Підготовка до спостереження уроку

Для керівника школи важливо відповідним чином підготуватися до відвідування та спостереження уроку

Підготовка до спостереження уроку

 • визначити об'єкт переважного спостереження на уроці (компонент, аспект, урок як цілісна система, учитель, учні);
 • поставити мету поглибленого вивчення об'єкта переважного спостереження на уроці з урахуванням його специфіки;
 • розробити технологію спостереження та аналізу уроку залежно від специфіки об'єкта, що поглиблено вивчається;
 • попередити вчителя про відвідування уроків, ознайомити його з метою та завданнями вивчення та аналізу одного уроку чи системи уроків;
 • уточнити разом з учителем, які уроки та в яких класах будуть відвідуватися, при вивченні яких тем програмного матеріалу;
 • ознайомитися з навчальними програмами, підручниками, навчальними посібниками з предмета, що контролюється; з'ясувати, за яким варіантом навчального плану працює вчитель (Міністерства освіти і науки України, авторський, змішаний);
 • визначити теми, які будуть вивчатися відвідувачем, з'ясувати їх логікоструктурні, дидактичні та методичні особливості викладання;
 • ознайомитися з новітніми досягненнями теоретико-прикладних досліджень у галузі психології та педагогіки навчального предмета, який перевіряється;
 • ознайомитися з передовим педагогічним досвідом роботи інших учителів з того ж навчального предмета, який перевіряється;
 • перевірити шкільну педагогічну документацію, вивчити систему опитування учнів, стан ведення класного журналу, планування уроків;
 • в індивідуальній бесіді отримати інформацію про систему роботи вчителя над підвищенням своєї кваліфікації, розвитком творчості;
 • з'ясувати, якою мірою вчитель ознайомлений з новітньою психолого-педагогічною літературою, передовим педагогічним досвідом.

Підвищенню ефективності сприйняття, усвідомлення та осмислення психолого-педагогічних процесів, які спостерігаються на уроці, сприяє вдало розроблена технологія їх спостереження. Технологія спостереження - це сукупність форм, прийомів і засобів фіксації педагогічних процесів, фактів та явищ на уроці, тобто тих сторін навчально-виховного процесу, які передбачені метою та зумовлені специфікою об'єкта переважного спостереження. Це можуть бути таблиці, карто-схеми, хронокарти, графіки, технічні засоби, які фіксують хід і зміст уроку. Не виключено також і використання традиційної технології спостереження уроку, яка досить поширена у практиці управлінської діяльності керівників загальноосвітніх шкіл.

Якщо керівник школи планує відвідати уроки з метою поглибленого вивчення одного з основних аспектів уроку, то технологія спостереження розробляється відповідно до особливостей того аспекту, який є об'єктом переважного спостереження. В якості прикладу подається технологічна картка спостереження та аналізу вищих психічних процесів особистості.

Від уміння спостерігати урок, фіксувати явища, процеси, факти значною мірою залежить ефективність його аналізу. При цьому слід дотримуватися таких вимог до спостереження та аналізу уроку:

 • чітко дотримуватися мети та завдань спостереження уроку;
 • у разі необхідності загальну мету й завдання спостереження розчленувати на проміжні цілі та більш конкретні завдання;
 • тримати постійно в полі зору той компонент чи аспект уроку, який є об'єктом переважного спостереження;
 • фіксувати педагогічні факти, явища та процеси відповідно до поставленої мети та особливостей об'єкта переважного спостереження;
 • фіксувати педагогічні факти, явища та процеси відповідно до поставленої мети та особливостей об'єкта переважного спостереження;
 • оптимально використовувати розроблену технологію спостереження уроку, тобто сумлінно заповнювати таблицю, схему, карту тощо;
 • дотримуватися етики взаємовідносин з учителем та учнями у процесі спостереження уроку.

У результаті спостереження уроку керівник школи повинен отримати необхідну й достатню кількістю педагогічної інформації, яка би дозволила дати об'єктивну оцінку навчально-виховному процесу та його результативності. Тому серед вимог до інформації, що отримується у процесі спостереження уроку, слід назвати такі, як об'єктивність, оптимальність, точність, конкретність.

Автор: Н. Островерхова

Освіта.ua
15.04.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів