Вартість навчання на програмах MBA в Україні

Огляд цін українських шкіл на програми General MBA, Executive MBA та спеціалізовані програми MBA

Вартість навчання на програмах MBA в Україні

Для того щоби скласти уявлення про рівень цін на програми MBA в Україні, розглянемо пропозиції семи українських бізнес-шкіл, що працюють у різних сегментах бізнес-освіти.

Програми MBA, що пропонують ці школи, можна розділити на три категорії – General MBA, Executive MBA та спеціалізовані програми MBA. Саме вони є на сьогодні найпопулярнішими видами програм в Україні. Тривалість навчання на таких програмах MBA складає від восьми до 25-ти місяців.

У боротьбі за клієнта бізнес-школи намагаються максимально різноманітити свої пропозиції, так що навіть названі категорії популярних програм, такі як General MBA, не завжди зустрінеш у чистому вигляді. Так, можна зустріти програму категорії General MBA, що одночасно пропонує різноманітні спеціалізації в різноманітних сферах бізнесу, або, наприклад, ту ж програму General MBA, що робить основний акцент на міжнародній співпраці.

Зрозуміло, що розраховані на менеджерів вищої ланки та власників бізнесу програми Executive MBA є найдорожчими. Мінімальна вартість такої програми – 190 тис. грн, а максимальна – 218 тис. гривень.

У той же час декларація цільової аудиторії програмами General MBA та спеціалізованими програмами MBA не завжди знаходиться у прямій відповідності із ціною на таку програму. Програма може бути розрахована на власників бізнесу, але її вартість при цьому складає десь 40 тис. гривень. А може така програма бути розрахована на професійне зростання менеджерів, але коштувати при цьому 187 тис. гривень.

Це дає підстави зробити певні висновки і свідчить про те, що визначальним чинником у ціноутворенні програм МБА все-таки є цінова політика самої бізнес-школи.

     

General MBA

General MBA – класична програма в бізнес освіті, що інтегрує в собі курси різних економічних дисциплін, формуючи фундаментальний світогляд управлінця, необхідний йому при розв’язанні складних управлінських задач, а також дає розуміння цілісного системного підходу до управління компанією й організацією.

Подвійний диплом МВА Міжнародної бізнес-школи «NIKLAND». Програма подвійного диплома (Double Degree Program) «Майстер бізнес-адміністрування» (МBA) створена в рамках стратегічного партнерства університету UNVA (США) й міжнародної бізнес-школи «NIKLAND» (Україна).

Така програма подвійного диплома (Double Degree Program) значно полегшить адаптацію майбутніх випускників до глобального бізнес-середовища, що постійно змінюється. Комплексність та орієнтація на практичну підготовку допоможуть сформувати й удосконалити управлінські навички, аналітичні здібності та стратегічне мислення.

Тривалість навчання на такій програмі складає 14 місяців, а її вартість порядку 80 тис. гривень.

Сторінка програми: http://www.nikland.com.ua/ru/international-programs/pba/.

Managerial MBA Единбурзької бізнес-школи. Програма Managerial MBA ‑ це спеціальна програма для досвідчених менеджерів, які прагнуть вирости професіонально, а також розширити масштабність та якісну сторону своїх досягнень.

Тривалість навчання складає вже 20‑24 місяців, а вартість зростає до 187 тис. гривень.

Сторінка програми: http://britishmba.in.ua/programmes/managerial-mba/.

General management Інституту вищої кваліфікації КНТЕУ (ІВК КНТЕУ). Мета програми МВА General management ‑ підготовка менеджерів, здатних управляти процесами на основі сучасних моделей загального, стратегічного, фінансового, інвестиційного й маркетингового менеджменту. Програма дозволяє вдосконалити навички адміністративної роботи, прийняття більш ефективних управлінських рішень, оптимізації бізнес-процесів.

Тривалість навчання на програмі General management ще вище ‑ два роки три місяці, а ціна навчання буде порядку 42 тис. гривень.

Сторінка програми: http://www.ivk.knteu.kiev.ua/programi-mva.html.

General МВА школи бiзнесу КIБIТ. Філософія програми МВА ШБ КИБІТ укладена таким чином, що бізнес розглядається як синтез високого професіоналізму та творчого начала й керівників, і виконавців.

Тривалість навчання ‑ двадцять місяців, а вартість ‑ 112 тис. гривень.

Сторінка програми: http://www.kibit.com.ua/ru/general-mba/.

Програма MBA базова Бізнес-школи КРОК (BSK). Це базова магістерська програма бізнес-освіти для керівників вищого рівня, основною метою якої є надання слухачам сучасних бізнес-інструментів для ефективного управління підприємством або організацією.

Тривалість навчання - 1,5‑2 роки, вартість варіює від 54 до 72-х тис. гривень.

Сторінка програми: http://www.bskrok.com.ua/ru/program/program-mv/index.php.

Executive MBA

Програма Executive MBA (EMBA) дає її учасникам ті ж фундаментальні основи, що і класичний курс MBA, маючи формат навчання, пристосований до графіка роботи керівника, а також унікальну можливість учитись і переймати досвід у таких же успішних слухачів-управлінців.

Як і програма General MBA, EMBA призначена для навчання керівників, які представляють усі галузі економіки. Зазвичай на такі програми приймають управлінців зі стажем роботи не менше 5‑7-и років.

EMBA міжнародного інституту бізнесу (МІБ). Цільова аудиторія програми Executive MBA – досвідчені керівники, власники бізнесу, підприємці, менеджери вищої ланки.

Перевага програми ‑ акредитація АМВА — міжнародний золотий стандарт, що забезпечує визнання МІБ і програми на світовому ринку бізнес-освіти.

Тривалість навчання ‑ два роки, а вартість доходить до 190 тис. гривень.

Сторінка програми: http://iib.com.ua/ru/programmy-mba/executive-mba.html.

EMBA Києво-Могилянської бізнес-школи (kmbs). Програма для топ-менеджерів, які прагнуть до розвитку своєї організації. Спрямована на персональне професійне зростання учасників програми як управлінців для забезпечення якісного стрибка в розвитку своєї компанії.

Тривалість навчання складає 21 місяць при вартості 218 тис. гривень.

Сторінка програми: http://www.kmbs.ua/uk/Programi/Executive_MBA.

EMBA Едінбурзької бізнес-школи. Ця програма Executive MBA розрахована на вищих керівників бизнес-струкрур і власників бізнесу.

Тривалість навчання на програмі – 20‑ 24 місяці, а вартість ‑ 200 тис. гривень.

Сторінка програми: http://britishmba.in.ua/programmes/executive-mba/.

Спеціалізовані програми MBA

Спеціалізована програма МВА дає можливість вивчити особливості управління залежно від певної галузевої або функціональної специфіки. Спеціалізація такої програми може відрізнятись як за функціональними ознаками (наприклад, маркетинг, фінанси, управління персоналом, логістика тощо), так і за галузевими (агро-МВА, МВА у сфері ІТ і ін.).

Master Banking and Finance (MBF) від kmbs. Програма MBF відкриває глобальні можливості для оволодіння тонкощами сучасних фінансів, економіки й так званого ризик-менеджменту. Вона також знайомить з могутнім фінансовим інструментарієм і міжнародними практиками для прийняття рішень в умовах сучасного ризикового ринкового середовища, надає можливість учасникам не тільки крок за кроком досягти глибокого розуміння фінансової сфери, а також знайомить з управлінськими практиками як з необхідним інструментом упровадження.

Тривалість навчання складає двадцять місяців при вартості програми 184 тис. гривень.

Сторінка програми: http://www.kmbs.ua/uk/Programi/Master_of_Banking_and_Finance_MBF.

«General MBA» зі спеціалізацією від МІБ. Така програма орієнтована переважно на управлінців і менеджерів середньої ланки, залучених у процес прийняття управлінських рішень у різних галузях і функціональних сферах як у крупних національних і міжнародних компаніях, так і в компаніях малого та середнього бізнесу. Програма має такі спеціалізації: агробізнес, IT-бізнес, підприємництво, реклама і PR, фінанси, логістика.

Тривалість навчання ‑ 21 місяць, а вартість – 107 тис. гривень.

Сторінка програми: http://iib.com.ua/ru/programmy-mba/general-mba.html.

MBA для неприбуткових організацій міжнародної бізнес-школи «NIKLAND». Специфічною метою цієї програми є підготовка професіоналів для неприбуткових організацій, які володіють ефективними методами оперативного та стратегічного управління НПО.

Тривалість навчання складає вісім місяців при вартості 50 тис. гривень.

Сторінка програми: http://www.nikland.com.ua/ru/mba%20ngo/1191/.

Маркетинговій менеджмент ІВК КНТЕУ. Мета такої програми ‑ формування сучасної системи професійних знань та управлінських навичок, необхідних для ефективного вирішення управлінських задач на основі принципів і методології сучасного маркетингу.

Тривалість навчання ‑ два роки три місяці, вартість – 36 тис. гривень.

Сторінка програми: http://www.ivk.knteu.kiev.ua/programi-mva.html.

МВА «Фармацевтичний маркетинг і менеджмент» бізнес-школи КРОК (BSK). Перша в Україні спеціалізована програма «Фармацевтичний маркетинг і менеджмент» має на меті практико-орієнтовану підготовку топ-менеджерів та амбітних менеджерів середньої ланки фармацевтичного ринку з відповідними професійними компетентностями. Учасники програми після успішного завершення зможуть швидше та правильніше вирішувати все більшу кількість усе більш складних задач в умовах турбулентних ринкових перетворень.

Тривалість навчання на курсі програми складає 1,5‑2 роки, а вартість залежно від строку навчання – 54‑72 тис. гривень.

Сторінка програми: http://www.bskrok.com.ua/ua/programi/programi-mba/mba-farmatsevtichniy-marketing-management-of-i.php.

Огляд цінової політики провідних бізнес-шкіл України на програми MBA призводить до однозначного висновку про доволі великий розкид цін. Отже, можна стверджувати, що це при бажанні дозволяє отримати бізнес-освіту не тільки провідним топ-менеджерам крупних підприємств, а й керівникам більш скромних бізнес-структур.

Самі управлінці, які отримали бізнес-освіту, розглядають МВА як якісний крок при переході на наступну сходинку свого персонального та кар’єрного розвитку, розширення й, найголовніше, систематизацію своїх економічних знань.

Незаперечною цінністю різноманітних програм МВА є не тільки надбання нових знань, яких часто не вистачає нашому керівнику, а й надання широких можливостей для інтеграції надбаних знань і практичних управлінських навичок разом з попереднім персональним досвідом у цілісну єдину систему.

Павло Петриченко, Освіта.ua

Освіта.ua
28.08.2013