Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. М. Грушевського (043) 102-12-70
Вінницька обл. м. Бар, вул. Дзержинського 9  (карта)
http://bar-bgpk.at.ua/

Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. М. Грушевського

Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського, вищий навчальний заклад І рівня акредитації комунальної форми власності (є власністю територіальних громад області, управління якою здійснює Вінницька обласна рада), готує кадри для здійснення практичної роботи в галузях освіти, мистецтва, журналістики та права за професійним спрямуванням спеціальностей кваліфікаційних рівнів "молодший спеціаліст”, "бакалавр”.

Історія

Коледж бере початок із заснованого у травні 1985 року Барського педагогічного училища (створене відповідно до наказу Міністерства освіти Української РСР від 11 травня 1985 року №139).

25 жовтня 2001 року Вінницькою обласною радою при педагогічному училищі відкрито Обласний гуманітарний ліцей для обдарованих сільських дітей Вінницької області.

25 грудня 2002 року Барському педагогічному училищу Кабінетом Міністрів України присвоєно ім'я видатного українського вченого Михайла Грушевського.

25 липня 2003 року Вінницька обласна рада перейменувала Барське педагогічне училище імені Михайла Грушевського в Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського.

Із часу відкриття навчальний заклад здійснював підготовку за двома спеціальностями – "Дошкільне виховання” та "Початкове навчання”; з 1992 року – за спеціальностями "Дошкільне виховання”, "Початкове навчання”, "Образотворче мистецтво та художня праця”, "Музика”; з 1997 року – за спеціальностями "Дошкільне виховання”, "Початкове навчання”, "Образотворче мистецтво та художня праця”, "Музика”, "Правознавство” (денна і заочна форми навчання).

Із 2002 року коледж здійснює підготовку бакалаврів за спеціальностями "Дошкільне виховання” та "Початкове навчання”, а з 2004 року – за спеціальностями "Музика” та "Образотворче мистецтво”.

У 2003 році розпочато підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю "Видавнича справа та редагування”.

Із 2007 року навчальний заклад очолює Савчук Петро Нестерович. Адреса коледжу: майдан Грушевського,1, м. Бар, Вінницька область, 23000.

Матеріально-технічна база

Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського має самостійний баланс, бюджет та розрахункові рахунки.

Навчальний заклад знаходиться в триповерховій будівлі, спорудженій у 1984 році. До комплексу приміщень коледжу входять: навчальний корпус, майстерні, тир, гаражі, зали для занять хорів та роботи секцій і об'єднань за інтересами, два гуртожитки на 225 місць.

Кількість аудиторій, які безпосередньо використовуються в навчальному процесі, – 46, у тому числі: кабінетів – 29, лабораторій – 5, навчальних майстерень – 4, залів – 6. Під час проведення занять із музики та в процесі роботи народних самодіяльних колективів використовуються 28 фортепіано, 134 баяни, 27 струнних інструментів.

У коледжі працює їдальня на 180 місць; обладнаний медичний пункт.

Забезпечення навчального процесу

Навчально-виховний процес здійснюють 159 викладачів (149 – на постійній основі). Серед них:

  • мають учений ступінь – 7;
  • аспірантів, здобувачів ученого ступеня – 9;
  • магістрів – 11;
  • викладачів-методистів – 58;
  • відмінників освіти України – 51;
  • старших викладачів – 6;
  • мають вищу категорію – 96.

До читання спецкурсів студентам освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр” залучаються науково-педагогічні працівники ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації.

В умовах інтенсивного розвитку освіти науково-методична робота в коледжі спрямована на вирішення наступних завдань: створення умов для підвищення кваліфікації педагогів, удосконалення їх педагогічної майстерності, розкриття творчого потенціалу кожного зокрема, активну співпрацю з вищими навчальними закладами ІІІ – ІV рівнів акредитації з метою проведення спільних наукових досліджень, розширення освітянського науково-інформаційного простору.

Зазначені інтеграційні процеси в закладі реалізуються через органічну єдність змісту освіти і програм науково-методичної діяльності; створення відповідних стандартів вищої освіти, підручників та навчальних посібників, у яких були б ураховані сучасні досягнення науки й техніки; організацію науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, тематичних читань, творчих конкурсів, олімпіад, турнірів.

У коледжі значна увага приділяється розробці авторських навчальних програм, спецкурсів, підручників, методичних посібників тощо. Науково-методична робота здійснюється з урахуванням наявного наукового потенціалу закладу в напрямку вирішення проблем нового змісту освіти, методики навчання та виховання. Невід’ємною частиною науково-методичної діяльності навчального закладу є науково-дослідницька робота студентів та учнів ліцею, яка постійно урізноманітнюється і розширюється.

Співпраця коледжу з ВНЗ

Продовжується співпраця коледжу з ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації. На базі закладу працюють НКП Сумського державного університету та Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Коледж уклав угоди про співпрацю з Львівським національним університетом імені Івана Франка, Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка, Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського, Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К.Д. Ушинського.

Враховуючи те, що в сучасних умовах конкурентної боротьби рейтингова позиція кожного навчального закладу є фактором, котрий суттєво впливатиме на вибір абітурієнтом майбутнього місця навчання, в коледжі активно впроваджуються інноваційні педагогічні технології, які націлюють колектив на постійний розвиток та вдосконалення, набуття вкрай необхідних навичок ґрунтовної науково-дослідницької роботи і є пріоритетними в діяльності освітнього закладу.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 11.06.2016