ROI (англ. - return on investment)

ROI - фінансовий коефіцієнт, що показує рівень прибутковості або збитковості бізнесу, в залежності від суми зроблених в цей бізнес інвестицій

Показник ROI є відношенням суми прибутку або збитків до суми інвестицій.

У бізнес-освіті ROI - це метод аналізу компенсації випускниками MBA суми витрат на навчання.

ROI зазвичай виражається у відсотках. Цей показник може також мати такі назви: прибуток на інвестований капітал, прибуток на інвестиції, повернення інвестицій, прибутковість інвестованого капіталу.

Освіта.ua
17.11.2010