Підказки починаючому шкільному психологу

Ви вирішили працювати психологом у школі. Із чого ж почати?

Підказки починаючому шкільному психологу

1. Твій начальник - директор. Саме йому ти й підкоряєшся, і саме він дає вказівки. У директора довідайся про цілі та задачі школи і під ці цілі й задачі склади свій план роботи.

Вивчи правову базу (Положення про службу практичної психології в системі освіти, права й обов'язки шкільного психолога; етичний кодекс психолога, які рекомендуються тимчасові нормативи діагностичної та корекційної діяльності).

Довідайся, якою бачить роботу психолога директор, детально обговори свої посадові обов'язки (це дуже важливо!), запропонуй свій варіант діяльності (з якою віковою групою хотів би працювати, співвідношення нормативного часу з посадовими обов'язками, обґрунтуй свою думку).

Детально обговори з директором: хто і як буде контролювати твою діяльність, строки та форми поточної звітності.

Обговори з директором розпорядок твоєї роботи, наявність методичного дня, можливість обробки даних поза школою.

Директор і завучі беруть участь в обговоренні твого річного плану, тому що він є частиною річного плану школи.

Директор обов'язково завіряє своїм підписом і печаткою твій річний план, посадові обов'язки.

     

2. Твій основний помічник у роботі - газета "Школьный психолог". Багато корисної інформації можна знайти в журналах "Вопросы психологии" та "Психологическая наука и образование". Книги, наприклад, Марини Бітянової, допомагають зробити вдалий старт:

a) "Организация психологической работы в школе", де викладається цілісна авторська модель організації психологічної служби у школі. Видання знайомить читача зі схемою планування роботи шкільного психолога протягом навчального року, дає авторські варіанти змістовного наповнення основних напрямів його роботи: діагностичної, корекційно-розвивальної, консультативної й ін. Особлива увага приділяється питанням взаємодії психолога з педагогами, дитячою спільнотою, шкільною адміністрацією.

б) "Работа психолога в начальной школе", де викладається система роботи шкільного психолога з дітьми 7-10-ти років. Наводяться конкретні діагностичні, корекційно-розвивальні й консультативні методики та технології. Пропонується авторський підхід до побудови роботи психолога протягом навчального року, заснований на ідеї психолого-педагогічного супроводу. Автори побудували книгу таким чином, щоби психологи могли скористатись нею як практичним посібником для організації роботи з дітьми, їхніми батьками та педагогами.

3. У виборі пріоритетів діяльності є деякі нюанси

Якщо у школі існує психологічна служба, то ти працюєш за наявним річним планом, заздалегідь обговоривши особливості своєї діяльності.

Якщо ти у школі єдиний психолог, то краще організувати діяльність на підставі плану, затвердженого шкільною адміністрацією. Візьми "під крило" основні моменти розвитку дитини: 1-і класи (адаптацію до школи), 4-і класи (психологічну й інтелектуальну готовність до переходу в середню ланку), 5-і класи (адаптація до середньої ланки), 8-і класи (найбільш гострий період підліткового віку), 9-11-і класи (профорієнтаційна робота, психологічна підготовка до іспитів).

4. Основні напрями діяльності.

Діагностичний - один із традиційних напрямів.

Підказка 1. Працюючи більше семи років психологом у школі, я перед діагностикою ставлю собі запитання: "Навіщо?", "Що я одержу в результаті?". Проводжу її у крайніх випадках (М. Бітянова рекомендує діагностичні мінімуми), адже діагностика, обробка результатів, інтерпретація займають багато часу. Частіше спостерігаю за дітьми, спілкуюся з ними, учителями, батьками. Результати діагностики обговорюються (у рамках дозволеного - "НЕ НАШКОДЬ ДИТИНІ") на педагогічному консиліумі, до якого входять завучі із середньої та початкової ланки, психолог, логопед, шкільний лікар (в ідеалі), намічаються шляхи, які будуть ефективними при рішенні виявлених проблем.

Корекційно-розвивальна робота. Консультативний напрям

Підказка 2. Не чекай, що до тебе відразу підуть із запитаннями, проблемами, йди сам. Провів діагностику - обговори (у рамках дозволеного - "НЕ НАШКОДЬ ДИТИНІ") з учителем реальність виконання рекомендацій. Якщо дитині потрібні корекційні або розвивальні заняття, запропонуй свою допомогу. Якщо в посадових обов'язках цей вид діяльності не передбачений, то порекомендуй фахівця, готового допомогти.

Підказка 3. Графік твоєї роботи, коли й у який час ведеш консультації для дітей, батьків, педагогів, повинен висіти на дверях твого кабінету, у вчительській, у фойє школи.

Підказка 4. У вчительській рекомендую оформити свій стенд з оригінальною назвою. Я розміщую там план на місяць, план-сітку батьківських зборів (порожню, учителі записуються), статтю з газети, що допомагає вчителям проводити тематичні класні години, популярний тест для емоційної розрядки.

Просвітительська робота (педради, батьківські збори, бесіди з дітьми, лекторії тощо).

Підказка 5. Запропонуй класному керівнику 7-8-х класів провести, наприклад, із класом тренінг спілкування, креативності або "Пізнай себе", заінтригуй і вчителя, й дітей. У вчительській напиши оригінальне оголошення про проведення батьківських зборів із приблизними темами, повісь план-сітку (порожню) на місяць, куди вчителі зможуть записати свій клас. І їм буде приємно, що про них піклуються, і ви без перевантаження часу заплануєте на місяць роботу.

Підказка 6. А ще ми із завучем з виховної роботи стали проводити загальношкільні батьківські збори в паралелях. Один місяць - одна паралель. Дуже зручно й ефективно.

Диспетчерська робота (рекомендація психолога звернутись до батьків, дітей по консультацію до суміжного фахівця: логопеда, психоневролога).

5. Документація

а) Папка з документацією (зручно завести папку з файлами):

 • Положення про службу практичної психології в системі освіти.
 • Посадові обов'язки (завірені печаткою й підписом директора).
 • Перспективне планування на рік (завірено печаткою й підписом директора, із цілями школи, метою та задачами психолога чи служби, видами діяльності та строками).
 • Етичний кодекс психолога.
 • Нормативи діагностичної та рекомендаційної, корекційної діяльності психолога.
 • Тематика батьківських зборів на рік.
 • План-сітка батьківських зборів (включає кожний місяць).
 • План психолого-медико-педагогічного консиліуму школи.
 • Різні накази, інструкції.

б) Журнали:

 • Плани роботи на тиждень, чверть.
 • Журнал консультацій. Можна оформити у вигляді таблиці, що включає такі стовпці: Дата / ПІБ тих, хто звернувся / Проблема / Шляхи рішення проблеми / Рекомендації.

Підказка 7. У журналі під №2 указую, хто звернувся за консультацією: учитель (У), дитина (Д), батьки (Б) і клас. Така система допомагає заощаджувати час при підрахунку кількості консультацій за місяць.

Журнал обліку групових видів робіт. Можна оформити у вигляді таблиці, що включає такі стовпці: Дата / Клас / Вид роботи / Рекомендації / Примітка.

Підказка 8. У папках із файлами дуже зручно зберігати результати обстежень.

Папки з методичними матеріалами.

Підказка 9. У мене папки з різних розділів: робота з батьками, робота з учителями, робота з учнями, методичні розробки, сказкотерапія, консультування. (Цікаві матеріали перезнімаю з журналів і газет і розкладаю за темами.)

Підказка 10. Щоб не було рутини у веденні документації, заповнюю журнали наприкінці кожного робочого дня, узагальнюю все у п'ятницю. Наприкінці місяця залишиться тільки проаналізувати, чи все виконано, ефективність роботи, підрахувати кількість проведених консультацій, батьківських зборів, корекційних або розвивальних занять, тренінгів.

6. Методики.

 • Користуюся стандартизованими методиками. В арсеналі в мене є:
 • Діагностика готовності дитини до навчання в 1-му класі (методика Л. Ясюкової).
 • Діагностика готовності дитини до навчання у 5-му класі (методика Л. Ясюкової).
 • Діагностика психофізіологічних властивостей (тест Тулуз-Пьерона).
 • Діагностика інтелектуальних здібностей (тест структури інтелекту Р. Амтхауера, кубики Косса).
 • Діагностика особистих якостей (колірний тест М. Люшера, факторний особистісний опитувальник Р. Кеттелла, тест С. Розенцвейга, тест на тривожність, на вивчення акцентуацій характеру).

7. Особливості побудови взаємин.

а) Психолог і шкільна адміністрація. Труднощі можуть виникнути через "вічне питання": кому ти підкоряєшся, перед ким звітуєш. Буває, що адміністратор навантажує психолога роботою, яка не входить у його посадові обов'язки. Що ж робити? Уважно вивчити пункти даної статті.

б) Психолог і колектив учителів. Думаю, що суть цих взаємин - рівноправне співробітництво. І в учителя, і у психолога є загальна мета - ДИТИНА, її розвиток і благополуччя. Спілкування з учителем повинно будуватись на принципах поваги його досвіду та/або віку, дипломатії й компромісу. У колективі завжди знайдеться група вчителів, які з інтересом включаться у вашу з нею спільну діяльність. І в тебе з'являться однодумці.

в) Психолог та учні. Відкритість, усміхненість, щирість, уміння вийти з важкої ситуації - усе це забезпечує твій авторитет. Важливий і стиль твоєї поведінки: як запрошуєш дітей прийти на обстеження, як ходиш по коридору, як реагуєш на провокації, агресію, несподіваний прихід підлітків. І на останок: я закриваю двері до кабінету тільки у випадку консультації чи обстеження. На перерві я виходжу до рекреації поспілкуватися з дітьми або діти (особливо молодших класів) прибігають до мене.

У запасі в мене є притчі, які виручали мене не один раз, адже підлітки люблять перевірити твою компетентність і вміння викрутитися з будь-якої ситуації. Бажаю удачі, щиро сподіваюся, що у вас усе вий де!

Автор: Н. Ніжегородцева

Стаття журналу "Відкритий урок: розробки, технології, досвід"

Освіта.ua
11.02.2010

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Оксана
Доброго дня. Підскажіть як поводитись в ситуації коли учні побились на уроці і нанесли одне одному тілесні ушкодження? Які дії психолога в даному випадку?їх послідовність
Ortep
Доброго здоров"ячка всім.Допоможіть практичному психологу скласти річний план роботи...так,як практики немає...Всі ми такими були....Працюю в гімназії.початкове навчання відсутнє.Працюю на 0.5.ставки.Дякую за допомогу заздалегідь,та гарних вам всім зимових свят. Пошта моя/// petromyhailovych88@gmail.com
Оксана
Потрібно практикувати, в державних сферах не просто, індивідуальна практика в центрах це додатковий заробіток та значний досвід https://mentality.com.ua/collaboration-terms
Лілія
Доброго дня я виходжу з декретної відпустки хотіла дізнатись чи має бути методичний день у психолога на ставці 0.75??бо 4 роки тому він був но я мала бути в стінах школи . І ще одне потрібна допомога в складанні плану роботи практичного психолога на рік ,відгукніться будь ласка буду вдячна.
Ваня
І ще,у методичний день психолог повинен бути в школі чи необов язково.Дякую.
Ваня
Люди,киньте хтось приклад щоденного плану роботи.
Діанка
допоможіть скласти графік роботи практичного 0.25 і соціального 0.25
Наталія
Для Діанка: 0.25- це 10 годин, відповідно можеш працювати наприклад по 5 годин. понеділок, вівторок - 9:00-14:00 (практичним психологом) і такі ж самі часи тільки в четвер і пятницю - соціальним. Середа вихідний. Краще нехай один профіль буде разом по днях, так можна буде продовжувати роботу без великого відриву.
Ваня
Для Наталія: Доброго вечора,я б хотіла допомоги у підготовці плану роботи,Ві б не могли дати якийсь приклад?
Коментувати
Женя
Дякую, дуже потрібна інформація для починаючого психолога!!!
таня
Дієві поради для молодого психолога.На жаль,не знайшла раніше,коли сама цього потребувала.Тому доводилось "набивати шишки":).Дякую за статтю Успіхів!
инна
Я маю індивідуальні години з дитиною дцп при масовій школі.Корекційний розвиток і оздоровча фіз-ра.Працюю перший місяць.Планування потрібно складати самому.Підкажіть будь-ласка як це робити
Вікторія
підкажіть, як правильно складати психолого-педагогічний семінар? з чого починати?
лідія
Я приймаю участь у ФлешМоб 03 "Презентація, яка навчає" посилання на ФлешМоб: http://u.to/Zj-9AQ тут можна навчитись як робити та як застосовувати презентації. Особисто я створюю виховні години по певним темам і як основу використовую презентацію з новим матеріалом та проблемними питаннями
lidanovograd
починайте з малого і прийдете до великих звершень.
Юлія yuliya111083@mail.ru
Є бажання працювати...але не знаю з чого починати.... Скажіть будь ласка, чи повинні психологи всі журнали та оздоблення свого кабінету робити за свій рахунок?
Ярик
Ні не повинні. Усім цим повинна забезпечити держава. Або Психологічний центр . Для Юлія yuliya111083@mail.ru:
Коментувати
Оксана
навантаження 0,25 практичного психолога і 0,25 соціального педагога
Ярослав
Це ще мало , у мене 50-50 і не знаю за що братися. Для Оксана:
Коментувати
Оксана
допоможіть сласти план роботи практичного психолога, працюю тільки 2 день.
марина
Для Оксана:
Ірина
Дуже цікаво! Дякую за допомогу
Коментувати
марі
будь ласка, напишіть кількість годин, яку треба відводити на тиждень на різні види роботи з навантаженням 0,75 ставки практичного психолога))
Джади
здравствуйте шановні коллеги психологи я працюю психологом 1 місяць, мені дуже вашко я не знаю з чого початим і чим закинчити. до мене на посаді психолога в цьому учбовому закладі працювала 9 психологів я 10. найбільший термін роботи псиголога 5 років ( свої люди). дуже владний зам директор ( деспот ) я не знаю що роботи підскажить
тетяна
я працюю психологом 1 день, допоможіть знайти метадики,які проводять в школі і дитячому садочку
Вікторія
Дуже доцільна стаття, всі поради влучні, реальна допомога на початку роботи