Osvita.ua Середня освіта Сучасна освіта Виховання Із чистого аркуша. Впроваджуємо нове

Із чистого аркуша. Впроваджуємо нове

Закони менеджменту проголошують: якщо ти хочеш продати газонокосарку, ніколи не розхвалюй її, не розповідай, яка вона зручна й економічна, - хвали газон, який виростає й видозмінюється, завдячуючи саме твоїй газонокосарці. Наш газон, наші квіти - це наші учні. Які ж вони?

З нового навчального року ми розпочинаємо в області цілеспрямоване відпрацювання проблеми: «Моніторинг ефективності виховного процесу. Технології виявлення рівня вихованості учнів».

Актуальність проблеми. Виховання - один із найважливіших факторів розвитку особистості, але воно не є нейтральним до процесу саморозвитку особистості.

Дитині неможливо нічого передати без її власної діяльності, волі, активності.

Отже справжня сутність виховання полягає в тому, аби спонукати активність особистості, яка розвивається, залучати її до позитивних видів діяльності, до саморозвитку, самореалізації. Що може дати учню орієнтацію на саморозвиток?

Це оцінка рівня його вихованості! Рівень вихованості - це передусім ступінь сформованості (відповідно до віку) найважливіших якостей особистості. При визначенні оцінки рівня вихованості треба залучати учня до самооцінки.

Висновок: ефективне виховання, яке спрямоване на розвиток освіченої, культурної, моральної, творчо активної особистості, неможливе без знань індивідуальних особливостей кожного учня й постійного відстеження його особистого розвитку, оцінки рівня вихованості та спонукання його до саморозвитку.

Воістину так: «Щоб виховати людину в усіх відношеннях, необхідно передовсім знати її в усіх відношеннях» (К. Д. Ушинський).

У цих серпневих методичних рекомендаціях пропонуємо деякі методики, які допоможуть вам, шановні колеги, у визначенні рівня вихованості учнів.

Орієнтовна діагностична програма вивчення рівня вихованості молодшого школяра

Основні відносини

Показники вихованості

Ознаки і рівні якостей, рис, що перебувають у процесі формування (від 3-го рівня до 0)

Ставлення до суспільства

Гордість за свою країну

3 - цікавиться і пишається історичним минулим Вітчизни, розповідає про це іншим;

2 - цікавиться історичним минулим;

1 - знайомиться з історичним минулим за спонуканням дорослих;

0 - не цікавиться історичним минулим.

Ставлення до розумової праці

Пізнавальна активність

3 - сам багато читає і знає, обговорює з друзями те, про що дізнався;

2 - сам багато читає;

1 - читає за наполяганням дорослих, учителів;

0 - читає мало, на спонукання учителя не реагує.

Ставлення до фізичної праці

Ініціативність, творчість у праці

3 - знаходить корисні справи в класі, в школі та організує товаришів на творчу працю;

2 - знаходить корисні справи в класі, в школі, виконує їх з інтересом;

1 - бере участь у корисних справах класу, школи, організованих іншими;

0 - у корисних справах не бере участі, позитивну ініціативу та творчість не виявляє.

Ставлення до людей

Милосердя

3 - співчуває й допомагає слабшим, хворим, безпомічним, налаштовує на таку допомогу інших;

2 - співчуває та допомагає безсилим і хворим;

1 - допомагає знесиленим і хворим, якщо має таке доручення, за умови контролю;

0 - нечуйний, іноді жорстокий.

Чесність у взаєминах з товаришами та дорослими

3 - чесний у взаєминах з товаришами та дорослими, нетерпимий до брехні, обману з боку інших;

2 - чесний у взаємовідносинах з товаришами та дорослими;

1 - не завжди чесний;

0 - неправдивий.

Ставлення до себе

Самоповага, дотримання правил культури поведінки

3 - добровільно дотримується правил культури поведінки, вимагає цього від інших;

2 - добровільно дотримується правил культури поведінки, не турбується про інших;

1 - норм і правил поведінки дотримується за умови контролю;

0 - не дотримується норм правил поведінки.


Орієнтовна мінімальна діагностична програма вивчення рівня вихованості підлітків

Основні відносини, базові якості, що проявляються в основних сферах взаємин

Ознаки проявів якостей, які формуються (від 3-го рівня до 0)

Ставлення до суспільства і природи

Любов до своєї Вітчизни, турбота про спільне добро

3 - цікавиться й пишається історією, культурою своєї Вітчизни, виявляє активну позицію в житті малої Батьківщини (села, району, міста);

2 - сам цікавиться історією та культурою своєї Вітчизни, проте активної позиції не виявляє;

1 - мало цікавиться історично-культурним минулим і сучасним своєї Вітчизни;

0 - зневажливо ставиться до історії та вітчизняної культури.

Ставлення до навчальної праці, до справи

Наполегливість у досягненні успіхів у навчанні

3 - виявляє інтерес до знань, навчається із задоволенням, досягає успіху, охоче допомагає товаришам;

2 - сам досягає успіху в навчанні, проте товаришам допомагає лише тоді, коли просять дорослі або товариші;

1 - не виявляє сумління й не досить успішний у навчанні;

0 - лінивий і зовсім неуспішний у навчанні.

Творче ставлення й успішність у позакласних і позашкільних справах

3 - виявляє та розвиває творчі здібності в позаурочній діяльності і самореалізує їх у співтворчості з дорослими і з товаришами;

2 - виявляє і розвиває свої здібності в позаурочній та позашкільній діяльності;

1 - не має творчих інтересів, потребує заохочення з боку дорослих або товаришів;

0 - бездумно витрачає час після уроків, поза школою.

Ставлення до людей

Товариськість, вірність у дружбі

3 - у дружбі вірний, охоче сам допомагає товаришам у їхніх потребах і добрих справах;

2 - у дружбі вірний, відгукується на прохання;

1 - не завжди поважає інтереси товаришів, іноді виявляє егоїзм;

0 - егоїстичний.

Ставлення до себе

Турбота про своє здоров'я

3 - розуміє суспільну й особисту цінність здоров'я, береже і зміцнює його, турбується про здоровий спосіб життя інших;

2 - береже своє здоров'я, проте щодо товаришів виявляє байдужість (до їхнього куріння та інших шкідливих звичок);

1 - має шкідливі звички, потребує контролю з боку дорослих і товаришів;

0 - має шкідливі звички та не реагує на вимоги дорослих.

Прагнення до самовдосконалення

3 - знає свої сильні та слабкі сторони, прагне до власного самовдосконалення, вдосконалення інших;

2 - прагне до самовдосконалення;

1 - сам не звертає уваги на свої слабкі сторони, потребує підтримки;

0 - не прагне самовдосконалення.


Орієнтовна мінімальна діагностична програма вивчення рівня вихованості старшокласників

Основні відносини. Базові якості

Ознаки рівнів прояву якостей, які формуються (від 3-го рівня до 0)

Ставлення до суспільства

Любов до Вітчизни

3 - цікавиться й пишається історичним минулим своєї Вітчизни, турбується сьогоденням, обговорює з товаришами свою роль у творенні майбутнього Батьківщини;

2 - цікавиться історичним минулим своєї Вітчизни, турбується її сьогоденням;

1 - сам мало цікавиться історією та культурою своєї Вітчизни;

0 - зневажливо ставиться до історії та вітчизняної культури.

Правова культура

3 - знає основні громадянські права й обов'язки, дотримується їх, активно працює над створенням законів і правил шкільного життя;

2 - знає основні громадянські права та обов'язки, дотримується їх, проте у шкільній законотворчості не бере участі;

1 - припускає відхилення в дотриманні норм правопорядку, потребує додаткового контролю з боку дорослих і товаришів;

0 - порушує дисципліну й правопорядок.

Толерантність

3 - поважає культуру і традиції інших народів, запобігає зневажливому ставленню до них;

2 - виявляє інтерес і повагу до культури та традицій інших національностей;

1 - не виявляє інтересу до культури інших народів;

0 - зневажає культуру і традиції інших народів.

Ставлення до навчальної праці та до справи

Успішність у навчанні та в самоосвіті

3 - реалізує свої здібності в навчанні, додатково розвиває їх поза школою, серед товаришів підтримує престиж знань;

2 - успішний у навчанні, прагне розвивати свої творчі здібності поза школою;

1 - у навчанні малоуспішний, потребує підтримки в навчанні, в самореалізації здібностей;

0 - лінивий, неуспішний, безвідповідальний у навчанні.

Діловитість, організованість

3 - організований і діловий, уміє організувати товаришів на певну справу, доводить справу до кінця;

2 - сам організований, проте не вміє організувати на добру справу інших;

1 - недостатньо володіє діловими якостями, бере участь у справах під керівництвом інших;

0 - неорганізований, бездіяльний.

Здоровий спосіб життя

3 - веде здоровий спосіб життя, зміцнює здоров'я, застерігає від шкідливих звичок друзів і товаришів;

2 - веде здоровий спосіб життя, зміцнює своє здоров'я, проте до здоров'я інших байдужий;

1 - схильний до шкідливих звичок, потребує контролю та підтримки з боку дорослих і товаришів;

0 - шкодить своєму здоров'ю, має шкідливі звички.

Цілеспрямованість у самовизначенні

3 - самовизначився, завзято і наполегливо працює над досягненням мети, підтримує в самовизначенні інших;

2 - наполегливо працює над собою для самовизначення;

1 - ще не зовсім визначився в життєвих планах, цілеспрямовано не працює над собою, потребує підтримки;

0 - мета самовизначення відсутня.

Фіксація рівня вихованості

0 рівень - невихованість

Характеризується негативною поведінкою, яку важко корегувати, вона не піддається педагогічному впливу. Дуже низький рівень саморегуляції та самоорганізації.

1 - низький рівень

Слабкий, нестійкий досвід позитивної поведінки, яка регулюється лише вимогами дорослих та іншими зовнішніми стимулами. Саморегуляція, самоорганізація, ситуаціїтивність.

2 - середній рівень

Учневі притаманні самостійність, саморегуляція та самоорганізація, хоча активної громадської позиції ще не виявляє.

3 - високий рівень

Наявність стійкої та позитивної самостійності в діяльності та поведінці. Вияв активної соціальної та громадської позиції.

Надалі ми плануємо впродовж навчального року на курсах, семінарах, в творчих групах, на сторінках освітянської преси обговорювати різні технології вивчення рівня вихованості учнів.

Автори: О. Хомич, Т. Рига

Освіта.ua
15.01.2008

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!