Документи, необхідні для реєстрації на додаткову сесію НМТ

Кожна категорія вступників, що претендують на участь у додатковій сесії, має підготувати необхідні документи

Документи, необхідні для реєстрації на додаткову сесію НМТ

Вступники до закладів вищої освіти, які не змогли зареєструватись для участі в основній сесії НМТ або не мали можливості скласти іспит під час основної сесії, мають право взяти участь у додатковій сесії мультитесту.

Кожна категорія вступників, що претендують на участь у додатковій сесії, має підготувати необхідні документи, які засвідчують таке право абітурієнта.

Подання особами заяв та відповідних документів для участі в додаткових сесіях може бути здійснено:

 • в основний (03.04.2023–03.05.2023) період реєстрації;
 • додатковий (05.06.2023 –12.06.2023) період реєстрації.

Також подати документи можна протягом трьох робочих днів з дня проведення основної сесії НМТ, у якій учасник мав брати участь.

Подання документів в основний період реєстрації (03 квітня – 03 травня)

Подання документів для участі в додаткових сесіях у межах часу, відведеного на основний період реєстрації, здійснюють три категорії осіб:

 • у період проведення основних сесій НМТ (з 05 до 23 червня 2023 року) братимуть участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді та спорту України. Такі особи мають надати копію наказу або іншого розпорядчого документа про участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді та спорту України, де зазначено прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи та період проведення відповідного заходу;
 • у період проведення основних сесій НМТ (з 05 до 23 червня 2023 року) складатимуть державні іспити. Такі особи мають надати довідку з місця навчання, де має бути зазначено дату складання особою державного іспиту, яка припадає на період проведення основних сесій НМТ;
 • виявили бажання пройти НМТ у населеному пункті за кордоном, у якому екзаменаційний центр буде створено лише під час додаткових сесій. Таким особам потрібно під час унесення інформації щодо участі в НМТ у персональному кабінеті підтвердити бажання проходити НМТ під час додаткових сесій.

Подання документів у додатковий період реєстрації (05 червня –12 червня)

У межах часу, відведеного для додаткового періоду реєстрації, мають право зареєструватись для проходження додаткової сесії НМТ теж три категорії вступників:

1) які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;

2) не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації. Такі особи мають завантажити до персонального кабінету копію заяви щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій та документа, що підтверджує причину, через яку вони не змогли зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації.

3) реєструвалися в основний період реєстрації, але яким було відмовлено в реєстрації для участі в НМТ. Такі особи мають завантажити в персональному кабінеті, створеному в основний період реєстрації, копію заяви щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій і доопрацювати надану ними під час реєстрації для участі в основній сесії НМТ інформацію або копії документів.

Подання документів вступниками, які не з’явилися на тестування основної сесії через різні причини або не змогли його завершити

Вступники, які не змогли взяти участь в основній сесії НМТ або розпочали роботу над завданнями, але не змогли її завершити, мають право протягом трьох робочих днів з дня проведення НМТ подати документи для участі в додатковій сесії.

Категорія вступників

Причина

Документи

 1. Не з’явилися до ТЕЦ через причини, що не залежали від їхніх дій та волі і на які вони не могли вплинути
 • хвороба в день проведення НМТ

1.Заява щодо участі у додатковій сесії.

2. Один із документів або його копію (у разі подання документів електронною поштою), зазначених в абзацах 2–5, 8, 9 підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або витяг з Електронного реєстру листків непрацездатності:

 
 • викрадення одного з документів, необхідних для допуску до ТЕЦ, що трапилося до проведення НМТ

1. Заява щодо участі у додатковій сесії.

2. Документ, виданий Національною поліцією України, який підтверджує звернення особи у зв’язку з викраденням документа, або копія відповідної постанови слідчого, або талон-повідомлення єдиного обліку про прийняття і реєстрацію заяви (повідомлення) про кримінальне правопорушення та іншу подію, виготовлений за зразком, наведеним у додатку 5 до Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 року № 100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2019 року за № 223/33194 (підтвердний документ має бути видано не пізніше дати дня проведення НМТ).

 
 • смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення НМТ, але не раніше ніж за сім календарних днів до дня проведення НМТ

1. Заява щодо участі у додатковій сесії.

2. Копія свідоцтва про смерть (або копія одного з документів, передбачених підпунктами а, б, г, ґ, е пункту 1 глави 5 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5)) та копію документа, що підтверджує родинні зв’язки з померлим

 
 • інші форс-мажорні обставини, через які особа не змогла взяти участі в основній сесії НМТ

1. Заява щодо участі у додатковій сесії.

2. Довідка або інший документ, виданий установою, до компетенції якої належить фіксація певних фактів (якщо факт можна підтвердити документально)

2. У день проведення НМТ, брали участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді та спорту України, тренувальних зборах із підготовки до них або прямували до/з місць їх (заходів та/або тренувальних зборів) проведення, що підтверджено відповідними документами

 

1. Заява щодо участі у додатковій сесії.

2. Копія наказу або іншого розпорядчого документа про участь у міжнародних, всеукраїнських заходах, що включені до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді та спорту України, де зазначено прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи та період проведення відповідного заходу, а також копії відповідних проїзних документів або копію розпорядчого документа, де зазначено строки перебування в дорозі.

3. Брали участь в основній сесії НМТ, але не змогли розпочати або завершити виконання сертифікаційної роботи через одну з таких причин:

 • різке погіршення їхнього стану здоров’я

Заява щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій. Таку заяву особа може подати через відповідального за пункт проведення зовнішнього оцінювання (відповідальний за ТЕЦ) у день проведення НМТ у ТЕЦ до моменту виходу з нього або протягом трьох робочих днів з дня проведення НМТ.

   
 • виникнення в ТЕЦ обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров’я учасників НМТ

Заява щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій. Таку заяву особа може подати через відповідального за пункт проведення зовнішнього оцінювання (відповідальний за ТЕЦ) у день проведення НМТ у ТЕЦ до моменту виходу з нього або протягом трьох робочих днів з дня проведення НМТ.

 
 • дочасне припинення процедури НМТ у певній(-их) аудиторії(-ях) або в ТЕЦ через неможливість створення належних умов для виконання сертифікаційної роботи

Заява щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій. Таку заяву особа може подати через відповідального за пункт проведення зовнішнього оцінювання (відповідальний за ТЕЦ) у день проведення НМТ у ТЕЦ до моменту виходу з нього або протягом трьох робочих днів з дня проведення НМТ.


Рішення про допуск до участі в додаткових сесіях учасника НМТ, який розпочав, але не зміг закінчити роботу над тестом, приймає регламентна комісія на підставі записів, зроблених у документах ТЕЦ.

Особу допускають до проходження НМТ під час додаткових сесій за умови задоволення апеляційною комісією клопотання про анулювання її результату НМТ.

Строки та засоби подання документів

Заява щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій та підтвердні документи мають бути подані до регіонального центру протягом трьох робочих днів з дня проведення НМТ в один із способів:

 • за допомогою поштового зв’язку (ураховуючи день проведення НМТ та час, необхідний на доставку документів до регіонального центру);
 • електронною поштою (датою відправлення вхідного листа, вважається дата, зафіксована в електронній скриньці регіонального центру);
 • особисто заявником, або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

Інформацію про рішення регламентної комісії щодо допуску / недопуску особи до участі в додаткових сесіях НМТ вступник отримає в персональному кабінеті.

Особі, щодо якої ухвалено рішення про недопуск до проходження НМТ під час додаткових сесій, регіональний центр надсилає відповідний витяг з протоколу засідання регламентної комісії на електронну адресу, зазначену нею під час реєстрації.

ДОРОЖНЯ КАРТА УЧАСНИКА ЗНО

Для отримання оперативної інформації про проведення ЗНО та вступної кампанії приєднуйтесь до каналу Вступ.ОСВІТА.UA в Telegram або сторінок Абітурієнт і Освіта.ua у Facebook.

Освіта.ua
04.05.2023

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Найко Софія
Добрий день! На наступний день після основної сесії НМТ надіслала на ел. пошту регіонального центру заяву щодо проходження тестування у період додаткових сесій. Через який термін я зможу отримати відповідь про рішення регламентної комісії?
Тетяна
Доброго дня. Є така проблема, я зареєструвалась на основну сесію НМТ, ів той день коли я мала їхати здавати, сталася проблема, що не вийшло дістатись до міста. Не встигли. Як зареєструватись на додаткову сесію, якщо вибиває мій кабінет коли реєструвались на основну? Що потрібно зробити?
Галина
Для Тетяна: читайте відповідь Павлу. Врахуйте, що для реєстрації на додаткову сесію мають бути поважні причини, підтверджені документально (наприклад, якщо Ви не встигли, бо була затримка руху потягу, то попросіть довідку про це)
Тетяна
Це зрозуміло, дякую Але, що робити якщо при реєстрації вибиває мій кабінет, коли я реєструвалась на основний період. Внести правки не можу.
Галина
Для Тетяна: звертайтесь у цетр оцінювання
Коментувати
Павло
Доброго дня. Виникла ситуація при якій дитина помилково натиснула кнопку завершити тест пройшовши лише один предмет з трьох. Чи є можливість зареєструватися на додаткову сесію.
Ганна
Для Павло: Добрий день. Можна спробувати зареєструватися на додаткову сесію протягом трьох днів з дня проведення НМТ. Потрібно подати заяву з описом ситуації, що склалася. Деталі можна обговорити з представниками регіонального центру оцінювання якості освіти.
Коментувати
Каріна
Доброго дня , якщо реєструватись на додаткову сесію НМТ які копії документів потрібно завантажувати? Копію айді картки та копію диплому?
Ганна
Для Каріна: Добрий день. Перелік документів для реєстрації є на сайті УЦОЯО (розділ "Процедура реєстрації на НМТ", його можна швидко знайти через гугл).
Коментувати
Людмила
Добрий день! Як зареєструватися на додаткову сесію для проходження НМТ, на основну сесію не реєструвалися, тому що в дитини не було паспорта та кода. Сертефіката не має. Як бути.
Ганна
Для Людмила: Добрий день. Зареєструватися на додаткову сесію потрібно в додатковий період реєстрації - 5-12 червня. Треба подати заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткової сесії (зразки заяв можна завантажити на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти) та документ, що підтверджує неможливість реєстрації на НМТ під час основного періоду. Для уточнення деталей можна звертатися в регіональні центри оцінювання якості освіти.
Коментувати
Кушецький
Добрий день! Хотіла б дізнатися кому і як заповнити заяву на участь у додатковій сесії НМТ у США? Оскільки ми не змогли зареєструватися на основну сесію через нестачу місць. Тепер не знаємо що це за заява? І чи встигнемо зареєструватися поки вияснимо все це..?
Галина
Для Кушецький: чому Ви всі питаєте це на освітньому порталі, а не в тих, хто це оцінювання проводить? Будь-ласка, з усіма питаннями щодо НМТ звертайтесь в центр оцінювання яковсті освіти
Ганна
Добрий день. Зразки заяв є на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.
Коментувати
Артем
Добрий день! Як зареєструватися на додаткову сесію НМТ, попередньо реєструвався на основну, але отримав травму і на момент основної сесії перебуватиму ще на лікуванні?
Ганна
Для Артем: Добрий день. Потрібно зареєструватися на додаткову сесію упродовж трьох робочих днів з дня проведення НМТ. Необхідно подати заяву й довідку про хворобу (деталі можна дізнатися в регіональних центрах оцінювання якості освіти).
Коментувати
Bloo
Для Ганна: скажіть будь ласка який саме документ треба подати? Який документ може підтвердити що немає змоги їхати за кордон?
Ганна
Для Лілі: Добрий день. Можна спробувати зареєструватися на додаткову сесію НМТ в додатковий період реєстрації, але рішення буде на розсуд регіонального центру оцінювання якості освіти (потрібно було реєструватися на додаткову сесію в основний період реєстрації, якщо була така можливість, зокрема були всі необхідні документи). Подавати потрібно копії заяви та документів, що підтвержують вагому обставину, яка зумовлює потребу в проходженні НМТ під час додаткової сесії. Якщо не вийде скласти НМТ, можна вступати без його результатів на спеціальності з особливою підтримкою на контракт; після навчання на контракті можна вступити на бюджет у разі потреби (і навчання на деяких спеціальностях з особливою підтримкою може бути корисним для здобуття подальшої освіти за бажаним напрямком - наприклад, навчання на спеціальності "Статистика" допоможе здобути якісну освіту в сфері економіки, соціології, публічного управління, журналістики).
Ганна
Для Bloo: Добрий день. Це має бути вагомою підставою для складання НМТ під час додаткової сесії. Особа, що не з’явилася на основній сесії НМТ з важливої причини, може зареєструватися на додаткову сесію протягом трьох робочих днів з дня проведення НМТ. Потрібно подати заяву й документ, що підтверджує вагому обставину, яка унеможливила складання НМТ в призначеному пункті тестування в призначений час. (За потреби можна ще проконсультуватися в регіональних центрах оцінювання якості освіти щодо реєстрації на додаткову сесію.)
Ганна
Добрий день. Можна спробувати зареєструватися на додаткову сесію НМТ в додатковий період реєстрації, але рішення буде на розсуд регіонального центру оцінювання якості освіти (потрібно було реєструватися на додаткову сесію в основний період реєстрації, якщо була така можливість, зокрема якщо були всі необхідні документи). Подавати потрібно копії заяви та документів, що підтверджують вагому обставину, яка зумовлює потребу в проходженні НМТ під час додаткової сесії. Якщо не вийде скласти НМТ, можна вступати без його результатів на спеціальності з особливою підтримкою на контракт; після навчання на контракті можна буде вступити на бюджет у разі потреби (і навчання на деяких спеціальностях з особливою підтримкою може бути корисним для здобуття подальшої освіти за бажаним напрямком - наприклад, навчання на спеціальності "Статистика" допоможе здобути якісну освіту в сфері економіки, соціології, публічного управління, журналістики).
Bloo
Добрий день, що робити якщо зареєструвався на основну сесію (за кордоном), зараз знаходжуся в Україні і немає змоги їхати за кордон щоб скласти іспити? Чи можна буде в такому випадку зареєструватися на додаткову сесію??
Ганна
Для Bloo: Добрий день. Треба обговорити це питання з представниками регіональних центрів оцінювання якості освіти (за потреби можна проконсультуватися в кількох центрах).
Коментувати
Лілі
Добрий день. Що якщо не зареєструвася під час основної сесії, бо не мав можливості скласти, бо закордоном і маєш сесію у ВНЗ, чи можливо зареєструватися під час додаткової надавши довідку про екзаменаційну сесію? І як це правильно зробити?
Ren
Що якщо не збирався вступати до вишу і не зареєструвався на нмт, але в останній момент плани змінились і треба вступати. Чи це рахується за поважну причину на додаткову сесію?
Ганна
Добрий день. Загалом, зміна планів не має бути вагомою підставою для реєстрації на додаткову сесію, але, можливо, в певних ситуаціях регламентна комісія регіонального центру оцінювання якості освіти може дозволити реєстрацію. Якщо не вийде зареєструватися на НМТ цього року, можна вступити без результатів тесту на контракт на спеціальності з особливою підтримкою (64 спеціальності в 14 галузях знань).
Коментувати