Портфоліо у школі

Учителі і учні Лозівської міської гімназії в минулому навчальному році працювали над упровадженням нової системи оцінювання індивідуальних досягнень учнів - портфоліо. Протягом навчального року створено портфоліо всіх класів, до складу якого входить портфоліо кожного учня

Учні, батьки, вчителі гімназії вважають, що саме така система оцінювання є найприйнятнішою для сучасної школи. Радимо всім узяти за основу оцінювання систему портфоліо, бо це сучасно, демократично, об'єктивно, гуманно.

ОЦІНКА ЧИ «ПОРФОЛІО»?

Усяка оцінка припускає вимір того, що є, і його порівняння з тим, що повинно бути, тобто порівняння реального положення з нормою. У повсякденному житті кожна людина оцінює або себе або ж інших людей і, навпаки, оцінюють її. І дуже прикро буває в ті моменти, коли, здається, усе зробив для успіху, а тебе не помітили.

Однією із сучасних технологій оцінювання навчально-пізнавальної діяльності є технологія «ПОРТФОЛІО».

Це - індивідуальний портфель освітніх досягнень, індивідуальна накопичувальна оцінка у певній сфері діяльності особистості.

Як відомо, активність у навчанні не належить до вроджених якостей особистості. Вона формується в процесі пізнавальної діяльності й характеризується прагненням до пізнання, розумовим напруженням і проявом морально-вольових якостей тих, кого навчають. При цьому успіхи можуть бути не в усіх видах навчально-пізнавальної діяльності.

Саме на цю особливість людських можливостей і розраховує педагогічний колектив Лозівської міської гімназії, застосовуючи технологію «Порфоліо» у навчально-виховній діяльності.

Філософія навчального «Портфоліо» припускає:

 • Зсув акценту з того, що учень не знає і не вміє, на те, що він знає і вміє з даної теми і даного предмету.
 • Перенесення педагогічного акценту з оцінки вчителя на самооцінку школяра.

Зміст самооцінки полягає в самоконтролі того, хто навчається, його саморегуляції, самостійній експертизі власної діяльності.

Основний зміст «Портфоліо» - показати все, на що ти здатний.

Функції «Портфоліо»:

 • Діагностична - фіксує зміни й ріст за визначений період часу.
 • Цілепокладання - підтримує навчальні цілі.
 • Мотиваційна - заохочує результати учнів, викладачів і батьків.
 • Змістовна - розкриває весь спектр виконуваних робіт.
 • Розвивальна - розкриває безперервність процесу навчання з року в рік.
 • Рейтингова - показує діапазон навичок і вмінь.

Види «Портфоліо»:

 • «Портфоліо» документації, процесу, показовий, оцінювальний.

Мета «Портфоліо»:

 • Виконувати роль індивідуальної накопичувальної оцінки і, поряд з результатами іспитів, визначати рейтинг гімназистів.

Переваги «Портфоліо»:

 • Дає широке уявлення про динаміку навчальної творчої активності учня, спрямованість його інтересів.

Обмеження «Портфоліо»:

 • Якісна оцінка «Портфоліо» доповнює результати підсумкової атестації, але не може ввійти в освітній рейтинг учня в якості сумарної складової.

«Портфоліо» покликаний допомогти самостійно визначити досягнутий рівень, намітити подальші кроки у вивченні програмного матеріалу і більш активно брати участь у навчальному процесі.

«Портфоліо» є ідеальним засобом правильної організації позакласної роботи. У «Портфоліо» гімназії є багато здобутків як учнів, так і вчителів, наших випускників. Це і перемога в обласному конкурсі «Школа року», і перемога в обласних та Всеукраїнських олімпіадах з різних предметів. Це і участь у різноманітних конкурсах, а найголовніше - створення умов, щоб гімназисти, учителі чи батьки провірили у свої сили, у свої можливості, повірили в себе, що вони можуть змінити світ на краще.

ЗОЛОТИЙ ФОНД ГІМНАЗІЇ

«Портфоліо» гімназії - це її золотий фонд, який складається з трьох складових учасників навчально-виховного процесу: дітей, батьків та вчителів.

Нещодавно педагогічна рада гімназії розглянула питання оцінювання знань гімназистів і прийшла до висновку, що, оцінюючи знання, ми не беремо до уваги всі ті позитивні риси, котрі є в кожної людини. Для всіх важливо, перш за все, яка оцінка є в журналі.

Ми оцінюємо учня за оцінкою в журналі, а не за його діяльністю.

Бачити в дитині все найкраще, що стає мотивацією для подальшої творчої активності, - це і є складовою «Портфоліо» всіх учасників навчально-виховного процесу.

А в «Портфоліо» гімназії є досягнення, якими може пишатись не тільки така школа, як наша, але й більш титуловані.

Школа неможлива без такого вчителя, як викладач інформатики Л. Ф. Хлистун, та її учнів С. Шевченка й О. Носка, які стали справжніми «хакерами» своєї справи і без яких неможливий жоден захід у гімназії.

Учителі ж не уявляють своє життя без комп'ютера та Інтернету, локальної мережі та супутникового телебачення. Дякуємо за це нашим спонсорам-батькам, які доклали не тільки кошти, але й особисту зацікавленість у допомозі дітям, котрі вже з другого класу навчаються комп'ютерної грамотності.

Ми пишаємось тим, що серед нас працює вчителька географії В. Г. Балала, учень якої С. Мачулін став призером обласної олімпіади. Завдяки цьому гімназія з передостаннього місця в Лозовій ввійшла до призерів області.

На небосхилі гімназії засяяла зірка вчительки української мови К. В. Гаражі та її учнів Ю. Долгової, Н. Третякової, Т. Цувіної. Про них говорять і пишуть центральні газети, радіо. Ми пишаємось учнями, у «Портфоліо» яких перемоги обласного та Всеукраїнського рівнів.

Створена як школа з поглибленим вивченням іноземних мов, гімназія доводить це успіхами гімназистів. Лозівчани знають про те, що минулого року два учні повернулись зі США, де навчались цілий рік. А цього року кращим знавцем англійської мови визнано учня 10-го класу Є. Митрофанова, який також буде навчатись рік у США. Хай щастить йому.

У «Портфоліо» гімназії - учні 10-го класу, більшість з яких вільно володіють англійською мовою та опановують другу іноземну мову - німецьку чи французьку. Це О. Носок, М. Яценко, Т. Цувіна, А. Яриш, І. Бовдуй, С. Шевченко, О. Дев'яткова, Є. Хмелевський, О. Ценко та багато інших.

Не відстають від них і учні молодших класів: Д. Дроняєв - гімназист 6-го класу, який наполегливо працює над своїм «Портфоліо» з англійської мови. Гімназисти 9-го та 10-го класів створили свої відеостудії і втілюють свої нахили, здібності у дублюванні та створенні особистих фільмів англійською мовою.

«Портфоліо» А. О. Захарченко - викладання англійської мови у початкових класах. Молодші школярі із задоволенням вивчають іноземну мову у формі гри, знайомства з казковими героями, діалогу з дітьми з інших країн. Алла Олексіївна - учителька англійської мови, «на яку йдуть» діти до гімназії, якій батьки довіряють майбутнє своїх дітей.

Сьогодні створюється і природнича школа гімназії у складі досвідчених учителів, майстрів своєї справи А. М. Страшко, Н. П. Крисак та їхніх учнів.

Неможливо уявити гімназію без учителів початкової школи І. М. Борисової, Л. О. Кашковар, Г. М. Дрюкової та Л І. Пономар, у «Портфоліо» яких досягнення, котрі вимірюються любов'ю дітей до своїх учителів.

За вчителем ДПЮ В. М. Федоренком юнаки йдуть у вогонь і воду, бо він готує до справжнього життя.

Про вміння й досягнення вчителів і учнів гімназії можна говорити багато. Але основне, що єднає нас у колектив, гімназичне братство - це завзятість і наполегливість у досягненні мети, широкі та стійкі пізнавальні інтереси. Стимулом до нашої успішної діяльності є створення і підтримка «Портфоліо» кожного учня, кожного вчителя. Тільки бачачи, що тебе підтримують, поважать, правильно оцінюють, можна творити.

НОВІ ШЛЯХИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Керування процесом якості навчально-виховного процесу - безупинне зіставлення власної діяльності з кращими українськими і закордонними зразками. Для цього ми навчаємось у гімназії спеціальних прийомів зіставлення різних освітніх програм і практик - бенчмаркінгу. Тому і звернулись до нового терміну, що виник у сучасній педагогіці - «Портфоліо».

«Портфоліо» покликаний допомогти самостійно визначити досягнутий рівень, намітити подальші кроки у вивченні програмного матеріалу. Ми використовуємо «Портфоліо» як додатковий засіб мотивації гімназистів для створення цільного уявлення про освітні потреби й досягнення кожного гімназиста.

Згідно з технологією «Портфоліо», оцінювання має ґрунтуватись на позитивному принципі, що, передусім, передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач.

Рейтингова система оцінювання навчальних досягнень наших гімназистів, яку ми використовуємо, тільки визначає дійсний стан навчально-виховного процесу за періоди, показує діапазон навичок і вмінь. Проте, вона обмежена рамками класного журналу.

Гімназисти старших класів мають залікову книжку як один із основних засобів впливу на покращення їхнього «Портфоліо». У заліковій книжці вчитель відображає процес розвитку учня з предмету, занотовуючи в ній не тільки тематичне оцінювання, але й усі зрушення в розвитку дитини.

Отже, маючи окрім класного журналу ще й «Портфоліо» та залікову книжку, ми можемо вивести реальний рейтинг кожного гімназиста.

ВИХОВУВАТИ ЧИ САМОВИХОВУВАТИСЬ?

Спільними зусиллями батьків, учителів і учнів закладено механізм самореалізації особистості, в основі якої лежить принцип активної діяльності. Скільки змістовних виховних заходів проведено і залишено в пам'яті учнів різновікових загонів. Однак, мабуть, найвражаючим з-поміж них був конкурс «Кращий гімназист року». У фіналі брали участь переможці інтелектуального марафону. А потім - неймовірно цікаві конкурси з підтримкою друзів, активною участю батьків, захистом своїх життєвих переконань та демонструванням хобі. І, звичайно, радість перемоги. Кращими гімназистами 2004 року стали: А. Борисенко - учениця 4-го класу, В. Коломієць - учениця 6-го класу і О. Жук - учениця 10-го класу. Це дійсно кращі гімназисти, на яких варто рівнятися кожному.

Пізнати дитину, її духовний світ, спрямувати її енергію на вищий злет творчої активності й допомагає створення «Портфоліо» гімназистів. І вже іншими очима дивишся на учнів, зовні тихих і непримітних, і розумієш, що кожен з них - особистість, по-своєму талановита і незвичайна.

Пройшовши коридорами гімназії, подивившись на показові «Портфоліо» гімназистів, на їхні численні грамоти, дипломи, медалі, можна з упевненістю сказати, що ми знайшли те, що шукали. І пикладом цьому є «Портфоліо» братів Карена і Баграта Айрапетянів, чемпіонів області з шашок, численні нагороди дзюдоїста, чемпіона Харківської області О. Урванцева.

У «Портфоліо» танцювального дуету Т. Настаченко і В. Шевченка більше 30 медалей. І таких прикладів безліч.

Не класний журнал, а світ захоплень характеризує особистість.

ГІМНАЗІЯ - ЦЕ КРУТО!

Я захоплююсь рівнем викладання предметів у гімназії. Учителі намагаються дати більше інформації на уроці, а не домашнього завдання. Це і робить нас кращими за учнів інших шкіл - прагнення поглинути весь матеріал, що дає нам учитель на уроці, та наполегливі заняття вдома. Хочу сказати, що і вчителі в гімназії кращі з кращих, бо, повірте мені, я був учнем шкіл різних рівнів і маю уявлення про це. Без наших учителів і тих знань, які вони дають нам, я б ніколи не став таким, який я є зараз.

МОВА НАША - ДЗЕРКАЛО ЖИТТЯ

Почуваю себе щасливою, бо мої вихованці знайшли себе у мові. Не на мить, не на день, бо вже третій рік поспіль вони є призерами обласного етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика та призерами олімпіади з української мови.

На сьогодні вже чотири наших випускники опановують рідну мову у ВНЗ Харкова. Це Т. Веретюк, А. Возьна, І. Широва та С. Шалімова. Залюблена в українське слово перший дійсний член секції українознавства Малої академії наук Л. Хелемендик. Допитливі юні мовознавці Ю. Долгова і Н. Третякова є кращими знавцями української мови в області.

Гордістю переповнене моє серце за Т. Цувіну, котра запалила зірку перемоги на Всеукраїнському етапі олімпіади з української мови. Це вона, ставши першою лозівчанкою-переможницею Міжнародного конкурсу «Вірю в майбутнє твоє, Україно!», уже втретє посідає І місце серед знавців мови нашої Слобожанщини і вдруге цього року заявила на Всеукраїнській олімпіаді, що лозівчани люблять і знають свою мову. І засіваються перлами думок поетичні рядки, народжені в серці Тетяни:

Білий-білий та ніжний сніг.
Йде по землі людина...
Мовчазних миттєвостей біг -
Двадцять перша столітня днина...
Вся земля - тимчасовий лід,
У бурштиновім серці - вітер...
Я не можу робити усе, як слід,
Лише хочу торкнутися літер...
Я не чую лагідних слів,
В голові - нісенітниць гомін.
Після сотень марень нічних
Так я хочу побачити промінь.

Я щаслива, що мої діти горнуться до красивого й високого мистецтва слова у драматичному театрі. І оживають на сцені герої п'єс «Фараони» О. Коломійця, «Назар Стодоля» Т. Шевченка, «По-модньому» М. Старицького у виконанні по-справжньому захоплених і талановитих аматорів: учнів 9-10-х класів - А. Заскалкіна і М. Пихітньої, М. Коноваленка, Р. Шопіна та А. Шапка; Т. Цувіної і Є. Митрофанова, І. Воронцової і К. Крилова, А. Мартиненко та О. Ценка, О. Носка; незамінного режисера А. Яриш і юної актриси А. Борисенко.

Завдячуючи вам, любі діти, наша мова світить, як сонце, і нею, як повітрям, має змогу дихати всякий, хто того захоче.

АНГЛІЙСЬКА МОВА - ЦЕ ДРУГА РОБОЧА МОВА КОЖНОГО ОСВІЧЕНОГО УКРАЇНЦЯ

У нашій гімназії англійська мова вивчається з першого класу, адже гімназія є школою з поглибленим вивченням іноземних мов.

Навчити спілкуватись - ось наше основне завдання. А як навчити дитину, якій 6 років? Завдання не з легких. навчальна діяльність у початковій школі має специфічний зміст. Ми беремо до уваги особливості формування та розвитку пізнавальних інтересів учнів, їхні потреби. А домінуючою потребою молодшого школяра є гра. Тому на уроках англійської мови ми не просто вчимо, а вчимо «граючись». Гра мобілізує психологічну та мовленнєву реакцію дитини, розвиває уяву, пам'ять, творче мислення, стимулює до висловлювань іноземною мовою. Можна просто взяти та прочитати якийсь текст, а потім перевірити його розуміння дітьми. Але наскільки жвавіше й цікавіше проходить урок, коли на нього «завітає» якийсь «ведмедик» чи «жабка» і розповість ту ж саму історію; коли вчитель не просто запитує англійські слова, а перевіряє їх, «граючись» у «Лото». Іграшки, малюнки, різні таблиці та опорні картки значно полегшують перехід від «уявного» до «конкретного», оживляють урок, утримують увагу.

А того, що діти в цьому віці дуже люблять співати, ніхто не заперечить. Тож на кожному уроці звучать англійські пісні. А завдяки пісні, коли це робиться із захопленням і задоволенням, все запам'ятовується набагато швидше.

Автори: Колектив Лозівської міської гімназії

Освіта.ua
12.06.2007

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів