Метод проектів у програмі "Відкрий серце розуму"

Пошук шляхів формування інтелектуальної еліти майбутнього інформаційного суспільства через залучення учнів до науково-дослідницької творчості привернув нашу увагу до методу проектів

Метою нашої роботи була розробка технології навчання і нежорсткого керівництва деякими елементами наукової творчості учнів середньої загальноосвітньої школи на основі цього методу.

Як керувати навчальною діяльністю, що пов'язана з науковою творчістю? Відомо, що процес продуктивного творення технологізується, тому сьогодні мають право на існування технології зовнішнього впливу на нього.

"Все прийдешнє вже було в віках" - наче підтверджучи цю біблейську істину, метод проектів, який був поширений у педагогіці на початку ХХ ст., знову відроджується в сьогоденні, оскільки повністю відповідає задачам реформування сучасної освіти. Більшість наукових робіт у цьому напрямку присвячено впровадженню проектних технологій у трудове навчання, навчання інформатиці, іноземним мовам, літературі, історії, предметам природничого циклу, а також у виховну позакласну роботу.

Уперше ми спробували застосувати метод проектів для вирішення проблеми організації науково-дослідницької діяльності учнів середньої загальноосвітньої школи. Актуальність зазначеної проблеми зростає та підтверджена державними документами щодо сучасної освіти.

Нами розроблено власний проект програми сприяння науковій творчості учнів "Відкрий серце розуму". Опрацьована технологія навчання школярів проектуванню науково-дослідницьких робіт включає в себе багато відомих у педагогічній науці та практиці методів і прийомів (активні методи навчання, методи розвитку креативного мислення, розвиваючого і продуктивного навчання, прийоми системного аналізу, теорії вирішення винахідницьких задач), але в цілому це власна, оригінальна технологія, оскільки вона об'єднала відомі дидактичні та психологічні засади формування творчої особистості учня в певну систему.

Впровадження даної програми відбувалося в СЗШ № 70 м. Києва, а також на базі Київського територіального відділення МАН України. Дослідження показали, що розроблена система факультативних занять і тренінгів сприяє мотивації до саморозвитку, самореалізації особистості всіх учасників освітнього процесу, заохочує до проектної діяльності, участі у різних заходах (проектах, конкурсах, конференціях, наукових читаннях) МАН та інших наукових установ та організацій, що сприяють формуванню відповідних навичок.

Нижче наведено авторську програму факультативного курсу і методичну розробку тренінгу, який включено до програми літнього оздоровчого табору київського відділення МАН в рамках проекту "Відкрий серце розуму".

Програма факультативного курсу "Технологія створення науково-дослідницьких проектів"

Категорія учасників - учні 9-11-х класів.

Кількість годин - 34, із них 10 - резервний час, який рекомендовано використовувати для практико-спрямованої діяльності учнів (зустрічі з фахівцями, відвідування тематичних спеціалізованих виставок, консультування в бібліотеці і т. ін.), а також для індивідуального консультування.

Задачі

 • залучення учнів до наукової творчості;
 • створення умов для формування навичок проектної діяльності;
 • розвиток критичного мислення;
 • підготовка учнів до Державної підсумкової атестації у формі захисту наукової роботи, участі у різноманітних наукових програмах та конкурсах, зокрема конкурсі-захисті наукових робіт МАН України.

Теоретичні засади

Теорія продуктивного навчання (метод проектів), теорія розвитку критичного мислення.

Проектування - це особливий вид інтелектуальної діяльності, шлях задуму або спосіб планування, що пов'язує ідею з її втіленням. Це діяльність, яка сприяє розвитку творчих здібностей учня, перетворює його на суб'єкт педагогічного процесу; її наслідком є формування інтелектуального і пошукового досвіду, який є основою активної, творчої позиції людини при вирішенні будь-яких життєвих проблем.

Під час проектної діяльності учні навчаються:

 • планувати свою роботу;
 • використовувати велику кількість джерел інформації;
 • самостійно відбирати і накопичувати матеріал;
 • аналізувати факти;
 • аргументувати думки;
 • приймати рішення;
 • встановлювати соціальні контакти, розподіляти обов'язки, взаємодіяти один із одним;
 • оцінювати себе та інших;
 • презентувати створене перед аудиторією.

Як навчитися проектній діяльності? Безумовно, під час самої діяльності. А як зробити її більш ефективною? Впевненість і успіх приходять тоді, коли володієш технологією цієї справи.

Форма занять

Лекційна, з використанням методичних прийомів розвитку критичного мислення; груповий тренінг.

Програма

Тема 1. Навчальне проектування

 • Що таке навчальний проект.
 • Навіщо вчитися проектній діяльності, де це можна застосовувати.
 • Види проектів.
 • Налаштування на успіх.
 • Як обрати тему проекту.
 • Як сформулювати проблему свого дослідження.
 • Конструювання проекту.
 • Структура проекту.
 • Основні вимоги до оформлення проекту.

Тема 2. Інформаційний пошук

Як планувати свій час:

 • дефіцит часу;
 • економія часу;
 • планування часу.

Планування самостійної роботи з підготовки проекту.

Пошук інформаційних партнерів.

Бібліографічний пошук:

 • алфавітний каталог;
 • системний каталог;
 • каталог, розміщений всередині книжки.

Як працювати з книжкою, словником, довідником.

Як написати рецензію та анотацію.

Як написати тези до роботи.

Техніка фіксації інформації:

 • вибір ключових термінів;
 • написання тез;
 • складання плану.

Раціональне конспектування:

 • прийоми скорочення тексту
 • конспект методом питання-відповідь;
 • комбінований конспект;
 • творчий конспект.

Тема 3. Оформлення учнівської дослідницької роботи

 • Структура роботи.
 • Титульний аркуш.
 • Зміст.
 • Вступ.
 • Основна частина.
 • Заключна частина.
 • Список використаних джерел інформації.
 • Оформлення таблиць, ілюстрацій, посилань.

Тема 4. Представлення проекту

Способи запам'ятовування:

 • логічне запам'ятовування;
 • механічне запам'ятовування;
 • мнемотехніка.

Як запам'ятати послідовність думок (метод Цицерона).

Як підготуватися до усного виступу. Композиція виступу:

 • вступ;
 • головна частина;
 • завершення виступу.

Як досягти впевненості під час публічного виступу.

Оцінювання проекту.

Тема 5. Захист інтелектуальної власності

 • Що таке інтелектуальна власність.
 • Як захистити інтелектуальну власність.

Основні вимоги до рівня підготовки учнів

Учні повинні знати:

 • що таке навчальний проект;
 • які види проектів існують;
 • метод інформаційного пошуку;
 • що таке рецензія, анотація;
 • структуру реферативної роботи і стандарти її оформлення;
 • що таке інтелектуальна власність.

Учні повинні вміти:

 • формулювати проблеми досліджень і обирати найбільш оптимальні варіанти їх рішень;
 • складати план досліджень;
 • обирати напрямки інформаційного пошуку й здійснювати його;
 • володіти прийомами раціонального конспектування;
 • володіти прийомами ефективного запам'ятовування;
 • оформлювати роботу відповідно до вимог;
 • складати тези до роботи;
 • складати композицію виступу.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ "ЯК ОБРАТИ ТЕМУ, ВИЗНАЧИТИ МЕТУ І НАПИСАТИ ПРОЕКТ УЧНІВСЬКОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ"

Основні умови

І. Формат тренінгу

Категорія учасників: учні 9-11-х класів, слухачі МАН.

Кількість учасників: від 10 до 16 чоловік.

Час, необхідний для проведення тренінгу: 2-2,5 години.

ІІ. Мета тренінгу

Формування ціннісних орієнтацій учнів на наукову творчість, участь у конкурсах-захистах МАН, ознайомлення учасників із сутністю процесу проектування, етапами проекту наукової роботи, налаштовування учнів на активну пошуково-дослідницьку діяльність, активізація наукового мислення.

ІІІ. Завдання тренінгу

 • Визначити поняття "проект" як метод учбової діяльності.
 • Навчити обирати тему роботи на основі сформульованих проблем методами інформаційного пошуку і "мозкового штурму".
 • Ознайомити з найвагомішими проблемами і темами сучасної науки.
 • Навчити визначати проміжні і кінцеві результати обраних проектів.
 • Навчити конструювати власний проект.

Тренінгова кімната

Тренінг проходить у класі або просторій кімнаті; стільці відповідно з кількістю учасників розташовані у формі кола; столи для виконання письмових завдань. На фліп-чарті розміщений плакат з програмою тренінгу і ключовими поняттями вступної бесіди.

Ресурси тренігу

 • Бейджі -для кожного учасника;
 • Роздатковий матеріал - для кожного учасника;
 • Папір формату А-4 - для кожного учасника;
 • Кольоровий папір - набір;
 • Файли - 40 шт.;
 • Ножиці - 2 шт.;
 • Скотч - 1 шт.;
 • Фломастери - 3 набори;
 • Post іt різних кольорів - набір;
 • Маркери чотирьох кольорів - 4 набори;
 • Фліп-чарт - 1 шт.;
 • Роздатковий матеріал - на кожного учасника.

Автор: Н. Поліхун

Освіта.ua
05.10.2005

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів