Робочий час педагогічних працівників

Правові аспекти врегулювання обрахування та оплати праці педагогічних працівників

Робочий час педагогічних працівників

Трудові відносини в системі загальної середньої освіти регулюються Кодексом законів про працю, законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до ст. 50 Кодексу законів про працю України (КЗпП), нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень. Для окремих категорій працівників із високим інтелектуальним і нервовим навантаженням (учителі, викладачі, лікарі та ін.) статтею 51 КЗпП України передбачено встановлення скороченої тривалості робочого часу.

Правові відносини, пов’язані з розподілом педагогічного навантаження в начальних закладах, урегульовані Законом України "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 р. № 778, Примірним статутом загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29. 04. 2002 р. № 284, Типовими правилами внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти України від 20. 12. 1993 р. № 455, Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р. № 102, а також Галузевою угодою між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011‑2015 роки.

Відповідно до статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту" педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу (час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу) включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності, зокрема: класне керівництво, перевірка зошитів, завідування навчальними кабінетами.

     

Розподіл педагогічного навантаження в загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється його керівником і затверджується відповідним органом управління освіти. При цьому педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу обсягом менше 18 годин установлюється тільки за його згодою.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається в разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

Отже, законодавством установлено мінімально гарантований обсяг педагогічного навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу – 18 годин, з урахуванням якого керівник навчального закладу та відповідний орган управління освіти зобов’язані здійснювати розподіл педагогічного навантаження.

Права, надані керівнику навчального закладу щодо розподілу педагогічного навантаження, кореспондуються з його обов’язками додержання вимог закону щодо забезпечення педагогічного навантаження вчителя в обсязі не менше 18 годин.

Згідно з пунктом 6.3.1 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011‑2015 роки керівникам закладів і установ освіти при встановленні вчителям, викладачам навчального навантаження на новий навчальний рік рекомендовано зберігати, як правило, його обсяг, а також дотримуватися принципу наступності роботи, викладання предметів у класах, групах.

Згідно з пунктом 63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти навчальне навантаження між учителями, викладачами та іншими педагогічними працівниками розподіляється керівником установи за погодженням із профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склалися у відповідному навчальному закладі, та з обов’язковим дотриманням Кодексу законів про працю України.

Пунктом 20 Типових правил внутрішнього розпорядку визначено, що керівник закладу освіти зобов’язаний довести до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) обсяг їхнього педагогічного навантаження на наступний навчальний рік.

Окрім педагогічного навантаження робочий час учителя включає інші види педагогічної діяльності в такому співвідношенні до тарифної ставки:

  • класне керівництво – 20‑25 відсотків;
  • перевірка зошитів – 10‑20 відсотків;
  • завідування майстернями – 15‑20 відсотків;
  • завідування навчальними кабінетами – 10‑15 відсотків;
  • завідування навчально-дослідними ділянками – 10‑15 відсотків.

Розміри доплат за інші види педагогічної діяльності визначено постановою Кабінету Міністрів України від 25. 08. 2004 р. № 1096. На даний час законодавством не передбачено обмежень цього виду педагогічного навантаження максимальним чи мінімальним робочим часом, необхідним для його виконання.

Робочий час учителів залежить від затвердженого розкладу навчальних занять і планів виховної та методичної роботи.

Міністерством освіти і науки України пропонується внести зміни до Закону України "Про освіту", якими передбачити тривалість робочого тижня для педагогічних працівників 36 годин.

Контроль за розподілом педагогічного навантаження між учителями здійснюють відповідні органи управління освіти.

Згідно з пунктом 21 Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями. При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього розпорядку або графіками змінності, що затверджує керівник закладу освіти за погодженням із профспілковим комітетом закладу з додержанням тривалості робочого тижня.

У тих закладах освіти, де за умовами роботи запровадження п’ятиденного робочого тижня є недоцільним, установлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем.

П’ятиденний або шестиденний робочий тиждень установлюється власником або уповноваженим ним органом спільно з профспілковим комітетом з урахуванням специфіки роботи, думки трудового колективу та за погодженням із місцевими органами виконавчої влади.

У межах робочого дня педагогічні працівники закладу освіти повинні вести всі види навчально-методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до посади, навчального плану та плану науково-дослідної роботи.

Час початку й закінчення роботи й обідньої перерви встановлюється для працівників Правилами внутрішнього розпорядку конкретного закладу освіти. За погодженням із профспілковим комітетом деяким структурним підрозділам і окремим групам працівників може встановлюватись інший час початку й закінчення роботи.

Працівникам надається перерва для відпочинку та харчування тривалістю не більше двох годин. Перерва не включається в робочий час. Перерва для відпочинку та харчування повинна надаватись, як правило, через чотири години після початку роботи (стаття 66 КЗпП). Час початку й закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку. Працівники використовують час перерви на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

Надурочна робота, робота у вихідні та святкові дні забороняється (ст. ст. 71, 73 КЗпП, п. 23 Типових правил).

Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу (керівника закладу) освіти з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі в подвійному розмірі.

Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, педагогічні працівники залучаються до педагогічної й організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їхнього навчального навантаження до початку канікул (п. 25 Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти України від 20.12.93 р. № 455).

Питання про тривалість робочої години педагогічного працівника регулюється п. 64 Інструкції № 102, згідно з якою ставки заробітної плати встановлюються виходячи з витрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хв.). Короткі перерви між уроками є робочим часом педагогічного працівника.

Питання залучення педагогічних працівників до чергування в закладі регулюється п. 24 Типових правил внутрішнього розпорядку. Графік чергування та його тривалість затверджує керівник закладу за погодженням із педагогічним колективом та профспілковим комітетом.

Забороняється залучати до чергування у вихідні та святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до трьох років.

Юридичний відділ ЦК Профспілки працівників освіти і науки

ЦК Профспілки освіти і науки
16.09.2013

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Людмила
Добрий день. Працюю вчителем маю 18 годин, довантажили 0,5 ставки педагога організатора. Як я маю віпрацьовувати свій робочий час.
Оля
Вітаю! Працюю викладачем у коледжі. Під час навчального року за розпорядженням керівництва була довантажена викладанням на курсах підготовки до ЗНО. Маю вищу кваліфікацію та наукове звання, але при нарахуванні виплати за викладання ці регалії не були враховані, пояснили, що це погодинна оплата і звання на такі години не поширюються. Прошу пояснити, чи це так. Якщо- ні, то який документ це підтвердить. Щиро дякую
Виктория Тимошенко
Вітаю! Працюю вчителем математики з навантаженням 21 год, також я зав. кабінетом математики. Підкажіть будь ласка, чи повинна я додатково відпрацьовувати робочий час за завідування кабінетом? Дякую за відповідь!
tina
Скажіть будь ласка, в якому випадку школі може бути дві ставки педагога-організатора?
Світлана
Скажіть яке навантаження у застутника який працює на 0,5 ставки ( години)
Антоніна
І ні словечка про тривалість робочого дня директора і заступників, педагогів організаторів... Де про це можна отримати інформацію?
Освіта
Кількість уроків у школі є порушенням встановленних санітарних норм https://www.facebook.com/ukmulti/posts/128651871215929
вчителька
Как можно подготовится к урокам??? если в кабинете нет интернета, компьютера, принтера....Отработали целый день 7 часов....пришли домой и сели за подготовку к урокам....спать лягли в 2 часа ночи.....Не увидела ни где, что администрация должна обеспечить условия для нормальной работы учителя...или учитель должен сам себе обеспечеть в кабинете: интернет, компьютер, принтер....
юлия
Для вчителька: Должен ли у учителя быть метод. день???? Как можно подготовится к урокам??? если в кабинете нет интернета, компьютера, принтера....Отработали целый день 7 часов....пришли домой и сели за подготовку к урокам....спать лягли в 2 часа ночи.Не увидела ни где, что администрация должна обеспечить условия для нормальной работы учителя...или учитель должен сам себе обеспечеть в кабинете: интернет, компьютер, принтер....
Коментувати
111
Цікаво, є такий вчитель, у якого є обідня перерва, хоча б одна година, та не пізніше ніж через чотири години після початку роботи? під час якої, він має можливість пообідати, відлучитися по своїм справам? Дурня і маячня! Якщо вчитель схопив(а саме схопив, а не пообідав) щось за 15 хв в їдальні, стоячи і паралельно годуючи своїх дітей і вирішуючи якісь питання-то добре,бо не у всіх так виходить, і не завжди є вікна, щоб пообідати.А якщо і до туалету встиг, то взагалі пощастило!!! Чи я не права?
наталія
Не можу зрозуміти, чому вчителям початкових класів за класне керівництво оплачують 20%, а іншим вчителям - 25%. Хто таке вирішив, нехай іде попрацює у школу і порівняє.
Лола
Для наталія: Підіть покеруйте у старших класах! Потім порівняєте із молодшими класами!
Роман
Для наталія: Порівнювати немає чого, вчитель початкових класів працює з ОДНИМ класом протягом дня, а класний керівник маючи уроки в різних класах, а в своєму за тиждень добре як два, бігає як лось, вибачте, по поверхах, вирішуючи кучу проблем в своєму класі
Коментувати
Наталия
Подскажите, пожалуйста, сколько часов в неделю должен работать методист в спортивном лицее-интернате? 36 ч или 40? нигде не могу найти информацию...
валя
чи може директор заставити вчителя працювати в школі,коли в нього нема уроків( у методичний день)?
наталія
"Перерва не включається в робочий час" і "Короткі перерви між уроками є робочим часом педагогічного працівника". Взаємовиключені трактування. Так це робочий час чи ні?
Зоряна
Для наталія: тут вказують про перерву для відпочинку до двох годин- не включається в робочий час!я так зрозуміла
Коментувати