Формування в учнів духовних цінностей

Духовний потенціал українського народу - це найбагатший скарб, яким володіє наша держава, наш народ

Педагогічний колектив школи-інтернату поставив перед собою мету: задіяти цей скарб, щоб він став справжнім джерелом для виховання й навчання наших дітей.

Становлення української державності, інтеграція в європейське та світове співтовариство, побудова демократичного суспільства неможливі без національно свідомого громадянина, який би співвідносив свою діяльність із інтересами нації.

Завдання школи виховати такого громадянина.

Яким чином це завдання вирішується в колективі школи-інтернату?

На перехрестях доріг нашого прагматичного віку, який продувається з усіх боків холодними вітрами, дуже легко вистудити душу, особливо дитячу.

Власними переконаннями, власним прикладом, словом, уроком, виховним заходом, піснею, молитвою колектив школи заступив дорогу безпам'ятству, бездуховності.

Школа стала уособленням національного, духовного, яке сповідується всіма та кожним. У ній створена атмосфера духовності, національного патріотизму, якою пройнятий весь навчально-виховний процес впливу на учня.

У школі-інтернаті викладається курс українознавства, що дає цілісну систему знань про Україну, яку розкривають, доносять учню вчителі українознавства. ЇЇ доповнюють, висвітлюють новими гранями вчителі української мови та літератури, історії, інших предметів шкільного курсу.

Неможливо сформувати в учнів гордість за приналежність до української нації без правдивого висвітлення історичного минулого держави, її забутих сторінок і забутих імен. Адже пізнаючи історію свого народу, глибше пізнаємо самих себе, усвідомлюємо нерозривну єдність із попередніми поколіннями. Тому у школі системно проводяться уроки з циклів: «Героїчні постаті української історії», «Славетні імена української культури», «Відроджені імена», «Дослідники минувшини», «Державотворці», «Славетні українки» та багато, багато інших уроків.

У цьому навчальному році після багаторічних пошуків нам удалося віднайти шляхи реального вагомого впливу на формування духовності та національного патріотизму наших учнів. Один із них - дослідницько-пошукова робота, організована вчителями та учнями через співпрацю з музеями, екскурсії, зустрічі з непересічними особистостями, пошук цікавої різнобічної Інтернет-інформації, відкриття нових імен українців-патріотів, які є переконливими прикладами безкорисливого служіння Вітчизні, дослідження історичних фактів і подій, що вплинули на долю України.

Так, наприклад, під час підготовки до уроку «Українка Соломія Крушельницька - дочка слави світової» учні разом з учителями українознавства співпрацювали з Київською музичною академією, Львівським музеєм Соломії Крушельницької, Львівським оперним театром, зустрічалися з професором музичної академії Б. Гнидєм, відомим українським архітектором Л. Скорик.

Виховання учнів через систему національних цінностей передбачає глибоке вивчення народних звичаїв, обрядів, традицій. Адже народні традиції - це незгасима, вічна, жива культурна пам'ять поколінь, духовні надбання, з якими народ живе й будує своє майбутнє.

На уроках українознавства, історії, української літератури вчителі школи розкривають учням високість помислів наших предків, показують глибинність традиційних вірувань, шляхетність поетичного мислення. На таких уроках широко запроваджуються інтерактивні технології навчання, у тому числі дослідницько-пошукові.

Так, наприклад, на бінарному уроці українознавства й української літератури «Прозріння серця та пробудження душі» учителі з учнями не лише дослідили глибинність, символіку та значення Різдвяного дійства, а й провели довготривалий цікавий пошук і дослідження творчості коломийської поетеси Надії Кметюк, яка пише духовну поезію.

Враження вчителів і дітей від знайомства зі шляхетною музою, сповненою любові до Бога, до людей, до України, відгуки, листи учнів до поетеси надрукували коломийські газети «Вільна Україна» та «Вільний голос».

Допомагає у формуванні світогляду, переконань, громадської позиції наших учнів Центр національного відродження, в якому знаходиться колекція рушників (100 робіт), ікон (6 робіт) і картин (50 робіт), вишитих співробітниками школи.

Мета створення цієї колекції - зробити свій внесок у духовне відродження України, у продовження та розвиток її кращих традицій, її давнього рукотворного мистецтва.

Унікальність і неповторність цієї колекції в тому, що в ній представлені вишивки всіх областей України. Педагогічний колектив школи широко використовує безцінні надбання колекції.

У кабінеті українознавства проходять педагогічні засідання та наради.

На конкретних зразках робіт учителів та учнів вивчають такі теми українознавства, як «Особливості українського орнаменту», «Українська вишивка», «Рушник у звичаях та традиціях нашого народу» та інші. Діти вчаться «читати» рушники. Адже орнамент рушника складається з окремих деталей, знаків, символів. Це прадавні магічні знаки, які відображають історичну пам'ять нашого народу.

Роботи з колекції використовуються у виховних заходах школи, які також проходять у цьому кабінеті. «Дотик до прекрасного» - так називається екскурсія, яку проводять учителі українознавства, української мови та літератури, знайомлячи учнів з роботами їхніх наставників.

Усі ми - дорослі та наші вихованці - живемо серед краси прадавнього народного мистецтва, відтвореного нашими руками. Ця краса піднімає нас над буденним, підносить наші душі до високого, захоплює, окрилює, збагачує.

Так нас предки навчили жити,
Щоб душа - як з води і з роси.
А думки полум'яні та чисті
Нас вели до життя, до краси.

Н. Зубицька

Учителі молодших класів розробили та започаткували проект «Я і Україна», який передбачає змістовну довготривалу роботу з виховання національної самосвідомості та громадянськості учнів. Проектом охоплені не лише учні, а й їхні батьки. Саме вони організовують і проводять екскурсії по місту та на виробництва, які є зразковими в Україні (завод «Оболонь», кондитерська фабрика, хлібозавод № 2).

Особливо цікавою для учнів є робота за напрямами «Мої батьки для добробуту України», «Батьківщина очима дітей», «Україна - моє майбутнє» (дослідження, пошукова робота, малюнки, фотографії, творчі літературні роботи тощо).

Упродовж уже декількох років діти разом із педагогами та батьками перебувають в атмосфері творчості, єдності, спільного пошуку.

У рамках проекту «Перлини України» учні школи збирають інформацію про старовинні замки України, у першу чергу знайомлячись із замковим багатством Києва, вивчають пісні, легенди, перекази Карпат і Криму, інших регіонів України, знайомляться з мальовничими куточками рідного краю.

Педагогічний колектив школи разом з учнями побував на екскурсії у справжніх перлинах України - містах Чернігові, Львові, Переяслав-Хмельницькому, Умані, Каневі.

Пам'ять про своїх предків - це не данина моді, це природна потреба триматися свого родоводу. Там, де втрачається та руйнується зв'язок між поколіннями, з'являється духовна порожнеча. Щоб не допустити її, попередити, у школі успішно розвивається проект пошукової роботи «Захисники ви наші рідні» та «Діти війни».

Саме у власному родоводі, серед дідів і прадідів, учні знаходять справжніх достойників, відважних героїв, пам'ять про яких трепетно зберігають. Так, у процесі пошуку учні 7-го класу відкрили всій школі дідуся Христини Білоус пілота-випробувача, Героя Радянського Союзу Баляснікова.

Матеріалами пошукової роботи учнів зацікавився та взяв їх Музей будинку ветеранів Голосіївського району м. Києва.

Для духовного формування особистості слабозорого школяра необхідно, щоби він із самого раннього дитинства спілкувався з природою - спостерігав різні явища в ній, розвивав збережені види чуття, осягав її невичерпну красу, усвідомлював себе частиною природи.

Щоби забезпечити таку сторону формування духовності наших учнів, у школі-інтернаті започатковано «Екологічний проект». Головна мета навчально-виховної екологічної стежки, якою крокує кожен клас школи, маючи своє конкретне завдання, - поширення знань про природу рідного краю, формування моральних переконань про необхідність оберігати природні багатства, виховання турботи про стан природного середовища України, екологічне виховання учнів, корекційний вплив.

Учні перейшли від вербальних методів пізнання природи до реально-практичних. Своїми руками вони прикрашають землю, що оточує їхню школу, землю, на якій вони живуть. Це дуже важливо. Ми вбачаємо в цьому надзвичайний вплив на формування духовності наших учнів.

Як сказав поет:

Про землю я:
ми ж дихаєм землею,
Вона - у серці, в думах, на крилі.
І люди повертаються душею -
До отчої правічної Землі.

Н. Зубицька

У дитячі роки закладаються основи інтелекту, формуються погляди, ідеали. Чим раніше й активніше відбувається процес залучення дітей до прекрасного, тим глибше формується національно вихована особистість. Саме таку особистість виховують педагоги музичної студії, відкриваючи учням багатство музичної творчості українського народу - нев'янучу окрасу його духовної культури.

Саме тому в репертуарі лауреата міських і міжнародних конкурсів шкільного брас-ансамблю «Браво» широко представлені композиції обробок українських народних пісень. Базовим репертуаром ансамблю флейтистів є виключно український репертуар. Керівник студії, композитор С. Б. Холоденко на вірші поетеси Ганни Леонової створив цикл прекрасних пісень української тематики, які виконують педагоги студії та учні школи.

Такого сплеску в музиці і слові
Вогню такого не передаси
Нічим, крім пісні, посестри любові,
Криниці невичерпної краси.

В. Крищенко

Репертуар лауреата районних і міських конкурсів і фестивалів ансамблю «Оберег» складають пісні календарно-обрядового циклу (колядки, щедрівки, веснянки, обжинкові пісні тощо). Вивчаючи з дітьми пісні цього циклу, досягають мети знайомства та залучення дітей до витоків, до джерел народно-поетичної творчості. Адже народна пісня, як сльоза, очищає душу дитини. Вона цілюща, як джерельна вода, як материнське молоко.

Запам'яталися надовго учням школи спектаклі шкільного драматичного театру: «Сватання на Гончарівці» (за твором І. Квітки-Основ'яненка), «Кайдашева сім'я» (за твором І. Нечуя-Левицького), «Сорочинський ярмарок» (за твором М. Гоголя), «За двома зайцями» (за твором М. Старицького). Вони виховують шану та повагу до українських звичаїв, традицій, української культури, формують особистісні якості наших учнів.

У гуртках декоративно-ужиткового мистецтва - фітодизайну, тканинопластики, декоративного розпису вивчають, зберігають, передають дітям народні традиції, вироблені українцями впродовж тисячоліть, щоби наші діти не втратили потяг до краси та досконалості, який надихав наших предків. Адже народна мистецька традиція залишається тим джерелом, яке живитиме серця і душі людей вічно.

Українські обереги, виготовлені з найрізноманітнішого природного матеріалу, роботи з тканинопластики, композиції Петриківського розпису відзначені призовими місцями на фестивалях «Повіримо у себе», на марафоні «Чарівна свічка», на численних районних і міських виставках.

Кожна доба має свої потреби, ставить свої вимоги, розв'язує свої проблеми.

Час сьогоднішній складний, позначений трагічними зламами, але й оптимістичними надіями та вірою в щасливе майбутнє України як розвиненої європейської держави.

Сьогоднішній час сміливо можна назвати часом повернення або часом відродження зганьбленої честі та гідності, належної пам'яті про достойні прадавні імена та події.

Вже проростає мудрості насіння,
Пора духовних істин настає!
У нас тисячолітнє є коріння.
Прийшла пора згадати, хто ми є!

В. Іваненко

Автор В. Новотна

Освіта.ua
16.10.2007

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів