Чим свідоцтво досягнень відрізняється від табеля учня

Міносвіти підготувало відповіді на поширені запитання щодо свідоцтва досягнень учнів НУШ

Чим свідоцтво досягнень відрізняється від табеля учня

У кінці першого семестру вчителі початкових класів мають заповнити свідоцтва досягнень учнів 1-4 класів. Відповіді на запитання, чим таке свідоцтво відрізняється від звичного табеля, хто і яким чином має його заповнювати.

Що таке свідоцтво досягнень учнів 1-4 класів НУШ?

Свідоцтво досягнень – це документ, який дає розгорнуте уявлення про навчальний поступ дитини в школі. Учитель заповнює документ двічі на рік. Свідоцтво досягнень складається з двох частин: характеристики наскрізних умінь учня/учениці та результатів навчання за предметами або інтегрованими курсами. Наскрізні вміння або так звані «м’які» вміння, як-от читання з розумінням, ініціативність чи здатність співпрацювати, формуються під час вивчення всіх предметів та інтегрованих курсів.

Свідоцтво досягнень не містить балів. Для оцінювання як наскрізних умінь, так і результатів навчання учнів/учениць 1-2-х класів застосовуються твердження «має значні успіхи», «демонструє помітний прогрес», «досягає результату за допомогою дорослих», «потребує уваги і допомоги». У 3-4-х класах результати навчання оцінюють за чотирма рівнями: «початковий», «середній», «достатній», «високий» рівні, а наскрізні вміння – так само, як і в 1-2-х.

Чим свідоцтво досягнень відрізняється від табеля навчальних досягнень учнів?

Свідоцтво досягнень не містить оцінок у балах з предметів, натомість розгорнуто окреслює рівень сформованості наскрізних умінь та результатів навчання, за якими можна простежити навчальний поступ учнів. На відміну від табелю, де виставлялися бали з предметів і який не надавав чіткого розуміння, що саме учням вдається, а чому варто приділити більше уваги, свідоцтво досягнень дозволяє батькам або особам, які їх замінюють, побачити ширшу картину навчання дитини завдяки виокремленим результатам навчання.

У свідоцтві досягнень також міститься інформація і про наскрізні вміння, які формуються під час вивчення всіх предметів та інтегрованих курсів. Інформація про це відсутня в табелі, тож свідоцтво досягнень дає змогу глибше зрозуміти навчальний поступ дитини, а не лише побачити «сухі» бали.

Хто і як має заповнювати свідоцтво досягнень?

Свідоцтво досягнень заповнює вчитель початкового класу, у якому навчається дитина. Документ заповнюють двічі на рік. При заповненні свідоцтва вчитель враховує навчальний поступ та динаміку зростання навчальних досягнень учнів. Оцінювання відбувається за критеріями, що додаються до методичних рекомендацій оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів НУШ.

Чим свідоцтво досягнень учнів 1-2-х класів відрізняється від свідоцтв досягнень учнів 3-4-х класів?

Як свідоцтво досягнень учнів 1-2-х, так і відповідний документ для 3-4-х класів містять інформацію про формування наскрізних умінь. Обидва документи у другій частині описують результати навчання учнів за предметами та інтегрованими курсами. Відмінність полягає в тому, що у 1 та 2 класі результати оцінюють вербально (словами «має значні успіхи», «демонструє помітний прогрес», «досягає результату за допомогою дорослих», «потребує уваги і допомоги»), а у 3 та 4 класах – рівнево («початковий», «середній», «достатній», «високий» рівні).

Навіщо у свідоцтві оцінювати результати навчання, а не предмет чи інтегрований курс цілком?

Одна оцінка з предмета або інтегрованого курсу не дає змоги зрозуміти навчальний поступ учня. Під час вивчення кожного навчального предмета або курсу формуються компетентності, що й описуються через результати навчання. Різні компетентності з одного предмета або інтегрованого курсу можуть формуватися нерівномірно. Наприклад, учень може набагато краще взаємодіяти усно, ніж створювати письмові висловлювання. Усереднений бал за весь предмет ніколи не дасть змоги розкрити це та звернути увагу батьків або осіб, які їх замінюють, та самої дитини на те, що їй вдається найкраще, а на що варто звернути більше уваги.

Чим рівневе оцінювання краще за бальне? Чому не можна просто поставити оцінку за предмет чи інтегрований курс у свідоцтво?

Рівневе оцінювання, яке розпочинається з 3-го класу Нової української школи, є плавним переходом від вербального оцінювання у 1-2-х класах до бального у базовій школі. Воно дає змогу продовжувати оцінювання не з предметів загалом, а за окремими результатами навчання дитини. Рівневе оцінювання зберігає цінності формувального оцінювання – відстеження особистісного розвитку кожного учня та його навчального поступу.

Навіщо у свідоцтві досягнень оцінювати наскрізні вміння учнів, а не лише результати навчання?

Наскрізні вміння, наприклад, висловлювання власної думки, самостійність, співпраця та читання з розумінням формуються під час вивчення всіх предметів та інтегрованих курсів. Формування цих умінь неможливо оцінити за окремими предметами чи курсами, тож для них виділено окремий розділ. Наскрізні або, як їх ще називають, «м’які» вміння є основою для успішного навчання та самореалізації в сучасному світі, саме тому їхньому формуванню приділяється окрема увага в Новій українській школі.

Чи будуть оцінювати рівнево всіх учнів початкової школи?

Ні. Рівневе оцінювання передбачене лише для учнів 3-х та 4-х класів Нової української школи.

Що означають рівні у свідоцтві досягнень 3-4-х класів?

Відповідно до наказу МОН №1146, підсумкове оцінювання (семестрове і річне) у 3-х та 4-х класах Нової української школи здійснюється за рівневою шкалою, а його результати позначаються словами або відповідними літерами: «початковий» (П), «середній» (С), «достатній» (Д), «високий» (В).

Навіщо у 3-4-х класах ввели рівневе оцінювання?

Рівневе оцінювання є поступовим переходом від вербального до бального оцінювання. Рівневе оцінювання має продовжуватись і під час адаптаційного періоду в базовій школі, аби полегшити перехід дитини на інший освітній рівень. Різкий перехід до бального оцінювання, навпаки, цю тяглість розірвав би.

За якими критеріями вчитель виставляє рівень у свідоцтво досягнень?

У додатку 1 до наказу МОН №1146 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи» окреслені чіткі критерії визначення рівнів до кожного з результатів навчання за предметами та інтегрованими курсами.

Наприклад, високий рівень за результатом навчання «Сприймає іноземну мову на слух» характеризується тим, що учень розуміє повільне та чітке мовлення з довгими паузами, а також конкретну інформацію, необхідну для виконання завдання. Початковий же рівень визначають тоді, коли дитина розпізнає окремі слова у повільному та чіткому мовленні, зазнаючи труднощі розуміння контексту навіть при повільнішому мовленні, а також потребує більше повторень прослуханого, візуальної підтримки, допомоги вчителя та однокласників.

«Початковий» (п), «середній» (с), «достатній» (д), «високий (в)» рівні – як батькам зрозуміти, скільки це балів?

Рівні, за якими відбувається оцінювання, не відповідають певним балам. За допомогою рівнів досягнення результатів батьки або особи, які їх замінюють, можуть побачити, що дитині вдається найкраще, а на що необхідно звернути більше уваги. 

Переводити рівні у бали не варто. Рівні відображають навчальний поступ дитини, показують сильні сторони та зони для розвитку дитини, а не дають «суху» оцінку з предмета чи інтегрованого курсу.

Дітям потрібна мотивація до навчання і без балів вона втрачається. як мотивувати учнів/учениць за умов безбального оцінювання?

Мотивувати дітей, незалежно від наявності або відсутності балів, необхідно не лише за допомогою них. Мотивацією для учнів за умови вербального оцінювання слугує їхній особистий навчальний поступ, для відстеження якого у початковій школі здійснюється формувальне оцінювання.

Метою такого оцінювання є формування у дитини впевненості в собі та власних можливостях, відзначення будь-якого успіху, акцентування уваги на сильних сторонах, а не на помилках, діагностування досягнень, виявлення проблем і вчасне запобігання їхньому нашаруванню, стимулювання бажання вчитися та прагнути максимально можливих результатів, а також запобігання страху помилок. Отже, формувальне оцінювання має мотивувати і надихати дитину на навчання та виявлення власних здобутків.

Невід’ємним складником підвищення мотивації до навчання є і здатність учнів самостійно оцінювати власний поступ, що може здійснюватись у цікавий для дітей спосіб. Зворотний зв’язок від вчителі має орієнтувати дітей на успіх, підтримувати їх та надихати на вдосконалення.

Яким чином батьки можуть бути залученими до процесу оцінювання?

Свідоцтво досягнень підписують учитель і батьки (особи, які їх замінюють). Оригінал свідоцтва досягнень надається батькам, а його завірена копія зберігається в особовій справі учня в закладі освіти. За бажанням батьки можуть залишити свій коментар у свідоцтві у графі «Побажання батьків (осіб, які їх замінюють)», проте всі інші графи свідоцтва заповнює вчитель початкового класу, в якому навчається дитина.

Батьки або особи, які їх замінюють, чиї діти навчаються дистанційно чи у змішаній формі, є джерелом інформації про формування наскрізних умінь у дитини. Отже, вони можуть брати участь у процесі оцінювання спільно з учителем, надавати відповідну інформацію, ділитись спостереженнями, проте свідоцтво досягнень у будь-якому разі заповнює педагог.

За матеріалами Міністерства освіти і науки.

Освіта.ua
24.12.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Ярина
Подивилась журнал 3 класу, поспостерігала за процесом вручення свідоцтв батькам... Це якийсь жах! Черговий недолугий експеримент, який не має жодного сенсу. Окремі батьки переводили усю цю дурню в бали, щось вираховували, сердились, а більшість - навіть не намагалась дочитати до кінця і розібратись у тих буквах. Учні, коли в 5 клас прийдуть, не розумітимуть що таке оцінки і це ще більше ускладнить адаптаційний період. У початковій школі відмовляєтесь від бальної системи оцінювання, а на ДПА, ЗНО, PISA - бальне оцінювання... То де ж логіка?
Юлія
Дивуюся коментарям ! Хочу підтримати : табелі та свідоцтва діти чекають, батьки підписують ....обговорюють із вчителем . Є ,звичайно ті ,кого слід запросити та попрацювати....Це і є система роботи ШКОЛИ... Безперечно, писанини побільшало і класоводу і вчителям предметникам...( знову співпраця, наступність ,партнерство)...усім важко перейти на таке оцінювання . Так було і при переході з 5-ти бальної....Головне,щоб усі розуміли цю систему, ці критерії .рівень знань....Діти звикають , а що буде у 5 класі НУШ -це питання.
2020
У мене в шухляді столу валяється з десяток табелів за різні роки. Кілька разів намагалася віддати їх навіть не учням, а батькам на батьківських зборах. Угадайте, що я після зборів знаходила на партах і під ними? Так, табелі. Та що там говорити про досягнення у якомусь класі. У директора у сейфі по кілька років свідоцтва(атестати) валяються. Ну, може, коли хтось прийде, забере, як на біржу оформлятимуться( там просять документ про освіту). Ото в батьків такий інтерес до результатів навчання. У мене інколи складається враження, що батьки б радо сплавляли діточок у цілодобову школу ( якби така була) і забирали б їх рочків у 21. Уже підрощених, вихованих, готових до самостійного життя. А ми тут про якісь досягнення розмірковуємо. Ще й мріємо, щоб батьки до оцінювання долучалися.
Нат. Петрівна
Для 2020: А мене всі табелі розбирають, бо це частинка системноі , постійноі роботи із батьками і учнями. А так просто тикати в руки???
2020
Для Нат. Петрівна: А куди ж тикати, як не в руки? Хіба в зуби? Чи з сивою шапкою просити, щоб забрали табельок?
Алекса
Для Нат. Петрівна: ви, мабуть, в ліцеї чи гімназії працюєте, чи в спецшколі? Вам про школу загальноосвітню, а ви про яку???? Повність підтримую 2020. І в мене таке ж.
Коментувати
Ввв
Не пойму ничего. В свидетельстве выставляем оценки по нескольким критериям, но всё-таки надо вывести средний уровень. И подать в департамент количество отличников, хорошистов и т.д. вопрос: ЗАЧЕМ критерии, если все равно выводим средний балл? Маячня, як зввжди
Інна
Було 12 позицій, а стало - 4. І де розширення7 Кожен бал мав кретерії по кожному предмету. Бери і читай, якщо хочеш знати, за що у дитини той чи інший бал!
ETAH
Чергова паперотворчість. «має значні успіхи» - відповідає таклому-то балу, «демонструє помітний прогрес» - такому-то балу, «досягає результату за допомогою дорослих», такий-то бал, «потребує уваги і допомоги» ... Прописати по балах і не займатися дурнею! Для чого одне і те ж писати для кожного учня, якщо все описано у критеріях? Що вони в тому міністерстві курять?
Лана
Яка маячня!!! За чий рахунок закуповуються такі табелі? Хто робить такі записи, якщо предмет (іноземна, музика, фізкультура) викладає не класовою? Багатьом батькам було все одно до оцінок і так само буде байдуже до записів. Тільки більше роботи і мороки вчителям.
Аскет
Чергова маячня від міністерських чиновників-дармоїдів щоб хоч якось виправдати своє сидіння в кабінетах.