Керівні домінанти заступника. Життєві поради ветерана

Вас призначили заступником директора школи. Маєте вже свій стиль роботи, але нова посада вимагає власного вдосконалення. Ось на що зверніть увагу

Керівні домінанти заступника. Життєві поради ветерана

 • проявляйте підвищений інтерес до всього нового (щодня читайте психолого-педагогічну літературу, педагогічну періодику тощо);
 • проявляйте рішучість у вирішенні конкретних проблем;
 • розвивайте в собі здатність реально оцінювати ситуацію що склалась;
 • постійно підвищуйте свій рівень педагогічної та загальної культури;
 • розвивайте в собі здібність працювати у стресовому середовищі;
 • завжди ставте на першому місці колектив, а тоді вже - завдання;
 • запам'ятайте, що сьогодні можна все зробити краще, ніж учора (щоденно аналізуйте свою роботу);
 • не розпочинайте роботу, якщо її мета й завдання чітко не визначені;
 • працюйте завжди за чітким і конкретним планом;
 • розвиток перспективних завдань - основа всіх ваших турбот;
 • в умовах дефіциту часу вмійте визначити головне та концентруйте на ньому свою увагу й зусилля;
 • педагог може стільки, скільки він знає (уміло організуйте та контролюйте індивідуальну й колективну самоосвіту);
 • вирішення проблеми залежить від компетентності в даній галузі (використовуйте знання та досвід інших, а самі будьте самостійним у тій галузі, де ви справжній спеціаліст);
 • делегуйте рішення поточних справ-завдань колегам по роботі, цим самим стимулюватимете їх ініціативу, розвиватимете вміння й навчатимете їх;
 • чітко визначіть права й обов'язки кожного, указавши методи виконання обов'язків;
 • сміливо йдіть на запровадження нового, беручи на себе відповідальність, аналізуючи успіхи та невдачі;
 • не бійтесь помилитись - зрозумівши помилку, її можна виправити, а перестраховка та бездіяльність ударять по вашому авторитету;
 • не захоплюйтесь радикальними реформами (часті та непродумані реформи заважають стабільності роботи);
 • дотримуйтесь колегіальності у вирішенні суттєвих, важливих і перспективних завдань;
 • не допускайте недовір'я до колег;
 • не концентруйте посилену увагу на окремих працівниках і результатах їхньої роботи;
 • не старайтесь присвоїти собі результати роботи колективу або окремих працівників;
 • намагайтесь не командувати, а більше переконувати, дотримуйтесь демократичного способу керівництва;
 • не надавайте великого значення незначним успіхам;
 • не проводьте нарад, якщо питання можна вирішити в робочому порядку;
 • заплановану нараду проводьте в точно визначений час із прийняттям конкретного рішення;
 • будь-який захід (нарада, семінар, збори, конференція) треба самому особисто добре підготувати;
 • на будь-якій нараді основне - це пошуки шляхів удосконалення, а не пошуки винного;
 • вимагайте від кожного, хто просить слова, конкретних пропозицій;
 • кожен виступаючий повинен говорити конкретно й відкрито, знаючи, що за критику не буде переслідуватись;
 • суворо контролюйте виконання прийнятих рішень (обов'язково оголошуйте на наступному засіданні виконання рішення попередньої наради, зборів, педради);
 • будьте уважні до колег і настирливо вивчайте творчі можливості кожного, щоб раціонально використати їх інтелектуальний потенціал;
 • чіткий розподіл обов'язків, знання принципів і методів їх виконання - запорука відсутності конфліктів у колективі;
 • ваш авторитет впливає на якість виконання роботи кожним педагогом;
 • будьте терпимі (толерантні) до окремих слабкостей колег, що не заважають їхній роботі;
 • нестриманість, грубість, окрик не припустимі у ставленні до колег (підлеглих). Розвивайте в собі почуття психологічного самоконтролю, знаючи, що гнів є короткотермінова безрозсудність («безумство»);
 • розпорядження віддавайте спокійно, чітко формулюючи його, даючи методичні поради, як його виконати;
 • знайте - і навіть поганий керівник знає, що робити, а хороший ще й до того знає, як це зробити;
 • несправедливість у стосунках з підлеглими веде до втрати вашого авторитету, бо основою здорових взаємин є взаємоповага й об'єктивна справедливість;
 • умійте знайти раціональне зерно в недоброзичливості працівників на вашу адресу;
 • критикуйте неправильну думку колеги, а не самого колегу;
 • старайтесь незначну роботу для колег зробити важливою, піднявши її престиж в очах колег - у цьому мистецтво керівника-професіонала;
 • завжди підтримуйте творчих працівників (навіть тоді, коли вони допускають помилки);
 • подумайте, чому в колективі є пасивні працівники, розберіться у причинах цього явища, допоможіть їм;
 • за розв'язок будь-якої проблеми, питання, розпорядження повинен відповідати хтось один і тільки він один;
 • робота не буде виконана добре, якщо ви не визначите точну дату виконання або межу;
 • робота повинна бути виконана в зазначений термін, бо пошук найкращого рішення може бути безкінечним;
 • створіть свою чітку систему перевірки ходу виконання завдань, рішень, постанов тощо;
 • неодмінна умова успіху - заохочення за успішне виконання роботи та покарання за невиконання або погане виконання (стимулювання збільшує продуктивність праці на 30 відсотків, а критика лише на 10);
 • використовуючи заохочення й покарання, пам'ятайте, що зауваження краще робити тет-а-тет (сам на сам), а похвалити краще при всіх;
 • призначаючи зустріч із підлеглими, обов'язково доведіть до їх відома мету, це дозволить спокійно розв'язати проблему;
 • проводячи бесіду з колегою, забудьте інші види роботи (у цей час писати, читати, телефонувати тощо);
 • не допускайте психологічного напруження в колективі - цим ви позбудетесь майбутніх конфліктів;
 • доброзичливість, увага, коректність, усмішка повинні бути на вашому обличчі.

Ви, звичайно, хочете бути хорошим керівником, тоді запам'ятайте - хороший керівник той:

 • у колективі якого панує атмосфера доброзичливості та миттєвої готовності прийти на допомогу;
 • де нема психологічної напруженості, не накопичуються незадоволення та образи, де нема ґрунту для міжособистісних конфліктів;
 • який уміє підбадьорити несміливого та делікатно нагадати розв'язаному колезі про педагогічний такт;
 • котрий уміє уважно вислухати та з цікавістю поставитись до ваших пропозицій;
 • який завжди виявить витримку та самозастереження, щоб ані жестом, ані поглядом не показати свого нетерпіння чи незадоволення;
 • котрий не промовляє полум'яні слова про увагу до всіх, але готовий розділити з кожним його турботи й завжди знайти добре слово.

З чого ж розпочинати свою діяльність на новій посаді? З ретельного ознайомлення з головними функціями.

Головні функції заступника директора

1. Планування

Усі види планування, починаючи з перспективного планування роботи школи до поурочних планів учителів.

2. Організаційна

Організація та проведення стратегічних, тактичних, поточних заходів у школі.

3. Контролююча

Оцінка результатів праці педагогічних працівників школи на основі одержаної інформації з уроків і позакласних заходів.

4. Діагностична

Проведення діагностичного дослідженнярізноманітних видів діяльності вчителя з метою визначення пріоритетних напрямів роботи з педкадрами.

5. Прогностична

Передбачення розвитку навчально-виховного процесу на основі вивчення інтересів, потреб учителя, учнів, батьків.

6. Керуюча

Виправлення недоліків у роботі вчителів, у першу чергу застарілих консервативних методів навчання та учіння.

7. Координуюча

Узгодженість методів праці, проведення тематичних оцінювань, демократизація планування.

8. Пропагандистська

Постійна інформація про новини науки та передового педагогічного досвіду серед учителів, батьків, дітей.

9. Агітаційна

Агітація окремих учителів (тет-а-тет) про перехід на інноваційні технології, ураховуючи можливості вчителя.

10. Відновлюючи

Відновлення того, що забули вчителі після закінчення ВНЗ, через відповідні матеріали ШМК, проведення диференційованих методичних днів.

11. Компенсаторна

Забезпечення педагогів корисною інформацією, яку вони не одержали у процесі професійної підготовки (у першу чергу через самостійну й методичні форми роботи).

12. Моделююча

Упровадження педагогічної та психологічної науки та ППД у практику роботи школи через систему алгоритмів, пам'яток і т. д.

13. Інформаційна

Негайне ознайомлення всіх педпрацівників з важливими рішеннями Верховної Ради, Уряду, МОН України, обласного та районного управління освіти через інформаційну систему у школі.

14. Інтегральна

Цілісний вплив усіх функцій завуча на педагога за певний період із набутою рефлексією методичної роботи.

15. Моніторингова

Простеження професійного росту кожного педагога, проблемних питань навчально-виховного процесу.

Педагогічні алгоритми професійної (посадової) діяльності заступника

Щоденні оперативні форми роботи

1. Робота з нормативними документами.

2. Корекція розкладу уроків (заміна уроків).

3. Ведення журналу заміни уроків.

4. Відвідування й аналіз одного уроку вчителя.

5. Самоаналіз професійної діяльності за день і рефлексія щодо планування роботи на наступний день.

6. Інформативно-аналітична діяльність (читання педагогічної, психологічної, дидактичної, науково-популярної літератури, періодики - до 30-ти сторінок щодня).

7. Ведення щоденника педагогічних спостережень.

8. Організація у індивідуальних і колективних формах методичної роботи.

9. Облік щоденної методичної роботи.

10. Контроль виїзду вчителів на курси, постійно діючі семінари, районні методоб'єднання, методичні сесії, школи методичної майстерності тощо.

11. Індивідуальний прийом батьків, учителів і учнів.

12. Контроль відвідування учнями школи (через журнал обліку відвідування, який веде черговий клас по школі).

13. Контроль умов для успішного навчання (чистота, температурній режим, чергування по класах, прибирання на великих перервах і т. д.).

14. Оперативне втручання у вирішення конфліктних ситуацій, що виникають упродовж дня у школі.

15. Контроль виконання плану роботи школи на поточний день.

16. Контроль якості самообслуговування у школі.

17. Контроль чергування учителів по школі, чергового класу.

18. Допомога в роботі учнівського самоврядування.

19. Оперативний контроль стану охорони праці та безпеки життєдіяльності.

20. Контроль ранкової фізичної зарядки.

21. Контроль проведення фізпауз на 4-6-х уроках.

22. Контроль роботи медсестри з охорони здоров'я та життя дітей.

23. Перевірка в окремих учителів поурочних планів.

24. Підготовка різноманітних звітів (директору, райво, РМК).

25. Ранкова зустріч з учителями, учнями, техперсоналом.

Щотижневі оперативні форми роботи

1. Складання плану роботи школи на тиждень із використанням цифрограми річного плану роботи школи на поточний навчальний рік.

2. Складання тижневого плану роботи завуча.

3. Рефлексія плану роботи школи на тиждень.

4. Участь у нараді при директорі з планування.

5. Знайомство учнів із планом роботи школи на тиждень.

6. Проведення ІМН із планування роботи на тиждень для вчителів.

7. Контроль проведення огляду «Світ за тиждень».

8. Підбиття підсумків навчальних досягнень учнів за тиждень.

9. Аналіз (з наступною рефлексією) стану навчально-виховної роботи за результатами відвіданих уроків і позакласних заходів.

10. Контроль підготовки та проведення педагогічної інформації для вчителів.

11. Підготовка та проведення тематичних тижнів.

12. Проведення методичних тижнів.

13. Проведення тижнів наставництва.

14. Проведення тижневих методичних фестивалів.

15. Формування банку педагогічних даних про вчителів, які атестуються в поточному навчальному році.

16. Написання одного проекту наказу по школі.

17. Контроль навчання дітей на дому.

18. Проведення загальношкільної радіолінійки.

19. Контроль ведення записів у одному класному журналі.

20. Контроль самоосвіти одного вчителя (на основі діагностичної анкети на поточний навчальний рік).

21. Підбиття підсумків відвідування й самообслуговування учнів за тиждень (спільно з черговим класом по школі).

22. Проведення оперативних нарад (у міру потреби).

23. Перевірка учнівських щоденників (один-два класи).

24. Здійснення попереднього контролю молодих учителів і вчителів, які переведені працювати в дану школу (щотижня - одного).

25. Перевірка учнівських зошитів (один-два класи).

26. Перевірка навантаження учнів домашніми завданнями (один клас).

27. Контроль подачі заявки до районної фільмотеки.

28. Відвідування уроків у класах, де введено нові програми чи навчальні предмети.

29. Відвідування одного уроку в учителя, який атестується.

30. Перевірка стану збереження підручників (спільно з бібліотекою, один клас).

31. Співбесіда з членом учкому (допомога в роботі).

Щомісячні оперативні форми роботи

1. Проведення заняття школи молодого педагога.

2. Заняття школи методичної майстерності.

3. Подача до райво довідки про заміну уроків за місяць.

4. Проведення «Дня відкритих дверей» для батьків.

5. Аналіз і рефлексія виконання річного плану роботи школи за місяць.

6. Проведення поточного анкетування вчителів або учнів.

7. Експертиза анкетування.

8. Випуск методичного бюлетеня «Вісті з уроків».

9. Перевірка правил з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

10. Дотримання єдиного мовного та орфографічного режиму.

11. Підготовка питання на нараду при директорі та заступнику.

12. Перевірка здійснення ТОЗ (тематичного обліку знань).

13. Контроль здійснення повторного тематичного оцінювання.

14. Виставка кращих учнівських зошитів (один раз на два місяці).

15. Виставка кращих учнівських щоденників (один раз на два місяці).

16. Контроль читання літератури у шкільній бібліотеці (разом із завідувачем бібліотекою).

17. Складання табеля обліку часу вчителів.

18. Контроль роботи малих педрад (паралельні класи).

19. Підготовка та проведення міжпредметних методичних рад (один раз на два місяці).

20. Підготовка та проведення засідання педради (один раз на два місяці).

21. Бесіда з класними керівниками про індивідуальну виховну роботу з учнями.

22. Проведення однієї наради при завучі (розгляд актуальних питань навчально-виховного процесу).

23. Участь у роботі батьківських зборів.

24. Контроль здійснення позакласного батьківського всеобучу.

25. Співбесіда з учнями - претендентами на відзнаку (золоті, срібні медалі, свідоцтво з відзнакою, похвальні грамоти та листи).

26. Підготовка до предметних олімпіад.

27. Контроль роботи з обдарованими дітьми (підготовка до районних предметних олімпіад).

28. Співбесіда з наставниками молодих педагогів.

29. Забезпечення педагогічної координації роботи органів учнівського самоврядування.

30. Взяти участь у підготовці та проведенні КТС (колективної творчої справи).

31. Знайомство учителів із тематикою доповідей, повідомлень, виступів на постійно діючих семінарах, районних методоб'єднаннях.

32. Інструктаж педпрацівників і учнів із техніки безпеки й охорони праці.

33. Виступ у періодичній пресі зі статтею про досвід роботи вчителів школи.

Щосеместрові оперативні форми роботи

1. Контроль виконання навчальних планів.

2. Перегляд календарних навчальних планів.

3. Підготовка та проведення спеціальних методичних днів.

4. Контроль роботи ШМО і ТГ (шкільних методичних об'єднань і творчих груп).

5. Проведення адміністративних контрольних зрізів навчальних досягнень учнів.

6. Приймання й аналіз звітів класних керівників і класоводів.

7. Написання наказу про підсумки семестру.

8. Складання розкладу уроків.

9. Проведення огляду-конкурсу на кращий навчальний кабінет.

10. Підготовка та проведення наради класних керівників випускних (9-го, 11-го) класу.

11. Проведення громадського огляду навчальних досягнень.

12. Проведення ІМН (інструктивно-методичної наради) з важливих питань (у тому числі про методичну роботу з педкадрами).

13. Складання плану-календаря роботи школи на семестр.

14. Складання координаційного графіка проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів.

15. Складання оперативного екрану внутрішньошкільного контролю.

16. Складання оперативного графіка-режиму роботи шкільної їдальні, режиму та розкладу роботи ГПД.

17. Здача підготовленого звіту до райво про підсумки роботи школи за семестр (навчальні досягнення учнів).

18. Докомплектація шкільного методичного кабінету.

19. Контроль проведення факультативів, індивідуальних і групових консультацій.

20. Підготовка та проведення обстеження матеріально-побутових умов окремої категорії учнів.

21. Складання координаційного графіка проведення екскурсій для учнів.

22. Проведення перевірки техніки усного рахунку, голосного та мовчазного читання, письмового списування (у першу чергу в молодших класах).

23. Завершення вивчення системи роботи одного вчителя.

24. Участь у роботі ШМО і ТГ.

25. Підбиття підсумків роботи класів на навчально-дослідних ділянках.

26. Підготовка та проведення свята знань (підсумки участі школи в районних та обласних предметних олімпіадах).

27. Організація співпраці майбутніх учителів-предметників і класоводів 3-го (4-го) класу.

28. Контроль взаємовідвідування уроків у межах одного навчального предмету.

29. Проведення педагогічної виставки (у тому числі вчителів, які атестуються).

30. Контроль організації системного повторення на уроках і в позакласній роботі.

31. Підготовка та проведення «педагогічного мосту».

32. Участь у роботі учнівського комітету школи.

33. Підготовка та проведення учнівських тематичних виставок.

34. Контроль проведення бесід з охорони життя учнів.

35. Співбесіда з випускниками 9-го, 11-го класів про працевлаштування.

36. Зустріч із батьками майбутніх першокласників.

37. Підготовка та проведення огляду-конкурсу «Робоче місце вчителя».

Щорічні оперативні форми роботи

1. Підготовка та проведення свята «Перший дзвінок».

2. Підготовка та проведення свята «Свято знання» (1 вересня).

3. Підготовка та проведення ІМН (інструктивно-методичної наради) про вимого щодо записів у класних журналах.

4. Підготовка та проведення свята «Останній дзвінок».

5. Підготовка та проведення свята «Випускний бал».

6. Підготовка та проведення зустрічі з випускниками школи.

7. Участь у підготовці школи до нового навчального року.

8. Підготовка та проведення екзаменів (стенд «До екзаменів залишилось...», «Розклад екзаменів», вибір учнями екзаменів, екзаменаційна документація, розклад консультацій, документація до екзаменів та ін.).

9. Складання розкладу уроків.

10. Складання річного плану роботи школи.

11. Складання цифрограми річного плану роботи школи.

12. Приймання й аналіз річних звітів класоводів і класних керівників.

13. Складання попереднього розподілу навчального навантаження вчителів.

14. Закріплення навчальних кабінетів за класами.

15. Розподіл території школи за класами.

16. Написання наказу про методичну роботу з педкадрами.

17. Складання графіка участі в районних методичних заходів.

18. Написання наказу про підсумки олімпіад.

19. Забезпечення вчителів навчальними програмами підручниками, посібниками.

20. Проведення діагностичного анкетування.

21. Підготовити наказ про підсумки анкетування вчителів.

22. Вивчення досвіду роботи одного вчителя.

23. Проведення атестації вчителів.

24. Проведення самоопису власного досвіду з конкретних питань навчально-виховного процесу.

25. Підготовка та проведення педагогічної ярмарки-аукціона.

26. Прийняття звітів керівників шкільних методичних об'єднань і творчих груп.

27. Організація вивчення інструкції про екзамени з учителями, учнями, батьками.

28. Оформлення в кабінетах куточків до екзаменів.

29. Організація та проведення зустрічі дев'ятикласників дочірніх шкіл.

30. Перевірка та задача в архів класних журналів.

31. Підготовка та проведення свята «День учителя».

32. Підготовка та проведення свята «День школи».

33. Підготовка та проведення «Дня цивільної оборони у школі».

34. Підготовка та проведення балу відмінників навчання.

35. Підготовка та проведення загальношкільних батьківських зборів.

36. Підготовка та проведення зустрічі десятикласників із працівниками райвійськкомату.

37. Підбиття підсумків змагання «Живи, книго».

38. Підготовка та проведення методичного дня, присвяченого єдиним методичним темам району та школи.

39. Контроль роботи апеляційної комісії школи.

40. Підготовка та проведення психолого-педагогічного консиліуму у 5-х, 10-х класах.

41. Складання графіка чергових відпусток учителів.

42. Складання діагностичної карти школи та екрану оперативного контролю здійснення методичної роботи у школі.

43. Контроль проведення учнівських канікул, навчальної практики.

44. Написання звіту про методичну роботу за навчальний рік і здача його в РМК.

45. Підготовка та проведення свята «Прощання з Буквариком».

46. Контроль святкування державних свят.

47. Завершення атестації вчителів.

48. Проведення директорських контрольних робіт.

49. Підготовка списків учнів у розрізі вулиць міста (мікрорайону).

50. Контроль оформлення освітніх документів (свідоцтва, атестати).

Наукова організація посадової праці заступника (НОППЗ)

НОППЗ - це:

 • ретельний аналіз і оцінка існуючої організації праці завуча, доцільність витрачення матеріалів і засобів праці, робочого часу, ефективності прийомів і методів роботи, які б забезпечували високу результативність діяльності;
 • процес внесення в існуючу організацію праці здобутих наукою та практикою вдосконалень, що підвищують загальну продуктивність праці.

Хочете працювати за НОППЗом - тоді дотримуйтесь таких принципів:

1. Систематичне використання наукових даних (створення власної методичної бібліотеки, реклама нових видань, заняття ГНППІ, періодичне проведення педінформації і т. д.).

2. Наукове дослідництво та систематичний аналіз стану й оцінка навчального процесу та результатів своєї праці й навчальної праці вчителів і учнів (12-бальна система оцінювання, особистісно зорієнтоване навчання, блочна система подачі матеріалу, діагностичне анкетування, випуск методичних бюлетенів, циклограма роботи завуча, цифрограма річного плану роботи, картки пам'яті, комп'ютерний контроль і т. д.).

3. Доцільності (чітке, правильне, ясне усвідомлення мети того, що робиш; ведення зошита ВЧК (увічливість, чистота, культура), щоденна інформація про навчання й відвідування учнями школи).

4. Програмізації (усі види праці повинні бути спрограмовані - екран методичної роботи, екран ККДВ, тижневе планування роботи школи, щоденне планування роботи завуча і т. д.).

5. Зворотного зв'язку (постійний контроль виконання прийнятих рішень).

6. Лематизації (тематичне оцінювання, тематичний облік знань, тематичне планування, тематичне вивчення вихованості, тематичний ВШК і т. д.).

7. Перспективності (перспективне планування педрад, перспективний план роботи школи на п'ять років, перспективи методичної роботи).

8. Наступності (психолого-педагогічні консиліуми у 5-х, 10-х класах, призначення класних керівників майбутніх 5-х класів у ІІ семестрі поточного навчального року, урок-позакласна робота).

9. Оптимізації (досягнення максимального ефекту при мінімальних зусиллях, НОП учня та учителя, два дзвінки на урок, ППД).

10. Нормалізації (знання нормативних документів органів освіти).

11. Гуманізації (доброзичливість, взаємоповага, взаємодовіра, взаємодопомога, людяність, охорона праці, день народження вчителя - його вільний день (уроки замінюють колеги, безкоштовно).

12. Естетизації (внесення елементів краси у зміст, процес, обстановку та продукт праці, вплив на емоційну сферу, чистота та порядок (рейди, конкурси, озеленення, ВЧК)).

13. Індивідуалізації (акцент на індивідуальну роботу - дивись форми індивідуальної методичної роботи).

14. Особистої зацікавленості (моральні та матеріальні стимули, ветерани школи, книги пошани і т. д.).

15. Колективізму (колективне оформлення кабінету, суботники з батьками, дітьми, учителями), колективні творчі справи і т. д.).

16. Спеціалізації (чіткий розподіл обов'язків).

17. Економізації (план-календар, паспорти збереження шкільного майна, економія в усьому).

18. Комплексності (комплексній підхід до будь-якої справи).

19. Ефективності та якості (до уваги критерії діяльності школи та вчителя).

20. Моральності (не роби шкоди нікому).

21. Поєднання колегіальності з єдиноначальністю.

22. Компетентності (дуже багато треба знати й уміти, щоденно читати 50-70 сторінок).

23. Оперативності.

24. Конкретності.

25. Діловитості.

26. Виділення головного.

27. Варіативності.

28. Розумної міри.

29. Системності.

30. Орієнтації на кінцевий результат.

Циклограма на допомогу заступнику директора школи з навчально-виховної роботи

Циклограма - цілеспрямована програма дій, доведена до необхідного ступеня конкретизації, допомагає заступнику директора школи зі знанням справи планувати роботу школи. Лаконічність мови, зручність у користуванні - фактори, які переконують у доцільності саме такого планування.

Освітянський рік починається з серпня.

Серпень

1. Підготувати та провести:

 • педагогічну раду;
 • свято «Здрастуй, школо!»;
 • інструктивну нараду з методичним активом школи;
 • інструктивно-методичну нараду вчителів, класних керівників (питання: нові нормативні документи; планування навчально-виховної роботи);
 • бесіди з новопризначеними вчителями;
 • збори батьків учнів-першокласників;
 • огляд готовності кабінетів, майстерень, спорткомплексу до початку нового навчального року.

2. Скласти:

 • план-календар роботи школи;
 • розклад уроків;
 • графік-режим шкільної їдальні.

3. Забезпечити навчальні кімнати у відповідності до санітарних вимог і правил техніки безпеки до прийому учнів.

4. Видати накази:

 • про затвердження навчального плану школи;
 • про розподіл навчального навантаження вчителів;
 • про закріплення класних керівників;
 • про організацію навчально-виховного режиму у школі;
 • про організацію внутрішньошкільної методичної роботи;
 • проаналізувати результати екзаменування учнів, які мали роботу на осінь.

5. Уточнити списки учнів по класах.

6. Забезпечити участь учителів у районних предметних секційних заняттях.

7. Провести докомплектацію шкільного методичного кабінету новими навчальними матеріалами, документами, методичними розробками та ін. Поповнити бібліографічну картотеку методкабінету.

8. Забезпечити вчителів програмами, методичними посібниками та ін.

9. Забезпечити класи необхідною документацією.

10. Поповнити Дошку пошани школи.

11. Випустити бюлетень «Назустріч новому навчальному».

12. Зібрати заявки від зав. кабінетами на поповнення кабінетів унаочненням на новий навчальний рік.

13. Опрацювати з учителями нові пояснювальні записки та методичні листи.

Вересень

1. Взяти участь у підготовці та проведенні:

 • загальношкільної конференції;
 • першого засідання школи молодого педагога;
 • колективної творчої справи;
 • бесіди з наставниками молодих учителів.

2. Скласти графік проведення звітно-виборних класних батьківських зборів.

3. Спільно з органами учнівського самоврядування скласти графік чергування класів по школі, в їдальні.

4. Скласти оперативну карту внутрішньошкільного контролю на перший семестр.

5. Організувати факультативні, курсові, гурткові заняття. Скласти графік їх роботи.

6. Підготувати статистичну звітність школи, тарифікацію вчителів.

7. Провести зондуючи контроль роботи у 5-х, 10-х, 11-х класах.

8. Перевірити стан оформлення особових справ учнів.

9. Перевірити ведення класних журналів та іншої шкільної документації.

10. Оперативний контроль стану техніки безпеки й охорони праці.

11. Видати накази:

 • про стажування молодих учителів;
 • про медичний огляд учнів.

12. Подати заявку в районну фільмотеку на навчальні кіно- відеофільми.

13. Скласти та подати табель на заробітну плату вчителів.

14. Відвідати уроки у класах, де введені нові навчальні предмети та програми.

15. Відвідати уроки молодих учителів. Дати їм поради про вдосконалення змісту, структури уроку, визначення цілей, підпорядкування ходу уроку цим цілям.

16. Щоденний контроль відвідування учнями школи.

17. Зібрати акти обстеження матеріально-побутових умов учнів.

18. Скласти координаційний графік проведення екскурсій.

19. Зробити розподіл навантаження учителів у позакласній роботі.

20. Опрацювати з учнями по класах правила для учнів і кодекс честі учня.

21. Забезпечити педагогічну координацію роботи органів учнівського самоврядування.

22. Організувати проведення фіззарядки, фізкультхвилинок на уроках.

23. Перевірити стан забезпечення учнів підручниками, навчальним приладдям.

Жовтень

1. Підготувати та провести контрольні роботи, педагогічні консиліуми у 5-х, 10-х класах.

2. Підготувати на виробничу нараду при директорі аналіз стану здоров'я учнів, ознайомити вчителів із порадами лікарів.

3. Перевірити дотримання у школі єдиного мовного та орфографічного режиму.

4. Провести перевірку техніки голосного й мовчазного читання в усіх класах.

5. Підготувати наказ згідно з річним планом роботи школи.

6. Розпочати вивчення системи роботи вчителів, які атестуються.

7. Вивчити стан роботи вчителів-словесників з учнівськими зошитами.

8. Провести заняття батьківського університету.

9. Оформити виставку матеріалів передового педагогічного досвіду.

10. Взяти участь у роботі методоб'єднання.

11. Надати допомогу навчальному сектору учнівського самоврядування.

12. Випустити бюлетень «Вісти з уроків».

13. Взяти участь у підготовці та проведенні колективної творчої справи.

14. Провести свято «День учителя».

15. Далі знайомитися з роботою новопризначених учителів.

16. Підсумки роботи на навчально-дослідних ділянках.

Листопад

1. Зробити аналіз результатів навчання учнів у першому семестрі.

2. Оформити виставку кращих учнівських зошитів.

3. Взяти участь у роботі методоб'єднання.

4. Продовжити вивчення системи роботи вчителів, які атестуються.

5. Підготувати засідання педради.

6. Тематичне вивчення питання згідно з планом роботи школи (стан викладання)

7. Контроль дотримання єдиних статутних вимог у школі.

8. Провести тематичний тиждень, конкурси.

9. Вибірково перевірити ведення зошитів, щоденників, класних журналів.

10. Стан роботи з охорони здоров'я та життя дітей.

11. Стан роботи зі взаємозв'язку педпрацівників із батьками.

12. Вибіркові контрольні роботи.

13. Стан тематичного обліку й оцінювання навчальних досягнень учнів.

14. Організація та проведення шкільних предметних олімпіад.

15. Підготовка до загальношкільних батьківських зборів.

Грудень

1. Директорські контрольні роботи за перший семестр.

2. Підсумки проведення предметних шкільних олімпіад. Підготовка переможців до районних олімпіад.

3. Перевірка стану збереження підручників.

4. Проведення свята «Прощання з Букварем».

5. Проведення засідань шкільних методоб'єднань, семінарів.

6. Заняття університету для батьків.

7. Участь у колективній творчій справі.

8. Підготовка питання на нараду при директорі та заступнику.

9. Тематичне вивчення питання згідно з планом роботи.

10. Тематичні тижні, конкурси.

11. Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються.

12. Колективна творча справа «З Новим роком!»

13. Участь у зборах учнівської ради.

14. Перевірка ведення класних журналів.

15. Стан виконання навчальних програм.

16. Організація відвідування вчителями-предметниками четвертих (3-х) класів. Спостереження уроків, інших занять.

17. Розробка програми січневих педчитань із проблемного питання школи.

Січень

1. Підготовка та проведення педагогічної ради школи.

2. Педчитання з проблемного питання школи.

3. Співбесіди з учителями про виконання навчальних планів за перший семестр.

4. Скласти технологічну карту контролю на другий семестр.

5. Внести корективи в розклад уроків на другий семестр.

6. Робота з поповнення навчально-матеріальної бази методичного кабінету.

7. Стан планування навчально-виховної роботи на другий семестр.

8. Організація участі вчителів у роботі районних методоб'єднань.

9. Вивчення стану викладання окремого предмета.

10. Забезпечення участі команд школи в районних предметних олімпіадах.

11. Випуск педагогічного бюлетеня.

12. Участь у колективній творчій справі.

13. Скласти та подати заявку на педкадри на наступний рік.

14. Вивчення системи роботи вчителя.

15. Методична допомога вчителям, консультації.

Лютий

1. Підготувати питання на нараду при директорі.

2. Заняття методоб'єднань.

3. Підсумки участі в районних предметних олімпіадах.

4. Вивчення стану викладання предмета.

5. Вивчення стану роботи методоб'єднань з упровадження у практику досягнень педагогічної науки, результативного досвіду.

6. Узагальнення результатів вивчення системи роботи вчителів, які атестуються.

7. Заняття батьківського університету.

8. Організація повторення навчального матеріалу.

9. Тематична перевірка індивідуальної, диференційованої роботи з учнями на уроках.

10. Педагогічний консиліум учителів 6-го, 7-го класів.

11. Участь у колективній творчій справі.

12. Провести педагогічну екскурсію, «педагогічний міст».

Березень

1. Підготувати матеріали до засідання атестаційної комісії.

2. Підготувати матеріали на нараду при директорі.

3. Участь у засіданні учнівської ради.

4. Участь у заняттях методоб'єднань.

5. Провести засідання методичної ради, розглянути стан самоосвітньої роботи медпрацівників школи.

6. Директорські контрольні роботи за другий семестр.

7. Організація повторення навчального матеріалу, підготовка до державної атестації.

8. Тематична перевірка згідно з планом школи. Підготовка проекту наказу.

9. Провести цикл бесід по класах із техніки безпеки під рубрикою «Обережно! Кригохід!»

10. Організація та проведення профорієнтаційних екскурсій, зустрічей з майстрами справи.

11. Підготувати та провести педраду.

12. Участь у колективній творчій справі.

Квітень

1. Участь у підготовці та проведенні загальношкільних батьківських зборів.

2. Підготувати матеріал на нараду при директорі про хід підготовки до екзаменів.

3. Підготувати та провести педраду з питання атестації вчителів.

4. Засідання методоб'єднань.

5. Робота над проектом плану роботи школи на наступний навчальний рік.

6. Організація вивчення з учнями, батьками інструкції про екзамени.

7. Оформлення в кабінетах екзаменаційних куточків, стенда школи «Готуйтесь до іспитів».

8. Провести співбесіди з керівниками методоб'єднань, семінарів, творчих груп.

9. Провести перевірку техніки усного рахунку.

10. Скласти розклад консультацій, запитань, підготовки до державної атестації.

11. Скласти графік і розпочати слухати творчі звіти гуртків.

12. Скласти проект розкладу державної атестації.

13. Творчі звіти про співпрацю молодих учителів і наставників.

14. Підготовка додаткових екзаменаційних матеріалів.

15. Участь у підготовці та проведенні колективної творчої справи.

16. Тиждень громадського огляду знань.

17. Провести анкетування вчителів із метою виявлення пропозицій з організації методичної роботи в наступному навчальному році.

18. Перевірка ведення класних журналів, іншої шкільної документації.

19. Скласти графік відпусток учителів.

20. Підготувати проекти наказів по школі згідно з планом роботи школи.

Травень

1. Директорські контрольні роботи за рік.

2. Затвердження екзаменаційної документації на засіданнях методоб'єднань.

3. Перевірка виконання навчальних програм з усіх предметів, курсів, факультативів.

4. Подати директору на затвердження екзаменаційну документацію.

5. Подати документи претендентів на нагородження золотими, срібними медалями.

6. Засідання педагогічної ради про переведення учнів до наступних класів і допуск до іспитів.

7. Організація та проведення іспитів, контроль їх ходу.

8. Завершення проекту річного плану роботи школи на наступний навчальний рік.

9. Участь у колективній творчій справі.

10. Участь у підготовці та проведенні свята останнього дзвоника.

11. Контроль передачі класами підручників у шкільну бібліотеку.

12. Участь у засіданні педради школи з питання літнього оздоровлення учнів.

13. Видати накази навчальної роботи згідно з планом роботи школи.

14. Провести співбесіди з учнями 9-х класів із питання подальшого продовження навчання, працевлаштування.

Червень

1. Контроль ходу іспитів у випускних класах.

2. Скласти графік роботи з учнями, які мають переекзаменовку, розклад осінніх екзаменів.

3. Здати на збереження в архів шкільну документацію.

4. Довести до відома вчителів приблизний розподіл навантаження на наступний рік.

5. Довести до відома вчителів орієнтований план районних серпневих секційних засідання.

6. Підготовка й участь у педраді з випуску учнів зі школи.

7. Підготовка й участь у випускному вечорі.

8. Систематизувати в методкабінеті методичні напрацювання вчителів, завершити роботу над альбомом з описом педагогічного досвіду, поновити бібліографічний каталог.

9. Підготувати довідку про роботу заступника директора протягом навчального року (творчий звіт).

Основні завдання заступника

1. Надання своєчасної методичної допомоги учителю.

2. Вивчення, узагальнення, поширення позитивного педагогічного досвіду вчителів школи.

3. Вивчення та узагальнення системи роботи вчителя з подальшою її рефлексією.

4. Здійснення контролю:

 • якості викладання навчальних предметів;
 • рівня навчальних досягнень учнів;
 • якості виконання навчальних програм і планів.

5. Особисте збагачення арсеналу методів навчання та вчіння.

6. Взаємозбагачення досвідом роботи колег.

Стилі управлінської діяльності

1. Авторитарний (дія за принципом «Я сказав...» виключає ініціативність і самостійність підлеглих).

2. Колегіальний (девізом керівника-колективіста є «Моя точка зору - одна з можливих», активізується людський фактор).

3. Дипломатичний (уміння перебудувати тактику та стратегію діяльності в залежності від зміни умов).

4. Ліберальний (повна свобода дій підопічних, яка може призвести до безпринципності у ставленні до неділових дій підлеглих).

5. Авральний (порушує ритмічну роботу колективу, домінує компанійська (авральна робота).

6. Діловий (протилежний авральному).

7. Конструктивний (це пошук нового та створення оптимальних умов для праці підлеглих).

8. Документальний (віра в «добрий папір», бюрократичний стиль, підміна живої роботи відповідними паперами).

9. Компромісний (уміння добиватися здійснення поставлених завдань, поступаючись певними інтересами, веде до підміни принциповості домовленістю).

10. Демократичний (приймаючи рішення, ураховуй думку своїх співробітників).

11. Демонстраційний (демонстрація успіхів колективу, особи, веде до «показухи»).

Дискреційний - у перекладі з французької мови означає «складений на власний розсуд».

Цей зошит ведеться роками, отже, повинен бути товстим, на сторінок 200. Я веду в ньому записи за такими напрямами:

1. Позитивний педагогічний досвід колег (записую підмічені на уроках крупинки педагогічного досвіду).

2. Власні педагогічні знахідки (усе, що самостійно придумано й запроваджено).

3. Вирішення єдиної методичної теми школи, району, індивідуальної проблеми.

4. Колективні форми методичної роботи (нові).

5. Індивідуальні форми методичної роботи (нові).

6. Основи виховання.

7. Фахова підготовка.

8. Основи дидактики.

9. Нові (інноваційні) навчальні (виховні) технології.

10. Новини психології.

11. Новини педагогіки.

12. Новини школознавства.

13. Новини ВШК.

14. Різноманітний довідковий матеріал.

15. Педагогіка співробітництва.

16. Педагогіка українознавства.

17. Лікувальна педагогіка.

18. Учитель відзначає день народження.

19. Індивідуальна методична тема.

Якщо опрацьована книга є у власній бібліотеці, записую лише відомості про неї, а якщо нема - записую все головне, що прочитав.

Умови здорового способу життя заступника

1. Дотримуйтесь рухового способу життя (робіть за добу до 20-ти тисяч кроків).

2. Дотримуйтеся збалансованого та своєчасного харчування.

3. Створюйте оптимальний психологічний клімат у сім'ї та школі.

4. Працюйте творчо, цілеспрямовано й активно.

5. Дотримуйтесь високоморального ставлення до природи, до колег, до себе.

6. Відмовтесь від поганих і шкідливих звичок.

Чи чатує на вас стрес?

Аби дізнатись про це, дайте чесні відповіді на поставлені нижче запитання. Кожна з них має певну кількість балів. Просумуйте їх за кожним розділом окремо.

ЗДОРОВ'Я

1. Протягом дня завжди маю хоча би півгодини часу виключно для себе.

Так - 1, ні - 3.

2. Мені завдає клопоту зайва вага.

Так - 3, ні - 1.

3. Викурюю не більше пів-пачки сигарет на добу.

Так - 1, ні - 3.

4. Займаюся спортом не менше двох разів на тиждень.

Так - 1, ні - 3.

5. Хоча б чотири рази на тиждень сплю по 8 годин.

Так - 1, ні - 3.

6. Регулярно приймаю заспокійливі, снодійні, знеболюючі засоби тощо.

Так - 3, ні - 1.

7. Обов'язково хоча б раз на добу з'їдаю гарячу страву.

Так - 1, ні - 3.

8. Протягом дня випиваю не більше трьох чашок міцного чаю чи кави.

Так - 1, ні - 3.

9. Випиваю не більше п'яти чарок міцних алкогольних напоїв протягом місяця.

Так - 1, ні - 3.

10. Кожний день з'їдаю щось солодке.

Так - 3, ні - 1.

Сума балів - ______.

ВНУТРІШНІЙ СПОКІЙ

1. Часто буваю непунктуальним (непунктуальною).

Так - 1, ні - 3.

2. У розмові перериваю свого партнера.

Так - 3, ні - 1.

3. Бутерброди з'їдаю швидше, ніж мої співробітники.

Так - 3, ні - 1.

4. Рідко «виходжу із себе».

Так - 1, ні - 3.

5. Мене мало цікавить критика з боку оточуючих.

Так - 1, ні - 3.

6. Завершуючи одну справу, подумки вже поринаю в іншу.

Так - 3, ні - 1.

7. Усе, що від мене залежить, намагаюсь виконувати на «відмінно».

Так - 3, ні - 1.

8. Усі справи вирішую в боротьбі й суперечках.

Так - 3, ні - 1.

9. Нервуюсь, якщо мушу стояти в черзі.

Так - 3, ні - 1.

10. Уважаю, що більшість людей не виконують своїх обіцянок.

Так - 3, ні - 1.

Сума балів - ______.

СПОСІБ ЖИТТЯ

1. Нервуюсь, коли мої плани змінюються через чиєсь недбальство.

Так - 3, ні - 1.

2. Я терпляче переношу захворювання.

Так - 1, ні - 3.

3. Після розлучення з близькою людиною я довго повертаюсь до рівноваги.

Так - 3, ні - 1.

4. Не зношу, коли в останню хвилину хтось відміняє зустріч.

Так - 3, ні - 1.

5. Я не можу розслабитись, я відпочиваю тільки у випадку, коли відпочинок ретельно підготовлений.

Так - 3, ні - 1.

6. Буває, що після гострого обміну думками я пускаю «шпильки» на адресу свого партнера.

Так - 1, ні - 3.

7. У моєму господарстві є багато речей, зроблених своїми руками.

Так - 1, ні - 3.

8. Удома часто сміюся з приводу своїх невдач.

Так - 1, ні - 3.

9. Не люблю людей, які постійно змінюють свою думку.

Так - 3, ні - 1.

10. Люблю спілкування з дітьми.

Так - 1, ні - 3.

Сума балів

Хороші показники з кожному розділу 10-15 балів, 15-25 - вас час від часу турбують стреси, а більше 25 - ви часто перебуваєте у стресовому стані.

Що є причиною хвороб (у першу чергу в заступника)

1. Відхід від здорового способу життя - серце хворіє.

2. Байдужість до фізичної та розумової праці - захворювання мозку.

3. Часті любовні стреси - хвороба легенів (у вольових), щитовидна залоза (у невольових).

4. Заздрість (у всіх випадках) - захворювання стравоходу.

5. Надлишкове честолюбство - захворювання наднирників.

6. Ревнивість, жадність - захворювання нирок.

7. Боязнь усього, страх за все - захворювання печінки.

8. Страх перед будь-якою роботою - захворювання кишечника.

9. Надмірна хитрість - захворювання шлунку.

10. Зацикленість на минулому - хвороба жовчного пухиря.

11. У саркастичних (насмішкуватих) - хвороба жовчного пухиря.

12. У дуже соромливих і панічних - хвороба лімфи.

13. Неповне використання своїх розумових здібностей - радикуліт.

14. Фанатизм у чомусь - білокрів'я.

15. Надто розвинене самолюбство - нежить, грип, імунна система.

16. Відсутність режиму - ангіна.

Коли заступник щасливий?

1. Коли все зробив (нема «хвостів»).

2. Коли всі розуміють.

3. Коли всі активно працюють.

4. Коли всі поважають (за компетентність, комунікабельність, вимогливість, доброзичливість, ініціативність, креативність, спокійність).

5. Коли ніколи не втомлюється.

Три золотих правила й одна формула спілкування

1. Думай, що кажеш.

2. Не кажи того, про ще не думаєш.

3. Не все, про що думаєш, можна казати.

Якщо всі три правила узагальнити - тоді вийде золота формула: «Думай, що кажеш, кому кажеш, нащо кажеш, де кажеш... і які з цієї мови будуть наслідки.»

Кодекс честі заступника

1. Заступник є духовною та соціальною опорою кожного вчителя й учня школи.

2. Заступник постійно вивчає кожного вчителя й учня, шукає в них індивідуальні багатства їхніх душ, спирається на них у практиці, розвиває їх.

3. У ставленні до колег і учнів заступник проявляє толерантність і терпіння, очікуючи результатів своїх педагогічних зусиль.

4. Заступник завжди залишається оптимістом у ставленні до кожного колеги, учня, бореться за їхні успіхи (навіть незначні).

5. Заступник завжди спокійний, урівноважений, життєрадісний, привітний, виявляє повагу до думки колег і учнів, ніколи не порушує вимог єдиного внутрішньошкільного трудового розпорядку.

6. Заступник завжди ділиться власними здобутками зі своїми колегами по посаді.

7. Заступник постійно запроваджує у практику своєї роботи інноваційні управлінські системи.

8. Заступник відверто визначає свої помилки, старається їх не допускати повторно, учиться на чужих помилках, а не на своїх.

9. Заступник критикує дії колег чи учнів, а не їх самих, критика повинна завжди бути своєчасною й конструктивною.

10. Заступник завжди живе турботами та радощами своїх підлеглих.

11. Заступник першим опробовує інноваційні навчальні та виховні технології.

12. Заступник ярий противик педагогіки насильства, авторитарності, а прибічник педагогіки співробітництва, гуманізації, демократизації навчально-виховного процесу.

13. Заступник ніколи не порівнює колег, учнів, а відзначає їхні успіхи та досягнення, перетворює свої вимоги в бажання колег та учнів.

14. Заступник навчає своїх колег та учнів думати, любити, робити добро.

15. Заступник живе до тих пір, поки навчається сам, а коли він перестає навчатись, у ньому вмирає керівник.

Заступник - це вчитель учителів, якому притаманні:

а) підвищена увага до всього навчально-виховного процесу;

б) ювелірна спостережливість;

в) величезний інтерес до всього нового й корисного;

г) колосальна жадоба до вдосконалення професійної праці інших (колег, учнів і т. д.).

Усе базується на: бажанні працювати - 50 % і специфічних професійних компетентностях - 50 %.

Автор: С. Дибський

Освіта.ua
03.07.2012

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів