Osvita.ua Середня освіта Сучасна освіта Виховання Рівний доступ до якісної освіти

Рівний доступ до якісної освіти

Навчально-виховний комплекс для дітей з вадами зору - заклад нового типу, в якому створене оновлене середовище, який дає можливість вихованцям оволодіти Державним загальноосвітнім стандартом, покращити та зберегти фізичний стан дитини

Дитина в окулярах, як і будь-яка інша дитина, не може чекати щастя. Вона нетерпляча. Вона хоче й повинна бути щасливою сьогодні, зараз. Вади зору - не перешкода для повноцінного розвитку дітей. Ці істини колектив навчально-виховного комплексу своєю копіткою роботою щодня доводить дітям.

Українські медики констатують, що 12 дітей зі 100 мають порушення зору, а в нашому місті ці показники ще вище. Спостерігається прогресуюче зниження гостроти зору дітей шкільного віку. Фахівці стверджують, що у віці 10-12 років, поки формується складна оптична система ока, ще є можливість виправити ці порушення шляхом щоденних лікувальних і корекційних вправ. Так дитина має можливість виправити та розвинути свої зорові функції.

Більш ніж 40 років у місті працював дошкільний заклад для дітей з вадами зору, в якому вихователі та медичні сестри проводили роботу з відновлення зору малюків. Діти 6-7-річного віку йшли з дитячого садка до загальноосвітньої школи, яка не завжди зустрічала їх із розумінням проблем, індивідуальним підходом у залежності від діагнозу дитини та коректною поведінкою однокласників. Тому наші вихованці та їхні батьки в позаурочний час знов і знов приходили до дитячого садка, щоб отримати необхідну допомогу, лікування на апаратах із корекції зору, консультацію фахівців. Аналізуючи ситуацію з адаптацією випускників дитячого садка й початкової школи та тенденцію до зниження гостроти зору після закінчення корекційної роботи, з'ясували раціональність ідеї об'єднання дитячого садка та початкової школи в єдиному комплексі. Безперервний, послідовний, планомірний процес навчання, виховання, корекції та лікування дає позитивний результат.

Ураховуючи необхідність подальшого медичного та педагогічного супроводу дітей у їх фізичному, психічному та духовному розвитку, й був створений навчально-виховний комплекс для дітей з вадами зору. Відійшовши від уніфікованих форм освіти, упроваджуємо особистісно зорієнтований підхід, завдяки якому  вихованець знайде себе, розкриє свій потенціал у житті. У джерел роботи з дітьми з порушеннями зору стояли талановиті педагоги. Без них було б неможливо втілити в сучасне життя мою мету - відкриття цього закладу.

Головною метою діяльності навчально-виховного комплексу є єдність і спадкоємність у системі роботи з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку, поліпшення їх зорових функцій, створення умов для повноцінного розвитку вихованців. Основна умова комплексної корекції дітей з вадами зору - це організація такого навчально-виховного середовища, в якому діти планомірно переходять від дошкільного навчання до шкільної освіти та мають можливість не тільки зберегти зір, а й покращити його.

Робота НВК здійснюється у трьох основних напрямах.

1. Організаційно-педагогічний

Планування роботи на основі загальноосвітніх програм Міністерства освіти і науки з урахуванням вимог «Навчально-виховних програм і методичних рекомендацій для спеціальних дошкільних закладів для дітей із вадами зору», Київ, ІЗМН, 1996 р.

Упровадження до практики роботи дошкільних груп і початкових класів концепції безперервного навчання.

Інтерактивні технології як шлях створення компетентної життєздатної особистості; досконале визначення рівнів розвитку кожної дитини на основі комплексної діагностики фахівцями з використанням елементів новітніх педагогічних технологій:

 • ТРВЗ;
 • ігрові технології Б. Нікітіна;
 • технологія розвитку чуттєвої сфери М. Монтессорі;
 • методика Н. Гаврик;
 • методика Л. Глазиріної;
 • навчання письму й читанню Є. Шулешко та Ф. Зайцева;
 • випереджальне навчання С. Лисенкової;
 • методика Ж. Піаже, Майкла А. Ді Спеціо;
 • фонетична логопедична ритміка;
 • розвиток тонкої моторики М. Іпполітова, О. Мастюкова;
 • розвивальна педагогіка оздоровлення В. Кудрявцева, Б. Єгорова.

Організація спільної діяльності дошкільних груп і початкових класів над розвитком духовності дитини - робота лабораторії «Гуманна педагогіка» Ш. Амонашвілі, спільні свята й розваги, театр для малят.

2. Лікувально-відновлювальний

Подальший розвиток зорових функцій вихованців у найбільш сенситивний період із 3-х до 11-ти років.

Використання медичних засобів (фізіотерапія, масаж, ЛФК, ароматерапія, фітотерапія тощо), офтальмологічного обладнання, комп'ютерних технологій для виконання комплексу лікувальних і профілактичних заходів для поліпшення зору.

Розвиток зорових функцій педагогічними засобами впливу: режим охорони зору в усіх групах і класах, зорова гімнастика, корекційні заняття з тифлопедагогом.

Реалізація програми «Здоровий педагог і здорові діти - здорове суспільство» як умова створення єдиного оздоровчого простору в НВК.

3. Корекційно-виховний (корекція вторинних відхилень)

Активізація пізнавальної діяльності за рахунок інтерактивних форм роботи, проектних технологій, широке використання ігрової діяльності.

Широка реалізація можливостей сполучення індивідуальних і групових форм роботи, диференційованого підходу, а також гуртків і факультативів.

Підняття роботи з родиною на якісно високий рівень шляхом використання активних форм роботи з батьками, включення їх у процес навчання, виховання й корекції.

У нашій країні триває активний пошук варіативних форм здобуття якісної дошкільної та початкової освіти, спричинений кардинальними соціально-економічними змінами, демографічною ситуацією, законотворчими процесами. При побудові нашої моделі були відпрацьовані такі складові, без яких неможливе відкриття закладів нових типів.

Організаційне забезпечення

 • Вивчення мікросоціуму, запитів і потреб сімей, які мають дітей з вадами зору. Функціонування групи цілодобового перебування дітей різного віку.
 • Взаємодія з державними установами (міське управління освіти, дитячі поліклініки міста).
 • Підготовка необхідної документації.
 • Публікації в періодичній пресі, виступи на місцевому телебаченні, рекламні ролики, проспекти.

Економічне забезпечення

 • Бюджетне фінансування Горлівською міською радою.
 • Залучення коштів батьків (оплата визначається угодою).
 • Кошти від фізичних та юридичних осіб.
 • Нормативно-правове забезпечення

Розроблення нормативних документів:

 • Статут НВК.
 • Концепція НВК.
 • Програма розвитку НВК до 2015 року.
 • Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 305 від 12.03.2003 р.
 • Проект програми здоров'я «Здоровий педагог і здорові діти - здорове суспільство».
 • Проект програми впровадження компетентнісно орієнтованого підходу до випускника НВК.

Кадрове забезпечення

 • Передбачення штатним розписом фахівців різних спеціальностей: лікар-офтальмолог, медсестра-ортоптист, медсестра фізіотерапевтичного кабінету, інструктор ЛФК, учитель ритміки, соціальний педагог, психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, учителі початкових класів, англійської мови, музики, вихователі дошкільних груп і груп подовженого дня.
 • Підвищення професійної майстерності працівників через курсову та семінарську підготовку.
 • Методичне навчання, розвиток творчого потенціалу педагогів в умовах навчального закладу.
 • Організація самоосвітньої роботи - ефективного засобу зростання професіоналізму кадрів.

У закладі створені сприятливі умови для реалізації педагогічних ініціатив, апробації наукових розробок, утілення принципів оновленого змісту освіти: навчання та виховання, індивідуалізації, диференціації, розвитку творчої особистості й оптимізації педагогічного процесу.

Створена модель навчально-виховного комплексу, головна мета якого не тільки формувати освітню компетентність вихованця, а й упроваджувати у практику активне набуття кожною дитиною особистого досвіду участі у громадському житті, успішно реалізовується протягом десяти років.

Розвиток громадського руху на захист прав дітей з вадами зору змушує шукати нові форми навчання, альтернативні нашим спеціалізованим класам. Тому на базі НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів № 25 - багатопрофільного ліцею «Успіх» активно працюють класи охорони зору, де діючий педагогічний консиліум фахівців завжди щиро зустрічає наших випускників і дає їм змогу безболісно адаптуватись у нових умовах навчання.

Упроваджуючи індивідуальний підхід, маємо впевненість побачити фізично та психічно розвинену дитину, ініціативну, з почуттям власної гідності, яка вільно адаптується до нових соціальних умов. У своїй роботі педагоги використовують принцип «Для виховання потрібний не великий час, а розумне використання малого часу». Тому в навчально-виховному комплексі працюють гуртки, які є додатковою організаційною формою освітнього процесу. Вони організуються з урахуванням інтересів і здібностей вихованців, запитів батьків, наявних матеріальних умов і кадрового забезпечення.

Упроваджуємо різнопрофільні спрямування гуртків: «Народні промисли», «Орігамі», «Театр», «Ритміка», «Англійська мова - малюкам». На гурткових заняттях дітям дуже подобається створювати колективні роботи, працювати над проектами. Разом стараються навчитись розуміти красу всього, що створено людським розумом і серцем, формуються естетичні смаки та бажання вносити красу у своє оточення. Заняття з ритміки сприяють підвищенню працездатності організму, зміцненню та збереженню здоров'я, корекції рухових порушень і недоліків фізичного розвитку. Вони допомагають слабозорим учням зрозуміти, що вони самодостатньо сприймають і відчувають красу світу, незважаючи на вади свого зору.

Зміст гурткової роботи складається на основі власної педагогічної діяльності, вивчення досвіду інноваційної діяльності й обов'язково узгоджується з освітньою програмою й уподібнюється у щорічному плані роботи. Залучення кожної дитини до роботи у творчих мистецьких об'єднаннях, її розвиток і корекція засобами мистецтва дали можливість впливати на формування наших вихованців за законами Любові, Краси й Добра через оволодіння ужитковим мистецтвом (вишивкою, ліпкою, орігамі, створенням колажів, проектів, панно) за елементами різних технологій.

Керування таким закладом неможливе без співпраці між членами педагогічного колективу, їх духовної єдності й однодумності, сучасності поглядів і працелюбності міського лікаря-офтальмолога, організатора корекційно-розвивальної роботи, учителя-дефектолога, заступника директора з навчально-виховної роботи, методиста дошкільних груп, учителя-логопеда, практичного психолога, соціального педагога. Узгодженість їх думок, сучасність поглядів і працездатність породжують ефективну роботу колективу.

Досвід свідчить, що діти з вадами зору мають рівні можливості для того, щоб зайняти відповідне місце в суспільстві, як і їх здорові однолітки. Горлівський навчально-виховний заклад для дітей з вадами зору задовольняє потреби маленьких мешканців міста в медичній, педагогічній, психологічній і соціальній допомозі. Сподіваємось, він стане орієнтиром для таких закладів у інших містах області та в Україні.

Двері НВК відчинені для всіх, хто бажає вивчати їх досвід і перевтілювати його в життя, щоб усі діти були спроможні дивитись на світ широко розкритими здоровими очима.

Автор: Ю. Артемова

Освіта.ua
12.10.2006

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!