Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Олена
На сьогоднішній день проблема забруднення поверхневих вод постає надзвичайно гостро по відношенню до таких річок як Дніпро, Сіверський Донець, річок Приазов’я, окремих приток Дністра й Західного Бугу, де якість води класифікується як «дуже брудна». За даними «УкрВодГео», щодня у водойми країни виливається більш як 10,6 тис. м3 неочищених і недостатньо очищених стічних вод [1 - 3]. До числа найбільш розповсюджених і небезпечних речовин, що забруднюють поверхневі, ґрунтові та стічні води, належать поверхнево-активні речовини (ПАР) або аніонні ПАР (А-ПАР). У водні об’єкти ці речовини надходять з промислово-побутовими (використання синтетично-миючих засобів) та промисловими стічними водами (текстильна, нафтова, хімічна промисловість), а також зі стоків з сільськогосподарських угідь (в якості емульгаторів входять до складу інсектицидів, фунгіцидів, гербіцидів, дефоліантів). Вони дешеві, їх можна отримувати в будь-яких кількостях. Молекули ПАР добре очищають забруднені тканини.
ГАЛЯ
Теоретичні підходи щодо визначення поняття «фінансова стійкість підприємства» знаходимо в працях багатьох відомих вітчизняних та закордонних вчених, зокрема таких як: Кравченко М.С., Цал-Цалко Ю.С., Тищенко О.М., Норік Л.О., Давиденко Н.М., Білик М.Д., Савицька Г.В., Базілінська О. Я., Крухмаль О.В., Привалов В. П., Шаблиста Л. М., Коваленко В. В., Павловська О. В., Фролова Т. О., Ковальов А. І. та ін.
Катерина
Ступінь тяжкості клінічних проявів та особливості перебігу ГРЛ залежать як від генетичних характеристик організму хворого та вірулентності стрептококу, так і від особливостей оточення, умов життя та етнічної приналежності пацієнта.
Мілана
Бувай мій клас Бувай мій клас, вчителька навчала нас. На уроках ми українською розмовляли, а на перерві пісні співали. Гарна вчителька у нас, вона змогла навчити мені і клас. Ми на уроці відповідали, і розповіді розповідали. Робили кроки у начанні, були успіхи у хімії. Бувай мій клас, вчителька навчала нас...
Мілана
Бувай мій клас Бувай мій клас, вчителька навчала нас. На уроках ми українською розмовляли, а на перерві пісні співали. Гарна вчителька у нас, вона змогла навчити мені і клас. Ми на уроці відповідали, і розповіді розповідали. Робили кроки у начанні, були успіхи у хімії. Бувай мій клас, вчителька навчала нас...
Макс
Пивоваріння є галуззю харчової промисловості, де якість гризе важливу роль. У сучасному світі автоматизація виробництва, зокрема в процесі розливу пива, є ключовим фактором у забезпеченні ефективності та якості продукції. Точність та швидкість розливу мають безпосередній вплив на якість та смак кінцевого продукту. Тому, модернізація системи автоматизації розливу пива в умовах ПАТ ПБК «Радомишль» з використанням SCADA-технологій допоможе удосконалити процес розливу, забезпечивши більш точний та ефективний процес, зменшивши час простою системи та витрату продукції. Це сприятиме покращенню якості продукту та конкурентоспроможності компанії на ринку. Висновок: автоматизація є невід’ємною частиною розвитку сучасного виробництва та має великий потенціал для покращення продуктивності та якості у різних галузях, зокрема в пивоварінні.
Людмила
Підсумовуючи сказане, можна стверджувати, що в науковій літературі немає єдиного трактування поняття «емоційна саморегуляція». Відсутність єдиного погляду на цей феномен обумовлена багаторівневою побудовою та численністю аспектів його вивчення. З нашої точки зору, під саморегуляцією емоцій визначається певна поведінка людини, яка включає три процеси: процес самоспостереження, самооцінку і самовідповідь. Саморегуляції емоцій сприяє самоконтроль, і, як наслідок, проявляється у поведінці індивіда [42, c.65]. Як уже зазначалося, у процесі міжособистісного спілкування
Діана
ЗМІСТЗМІСТ1ВСТУП2РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХНІ МОЖЛИВОСТІ31.1 Доповнена реальність (AR)31.2 Віртуальна реальність (VR)4РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПЛАТФОРМИ ВІДЕОКОМУНІКАЦІЇ52.1 Google Meet52.2 Zoom6ВИСНОВКИ7СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ8ВСТУПАктуальність теми пов’язана з тим, що стрімкий розвиток інформаційних технологій – це світова реальність, яка охоплює сьогодні практично усі галузі життєдіяльності людей у 21-му столітті. Країни, громадські об’єднання та окремі громадяни, які дбають про своє майбутнє, усвідомлюють величезні інноваційні можливості, створювані інформаційними технологіями. Використання сучасних інформаційних технологій дає змогу продемонструвати гуманітарний потенціал природничих дисциплін щодо формування наукового світогляду, розвитку аналітичного та творчого мислення, суспільної свідомості та свідомого ставлення до оточуючого світу [1].Сучасні інформаційні технології – це сукупність принципово нових засобів і методів опрацювання інформації, що забез...
Ирина
fЗвіти, як і перегляди, є основними та важливими елементами інтерфейсу бази даних. Дозволяє відправити інформацію про заповнення бази даних для друку в зручному форматі. Більшість розрахунків виконується на етапі проектування офісної програми. Звіт складається з таблиць або запитів, а також даних, що зберігаються в дизайнері звітів, наприклад приміток, заголовків і графіки. Таблиці та запити, які містять вихідні дані, також називають джерелами звітів. Якщо обов’язкові поля знаходяться в одній таблиці, ви можете вказати цю таблицю як джерело запису. Якщо вам потрібно поле з кількох таблиць, ви повинні створити один або кілька запитів, щоб використовувати його як джерело запису. Ці вимоги можуть уже існувати в базі даних, але іноді потрібно створювати нові вимоги для задоволення потреб звіту. Наприклад, створимо звіт за допомогою майстра для переліку всіх співробітників і виберемо запит «Співробітники» як вихідні дані. На наступному кроці майстер звітів пропонує згрупувати дані (рис. 2.10). Після цього майстер звітів запропонує виконати сортування. Записи можна сортувати за зростанням або спаданням до чотирьох полів (рис. 2.11). На наступних кроках пропонується вибрати формат подання та орієнтацію паперу звіту, а також визначити стиль заголовка (рис. 2.12).
Дар'я
Майже всі наявні сайти для перевірки російського походження. Будь ласка, оновіть або видаліть статтю. А то це неможливо. Завдяки цій статті тепер є реєстрація на рос. ресурсі Адвего, яку неможливо видалити :І
Petrenko_Vitalik
Ректору дирек вого коледжу На нального Юридесного університету іме Ярослава Любове Я Петренко Італій Юрч 1-ст. Полтрку, Полтавский області, звертаюся до вас 1 метою повідомити про своє бажання навчатися Полтавському коледже я мудрогода профессо Юркета Цього року я закінчив Новоселівську soul - ист. Протя гом навчання у школе я укавився мукими професіями, однак найальше rience. Озаркавила професія Юместа Я завжди періяв стати
Наталья
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Факультет геології, географії, рекреації і туризму Кафедра фізичної географії та картаграфії ДИПЛОМНА РОБОТА БАКАЛАВРА на тему: Рекреаційна привабливість водних об’єктів на прикладі Харківської області Виконала студентка 5 курсу, групи ГГ5 Дудолкіна Наталія Миколаївна Керівник: Доцент Байназаров Анаталій Михайлович Харків - 2023 ЗМІСТ: ... ВСТУП: Ре... креаційна... привабливість водних об’єктів відіграє важливу роль у покращенні благополуччя спільнот і сприяє розвитку туризму та дозвілля. Харківська область, розташована на північному сході України, має кілька озер та водних об’єктів, які сприяють природній красі та рекреаційному потенціалу регіону. Дана дипломна робота має на меті дослідити та проаналізувати рекреаційні водні ресурси Харкова та Харківської області. Аналізуючи сутність та стан наукової проблеми, її значимість, це дослідження ставить за...
Таня
Растительное мясо вызывает интерес и споры среди потребителей. Оно предлагает возможность разнообразить диету и снизить воздействие пищевой промышленности на окружающую среду. Однако, принятие решения о его включении в рацион следует делать осознанно, учитывая индивидуальные потребности и предпочтения. Растительное мясо - это не просто мода, но и выбор для тех, кто стремится к более устойчивому будущему и здоровому образу жизни.
007
Для Таня: що за х..ню ви пишете? Та ще й московітською мовою!
Коментувати
Олександр
Чому більша частина ресурсів для виявлення плагіату RU оплати в рублях тощо???!!
Софія
Міграція тварин є одним з найбільш загадкових явищ в природі. Вона пов’язана з різноманітними факторами, які включають в себе зміни клімату, доступність ресурсів і наявність харчових джерел. Тварини мігрують з різних причин, таких як забезпечення собі готової наступної зими, копуляція та зміна місця проживання у пошуку кращих умов для життя. Міграція є важливим процесом для підтримання біологічного рівноваги і збереження біорізноманіття. Тому важливо зрозуміти фактори, які впливають на міграцію тварин, щоб забезпечити їх захист та збереження в довгостроковій перспективі.
Алла Беспалова
Фонтани різноманітні і кожен із новачків за своїм призначенням має свої насадки з певними струменями і типами розпилювачів. Види фонтанів за наявністю динаміки струменів: Статичні – форма та висота струменів не змінюються; «Танцюючі» - форма і висота струменів змінюються. Види фонтанів за архітектурним рішенням: – Криниці та джерела, декоративно оформлені із залученням засобів архітектури та пластики. Такі колодязі, що окремо стоять, можуть бути красивою декоративною плямою на невеликій площі або на вулиці. – Прості водоймища спокійних геометричних форм із дзеркальною поверхнею. У деяких випадках зорове враження може бути посилене введенням одного або кількох вертикально б’ють потужних струменів, що рельєфно виділяються на тлі споруд або темної зелені парків. Фонтани зі складною композицією водяних струменів, що б’ють із гладі водойм і створюють динамічний силует, з незначним залученням пластики і широким використанням технічних засобів. Такі фонтани вимагають складного та доро?...
Анастасія
Максимально щільно та сильно стисніть руку. Ви повинні відчути напругу в кисті та передпліччі. Розслабте руку на видиху, концентруючись на полегшенні, що виникає. Те саме повторіть для іншої руки. Якщо ви правша, починати варто з правої руки, якщо шульга – лівою. Шия. Відкиньте голову назад, повільно повертайте нею з боку на бік, потім розслабтеся. Притягніть плечові суглоби високо до вух і в такому положенні нахиляйте підборіддя до грудей. Обличчя. Підніміть брови якомога вище, широко відкрийте рот (наче зображуєте почуття сильного подиву). Щільно закрийте очі, насуптесь і наморщите ніс. Сильно стисніть щелепи та відведіть куточки рота назад. Груди. Зробіть глибокий вдих і затримайте дихання на кілька секунд, потім розслабтеся та поверніться до нормального дихання. Спина та живіт. Напружте м’язи черевного преса, зведіть лопатки і вигніть спину. Ноги. Напружте передні та задні м’язи стегна, тримаючи коліно у напруженому напівзігнутому положенні. Максимально потягніть на себе ступню та розігніть пальці. Витягніть гомілковостопний суглоб і стисніть пальці ступні.
ангеліна
Актуальність. На сучасному етапі розвитку України як демократичної, соціальної, правової держави проблеми прав і свобод людини, взаємовідносин особи і держави набувають все більшої актуальності. Одним із основоположних прав людини згідно з Загальною декларацією прав людини є право на громадянство. Саме громадянство є тією основою, яка дає можливість особі зі статусом громадянина мати всі права, свободи та обов’язки, передбачені законодавством певної держави. Громадянство також є проявом суверенітету держави, оскільки держава має право самостійно вирішувати, хто може бути її громадянами. Від того, як у державі вирішуються питання громадянства, багато в чому залежить стабільність і безпека суспільства. Інститут громадянства має важливе значення для розвитку держави і є однією з передумов підвищення згуртованості нації, розвитку патріотизму, більшої довіри населення до влади, активнішої громадянської позиції для розвитку її держави та розвитку держави, держава - для охорони своїх громад...
таня
Охорона праці є дуже важливим аспектом будь-якої діяльності, яка пов’язана з виконанням різноманітних робіт. Інструктаж по техніці безпеки - це важлива складова частина охорони праці, яка допомагає забезпечити безпеку та запобігти небажаним наслідкам під час виконання робіт. Основні правила безпеки, які можна передати під час інструктажу, включають:  завжди користуйтеся необхідним захистом, таким як захисні окуляри, рукавиці, вушні протектори, каски тощо;  використовуйте обладнання відповідно до інструкцій виробника та безпечних методів роботи;  не працюйте з обладнанням, якщо воно пошкоджене або несправне;  завжди дотримуйтесь інструкцій з протипожежної безпеки, такі як вимкнення електроприладів після закінчення роботи;  завжди повідомляйте про будь-які проблеми чи небезпеки, з якими ви зіткнулися під час виконання робіт. Пожежна безпека також важлива для забезпечення безпеки працівників та нерухомого майна. Для забезпечення пожежної безпеки можна використовувати такі методи, як:  перевірка роботи пожежних сигналізацій та вогнегасників;  встановлення плану евакуації та навчання працівників правильній поведінці в разі пожежі;  регулярні перевірки електроприладів, що можуть стати джерелом пожежі;  повідомлення про будь-які підозрілі запахи або ознаки можливої пожежі.
EE
Інформатизація як сукупність специфічних виробничих процесів з використанням комп’ютерно-інтегрованих технологій (далі КІТ), сприяє поліпшенню управління економікою, розвитку наукоємних виробництв, вдосконаленню соціально-економічних відносин та водночас стимулюють появу і розвиток невідомих раніше видів загроз безпеці автоматизованим системам управління технологічними процесами (далі АСУТП). Для захисту комп’ютерно-інтегрованих технологій потрібне сумісне використання різних за функціями та складом компонентів безпеки інформації, таких як: заходи, методи, засоби, механізми, процедури захисту та ін. Ці компоненти потребують об’єднання в систему безпеки комп’ютерно-інтегрованих технологій (далі - СБ КІТ) та встановлення жорстких логічних та функціональних зв’язків між собою. Як показує практика, саме якість зазначених зв’язків визначає рівень ефективності систем безпеки інформації. Тому виникає проблема дослідження та впровадження сучасних підходів та методичного апар...