Сфера застосування коучингу та види коучингу

За форматом коучинг (Coaching) діліться на два види: очний - особистий коучинг, і заочний - Інтернет-коучинг, телефонний коучинг

Сфера застосування коучингу та види коучингу

У Вас завжди є можливість зустрітися з коучем безпосередньо, а також із використанням Skype-технологій, електронного листування або коучингу по телефону. Таким чином, Ви можете знаходитися практично в будь-якій точці світу і мати можливість працювати з коучем на відстані!

По області застосування, розрізняють безліч видів коучингу: коучинг топ-менеджменту, бізнес-коучинг, коучинг високої ефективності, коучинг команд, кар'єрний коучинг, коучинг особистої ефективності, лайф-коучинг, коучинг відносин і т.д.

Міжнародна Академія Коучинга фокусується на наступних видах коучингу:

  • Коучинг для вищого менеджменту
  • Бізнес-коучинг
  • Спеціалізований коучинг
  • Груповий коучинг
  • Лайф-коучинг

Коучинг для вищого менеджменту / Executive Coaching
Даний вид коучингу відноситься до індивідуального коучингу, однак особливість полягає в тому, що топ-менеджери компанії можуть працювати в коуч-сесіях як над бізнес-цілями та стратегіями досягнень над-результатів, так і з розвитку особистої ефективності та / або розвитку життєвого балансу.

Бізнес коучинг / Corporate / Business Coaching
Цей вид коучингу спрямований на проведення Коучинга в компанії для співробітників різних рівнів. Основна мета полягає в тому, щоб допомагати розвитку співробітника як самостійної особистості, а також як учаснику групи / організації, для досягнення високих бізнес - результатів і збільшення особистої ефективності.

Спеціалізований коучинг / Speciality / Niche Coaching
Цей підхід роботи близький до індивідуального коучингу. Однак, тут коуч є експертом конкретної галузі, спеціалізації або конкретному аспекті життя. Наприклад, у банківській індустрії, в сфері маркетингу, в управлінні проектами, або ж у роботі зі стресом, кар'єрою. Робота коуча сфокусована на розвитку конкретних соціальних або професійної груп, наприклад підлітків, студентів, лікарів, соціальних працівників.

Груповий коучинг / Group Coaching
Груповий коучинг за методологією близький до індивідуального коучингу. Відмінність полягає в тому, що коуч, як фасилітатор, працює з групою людей за двома напрямками: як на досягнення загальних цілей в рамках групи, так і на створення простору, де кожен учасник може бути коучем для іншого.

Лайф-коучинг / Personal / Life Coaching
Це процес спільного з коучем вирішення значущих для клієнта завдань. Вказана взаємодія завжди орієнтована на кінцевий результат, що визначаються на самому початку роботи. У лайф-коучингу клієнт може вирішувати безліч завдань таких, як підвищення якості життя, розвиток у професійній діяльності, створення життєвого балансу.

Освіта.ua
29.04.2010