • 5.03050702 "Комерційна діяльність" (напрям підготовки 6.030507 Маркетинг).

У складі 13 навчальних груп навчається 307 студентів.

Відділення має потужну матеріально-технічну базу, яка постійно оновлюється. Функціонує 8 спеціалізованих навчальних кабінетів та 3 лабораторії.

Крім теоретичних занять студенти набувають практичних навичок під час практики на таких підприємствах, як:

ПрАТ "ВОЖК", "АВІС", "Вінницька кондитерська фабрика", ВАТ "Хлібпром" та багатьох інших.

На відділенні працює високопрофесійний викладацький колектив.

Функціонує дві випускаючих циклових комісії – технологічних та економічних дисциплін, які об’єднують 18 викладачів.

Заняття проводяться змістовно, із застосуванням сучасних технологій та методів. У вільний від занять час студенти займаються у предметних, фахових та гуртках технічної творчості.

Студенти спеціальностей "Організація виробництва" та "Комерційна діяльність" опановують навики організації бізнесу, створення малих підприємств, ефективного управління ними в умовах нестабільної економіки, правову підготовку в галузі організації і здійснення підприємницької діяльності, набувають уміння управляти трудовими колективами в найскладніших виробничих ситуаціях, а також знання з організації зовнішньоекономічних зв’язків.

Студенти спеціальності "Виробництво жирів і жирозамінників" отримують знання, необхідні до виробничо-технологічної, контролюючої, проектної, організаційно-управлінської та дослідницької діяльностей на підприємствах олієжирової та на галузях харчової промисловості. Набувають навичок здійснювати технологічні процеси, забезпечувати відповідність розроблюваних проектів технічним завданням і чинним нормативним документам, додержання високої якості продукції; встановлювати поопераційний маршрут оброблення сировини і контроль за усіма операціями технологічної послідовності.

Кращі студенти – переможці та призери Всеукраїнських та міжнародних олімпіад і конкурсів, обласних олімпіад з фахових дисциплін, учасники конференцій, стипендіати міської ради, обласної Державної адміністрації, Президента України.

Співпраця

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання за обраною спеціальністю у Національному університеті харчових технологій, Вінницькому Національному аграрному університеті, Вінницькому торговельно-економічному інституті, Національному технічному університеті "Харківський політехнічний університет", Вінницькому Національному технічному університеті, Тернопільському Національному технічному університеті ім. І. Пулюя, Українському Державному хіміко-технологічному університеті, м. Дніпропетровськ.

Ласкаво просимо допитливих, наполегливих, розумних до навчання на одному з найкращих відділень Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій!

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 02.10.2014