Доплати за класне керівництво працівникам педучилищ

Чи здійснюються доплати завідувачам відділень, методистам, психологам педагогічних училищ

Доплати за класне керівництво працівникам педучилищ

Чи здійснюються доплати за класне керівництво, перевірку зошитів, керівництво цикловими комісіями, завідування кабінетами, лабораторіями, завідувачам відділень, учителю фізичного виховання, методисту, психологу педучилищ, які мають право вести викладацьку роботу не більше 360 або 480-ти годин на рік?

Пунктом 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102, завідуючим відділеннями, кабінетами, лабораторіями, методистам, практичним психологам та іншим педагогічним працівникам вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації дозволено вести викладацьку роботу в цьому ж вищому навчальному закладі. Обсяг такої викладацької роботи залежно від посади не повинен перевищувати 360 або 480 годин на рік. Також установлено, що зазначеним працівникам за норму годин, визначену в цьому пункті, оплата проводиться понад основний посадовий оклад (ставку) у порядку, передбаченому відповідно для вчителів, викладачів і керівників гуртків, а саме за тарифікацією.

Пунктом 36 інструкції передбачено, що викладачам, старшим викладачам, іншим педагогічним працівникам (крім керівних) проводиться додаткова оплата за класне керівництво у вищих навчальних закладах I–II рівнів акредитації в розмірі 20 відсотків ставки заробітної плати (посадового окладу).

Пунктом 37 інструкції встановлено, що старшим викладачам і викладачам вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації проводиться додаткова оплата за перевірку письмових робіт з мов та літератури в розмірі 20 відсотків, математики – 15 відсотків, іноземної мови, стенографії, технічної механіки (конструювання) та креслення – 10 відсотків ставки заробітної плати. Пунктом 39 передбачено, що додаткова оплата за перевірку письмових робіт викладачам проводиться з урахуванням встановленої норми навчального навантаження. У випадках, коли викладач має навантаження з предметів, з яких встановлена додаткова оплата за перевірку письмових робіт, більше чи менше 72 години на місяць, доплата відповідно збільшується чи зменшується.

Пунктом 40 інструкції передбачено, що старшим викладачам і викладачам вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації за керівництво предметними, цикловими та методичними комісіями проводиться додаткова оплата в розмірі 10–15 відсотків ставки заробітної плати. Конкретний розмір доплат установлюється керівником навчального закладу за узгодженням із профспілковим комітетом.

Пунктом 42 інструкції передбачено, що старшим викладачам, викладачам вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації за завідування навчальними кабінетами або лабораторіями проводиться додаткова оплата в розмірі 10–15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) за узгодженням із профспілковим комітетом. Конкретний розмір доплати встановлюється керівником навчального закладу.

За змістом роботи викладацька робота притаманна посадам викладачів, старших викладачів. Відповідно до кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних і науково-педагогічних працівників навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 1 червня 2013 року № 665, навчання студентів у вищих навчальних закладах I–II рівнів акредитації проводять саме викладачі та старші викладачі.

Пунктом 6.3.5 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011–2015 роки сторони угоди рекомендують керівникам закладів освіти здійснювати відповідні доплати керівним працівникам навчальних закладів, які виконують на підставі норм чинного законодавства викладацьку роботу, за умови покладення на них у випадках виробничої необхідності обов'язків із завідування відповідними навчальними кабінетами чи класних керівників.

Пунктом 1.4 угоди встановлено, що її положення діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів освіти, які перебувають у сфері дії сторін Угоди, і є обов’язковими для включення в колективні договори, угоди нижчого рівня.

Тому у випадках, коли завідуючим відділеннями, кабінетами, лабораторіями, методистам, практичним психологам та іншим педагогічним працівникам під час тарифікації дозволено виконувати викладацьку роботу із предметів навчального плану, при викладанні яких передбачено доплати, або покладено обов’язки класного керівника, завідування навчальними кабінетами, лабораторіями, доручено керівництво предметними, цикловими та методичними комісіями, за виконання яких передбачена доплата, таким працівникам ця доплата проводиться в установлених інструкцією відсотках пропорційно обсягу викладацької роботи.

Її розмір визначається зі ставки заробітної плати викладача відповідної кваліфікаційної категорії, встановленої за наслідками атестації, та відображається в тарифікаційному списку педагогічних працівників вищого навчального закладу і включається в розмір загальної суми заробітної плати працівника, яка виплачується йому щомісячно незалежно від кількості днів у місяці.

За матеріалими Профспілки працівників освіти і науки

Освіта.ua
01.10.2014

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів