Якість підготовки правників: статистичний аналіз

Ефективність освіти за спеціальністю «Міжнародне право» є нижчою порівняно зі спеціальністю «Право»

Якість підготовки правників: статистичний аналіз

Президент міжнародної громадської організації «Універсальна екзаменаційна мережа», експерт із тестових технологій Сергій Мудрук підготував аналіз кількісних і якісних показників випускників бакалаврату та їхньої участі в конкурсі на продовження навчання на магістерському рівні для спеціальностей «Право» і «Міжнародне право».

У 2020 році в Україні було випущено 534 бакалаврів і 243 магістри спеціальності «Міжнародне право». Серед них:

  • 74 бакалаври і 243 магістри спеціальності 293 «Міжнародне право»;
  • 437 бакалаврів спеціальності 082 «Міжнародне право»;
  • 23 бакалаври спеціальності 6.030202 «Міжнародне право».

78.8 % випускників навчалися на денній формі навчання, 21.2 % – на заочній.

21.2 % випускників навчались за кошти державного бюджету, 78.8 % – за кошти фізичних і юридичних осіб.

Випуск бакалаврів і магістрів спеціальності «Міжнародне право» здійснили 16 закладів вищої освіти.

Таблиця 1.

Випуск бакалаврів і магістрів зі спеціальності «Міжнародне право» закладами вищої освіти у 2020 році

Заклад вищої освіти

Випущено бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Міжнародне право»

1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

243

2

Київський національний торговельно-економічний університет

75

3

Міжнародний гуманітарний університет

67

4

Львівський національний університет імені Івана Франка

60

5

Національний авіаційний університет

57

6

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

54

7

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

46

8

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

42

9

Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет»

32

10

Тернопільський національний економічний університет

27

11

Київський університет права Національної академії наук України

26

12

Товариство з обмеженою відповідальністю «Академія адвокатури України»

19

13

Київський національний університет культури і мистецтв

11

14

Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права»

9

15

Національний університет «Одеська юридична академія»

5

16

Класичний приватний університет

4


Безумовним лідером за обсягом випуску бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Міжнародне право» є Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Інститут міжнародних відносин), який підготував майже третину випускників із цієї спеціальності в країні.

Участь у конкурсі на продовження навчання на магістерському рівні

Для продовження навчання на магістерському рівні практично за всіма спеціальностями у 2020 році необхідно було складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ).

432 з випущених у 2020 році 534 бакалаврів спеціальності «Міжнародне право» взяли участь у ЄВІ та 419 з 534 – у єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ).

Понад 19 % випускників бакалаврату за спеціальністю «Міжнародне право» не взяли участь у ЄВІ та майже 22 % – у ЄФВВ.

Неучасть у ЄВІ означає відмову від продовження навчання практично за будь-якою спеціальністю на магістерському рівні в Україні. Є припущення, що найсильніші випускники бакалаврату за спеціальністю «Міжнародне право» обрали продовження навчання не в Україні. 

Неможливо статистично визначити найсильніших випускників, не маючи результатів стандартизованих освітніх вимірювань за ними. Але відомо, що більшість найкращих (за конкурсним балом) вступників формують більшість найкращих випускників. У зв’язку з цим виявилося доцільним розглянути статистику конкурсних балів тих бакалаврів за спеціальністю «Міжнародне право», які відмовилися від продовження навчання на магістерському рівні (щонайменше в Україні) та порівняти їх з конкурсними балами іншої частини випускників, які робили спроби продовження навчання в магістратурі.

Таблиця 2.

Відсоток участі в ЄВІ та стандартизовані конкурсні бали вступу на бакалаврат випускників спеціальності міжнародне право

Заклад вищої освіти

Конкурсний бал вступу тих, хто НЕ брав участі в ЄВІ

Конкурсний бал вступу тих, хто брав участь у ЄВІ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

180.8

183.0

Київський національний торговельно-економічний університет

147.7

163.1

Міжнародний гуманітарний університет

130.3

142.0

Львівський національний університет імені Івана Франка

168.4

168.0

Національний авіаційний університет

168.5

157.9

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

160.2

166.9

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

163.0

159.0

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

153.3

153.9

Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет»

147.0

152.1

Тернопільський національний економічний університет

129.6

160.5

Київський університет права Національної академії наук України

158.5

161.4

Товариство з обмеженою відповідальністю «Академія адвокатури України»

157.7

155.0

Київський національний університет культури і мистецтв

175.5

178.3

Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права»

Національний університет «Одеська юридична академія»

Класичний приватний університет

161.6

Загалом в усіх ЗВО

158.2

166.6


У таблиці вище позначкою «—» відмічено статистику по особах, яких було зараховано на бакалаврат без складення ЗНО (наприклад, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»).

Як видно з даних таблиці, випускники бакалаврату за спеціальністю «Міжнародне право», які відмовилися від продовження навчання на магістерському рівні, є в середньому слабшими порівняно з випускниками, які робили спробу вступити на магістратуру.

Випускники бакалаврату за спеціальністю «Міжнародне прав», які відмовилися від спроби продовжити освіту на магістерському рівні в Україні, у середньому є більш слабкими, ніж ті, хто складав ЄВІ.

Зокрема випускники Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ІМВ КНУ), які не складали ЄВІ, мають нижчий освітній потенціал (180.8 балів) порівняно з тими, які складали ЄВІ (183 бали).

Проте з наведеної тенденції є винятки. Жирне накреслення в таблиці використано для привернення уваги до перевищення усередненого стандартизованого конкурсного балу в осіб, які не брали участі в ЄВІ порівняно з особами, які брали участь в іспиті. У деяких із цих випадків частина осіб, які утрималися від вступу в магістратуру в Україні, імовірно продовжила навчання за кордоном. Про це свідчить приклад Львівського національного університету імені Івана Франка (ЛНУ): відсоток осіб, які отримали бакалаврський диплом ЛНУ з відзнакою, серед тих, хто не брав участі в ЄВІ (18.2 %) є помітно вищим, аніж серед учасників ЄВІ (11.7 %). Такі більш сильні випускники могли претендувати на продовження навчання за кордоном (враховуючи транспортну близькість, імовірно в Польщі). Але йдеться про несуттєву частку випускників.

Несуттєва частина випускників, які відмовилися від продовження навчання на магістерському рівні в Україні, імовірно могла продовжити навчання за кордоном.

Результати блоку «Право» єдиного фахового вступного випробування

Таблиця 3.

Результати блоку Право ЄФВВ 2020 року випускників за спеціальністю «Міжнародне право»

Заклад вищої освіти

Середній тестовий бал

% тих, хто подолав пороговий бал

Середній офіційний результат (100...200)

 

Загалом по всіх

38.5

86.6%

139.2

1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

45.0

96.6%

154.4

2

Київський національний університет культури і мистецтв

42.3

100.0%

148.0

3

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

40.3

100.0%

139.2

4

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

39.0

86.4%

141.1

5

Львівський національний університет імені Івана Франка

38.9

89.1%

138.3

6

Київський університет права Національної академії наук України

38.2

90.0%

137.3

7

Київський національний торговельно-економічний університет

37.2

91.1%

133.1

8

Товариство з обмеженою відповідальністю «Академія адвокатури України»

37.1

100.0%

130.2

9

Тернопільський національний економічний університет

36.7

77.8%

136.2

10

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

34.8

73.3%

132.6

11

Національний авіаційний університет

33.4

78.1%

123.8

12

Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет»

32.8

75.0%

121.9

13

Міжнародний гуманітарний університет

31.7

62.1%

126.4

14

Класичний приватний університет

28.0

0.0%

 

15

Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права»

 

 

 

16

Національний університет «Одеська юридична академія»

 

 

 


Порівняння з результатами випускників бакалаврату за спеціальністю «Право»

Результати фахового блоку випускників бакалаврату за спеціальністю «Міжнародне право» 2020 року є вищими за результати випускників за спеціальністю «Право».

Таблиця 4.

Порівняння результатів фахового випробування випускників 2020 року за спеціальностями «Міжнародне право» та «Право»

Показник

Міжнародне право

Право

Середній тестовий бал

38.5

37.2

Кількість тих, хто подолав пороговий бал

321

7 761

% тих, хто подолав пороговий бал

86.6%

85.0%

Середній офіційний результат (100…200)

139.2

135.0

 

Випускники за спеціальністю «Міжнародне право» демонструють у середньому більш високі результати фахового випробування порівняно з випускниками за спеціальністю «Право».

Але таке порівняння не свідчить про вищий рівень ефективності освітньої роботи за спеціальністю «Міжнародне право» порівняно зі спеціальністю «Право».

Варто брати до уваги кілька факторів, що суттєво погіршують статистичні результати фахового випробування випускників за спеціальністю «Право» порівняно з випускниками за спеціальністю «Міжнародне право».

1. Середній стандартизований конкурсний бал при вступі на бакалаврат (показник освітнього потенціалу) у випускників за спеціальністю «Право» (153.6) є помітно нижчим, ніж у випускників за спеціальністю «Міжнародне право» (164.8).

2. Суттєво більший відсоток випускників за спеціальністю «Право» навчався за заочною формою здобуття освіти (44.4% проти 21.2% у міжнародників).

3. Менший відсоток випускників за спеціальністю «Право» навчався за кошти державного бюджету (18% проти 21,2% у міжнародників).

4. Серед випускників за спеціальністю «Право» суттєво більшим є відсоток тих, хто здобував рівень бакалавра на основі рівня молодшого спеціаліста.

Як відомо, кожен з перелічених вище факторів знижує освітній результат навчання на бакалавраті.

Безпосередньо порівняти ефективність освітньої роботи на двох правничих спеціальностях у масштабах країни можна, прослідкувавши зміну рейтингового місця випускників порівняно з їхнім рейтинговим місцем серед зарахованих при вступі на бакалаврат.

Таблиця 5.

Рейтингові місця (процентильні ранги) в загальнодержавному рейтингу перед навчанням на бакалавраті (за результатами ЗНО) і після навчання (фаховий блок ЄФВВ) випускників за спеціальністю «Міжнародне право» різних ЗВО

Заклад вищої освіти

Ранг ЗНО

Ранг ЄФВВ

Зміна рангу

Загалом у всіх ЗВО

62.3%

50.8%

-11.6%

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

88.6%

70.8%

-17.8%

Київський національний університет культури і мистецтв

84.1%

67.2%

-16.9%

Львівський національний університет імені Івана Франка

65.7%

50.1%

-15.6%

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

63.4%

59.3%

-4.1%

Київський національний торговельно-економічний університет

57.1%

44.8%

-12.3%

Київський університет права Національної академії наук України

54.1%

49.8%

-4.4%

Тернопільський національний економічний університет

53.3%

44.3%

-9.0%

Національний авіаційний університет

49.6%

31.5%

-18.1%

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

48.2%

50.8%

2.6%

Товариство з обмеженою відповідальністю «Академія адвокатури України»

45.7%

51.3%

5.6%

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

43.8%

37.9%

-5.9%

Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет»

37.4%

31.0%

-6.4%

Міжнародний гуманітарний університет

25.9%

20.1%

-5.8%

Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права»

 

 

 

Класичний приватний університет

 

 

 

Національний університет «Одеська юридична академія»

 

 

 


ЗВО в таблиці вище відсортовано в порядку зниження рівня стандартизованого конкурсного бала. Дані по трьох ЗВО (нижня частина таблиці) не надано через статистичну нерепрезентативність.

Як бачимо, випускники абсолютної більшості ЗВО (крім Академії адвокатури та Харківського національного університету імені ім. В. Н. Каразіна) продемонстрували в середньому суттєве зниження свого місця в загальнодержавному рейтингу.

Зміна рейтингу (процентильного рангу) випускників за спеціальністю «Право» є несуттєво негативною: з 49.3 % у рейтингу стандартизованих конкурсних балів до 48.1 % у рейтингу за оцінками фахового блоку ЄФВВ.

З наведених даних випливає висновок про більш низьку ефективність юридичної освіти за спеціальністю «Міжнародне право» порівняно зі спеціальністю «Право».

Але існує потреба в більш повному порівнянні в розрізі правничих предметів, оскільки очевидним є те, що випускники за спеціальністю «Міжнародне право» опановували 6 з 8 правничих дисциплін, включених до ЄФВВ, у меншому обсязі порівняно з випускниками спеціальності «Право».

Результати блоку «ТЗНПК» єдиного фахового вступного випробування

Таблиця 6.

Результати блоку ТЗНПК ЄФВВ 2020 року випускників за спеціальністю «Міжнародне право»

Заклад вищої освіти

Середній тестовий бал

% тих, хто подолав пороговий бал

Середній офіційний результат (100...200)

 

Загалом у всіх ЗВО

16.9

94.6%

149.5

1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

20.8

100.0%

167.7

2

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

18.9

96.0%

162.2

3

Класичний приватний університет

17.0

100.0%

151.0

4

Київський національний університет культури і мистецтв

16.8

100.0%

148.0

5

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

16.6

100.0%

144.4

6

Київський національний торговельно-економічний університет

16.4

95.6%

147.0

7

Київський університет права Національної академії наук України

16.4

90.0%

151.6

8

Львівський національний університет імені Івана Франка

16.4

95.7%

146.2

9

Товариство з обмеженою відповідальністю «Академія адвокатури України»

16.2

100.0%

143.1

10

Національний авіаційний університет

16.1

96.9%

144.8

11

Тернопільський національний економічний університет

15.1

94.4%

138.2

12

Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет»

14.6

100.0%

133.1

13

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

13.2

83.3%

130.3

14

Міжнародний гуманітарний університет

12.6

75.9%

129.8

15

Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права»

 

 

 

16

Національний університет «Одеська юридична академія»

 

 

 


Результати єдиного вступного іспиту

Таблиця 7. 

Результати ЄВІ 2020 року випускників за спеціальністю «Міжнародне право»

Заклад вищої освіти

Середній тестовий бал

% тих, хто подолав пороговий бал

Середній офіційний результат (100...200)

 

Загалом у всіх ЗВО

25.5

93.4%

160.7

1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

35.0

100.0%

183.7

2

Класичний приватний університет

34.0

100.0%

182.0

3

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

28.0

100.0%

165.3

4

Львівський національний університет імені Івана Франка

26.7

100.0%

161.0

5

Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет»

24.0

85.7%

161.0

6

Національний авіаційний університет

23.3

97.0%

152.8

7

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

22.9

95.5%

150.9

8

Київський національний університет культури і мистецтв

22.8

100.0%

151.8

9

Київський національний торговельно-економічний університет

22.7

93.8%

151.7

10

Київський університет права Національної академії наук України

22.5

90.9%

154.0

11

Товариство з обмеженою відповідальністю «Академія адвокатури України»

22.0

81.8%

157.8

12

Тернопільський національний економічний університет

19.2

88.9%

144.3

13

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

18.5

83.3%

141.3

14

Міжнародний гуманітарний університет

14.7

70.0%

134.2

15

Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права»

 

 

 

16

Національний університет «Одеська юридична академія»

 

 

 


Сергій Мудрук, президент міжнародної громадської організації «Універсальна екзаменаційна мережа», експерт із тестових технологій.

Освіта.ua
25.01.2021

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Володимир Сущенко
Цікавий аналіз. Хоча, на мій погляд, робити більш-менш об’єктивні висновки щодо якості підготовки правників за цією (та й будь-якою) спеціальністю лише на підставі одного набору-випуску - не зовсім коректно. Є ще окремі позиції, які можна коментувати з точки зору кореляції... Було би цікаво порівняти результати за навчальний цикл бакалаврської програми - 4 роки поспіль. Мене дивує дуже низькі (як на мене) "середні тестові бали" і надмірна кількість ВНЗ, які ліцензовані за спеціальністю "Міжнародне право" і відповідна кількість випускників в них...?!
Сергей Мудрук
Для Володимир Сущенко: такий аналіз великих масивів даних за 4 роки по правничих спеціальностях наразі виконується. По спеціальності 293 (082, 6.030202) за перші роки дані будуть не по всіх вступниках (на відміну від 081), оскільки ЄФВВ став обов’язковим для міжнародників не відразу. Не можу сказати, коли саме завершимо роботу і презентуватимемо дані: дослідження робимо лише у свій вільний час.
Коментувати