Вимоги до уроку іноземної мови

Чи завжди вчитель чітко планує хід уроку, знає, кого спитає, чи буде використовуватись на уроці наочність, картки з опорами, що він зробить, якщо хтось із учнів не виконає домашнього завдання?

Вимоги до уроку іноземної мови

Чи опитується кожний учень з усіх мовленнєвих аспектів (читання, переклад, слова, заучування напам'ять тощо)?

Чи стежить учитель за тим, щоби всі учні справлялися з навчальними завданнями?

 • чи передбачає вчитель спеціальні заходи (наприклад, використання карток для роботи в індивідуальному режимі) для підвищення мовної активності учнів з невисоким рівнем навченості;
 • чи піклується вчитель про організацію допомоги учню, який пропустив урок з поважної причини;
 • чи володіють учні вивченим мовним матеріалом;
 • чи користується вчитель іноземною мовою в розмові з учнями на уроці та в позаурочний час;
 • чи неухильно дотримуються всі вимоги до учнів на кожному уроці;
 • чи охоплені роботою одночасно учні з різним рівнем навченості мові;
 • чи піклується вчитель про те, щоби в учнів не залишалось можливості відволікатись на стороннє, щоб у них були постійно зайняті по можливості й голова, і вуха, й руки, й очі; чи є в учителя додаткові завдання на випадок, якщо залишиться час до дзвінка;
 • чи приділяється увага виробленню навичок вимови в учнів;
 • чи піклується вчитель про міцність лексичних і граматичних знань, умінь і навичок, чи повертається до введених слів, чи організує їх застосування в нових граматичних структурах і ситуаціях;
 • чи готує вчитель учнів до виконання домашніх завдань;
 • чи контролюється робота слабких учнів;
 • чи тримає вчитель у полі зору весь клас, чи допомагає «слабким»;
 • чи домагається вчитель, щоб усі учні записували у щоденник домашнє завдання;
 • чи застосовуються різноманітні форми роботи для активізації уваги учнів;
 • чи використовуються вчителем навчальні ігри;
 • чи користується вчитель безперекладними прийомами навчання;
 • чи систематично перевіряються робочі зошити та зошити з домашнього читання;
 • чи систематично й методично правильно використовує вчитель технічні засоби навчання;
 • чи завершується урок підбиттям підсумків роботи, повідомленням і коментуванням оцінок учнем, чи досить обґрунтовані оцінки за урок;
 • чи є в кабінеті все необхідне для успішної роботи - дидактичний і роздавальний матеріал, таблиці, картинна наочність;
 • чи приділяється увага ідейно-політичному, інтернаціональному й моральному вихованню школярів;
 • чи творчо ставиться вчитель до рекомендацій зразкових планів, чи вміє пояснити, чому він робить так, а не інакше, чого він хотів домогтись у роботі за тим чи іншим планом, чи усвідомлює він зміст навчальних завдань, їх перспективу;
 • чи піклується вчитель про ліквідацію пробілів, чи вимагає, щоб за матеріал, з якого отримано двійку, учень відзвітувався; чи залишаються після уроків учні, які одержали двійку;
 • за що ставиться двійка - за пам'ять чи вміння?
 • чи працює вчитель над розширенням свого світогляду, підвищенням професійної майстерності (вивчає психолого-педагогічну літературу, поглиблює знання й удосконалює навички усного мовлення);
 • яка інформативна цінність і виховна спрямованість додаткового матеріалу;
 • чи перевірив учитель правильність запису домашнього завдання учнями;
 • чи було підготовлено домашнє завдання ходом уроку;
 • чи послужить воно базою для роботи на наступному уроці;
 • чи здійснювався пооб'єктний контроль на даному уроці;
 • чи дотримуються на уроці принципи свідомості, усної основи, комунікативної спрямованості та ситуативної обумовленості мови.
     

План аналізу уроку

Порядок у класі, чи готові учні до уроку. Доцільність і необхідність технічного унаочення на уроці. Чи підготовлена дошка.

Зв'язок уроку з попереднім.

Ідейно-політична спрямованість уроку. Міжпредметні зв'язки (їх установлення). Використання дидактичних матеріалів.

 • чи відповідають методи навчання змісту матеріалу, задачам уроку й віковим особливостям учнів. Зворотний зв'язок. Індивідуалізація й диференціація завдань для учнів у залежності від їх підготовки. Оцінка знань учнів. Наскільки учні були підготовлені до виконання домашнього завдання;
 • поведінка учнів. Порушення дисципліни та ставлення учня до порушників;
 • поведінка вчителя. Уміння володіти класом, організувати його роботу, підвищити активність, інтерес, увагу учнів. Тон і темп роботи (живий, бадьорий чи млявий, повільний, байдужий). Педагогічний такт,спостережливість, вдумливість, спритність. Авторитет в учнів;
 • результати уроку. Досягнення мети. Виконання плану. Обсяг та якість знань учнів. Виховне, освітнє й розвивальне значення уроку.

Аналіз невдалого уроку

Учитель весь навчальний матеріал викладає сам, учні пасивні.

Учитель у готовому вигляді повідомляє факти, поспішно переходить від одного запитання до іншого, не зважаючи на те, устигають за ним діти чи ні.

Пояснюючи новий матеріал, учитель слухає тільки себе, розповідає монотонно, довгими фразами, без потреби вживає незнайомі дітям слова.

 • учитель не зосереджує увагу учнів на головному, перевантажує їхню пам'ять другорядними деталями;
 • пояснення не переривається запитаннями до класу; учні не вчаться спостерігати, міркувати, узагальнювати;
 • учитель пояснює урок, хоча учні займаються своїми справами;
 • учителя не цікавить, як матеріал сприймається учнями;
 • учитель викладає матеріал тими ж словами, що й підручник, не виходить за рамки підручника;
 • після пояснення новий матеріал не закріплюється, учнів не ставлять у ситуації, де б вони застосовували отримані знання;
 • учні не підготовлені до домашнього завдання попередньою навчальною роботою;
 • учитель нераціонально розбазарює час уроку - довго вичитує спізнілих, готує наочність і необхідні креслення безпосередньо на уроці, «витягає» учня, який явно не підготував урок;
 • учитель під дзвінок наспіх повідомляє домашнє завдання, обмежується повідомленням параграфа та сторінки;
 • учитель устигає пояснити матеріал тільки до половини, інше перекладає на домашню роботу;
 • учитель пропонує завдання, що не вимагають активності мислення, не сприяють розумовому розвитку учнів;
 • учитель ставить запитання з підручника й у тій же послідовності, що й у підручнику;
 • учитель вимагає від учнів механічного заучування, пропонує учням тільки відтворюючі запитання, не ставить перед учнями проблемні, несподівані запитання;
 • учитель неясно (довго та громіздко) формулював запитання, і учень не відразу зрозумів, що мав на увазі вчитель;
 • учитель часто перериває розповідь учнів, не дає зібратися з думками, квапить учня, втручається в його відповідь, починає відповідати за учня, створює обстановку нервозності, псує учням настрій;
 • учитель недбало вислуховує учнів, випитує другорядні деталі, чіпляється за дрібниці;
 • учні не знають, чого від них вимагають.

АНКЕТА

1. Дата:

2. Клас:

3. Прізвище, ім'я, по батькові:

4. Чи з бажанням та інтересом ти приступив до вивчення іноземної мови у третіх і п'ятих класах?

5. А як ідуть справи зараз?

а) іноземну мову вчити не хочу, нецікаво;

б) іноземну мову вчити хочу, але стало нецікаво;

в) іноземну мову вчити хочу й учу з колишнім інтересом;

г) іноземну мову вчити хочу, стало ще цікавіше.

6. Що спонукає тебе вивчати іноземну мову?

а) тому що він стоїть у програмі;

б) учитель завжди цікаво проводить уроки;

в) кожна навчена людина повинна знати хоча б одну іноземну мову;

г) люблю й поважаю свого вчителя;

д) за допомогою мови я довідаюсь багато нового;

е) хочу знати мову не гірше, ніж мої товариші;

є) батьки хочуть, щоб я знав(а) хоча б одну іноземну мову.

7. Чи хотів(а) би ти, щоб у школі не було іноземної мови?

8. Чому ти вибрав(а) німецьку, а не англійську мову?

9. Іноземна мова - легкий чи важкий предмет? Чому?

10. Іноземна мова - твій улюблений чи нелюбимий предмет?

11. Чи хотів(а) би ти серйозно зайнятись іноземною мовою?

12. Чи подобаються тобі уроки іноземної мови? Чому?

13. Що тобі подобається на уроках іноземної мови? Чому?

14. Який урок іноземної мови запам'ятався тобі більше за все?

15. Як ти вважаєш, чи здатний ти до іноземної мови?

16. Чи шкодуєш ти, що вивчаєш німецьку мову?

17. В якому класі в тебе з'явився чи зник інтерес до іноземної мови? Чому?

18. Чи чіпляється до тебе вчитель?

19. Чи достатньо суворий учитель?

20. Чому на уроках приділяється мало уваги?

21. Учитель справедливо ставить тобі оцінки?

22. Що би ти порадив(а) учителю?

23. Чи хотів(а) би ти, щоб у вас був інший учитель іноземної мови?

Цілі уроків:

 • розвиток уваги та спостережливості; розвиток спостережливості й естетичного сприйняття навколишньої дійсності; розвиток естетичних смаків учнів; підбиття підсумків вивчення мови в І чверті; розширення знань про Україну, виховання почуття гордості за свою Батьківщину, за досягнення вітчизняної науки; виховання любові до природи; розвиток почуття колективізму, взаємодопомоги;
 • виховання відповідального ставлення до обов'язків чергового; виховання уважного ставлення до членів сім'ї, додержання порядку та етичних норм поведінки (увічливості, взаємодопомоги);
 • повторити словник учнів із теми за попередні роки й поповнити його; учити вести бесіду й робити повідомлення на тему; підготовка до переказу тексту; підготовка до складання повідомлення з теми; підготовка виразного читання вірша; учити учнів робити коротке повідомлення про прочитане; перевірка підготовленості мови учнів; робота над лексикою (над текстом); учити описувати картину та серію картин; увести нову лексику за темою; подальше розширення словникового запасу учнів із теми; перевірити знання, уміння й навички учнів з вивченої теми; розвивати вміння ставити запитання за текстом; підготувати учнів до бесіди та повідомлення за темою; перевірка домашнього читання за канікули;
 • учити висловлювати власну думку про прочитане; учити обґрунтовувати свою думку, оцінювати прочитане; учити виражати власну думку на основі двох контрастних суджень; познайомитися з життям і творчістю Ґете; учити давати коротку характеристику персонажа й короткий відгук про книгу; учити орієнтуватись у чужому місті;
 • навчити перекладати текст зі словником; навчання монологічної підготовленої (непідготовленої) мови; навчання переказу прочитаного; формування й удосконалення лексичних навичок; вправа на накази; навчити читати фрази; практикувати учнів у відповідях на запитання про зовнішність; практикувати учнів у діалогічній і монологічній мові; тренувати учнів у читанні коротких текстів; удосконалювати навички учнів у читанні; удосконалювати вміння учнів використовувати різні структури в бесіді за ситуацією; розвиток навичок читання та письма; активізація слів; робота над технікою читання та письма; розвиток навичок безперекладного читання; прищеплювання вміння працювати зі словником; розвиток орфографічних навичок; оволодіння мовним матеріалом для опису подвір'я взимку та бесіди про...; робота над піснею; розучування пісні; розвиток розуміння мови вчителя; перевірка засвоєння лексики (мовного зразка); розвиток умінь і навичок виразного читання; розвиток навичок розуміння мови на слух; повторення пройденого матеріалу;
 • формування лексичних навичок (на матеріалі речення, що містить нові слова); уведення звуків ...; уведення нових лексичних одиниць; уведення букв ...; навчити вимовляти звуки; ознайомлення зі словами; освоєння артикуляції звуків; удосконалювати артикуляцію звуків; ознайомити з буквами; відпрацьовування звуків; повторення букв алфавіту й ознайомлення з буквами ... та їх написанням; навчити писати слова з буквою а у відкритому складі; активізувати вживання в мові учнів раніше освоєного мовного матеріалу; пояснення й закріплення нового матеріалу; повторення й закріплення матеріалу; уведення й первинне закріплення нових слів;
 • навчити учнів знайомитись німецькою мовою, використовуючи вирази ...; навчити вести діалог «Знайомство», рекомендуючи співрозмовнику ще кого-небудь; автоматизувати вживання вивченого раніше матеріалу; навчити рахувати до десяти; навчити називати предмети, використовуючи запитання «Was ist das?»; навчити висловлювати свою (не)згоду; навчити виконувати арифметичні дії (додавання) у межах десяти; учити розповідати про себе; навчити повідомляти про свій вік і місце проживання; учити розуміти накази; учити називати предмети; учити називати дату й день тижня; ознайомити з буквами ...; навчити розуміти та вживати лексику класного вжитку; навчити учнів визначати власника предмета; учити розповідати про місце знаходження учнів; навчити розпитувати про вік і місце проживання; удосконалювати мовні вміння й навички; навчити називати предмети ...; навчити розповідати про себе; навчити розуміти накази та прохання; навчити учнів називати дату й день тижня; ознайомити учнів з буквами ...; учити правильно списувати текст; навчити розуміти (та вживати) лексику класного вжитку; навчити вживати нову лексику; тренувати учнів у читанні зв'язного тексту; навчити виражати ...; навчити вести бесіду й будувати зв'язне висловлювання з теми; навчити техніки читання вголос; навчити сприймати на слух зв'язний текст; навчити читати текст і ставити запитання до нього; проконтролювати навички володіння технікою читання; навчити розповідати про ...; учити інсценувати діалог і складати діалог за аналогією; навчити читати текст і вести бесіду за його змістом; розвивати орфографічні навички;
 • навчити вживати іменники ...; навчити вживати дієслова ...; навчити вживати займенники er і sie; тренувати учнів у вживанні модальних дієслів; учити виражати бажання, уживаючи дієслово «wollen»; автоматизувати вживання вказівних займенників;
 • тренувати учнів у вживанні в мові структур групи...; активізація вживання вивчених граматичних структур; уведення граматичної структури ...; уведення наказів ...; ознайомити з уживанням іменників у множині; учити вживати імена-іменники в різних відмінках; повторити та систематизувати вживання іменників у множині; учити вживати в мові імена-прикметники; пояснити утворення ступенів порівняння прикметників і прислівників і навчити вживати їх у мові; учити вживати в мові зворотні дієслова; учити звертатись до кого-небудь із проханням; повторення Futurum; нагадати про вживання тимчасових форм у бесіді та зв'язному повідомленні; повторення множини іменників; пояснити порядок слів у придатковій пропозиції; повторення й систематизація дієвідміни дієслова ...; ознайомлення з елементами словотворення; узагальнити граматичний матеріал (Perfekt).

Автор: М. Хмелинок

Стаття журналу "Відкритий урок: розробки, технології, досвід"

Освіта.ua
03.12.2009

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів