Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
таня
Охорона праці є дуже важливим аспектом будь-якої діяльності, яка пов’язана з виконанням різноманітних робіт. Інструктаж по техніці безпеки - це важлива складова частина охорони праці, яка допомагає забезпечити безпеку та запобігти небажаним наслідкам під час виконання робіт. Основні правила безпеки, які можна передати під час інструктажу, включають:  завжди користуйтеся необхідним захистом, таким як захисні окуляри, рукавиці, вушні протектори, каски тощо;  використовуйте обладнання відповідно до інструкцій виробника та безпечних методів роботи;  не працюйте з обладнанням, якщо воно пошкоджене або несправне;  завжди дотримуйтесь інструкцій з протипожежної безпеки, такі як вимкнення електроприладів після закінчення роботи;  завжди повідомляйте про будь-які проблеми чи небезпеки, з якими ви зіткнулися під час виконання робіт. Пожежна безпека також важлива для забезпечення безпеки працівників та нерухомого майна. Для забезпечення пожежної безпеки можна використовувати такі методи, як:  перевірка роботи пожежних сигналізацій та вогнегасників;  встановлення плану евакуації та навчання працівників правильній поведінці в разі пожежі;  регулярні перевірки електроприладів, що можуть стати джерелом пожежі;  повідомлення про будь-які підозрілі запахи або ознаки можливої пожежі.
EE
Інформатизація як сукупність специфічних виробничих процесів з використанням комп’ютерно-інтегрованих технологій (далі КІТ), сприяє поліпшенню управління економікою, розвитку наукоємних виробництв, вдосконаленню соціально-економічних відносин та водночас стимулюють появу і розвиток невідомих раніше видів загроз безпеці автоматизованим системам управління технологічними процесами (далі АСУТП). Для захисту комп’ютерно-інтегрованих технологій потрібне сумісне використання різних за функціями та складом компонентів безпеки інформації, таких як: заходи, методи, засоби, механізми, процедури захисту та ін. Ці компоненти потребують об’єднання в систему безпеки комп’ютерно-інтегрованих технологій (далі - СБ КІТ) та встановлення жорстких логічних та функціональних зв’язків між собою. Як показує практика, саме якість зазначених зв’язків визначає рівень ефективності систем безпеки інформації. Тому виникає проблема дослідження та впровадження сучасних підходів та методичного апар...
ольга
Одиниці вимірювання площі вашого прямокутника? в) Математичне лото 15 см2 125 6 а 81 см2 25 см2 100 а 16 см2 1 40 6 см Вам роздано картки для гри (ось такої форми). Ви, відповідаючи на зачитане мною запитання, закреслюєте в своїй картці правильну відповідь. Після гри ми оцінимо засвоєння вами даної теми за допомогою взаємоперевірки. Питання для лото 1.Яка площа квадрата зі стороною 9 см? 2.Яка площа прямокутника зі сторонами 5 см і 3 см? 3.10 га = ? а 4.Периметр квадрата 20 см. Знайдіть його площу. 5.Площа прямокутника 126 см2, його довжина – 21 см. Знайдіть ширину прямокутника. 6.Знайдіть значення виразу: 102 : 25 + 62 7.Знайдіть значення виразу: х2 • 2 – 48, якщо х = 5 8.600 м2 = ? а 9.Розв’яжіть рівняння: 8 •х – 62 = 302 + 82 10.Квадратна ділянка має довжину та площу, які виражені однаковим числом. Знайдіть сторону цієї квадратної ділянки ІІ. Узагальнення знань, умінь, навичок Задача 1. Знайти площу квадрата, якщо одна з його сторін дорівнює 16 м. Задача 2. Заповніть пусті клітинки таблиці: (а, b – сторони прямокутника, ...
Баб'як Богдан Романович
Актуальність теми дипломної роботи. В умовах фінансової нестабільності питання про контроль за витрачанням державних фінансових ресурсів набуває особливе значення, так як контролюючі органи забезпечують виконання важливого запиту суспільства на отримання об’єктивної інформації про діяльність органів влади з управління фінансовими ресурсами, сприяють підвищенню ефективності всієї системи державного управління, перш за все , в сфері витрачання бюджетних коштів. Державний фінансовий контроль в Україні характеризується станом незавершеності. Більшість фахівців і вчених погоджуються з тим, що країні потрібна цілісна система державного фінансового контролю. На сьогоднішній день система не досконала, але і намітилася позитивна тенденція і реалізація конкретних заходів з побудови ефективної системи державного фінансового контролю. Мета роботи. Метою роботи є розробка заходів з удосконалення діяльності органів державного фінанс...
Біда Г.М.
У статті розкриває вплив фізичних навантажень на розумову працездатність студентів. Розглянуто навантаження різної інтенсивності та виявлено їхню дію на інтелектуальні здібності студентів та зміну їхніх психологічних показників. Ключові слова: фізичні вправи, фізична культура, здоров’я студентів, рухова активність, фізичне вдосконалення. Постійні навантаження та проблеми фізичного розвитку значно впливають на розумову працездатність студентів. Через те основна увага фахівців фізичного виховання і спорту, а також тренерів спрямована на оптимізацію спортивного тренування. Досконалий рівень спортивних досягнень потребує пошуку нових шляхів формування, корекції й підтримки високої працездатності студентської молоді. Тому питання вивчення динаміки взаємозв’язків фізичної і розумової працездатності та механізмів їх формування є важливою і актуальною проблемою. Неодноразово вчені різних спеціальностей стверджували, що інтелектуальний розвиток вимагає відповідного стану, а від?...
Біда Г.М.
У статті розкриває вплив фізичних навантажень на розумову працездатність студентів. Розглянуто навантаження різної інтенсивності та виявлено їхню дію на інтелектуальні здібності студентів та зміну їхніх психологічних показників. Ключові слова: фізичні вправи, фізична культура, здоров’я студентів, рухова активність, фізичне вдосконалення. Постійні навантаження та проблеми фізичного розвитку значно впливають на розумову працездатність студентів. Через те основна увага фахівців фізичного виховання і спорту, а також тренерів спрямована на оптимізацію спортивного тренування. Досконалий рівень спортивних досягнень потребує пошуку нових шляхів формування, корекції й підтримки високої працездатності студентської молоді. Тому питання вивчення динаміки взаємозв’язків фізичної і розумової працездатності та механізмів їх формування є важливою і актуальною проблемою. Неодноразово вчені різних спеціальностей стверджували, що інтелектуальний розвиток вимагає відповідного стану, а від?...
Tanya
Завдання: "Що необхідно зробити, аби збільшити популярність повних та командитних товариств серед українського сегменту бізнесу" регулювання повних/командитних товариств та його вдосконалення. Отже, Повним визнається таке товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном. (СТ. 66 зу Про госп товариства) Командитним товариством визнається товариство, в якому разом з одним або більше учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників), та які не беруть участі в діяльності товариства. СТ. 75 зу Про госп товариства) Ще одним видом таких товариств, який потрібно відзначити і який доволі рідко трапляється в корпоративному праві Європи, є акціонерне командитне товариство, тако?...
Тетяна
Найпростішим способом перевірки оригінальності тексту є використання веб-браузера. Для цього достатньо виділити частину тексту лапками, скопіювати його і ввести в рядок уведення. У цьому разі веб-браузер запропонує кілька посилань, за якими можна знайти такий текст. Якщо ж текст оригінальний, то з’явиться повідомлення про те, що не знайдено жодного документа чи результату. Для користувачів Google Chrome існує також можливість перевірити, звідки було запозичене використане в тексті фото. Для цього потрібно лише виділити відповідне зображення, натиснути праву клавішу мишки та вибрати пункт «Шукати зображення в Google». Онлайн-сервіси та програми, які можна використати для виявлення плагіат
оксана
Питання про місце та роль наочності розглядалося в педагогіці з XVII століття, починаючи з робіт П. П. Блонського, Я. А. Коменського, І. Г. Песталоцці, К. Д. Ушинського та інших педагогів, а також знайшло продовження та вдосконалення у розробках сучасних учених: Л. В. Занкова, С. І. Змєєва, І. Я. Лернера, Н. А. Менчинського, Є. І. Пассова, Б. М. Скаткіна та ін.
Лера
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ 1.1 Визначення поняття емоційного вигорання та його особливості 1.2 Фактори виникнення емоційного вигорання 1.3 Стадії розвитку емоційного вигорання 1.4 Симптоми та прояви емоційного вигорання Висновки до першого розділу РОЗДІЛ 2: СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ 2.1 Вплив організаційного середовища на емоційне вигорання працівників 2.2 Роль міжособистісних відносин в емоційному вигоранні 2.3 Вплив соціально-економічних чинників на емоційне вигорання Висновки до другого розділу РОЗДІЛ 3: ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ 3.1 Роль особистісних особливостей у виникненні емоційного вигорання 3.2 Методи діагностики та профілактики емоційного вигорання 3.3 Психотерапевтичні методи лікування емоційного вигорання
Юля
Актуальність роботи. Від видання першої газети до появи систем масової комунікації світогляд їхніх авторів пронизує всі повідомлення, які вони передають своїм читачам. Звичайно, багато видань сьогодні позиціонують себе як такі, що викладають лише об’єктивні факти. Отже, журналістика не може існувати без впливу індивідуальних уявлень журналістів про свою роботу, тобто неможлива без упереджень. Особливо гендерна. Гендерний стереотип – це переконання, згідно з яким людина повинна відповідати набору очікуваних моделей поведінки, заснованих на її основі. У суспільстві, де нав’язуються гендерні погляди, гендерні відмінності чоловіків і жінок переважають їхні індивідуальні якості. Водночас кожен засіб масової інформації виступає своєрідною лабораторією, що перевіряє на міцність старі ідеї. І замість того, щоб намагатися відкинути шкідливі стереотипи, деякі з них активно транслюють їх у процесі створення та публікації контенту.
Катя
Для початку потрібно гарно вичисати волосся щоб в подальшому легко було з ним працювати, відділити перший хвіст по центру на лобно тімяної зони, закріпити його за допомогою, концелярської резинки і двох неведимок, наступний хвіст закріплюємо на маківці, ще один на верхній потиличній зоні, і останній на нижній потилиці, всі хвости розміщенні вертикально.  Хвіст що знаходиться по центру на лобно тімяній зоні і на маківці ми ділимо ще на два для кращого вкладання майбутньої зачіски. Після цього приступаємо до начислення кожного із хвоста, начіс починаємо від початку хвоста і продовжуєvj до кінчиків волосся, починаючи з верхнього і поступово спускаючись з низу. Після того як ми начисали кожне із пасом, укладаємо начісане волосся у сіточки потім прижимаємо утюжком по всій поверхні волосся. Укладаємо поступово по одній частині волосся, у хаотичному порядку, але щоб вона відповідала заданій формі, і повторюємо процедуру з кожним наступним пасмом, укладаємо їх також у вертикальному положенні надаючи рельєф форму.
007
Для Катя: Ви їбанута? хочаб писати правильно навчіться
Коментувати
Вероника
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕАТРУ, КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ ІМЕНІ І.К.КАРПЕНКО-КАРОГО Інститут екранних мистецтв Кафедра продюсерства аудіовізуального мистецтва та виробництва КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Менеджмент аудіовізуального мистецтва та виробництва» на тему: Сутність лідерства та його види Студента(ки) Сахно Вероніки Сергіївни курсу 3 групи ОКТВ Керівник - доцент, доктор економічних наук Кочарян І.С. КИЇВ – 2023 ЗМІСТ ВСТУП………... …………………………………?... ??……………………………...3 ... РОЗДІЛ... 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛІДЕРСТВА………………………….…5 1.1 Сутність поняття лідерства……………………………………………..…5 1.2 Види лідерства ……………………………………………………….……7 РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЛІДЕРСТВА……………………………11 2.1 Роль лідера в організації………………... ………………………………..??... ?.11 2.2... Ключові компетенції лідера………………………………………………..14 2.3 Лідерство як риса діяльності управлінської команди……………………17 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІА?...
Вікторія Яшкіна
n (1995): Relevance. Communication and Cognition. Second edition. London: Blackwell. 34. Sperber, D. & D. Wilson (1998): The Mapping between the mental and the public Lexicon. In: Carruthers, P. & J. Boucher (eds.): Thought and Language. Cambrdge: Combridge Uni
марія
І. Організаційний момент Природа – храм, у якому існує людство, це – спадок від наших батьків, який ми маємо передати своїм дітям. (Слайд 3) 1.Вступне слово – Діти, сьогодні ми з вами проведемо незвичайне заняття-конференцію на тему: « Про майбутнє пам’ятай – водно-болотні угіддя оберігай! ». Прес-конференція – це зустріч політичних, державних, громадських та наукових діячів з представниками преси, радіо, телебачення. А проводиться прес-конференція з метою глибше ознайомитися з тією чи іншою темою, довести це засобами преси, радіо та телебачення до широкого кола населення. ІІ. Проведення заняття-конференції - А обрали ми цю тему тому, що водно-болотні угіддя відіграють дуже важливу роль в житті людини. Без води неможливе життя для всього живого. Голова прес-конференції. - Увага! Продовжуємо роботу. До нас на прес-конференцію прибули біологи, географи, екологи, лікарі, аптекарі, рибалки, представники газет – журналісти, гості. А розглядати ми будемо такі питання: 1. Що таке водно-болотні угіддя? Що таке болото? 2. Де в Україні є водно-болотні угіддя? 3. Який рослинний світ водно-болотних угідь? 4. Який тваринний світ водно-болотних угідь? 5. Яка користь від водно-болотних угідь? 6. Як охороняти водно-болотні угіддя? - Приступаємо до роботи. Будь ласка, запитання.
Petro Ukrainets
ВОНА .... *** Вона покидала смуток і біль, Танцюючи вправно на зрубанім пні ... Так ніжно й красиво із легкістю вітру, Аби приховати солене від світу ... Аби дарувати й набратися сил, Черпати натхнення, любові з надій. Вона - то душа, вигинаючись в танці Під небом ранковим - оживала у вальсі ... Для неї то ліки посеред краси Й нехай зачекає натомлений світ. Ніхто не врятує від болю душі, Розправити крила потрібно самій ... Віра Юрчишин (Ніка)
катерина
Себорейний дерматит (себорея) – хронічне рецидивне захворювання шкіри запального походження з характерним надмірним виробленням сальними залозами секрету та зміною якісного його складу. Вперше було описано близько півтора століття тому – у 1887 р. – лікарем з Німеччини Полем Унна, проте досі багато моментів його розвитку залишаються незрозумілими. У частині випадків ознаки себорейного дерматиту виражені слабо і не завдають значного дискомфорту пацієнтам, в інших ситуаціях прояви хвороби настільки сильні, що помітні неозброєним оком та викликають у пацієнта почуття невдоволення своєю зовнішністю, інші психологічні проблеми. Актуальність теми обумовлена зростанням захворюваності на себорейний дерматит та випадків резистентності до традиційної терапії, а також рецидивів хвороби. Захворювання часто має торпідний перебіг і важко піддається лікуванню. Мета: аналіз ефективності та безпеки прийому перорального ізотретиноїну пацієнтами із себорейним дерматитом середньотяжкого та тяжког...
Maria
Розділ 1. Теоретичні засади виховання дітей дошкільного віку засобом народної іграшки 1.1 Проблема використання народної іграшки як засобу виховання дітей в творах педагогів світової і вітчизняної науки В Законі України про дошкільну освіту вказано, що одним із завдань дошкільної освіти є виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля; Як визначено в Коментарі до Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, іграшка є засобом формування світосприймання. Дитина сприймає іграшку як образ предмета реального чи казкового світу, партнера, товариша. Розуміє її зовнішні особливості та інші характеристики як втілення художньої, технічної та інших видів культур. Іграшка є складовою предметно-ігрового середовища та передумова розвитку гри. Дитина творчо застосовує образ і?...
Анна Ткачук
Туризм – один із напрямків сучасної економіки, спрямований на задоволення потреб людей та покращення якості їхнього життя. Він відіграє значну роль у вирішенні соціально-економічних проблем країни та окремих її регіонів, забезпечуючи розвиток малого та середнього бізнесу. В той же час туризм впливає на розвиток транспортної інфраструктури, підприємств зв’язку, громадського харчування, розваг і відпочинку. Внутрішній туризм інтегрується в міжнародну систему обслуговування туристів з різними цілями, сприяючи розвитку міжнародного співробітництва та підвищенню культурного рівня населення. Під туристичною діяльністю розуміють діяльність туроператора, турагентів, а також будь-яка діяльність з організації подорожей. Об’єктом цієї діяльності, в свою чергу виступає туризм - пересування споживачів туристичних послуг, яке не пов’язане з отриманням прибутку. Розмежування діяльності туроператорів та турагентів містить не лише законодавче, а й практичне підґрунтя.
Корх Олександр
СТОСУНКИ ДЕРЖАВИ І ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ПОСТМОДЕРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ Сучасна філософська та філософсько-правова рефлексія не припиняє пошуки такої моделі суспільного розвитку, яка б поєднувала автономію особистості і колективну солідарність, у тому числі державно інституціалізовану. В контексті постмодерних трансформацій ці пошуки проходять на тлі все зростаючої тенденції до того, що індивід поступово перестає бути переважно об’єктом впливу з боку держави та інших соціальних інститутів. Зокрема і тому, що сучасна держава, в тому числі й під впливом процесу глобалізації, поволі втрачає прерогативу бути виключним джерелом легітимації суспільних рішень і дій як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні. З’являються різноманітні недержавні чинники (економічні, політичні, ідеологічні) здатні конкурувати з державою та іншими громадськими організаціями у вирішенні тих чи інших питань, що суттєво розширює межі особистого самовизначення. Внаслідок цього індивід усе більше стає суб’єкт...