Філософія та концепція громадсько зорієнтованої освіти

Громадсько-активні школи (ГАШ) існують у всьому світі для того, щоб допомогти дітям та їхнім родинам використовувати наявні ресурси громади якомога ефективніше

В основі діяльності ГАШ лежить громадсько зорієнтована освіта, що представляє освітню філософію, яка сприяє створенню можливостей для окремих громадян, шкіл, бізнесу, громадських і приватних організацій стати партнерами в реалізації потреб громади. Найбільше громадсько зорієнтована освіта виявляється в ГАШ - закладі, який відкритий 24 години на добу, сім днів на тиждень.

Громадсько зорієнтована освіта розпочинає свою історію з того моменту, коли з'явилися школи, близькі до церкви, церковної громади. Вони являлися центрами соціокультурного життя. Це було особливо важливо в невеликих населених пунктах, селах, де школа була не тільки освітнім, а й інформаційним центром. Принципи громадсько зорієнтованої освіти реалізуються в освітніх системах різних країнах світу вже майже сімдесят років.

Перша програма громадсько зорієнтованої освіти була розроблена в 1935 році в м. Флінт штату Мічиган, США. Вона базувалась на положенні американського освітнього діяча Джона Д'юї «Освіта не є підготовкою до життя, освіта є саме життя», яке з того часу активного продовжується та підтримується Фондом Чарльза Стюарта Мотта. У його основу було покладено розуміння того, що приміщення шкіл, при необхідності, можна використовувати цілодобово, приносячи користь кожному мешканцю громади. Ця програма була джерелом залучення ресурсів для розвитку школи та громади. Вона надавала можливість членам громади приймати участь у процесі громадсько зорієнтованої освіти, упливати на зміст освітніх програм. У ході її реалізації з'явилось почуття гордості за приналежність до навколишнього соціуму, зріс і зміцнів імідж школи.

Із того часу програми громадсько зорієнтованої освіти стали невід'ємною частиною освітньої політики й отримали визнання шкільних округів по всій території США, а в 70-80 роках ХХ століття - у багатьох країнах світу. У 1966 році в США була створена Національна Асоціація громадсько зорієнтованої освіти.

ГАШ, які б відмінності між ними не існували в економічній чи соціальній сферах, мають спільну філософію. Такі школи ґрунтуються на демократичному ідеалі поваги до кожної людини та її прав на участь у справах громади, що стосуються загального добра. Програма має на меті досягнення активної участі всіх і вирішенні проблем, які існують у спільноті. Така програма характеризується адаптацією до потреб, що змінюються, постійним пошуком відповідних шляхів досягнення спільних цілей і ретельною оцінкою результатів діяльності.

ГАШ, які виникли в Америці, й ті, що почали з'являтись у Східній Європі в середині 1990-х, були, здебільшого, спрямовані на громадсько зорієнтовану освіту чи «безперервну освіту».

Громадсько зорієнтована освіта представляє освітню філософію, яка лежить у основі діяльності ГАШ, сприяє створенню можливостей для членів спільноти - окремих громадян, шкіл, бізнесу, громадських і приватних організацій - стати партнерами в реалізації потреб спільноти. Найбільше громадсько зорієнтована освіта виявляється у ГАШ, закладі, який відкритий після завершення традиційного шкільного дня для надання академічних, розважальних, оздоровчих, соціальних послуг і програм підготовки до професійної діяльності людей усіх вікових категорій. Модель ГАШ, яка склалась в Україні, також визнає важливість цього напряму, але розглядає громадсько зорієнтовану освіту в контексті принципів, що лежать в основі реалізації моделі.

Громадсько зорієнтована освіта характеризується:

 • Участю громадян у вирішенні проблем громади через ради самоврядування.
 • Можливістю безперервної освіти для людей різного віку, соціальних груп та інтересів.
 • Використанням ресурсів громади для шкільних програм.
 • Вихованням через громадсько-корисну діяльність.
 • Залученням учнів до роботи в громаді.
 • Соціальною активізацією школи.
 • Демократизацією зовнішньошкільного простору, системи відносин в школі (побудова роботи в педколективі та школі на демократичних принципах).
 • Залучення батьків в мешканців громадив процес навчання дітей і в життя школи.
 • Оптимальним використанням можливостей і ресурсів школи для потреб громади.
 • Співпрацею між всіма організаціями й установами громади.
 • Взаємодією школи з діловими та промисловими кругами, з іншими школами.
 • Залученням волонтерів.

Принципи громадсько зорієнтованої освіти

Самовизначення. Місцеві жителі краще за інших знають і можуть назвати потреби своєї громади. Батьки, як перші та найголовніші вчителі дітей, мають безперечне право брати участь у освіті своїх дітей і несуть за це відповідальність.

Самодопомога. Найкраща допомога для людей - коли їхня спроможність допомогти собі самостійно зустрічає підтримку. Коли люди беруть на себе дедалі більшу відповідальність за власне благополуччя, вони здобувають незалежність, а не залежність.

Формування лідерства. Виявлення, розвиток і використання лідерських здібностей місцевих жителів є передумовою реалізації принципу самодопомоги та підтримки зусиль жителів громади.

Наближення до місця проживання. Участь жителів громади в різних заходах, програмах, а також використання ними різних служб буде тим активніше, чим ближче до місця проживання вони розташовуються або проводяться. За можливості вся діяльність має переноситися з центру в місця широкого доступу жителів громади.

Об'єднана сфера послуг. Організації й агентства, що працюють на благо жителів зможуть використовувати свої обмежені ресурси, досягати своїх цілей і надавати послуги краще, якщо вони налагоджуватимуть тісні ділові взаємини з організаціями й агентствами, які займаються аналогічною діяльністю.

Максимальне використання ресурсів. Фізичні, фінансові та людські ресурси кожної громади мають бути взаємозалежними та повністю використані для вирішення різних проблем громади, якщо це в інтересах співтовариства.

Причетність. Ізоляція або відділення людей за віковими, матеріальними, статевими, расовими, етнічними, релігійними та іншими ознаками перешкоджає повному розвиткові співтовариства. У програмах, заходах і сфері послуг громади має брати участь якнайбільше її жителів.

Відповідальність. Суспільні інститути несуть відповідальність за розвиток програми та служб, що відповідають за інтереси, що постійно змінюються, і потреби жителів громади.

Послідовність і безперервність освіти. Людина вчиться все життя від народження до смерті. Формальні та неформальні можливості для освіти мають бути доступними для жителів громади будь-якого віку в усьому розмаїтті.

Громадсько зорієнтована освіта як підхід до розвитку громади та людських ресурсів - це процес, який збирає разом усіх мешканців громади з метою виявлення потреб громади та її ресурсів, поєднуючи їх так, щоб це дозволило підвищити якість життя у громаді. Громадсько зорієнтована освіта дає можливість для місцевих мешканців, ГАШ, місцевих організацій і установ стати активними партнерами при вирішенні проблем громади й освіти. Громадсько зорієнтована освіта залучає все місцеве населення. Воно розраховано на різні вікові групи та має на меті не лише перепідготовку працюючих, але й соціальне залучення маргінальних груп населення: безробітних, людей похилого віку, інвалідів.

Для того, щоб відповідати умовам розвитку громадянського суспільства в Україні, було вирішено, що ГАШ мають стимулювати громадянську активність, яка відображається в усіх трьох компонентах моделі, аби не лише учні, а і співробітники школи, батьки, старше покоління та всі члени громади були активнішими.

Освіта.ua
12.05.2009

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів