Реформа вищої освіти: погляд ректорів

Результати опитування ректорів ВНЗ щодо різних аспектів реформування системи вищої освіти в Україні

Реформа вищої освіти: погляд ректорів

Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва з 18 до 23 червня провів опитування ректорів вищих навчальних закладів щодо різних аспектів реформування системи вищої освіти в Україні. Усього було опитано 58 ректорів. Опитування було проведено за фінансової підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

Практично всі опитані ректори (48 із 58) сходяться на думці, що реформа вищої освіти є першочерговим завданням, яке потребує нагальної уваги. Поточну якість освіти ректори оцінюють доволі посередньо, однак якість освіти у власних вишах вважають здебільшого високою (38 назвали її скоріше або дуже високою). Крім того, ректори в цілому підтримують ініціативу Міністерства освіти і науки щодо скорочення кількості ВНЗ, а в якості критеріїв, відповідно до яких проводити це скорочення, називають передусім кількість вишів, здатних надавати якісну освіту (24 відповіді), та кількість тих, хто здатен платити за навчання (18).

Абсолютна більшість ректорів (48) оцінює новий закон про вищу освіту, ухвалений у липні минулого року, переважно або цілком позитивно. Вони також підтримують практично всі його нововведення, зокрема введення жорстких санкцій за плагіат (58 згадок), науково-освітню та фінансово-господарську автономію ВНЗ (57 і 53, відповідно), зменшення навантаження на викладачів (52) та студентів (51), опублікування на сайтах дисертаційних робіт (51), посилення ролі студентського самоврядування (50), вільне обрання спеціальності бакалаврами при вступі до магістратури (45), вступ до ВНЗ тільки за результатами ЗНО (44). Єдине нововведення, яке не знайшло підтримки більшості ректорів, стосується можливості отримання державного замовлення приватними ВНЗ.

Ректори переважно позитивно оцінюють здатність своїх вишів використовувати нові можливості профільного закону. Зокрема, більшість ректорів вказала на високий або достатній рівень готовності їхніх ВНЗ до діяльності в умовах розширеної автономії (загалом 53 відповіді), збільшення ефективності міжнародної діяльності (53) та дослідницької діяльності (40). При цьому у всіх випадках головною перешкодою для досягнення поставлених цілей більшість ректорів назвала ресурсні обмеження (30, 35, і 41 згадка, відповідно). Серед різних варіантів міжнародної співпраці, здатних сприяти підвищенню якості освіти у їхніх ВНЗ, ректори насамперед обрали стажування викладачів і студентів у зарубіжних університетах (41 відповідь), а також спільні наукові та освітні проекти (37 і 34, відповідно).

Основними проблемами вищої освіти ректори здебільшого вважають слабку матеріально-технічну базу українських вишів (45 згадок) та недостатній рівень автономії ВНЗ (30), меншою мірою – низький рівень зацікавленості студентів у навчанні (24) та слабкий зв’язок між якістю викладання і рівнем оплати праці викладачів (21). Водночас головні кроки для вирішення існуючих проблем вищої освіти, на думку ректорів, мають полягати в підвищенні зарплатні викладачів, налагодженні співпраці з іноземними університетами (по 44 відповіді) та стимулюванні наукової діяльності у ВНЗ (41).

Ректори переважно прихильно поставилися до перспектив залучення бізнесу до вирішення проблем вищої освіти: 30 із них вважає, що бізнес повинен стати повноцінним партнером вишів, 20 – що він має періодично долучатися до вирішення певних проблем. Серед можливих форм допомоги з боку бізнесу ректори найчастіше обирали виплату стипендій талановитим студентам (44 згадки), надання студентам можливості проходити професійну практику (42) та співпрацю у формуванні навчальних програм (37).

Головними причинами виникнення хабарництва у ВНЗ ректори вважають недостатню оплату праці викладачів (38 відповідей), а також загальне знецінення моральних норм (33) і самої вищої освіти (30). При цьому більшість із них визнає, що купівля письмових робіт є або загальною практикою, або доволі поширеним явищем у їхніх ВНЗ (загалом 47 згадок). Виправити цю невтішну ситуацію, на думку ректорів, може насамперед розуміння студентами практичного значення отримуваних знань (46 відповідей) та покращення якості викладання (36).

Практично всі опитані ректори (57) вважають, що саме ректорати і деканати мають взяти на себе левову частину відповідальності за боротьбу з корупцією у вишах. 45 ректорів також вказали на важливу роль органів студентського самоврядування, 26 – правоохоронних органів. Найкращими методами такої боротьби ректори вважають підвищення зарплатні викладачів (36 відповідей), запровадження невідворотності покарання за корупційні дії (30), а також широка гласність виявлених випадків корупції (26).

Більшість ректорів переконана в необхідності змінити існуючу систему пільг окремим категоріям населення при вступі. Трохи більше половини з них (30) вважають, що пільги необхідно замінити адресною допомогою соціально вразливим групам. При цьому пільги, на їхню думку, можна зберегти насамперед для сиріт (32 згадки) і переможців олімпіад і конкурсів (28). Головне значення при вступі, на думку відносної більшості ректорів (27), повинні мати результати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Однак ректори переважно не підтримують ідею використання системи ЗНО при вступі до магістратури (її підтримали лише 15 ректорів) та для оцінювання знань випускників вишів (12).

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

1. Як Ви вважаєте, наскільки важливою є проблема вдосконалення якості вищої освіти в Україні?

Вважаю, що це питання належить до першочергових

48

Це питання важливе, але є більш нагальні проблеми

10

Вважаю ці проблеми другорядними

0

Важко сказати 

0


2. Як би Ви загалом оцінили якість вищої освіти в Україні?

Дуже висока

1

Скоріше висока

18

Середня

31

Скоріше низька

8

Дуже низька

0

Важко сказати

0


3. Як Ви оцінюєте якість  освіти, яку студенти здобувають у Вашому ВНЗ?

Дуже висока

1

Скоріше висока

37

Середня

19

Скоріше низька

1

Дуже низька

0

Важко сказати

0


4. Яка Ваша думка щодо оптимальної кількості вищих навчальних закладів в Україні?

Вважаю, їх зараз надто багато

37

Вважаю, що якраз стільки, скільки потрібно

14

Важко сказати  

6

Вважаю, їх замало

1


5. А чим, на Ваш погляд, повинна визначатися кількість вищих навчальних закладів у країні? (дайте одну, основну відповідь)

Кількістю вишів, які можуть давати справді якісну освіту

24

Кількістю тих, хто спроможний платити за навчання

18

Потребами ринку праці

8

Кількістю бажаючих отримати вищу освіту

7

Бюджетне навчання повинне обмежуватися потребами ринку праці, а платне не обмежуватися взагалі 

1

Важко сказати

0


6. Як Ви в цілому ставитеся до ухваленого Закону про вищу освіту?

Переважно позитивно

40

Повністю позитивно

8

Переважно негативно

3

Повністю негативно

2

Важко сказати

3


7. Як конкретно Ви оцінюєте окремі новації цього Закону?

Новації

повністю підтримую

переважно підтримую

переважно не підтримую

зовсім не підтримую

Важко сказати

1. Створення Національного агентства, яке контролюватиме якість освіти

19

20

9

8

2

2. Науково-освітня автономія ВНЗ

46

11

0

0

1

3. Фінансово-господарська автономія  ВНЗ

45

8

3

0

1

4. Обмеження двома термінами перебування на посаді ректорів та деканів

24

19

8

7

0

5. Посилення ролі студентського самоврядування

31

19

7

1

0

6. Впровадження 5 освітньо-кваліфікаційних рівнів

21

23

7

5

1

7. Розміщення на сайтах дисертаційних робіт та відгуків опонентів

36

15

3

4

0

8. Жорсткі санкції за плагіат наукових робіт

50

8

0

0

0

9. Зменшення навантаження на викладачів (з 900 до 600 годин)

39

13

4

1

1

10. Зменшення навантаження на студентів (кредит дорівнює 30 годинам)

30

21

4

2

1

11. Запровадження Болонської кредитно-модульної системи

20

20

9

6

3

12. Обрання студентами не менше 25% начальних курсів

23

20

12

3

0

13. Вступ до ВНЗ тільки через ЗНО

19

25

5

7

2

14. Вільне обрання  спеціальності бакалаврами при вступі до магістратури

22

23

8

3

2

15. Конкурентна система держзамовлення

29

15

7

5

2

16. Можливість отримання держзамовлення приватними ВНЗ

15

9

11

14

9

17. Отримання стипендії 2/3 кращих студентів на курсі

24

17

7

6

4

18. Викладання українською мовою

38

13

5

2

0


8. Як Ви оцінюєте рівень готовності закладу вищої освіти, який Ви очолюєте, до діяльності в умовах розширеної автономії?

Високий

20

Достатній

33

Середній

5

Низький

0

Важко сказати

0


9. Які основні перешкоди існують для ефективної діяльності закладу вищої освіти, який Ви очолюєте, в умовах розширеної автономії?

Ресурсні (фінанси, матеріальна база, інформація) обмеження

30

Законодавчі обмеження

22

Жодних істотних перешкод не існує

5

Недостатній рівень готовності працівників університету

1

Важко сказати

0


10. Як Ви оцінюєте рівень готовності закладу вищої освіти, який Ви очолюєте, до ефективної міжнародної діяльності?

Високий

20

Достатній

33

Середній

5

Низький

0

Важко сказати

0


11. Які основні перешкоди існують для ефективної міжнародної діяльності закладу вищої освіти, який Ви очолюєте?

Ресурсні (фінанси, матеріальна база, інформація) обмеження

35

Законодавчі обмеження

8

Недостатній рівень готовності працівників університету

7

Жодних істотних перешкод не існує

7

Важко сказати

1


12. Який (прохання вибрати один) із міжнародних університетських рейтингів Ви вважаєте найбільш релевантним специфіці вітчизняної системи вищої освіти?

QS World University Rankings

18

Вебометрікс (Webometrics)

17

Шанхайський рейтинг (Academic Ranking of World Universities)

2

Рейтинг Таймс-Томсон-Рейтер (Times Higher Education World University Rankings)

0

Важко сказати

21


13. Чи впливають міжнародні університетські рейтинги на пріоритети діяльності закладу вищої освіти, який Ви очолюєте?

Так

13

Більшою мірою так

17

Частково впливають

21

Не впливають

6

Важко сказати

1


14. Які види міжнародної співпраці Ви вважаєте ефективними для вдосконалення освіти у закладі вищої освіти, який Ви очолюєте? (оберіть три види, які Ви вважаєте найбільш ефективними)

Стажування (викладачів, студентів, керівного персоналу) у зарубіжних університетах

41

Спільні (із зарубіжними партнерами) наукові проекти

37

Спільні (із зарубіжними партнерами) освітні програми (бакалаврського, магістерського або   докторського рівня)

34

Запрошення до викладання викладачів з-за кордону

20

Участь (викладачів, студентів, керівництва у зарубіжних конференціях, семінарах)

10

Спільні (із зарубіжними партнерами) наукові публікації

6

Важко сказати

1


15. Як Ви оцінюєте рівень готовності закладу вищої освіти, який Ви очолюєте, до ефективної дослідницької діяльності?

Високий

15

Достатній

25

Середній

16

Низький

2

Важко сказати

0


16. Які основні перешкоди існують для ефективної дослідницької діяльності закладу вищої освіти, який Ви очолюєте? (дайте одну, основну відповідь)

Ресурсні (фінанси, матеріальна база, інформація) обмеження

41

Недостатній рівень готовності працівників університету

7

Законодавчі обмеження

6

Жодних істотних перешкод не існує

2

Важко сказати

1


17. Які сьогоднішні проблеми вищої освіти в Україні Вам здаються найбільш серйозними та такими, що потребують вирішення у найближчі 5–10 років? (позначте усе, що вважаєте важливим)

Слабка матеріально-технічна база ВНЗ

45

Недостатній рівень самостійності ВНЗ

30

Низький культурний рівень студентів, їхня слабка зацікавленість у якісній освіті

24

Слабкий зв’язок між якістю викладання, авторитетом викладачів серед студентів і розміром зарплатні

21

Невідповідність викладання вимогам ринку праці

18

Низький рівень якості освіти в українських ВНЗ  порівняно зі світовим рівнем

14

Невідповідність структури освіти потребам ринку праці

13

Невизнання  дипломів більшості вітчизняних ВНЗ у світі

12

Корумпованість викладацького складу ВНЗ

8

Відсутність реального студентського самоуправління

8

Застарілі, ідеологізовані або кон’юнктурні підручники

6

Низький професійний рівень викладачів

4

Важко сказати

0


18. Чи повинен, на Вашу думку, бізнес долучатися до вирішення проблем вищої школи? (дайте одну відповідь)

Бізнес повинен стати повноцінним рівним партнером у вирішенні проблем вищої школи

30

Бізнес повинен підключатися до вирішення певних проблем вищої школи

20

Бізнес платить податки,  забезпечує державний бюджет, а вирішувати питання освіти   повинна держава

8

Важко сказати

0


19. Якщо Ви вважаєте, що бізнес повинен долучитися до вирішення проблем вищої школи, то як саме? (позначте усе, що  Вам видається важливим)

Надавати стипендії найбільш талановитим студентам

44

Роботодавці повинні  надавати студентам можливість проходити у них практику

42

Входити у  ради при вищих начальних закладах, впливати на формування програм навчання

37

Бізнес повинен   чітко сформулювати свої запити  у фахівцях та висувати вимоги до фахової підготовки випускників

34

Надсилати у вузи своїх фахівців для  ведення практичних курсів

34

Вносити благочинні внески до вищих навчальних закладів

32

Бізнес може   фінансувати  викладання практично орієнтованих дисципліни

30

Фінансувати стажування студентів за кордоном

24

Представники бізнесу, роботодавці повинні створити Раду при Міністерстві освіти та науки

8

Нічого цього не потрібно, роботодавці навчать випускників усього необхідного вже на робочих місцях

1


20. Які першочергові кроки для покращення якості освіти, на Вашу думку, слід здійснити? (зазначте усе, що вважаєте за потрібне)

Підвищити оплату праці викладачів

44

Налагодити співпрацю з кращими світовими університетами (запрошувати викладачів з-за кордону,  надсилати студентів та викладачів на стажування тощо)

44

Стимулювати наукову діяльність у вищих навчальних закладах

41

Залучати бізнес для вирішення проблем вищої освіти

29

Боротися з усіма проявами корупції і нечесності у ВНЗ (хабарі, списування курсових та дипломів тощо)

28

Більш пов’язувати викладання з потребами  майбутньої професії

26

Зменшити кількість вищих навчальних закладів

23

Ввести систему зовнішнього тестування для випускників ВНЗ

10

Важко відповісти

2


21. Які, на Вашу думку, основні чинники виникнення хабарництва у ВНЗ? (Позначте не більше З-х варіантів)

Недостатня оплата праці викладачів

38

Загальне знецінення моральних норм

33

Знецінення самої вищої освіти – студенту потрібний лише диплом

30

Лінощі студентів, небажання вчитися

22

Відсутність дієвих форм боротьби з цим явищем у навчальному процесі (контроль за процесом прийняття заліків та іспитів тощо)

7

Важко сказати

4

Нестача часу у студентів, які працюють 

2


22. Наскільки, на Вашу думку, є поширеним купівля або копіювання з Інтернету  контрольних робіт, рефератів, курсових робіт, дипломів тощо?

Це загальна практика

10

Це досить поширене явище

37

Таке буває, але не часто

8

Цього майже не буває

3


23. Що, на Вашу думку, найбільш дієво сприятиме тому, щоб студенти виконували самостійно, а не купували контрольні, реферати, курсові, дипломні тощо? (Не більше 3-х варіантів)

Розуміння, що ці завдання потрібні для набуття професійних знань

46

Покращення якості викладання, щоб створити у студентів зацікавленість процесом навчання

36

Відрахування з ВНЗ за списування

17

Боротьба з «продавцями» цих послуг

15

Краща матеріальна забезпеченість студента (відсутність необхідності працювати, щоб сконцентруватися тільки на навчанні)

12

Важко сказати

4


24. Які інституції мають насамперед протидіяти корупції у ВНЗ? (Не більше 3-х варіантів)

Ректорати, деканати 

57

Студентські ради, студентські профспілки та інші органи студентського самоврядування 

45

Правоохоронні органи (міліція, прокуратура, суд)

26

Міністерство освіти та науки

8

Молодіжні громадські організації.

5

ЗМІ

5

Місцеві органи влади

0

Політичні партії

0


25. Що з переліченого може найефективніше сприяти подоланню корупції у ВНЗ? (Не більше 5-ти варіантів)

Підвищення зарплати викладачам

36

Невідворотність покарань за хабарі та інші корупційні дії

30

Гласність, широке оприлюднення випадків корупційних дій

26

Створення «телефону довіри» для студентів

20

Формування державного стандарту вимог до кожної спеціальності і проведення незалежного тестування випускників ВНЗ

20

Зберігання письмових та інших робіт студентів для перевірки якості та на плагіат 

19

Створення системи запобігання багаторазовій  здачі студентами тих самих письмових робіт за  узгодженням із викладачами

12

Створення незалежної експертної комісії, яка могла б контролювати загальну якість знань поза іспитами

10

Розробка детальних правил перескладання іспитів

9

Співпраця з правоохоронними органами

8

Насправді корупцію у ВНЗ подолати неможливо

0


26. Чи треба зберігати право вступу поза конкурсом для певних категорій абітурієнтів? (Одна відповідь)

Пільги при вступі повинні бути замінені наданням адресної допомоги (оплата підготовчих курсів, зарахування додаткових конкурсних балів тощо) соціально вразливим групам населення

30

Жодних пільг ні для кого не повинно бути 

9

Право позаконкурсного вступу треба зберегти в нинішньому вигляді

6

Треба звузити коло абітурієнтів, які мають право вступу поза конкурсом

6

Треба розширити коло абітурієнтів, які мають право вступу поза конкурсом

5

Важко сказати

2


27. Якщо Ви вважаєте, що певні категорії випускників можуть мати пільги при вступі до вищих навчальних закладів, то які саме? (зазначте усе, що вважаєте за потрібне)

Сироти

32

Переможці олімпіад і конкурсів

28

Діти з обмеженими фізичними можливостями (за зором, слухом тощо)

21

Діти загиблих під час військових дій на Донбасі

21

Діти з найбідніших сімей

17

Медалісти

14

Чорнобильці

10

Випускники сільських шкіл

8

Діти тих, хто бере чи брав участь у військових операціях на Донбасі

7

Діти біженців з зони проведення бойових дій

6

Діти біженців з Криму

5

Діти шахтарів

4

Важко сказати

3


28. Що, на Вашу думку, повинно мати вирішальне значення при зарахуванні абітурієнтів до вищих навчальних закладів? (позначте один, головний варіант відповіді)

Результати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)

27

Оцінки, отримані при здачі вступних іспитів, що їх проводитимуть вищі навчальні заклади

9

Середній бал атестату

7

Результати співбесіди у вищому навчальному закладі

6

Мотиваційне есе

3

Важко сказати

4


29. Як Ви ставитеся до того, щоб поширити зовнішнє незалежне тестування ще й на вступ до магістратури?

Позитивно

15

Негативно

35

Важко сказати

9


30. Як Ви ставитеся до того, щоб застосовувати  зовнішнє незалежне тестування для оцінки знань випускників вузів?

Позитивно

12

Негативно

29

Важко сказати

17


31. Як Ви вважаєте, кому потрібно давати стипендію, якщо фінанси обмежені?  (оберіть один варіант)

Давати стипендії студентам, які успішно навчаються

35

Взагалі не давати стипендій, а давати позики на навчання

15

Давати стипендії студентам із незаможних сімей

6

Давати стипендії взагалі всім студентам, хай і менші

1

Давати стипендії всім, хто навчається на бюджеті

1


32. До якої категорії  належить навчальний заклад, який Ви очолюєте?

Університет

42

Інститут або академія – галузеві

8

Інститут або академія – з провідним профілем навчання і з додатковими не профільними спеціальностями 

8

ВНЗ І–ІІ рівнів, коледж

0


33. Якої форми власності ВНЗ, який Ви очолюєте?

Державної

45

Приватної

11

Комунальної

2

 

Освіта.ua
31.07.2015

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
рабство
Кабмин увеличил стаж, необходимый для выхода на пенсию сотрудникам образования, здравоохранения и социальной защиты. Об этом говорится в постановлении правительства №529 от 29 июля. Таким образом, стаж увеличен на 5 лет - до 30 лет с 1 апреля 2024 года. Постановлением предусмотрено, что пенсии за выслугу лет сотрудникам образования, здравоохранения и соцзащиты (сотрудники интернатных учреждений и медицинских отделов протезных предприятий) устанавливаются при наличии специального стажа по состоянию на 1 апреля 2015 года не менее 25 лет. После 1 апреля стаж, который необходим для получения пенсии, увеличивается на 6 месяцев ежегодно, пока с 1 апреля 2024 года не достигнет 30 лет.
мата
вступ на магістратуру - тільки через ЗНО. А то виші відриваються на студентах за втрачене під час вступу на бакалаврат.
аегшл
Для мата: Згодна на 100%. Торгують бюджетними місцями майже відкрито, нікого не бояться. Хто не проплатив, отримав низькі бали, зате "тупиці" отримали на екзаменах майже максимальні бали!
Наталия
Ерунда, могу точно говорить, если студент хорошо учился и готовился к экзаменам, то он поступит на бюджет и никто его не завалит. Это я теперь точно знаю!!!! Учитесь и будет вам счастье. Но учитесь все четыре года в университете.
аегшл
Для Наталия: Учились. Були 3 в рейтингу після 4 курсу. Потім поступила пропозиція проплатити бюджет магістратуру, грошей не було. Після екзаменів стали в рейтингу 14. Завалять ще й як! Знаю точно!!!!!!!!!!!
Коментувати
поплавок-невмирущий
Запитали б у Поплавського - він несмертельний і вічний, і не зважаючи, що фізику здав за яйця в школі, він усіх має в дупі, творячи у нас в Кульку що заманеться. Тому йому уважуха, бо він цю систему створив і патронує. А вони продували вкусити, а вийшов - облизали.
екс-ректор
Чому не запитали а) якою мати бути різниця в оплаті праці між ректором і доцентом? б) скільки років поспіль може працювати на посаді ректора та ж сама людина в) чи нормально, коли ректор очолює вчену раду?
Прочитав ректорів
Думка одна- дайте нам максимум коштів і фінансів і ніякої відповідальності за результат.