Що таке «карусельна модель навчання»?
PR

Про досвід реалізації першої в Україні інноваційної програми General MBA в карусельному форматі.

Що таке «карусельна модель навчання»?

Сучасна бізнес-освіта, як в світі, так і в Україні, пропонує широкий спектр програм, форматів і моделей навчання, демонструючи високий рівень конкуренції.

Бізнес-школа «Міжнародний інститут бізнесу» постійно аналізує світовий досвід, тенденції розвитку бізнес-шкіл, фактори, які визначають вектор подальшої трансформації бізнес-освіти.

Напередодні 25-річчя МІБ акценти досліджень були зміщені в бік вивчення балансу змісту програм і формату навчання. До цього підштовхнули приклади the University of Chicago Booth School of Business, INSEAD, the Center for Creative Leadership, Harvard Business School, Yale School of Management, Stanford Graduate School of Business. Їх приклад доводить, що ці школи стають лідерами в основному, завдяки їх зусиллям по вирішенню однієї або декількох незадоволених потреб.

Міжнародний інститут бізнесу визначив ключову незадоволену потребу потенційних слухачів МВА-програм: отримання актуальних знань і навичок по мірі готовності до навчання.

Аналіз світової літератури, інтерв'ю з провідними бізнес-практиками, керівниками і викладачами вітчизняних і зарубіжних бізнес-шкіл, консультації з колегами з акредитованих Асоціацією МВА (АМВА) бізнес-шкіл чітко позначили завдання ребалансування, реструктуризації контенту при радикальній зміні формату навчання.

Практичним втіленням цих досліджень стала реалізація бізнес-школою «Міжнародний інститут бізнесу», вперше в Україні, інноваційної «карусельної» моделі навчання – адаптованого під вітчизняні реалії освітнього формату навчання МВА програм – General MBA в карусельному форматі.

Для споживачів освітніх послуг більш звичним є навчання послідовне, коли курси вивчаються один за одним, вони, як намистинки нанизуються на нитку, щоб до фіналу навчання отримати завершений блок знань і компетенцій. Контент будь-якої програми МВА складається з трьох складових: «Фінанси», «Бізнес-процеси», «Менеджмент». Такий поділ вкрай умовний, але він дозволяє побачити цілісну структуру програми.

Ще на етапі аналізу МІБ зафіксував необхідність збереження цінного для наших слухачів контенту. Одночасно ми визначилися з «доданою вартістю» ступеня МВА. Це було особливо важливо, тому що стояло завдання впровадження «карусельної моделі» навчання при збереженні найбільш важливих компонентів МВА-цінності.

Перш за все мова йде про те, що МВА – це «перемикач кар'єри», вагомий фактор довгостроковості перспектив, завдяки розвитку лідерства, підвищення самосвідомості (якість і ефективність лідерства визначається розумінням індивіда свого впливу на інших людей). Випускники МВА-програм повинні розуміти, як працювати «через» людей, як їх мотивувати, надихати, залучати до виконання завдань. Наприклад, в Harvard Business School курс автентичного лідерства спрямований на те, щоб викладати ці навички в невеликих групах через комплекс рефлексивних вправ. Ми намагаємося впровадити ці практики на «карусельної моделі» (курси «Лідерство та особиста ефективність керівника», «Управління людським капіталом» і т. ін.).

Важливою і конкурентною перевагою МВА-освіти є, з одного боку, глобальне, а з іншого – стратегічне мислення. МІБ вдалося на General MBA carousel model© не тільки зберегти, але і посилити цей компонент навчальної програми. Так звана «культурна розвідка» дозволяє зрозуміти, які практики, стратегії і поведінка універсальні. Як включити людину з іншої культури в командну роботу? Який набір навичок необхідний для ефективної крос-культурної роботи? Як стати ефективним менеджером в глобальній економіці, в умовах, де змішуються інститути, правила, культура, правові норми? Наше завдання – розвиток лідерських навичок в контексті глобального світу (курси «Ділові та крос-культурні комунікації», «Стратегічний менеджмент» і т. ін.).

Наступна цінність, яку формує МВА навчання – навички навігації в організаційних реаліях, в тому числі питання влади, коаліцій тощо, навички критичного, творчого та інтегративного мислення. Даний компонент виділили особливо, оскільки він, на жаль, мало популярний у вітчизняних бізнес-школах, але активно розглядається в зарубіжних. З середини минулого століття бізнес-освіта концентрується на аналітичному підході, активному використанні моделей і статистики. Необхідність підвищення ефективності, «глобальності» мислення, лідерських навичок самосвідомості, підштовхнули школу до розвитку в своїх слухачах навичок розуміння ролей, функцій і обов'язків бізнесу, потенціалу, можливостей і обмеження ринків і окремих бізнес-моделей (курси «Розвиток економічного мислення керівника», «Формування і розвиток ефективних команд» тощо).

Тобто ми змогли, разом із збереженням переваги традиційного наповнення МВА програм (на «карусельній моделі» зберегли свої позиції курси з фінансів – курси  «Фінансовий менеджмент: інвестиційні рішення (операції з активами балансу)», «Фінансовий аналіз і практики антикризового управління», «Фінансовий менеджмент: рішення по фінансуванню бізнесу (операції з пасивом балансу)» тощо), по бізнес-процесам (курси «Управління бізнес-процесами підприємства», «Бізнес-математика для керівника», «Управлінський облік» та ін.), за різними напрямками менеджменту (курси «Управління людським капіталом», «Операційний менеджмент», «Big Data management і сучасні інформаційні технології» тощо.), додати ті компоненти, які є принципово важливими в XXI столітті.

Гнучкість навчальної програми «карусельного» формату, її інтегративно-творча побудова, є нашою конкурентною перевагою, оскільки програма складається з трьох незалежних, але взаємодоповнюючих блоків, і приступити до навчання можна з будь-якого з них.

Перший - «Компанія і сучасне бізнес-середовище», присвячений вивченню виробничих процесів, теорії організації, мікро- та макроекономіки, ділової етики, бізнес-стратегії, підприємництва та сучасних драйверів розвитку тощо.

Другий блок «Побудова ефективної моделі бізнесу» присвячений вивченню маркетингу товарів і послуг, фінансування бізнесу, аналітики, цифрових інновацій, управління персоналом, оперативного та стратегічного управління та ін.

Третій блок «Фінансові інструменти бізнесу і особиста ефективність керівника» розкриває особливості виробничих процесів, кількісних методів в економіці, управлінського обліку, міжособистісних комунікацій, управління змінами і т. ін.

Однією з ключових переваг даного формату навчання в усьому світі є можливість розширення нетворкінгу. Бернард Шоу колись зауважив, що на відміну від обміну яблуками між людьми, яке ні до чого не приведе, обмін ідеями дозволяє кожному учаснику обміну отримати нові ідеї. Тому особливу увагу сучасна бізнес-освіта приділяє цілеспрямованій побудові мережі ділового спілкування, тому що успіх сучасного бізнесу багато в чому залежить від кількості і якості відносин з людьми. Можливість приєднатися до навчання на будь-якому з трьох етапів дозволяє розширити межі ділового спілкування від традиційного складу групи (20 осіб) до 50-60 осіб. Спільне рішення бізнес-кейсів, ділові ігри та бізнес-симуляції, групові проекти та обговорення учасниками своїх бізнес-проектів не просто розширюють мережу контактів, але і сприяють розвитку навичок системного мислення, комунікативних та презентаційних компетенцій.

На наш погляд, запропонований «карусельний» формат найбільш відповідає запитам і очікуванням сучасних управлінців – він включає курси, які, як показує наш багаторічний досвід роботи на ринку бізнес-освіти, є найбільш затребуваними, він надає можливість почати навчання в зручний час, він безпрецедентно розширює ділової нетворкінг.

Освіта.ua
22.06.2016