Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


ГО "Інша Освіта" (050) 487-97-87
(050) 020-01-51
м. Київ, вул. Бориса Грінченка 9, офіс 41  (карта)
http://insha-osvita.org/

інформація підтверджена

ГО "Інша Освіта"

"Інша Освіта" є некомерційною організацією, яка працює на всій території України та займається питаннями менеджменту якості неформальної освіти та освіти дорослих.

Візія

Суспільство знань, в якому вміння навчатися є основним потенціалом. Суспільство, в якому навчання є холістичним*, визначається індивідуально та може мати різні форми. Навчання допомагає людині бути адаптивною до сучасних викликів** та дає їй орієнтири для взаємодії відповідно до цінностей справедливого суспільства***.

Місія:  

Повертаємо навчання в життя та життя в навчання.

Шляхом:

 • розробки та впровадження холістичних навчальних практик;
 • створення комфортних фізичних та ментальних просторів для навчання;
 • взаємопосилення людей та спільнот для підвищення самозарадності;
 • впровадження гуманістичного (людино-центрованого) підходу в навчанні.

Наші цінності:

 • Відкритість
 • Взаємопідтримка
 • Відповідальність (за себе та інших)
 • Довіра
 • Свобода вираження
 • Рівність
 • Краса

Підходи:

 • Любов до справи та до людей
 • Робота з різноманіттям
 • Використання спільного потенціалу, синергія
 • Розвиток сталих систем (або сталий та системний розвиток)
 • Неформальна освіта
 • Інновації
 • Комплексність
 • Орієнтація на якість

*Під цілісним / холістичним навчанням ми розуміємо процес навчання як систему, яка концентрує процес навчання навколо вивчення певних тем, які сприймаються цілісно, згідно з досвідом особистості та відповідаючи її потребам.

** Під викликами сучасного світу ми розуміємо ті глобальні проблеми, що лягли в основу сформульованих ООН  цілей сталого розвитку.

*** Під справедливим суспільством ми розуміємо суспільство, в якому права людини дотримуються в повсякденному житті людей на будь-якому рівні, а саме  забезпечення гендерної, расової, вікової, соціальної рівності тощо, справедливість до навколишнього середовища та ін.

ГО "Інша Освіта" навчальні програми:

 • Особисте зростання

  • Риторика та ораторське мистецтво
  • Навчання дітей та підлітків

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 16.05.2019