Моделі інноваційного розвитку шкіл України

Право громади самостійно вирішувати свої справи має такий самий природний характер, як і права та свободи людини. Саме з тим, щоб забезпечити справедливе використання своїх природних прав, уникнути зайвих зіткнень, упорядкувати своє життя, забезпечити свободу, люди уклали суспільну угоду, створивши тим самим громадянське суспільство

13 вересня 2007 року Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» спільно з Інститутом педагогіки АПН України провів всеукраїнську виставку-презентацію «Моделі інноваційного розвитку шкіл України», під час якої були представлені програми «Школа як осередок розвитку громади» та «Інклюзивна освіта» Всеукраїнського фонду «Крок за кроком».

Основними цілями виставки-презентації були:

 • ознайомлення представників педагогічної громадськості з результатами реалізації програм «Школа як осередок розвитку громади» та «Інклюзивна освіта»;
 • обговорення основних досягнень та існуючих викликів;
 • вироблення рекомендацій з подальших шляхів розвитку програм в Україні.

Громадсько-активні школи в Україні: кроки до дій

Історично українська школа завжди була центром місцевої громади. Школи виконували не тільки навчальну функцію, вони активізували й навчали громаду. Сьогодні в Україні є нагальна потреба відтворити цей досвід, тому що в багатьох містах, містечках, селах і селищах нашої країни здебільшого школа є єдиним осередком освітнього, культурного й духовного життя громади.

Реалізуючи Програму всебічного розвитку дитини «Крок за кроком» ВФ «Крок за кроком» розвивав партнерство між школою та громадою й досяг у цьому певних успіхів. Дослідженнями підтверджено, що освіта громади сприяє розвитку школи, запровадженню нових освітніх технологій і в кінцевому результаті впливає на формування особистісного розвитку учнів.

Після вивчення досвіду найближчих сусідів - Росії, Угорщини та ознайомлення з американським досвідом у 2003 році виникла ідея розвивати напрям співпраці школи та громади, реалізуючі найкращі вітчизняні та світові практики. Цю ідею підтримали Фонд Чарльза Стюарта Мотта та Міжнародний фонд «Відродження». За п'ять років існування програми «Школа як осередок розвитку громади» в Україні ВФ «Крок за кроком» було розроблено й реалізовано проекти «Школа як осередок розвитку громади», «Удосконалення та поширення моделі громадсько-активної школи як осередку розвитку громади», а також міжнародний проект «Партнерство з оцінки діяльності громадсько-активних шкіл». Сьогодні мережа громадсько-активних шкіл в Україні налічує понад 113 загальноосвітніх навчальних закладів.

Метою програми «Школа як осередок розвитку громади» є розвиток громадсько-активних шкіл, діяльність яких сприяє розвитку взаємовигідного партнерства між школою та громадою; активізації громадян у вирішенні спільних проблем і забезпеченні потреб; реалізації концепцій громадянської освіти та освіти впродовж усього життя. Саме школи, з існуючим у них потенціалом - людськими та технічними ресурсами, є ініціатором змін у місцевих громадах.

Таке партнерство передбачає зміни в розробці бачення та місії школи як громадсько-активної школи, де члени громади залучені до процесу управління школою та процесів прийняття рішень, що стосуються розвитку громад, під час оцінювання потреб у громаді та розробці проектів, спрямованих на вирішення місцевих потреб і мобілізацію місцевих ресурсів.

Модель ГАШ в Україні визначає громадсько-активну школу як будь-яку школу, де:

 • увага приділяється роботі з місцевою громадою, працівниками школи та мешканцями;
 • школа сприяє вільному обміну думками, займається оцінкою місцевих потреб і бере участь у прийнятті рішень на місцевому рівні, а також забезпечує зворотний зв'язок, що стосується цих дій, з боку громади.

Інклюзивна освіта - рівні можливості

Інклюзія - це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу.

Програма «Інклюзивна освіта» спрямована на розробку ефективної інклюзивної моделі, яка б забезпечувала успішне навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітньої школи за належної підтримки інших спеціалістів і батьків. Інклюзивна освіта визначає, що всі діти можуть навчатися; заохочує освітні структури, системи та програми відповідати потребам усіх дітей; є динамічним процесом, що розвивається. Поняття «діти з особливими освітніми потребами» широко охоплює всіх учнів, чиї освітні проблеми виходять за межі загальноприйнятої норми. Воно стосується дітей з особливостями психофізичного розвитку, обдарованих дітей та дітей із соціально вразливих груп.

У рамках програми «Інклюзивна освіта» Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» було реалізовано проекти: «Рівний доступ до якісної освіти», «Розвиток адвокатської практики батьків», «Створення модельних центрів інклюзивної освіти», «Створення ресурсно-інформаційних центрів для батьків дітей з особливими потребами» та проект «Упровадження інклюзивної освіти в Україні», «Право кожної дитини на освіту: залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх шкіл у Бєларусі».

Коли ми почнемо називати речі своїми іменами, коли ми визнаємо, що люди з особливими потребами найперше є людьми, то побачимо, що в них значно більше спільного з усіма, ніж відмінного.

У 2001 році Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» спільно з Інститутом спеціальної педагогіки АПН України розроблено семирічну програму науково-педагогічного експерименту «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», затверджену Міністерством освіти і науки України, що реалізується в освітніх закладах України, метою якого є розробка й реалізація механізму інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітні навчальні заклади, ранньої інтеграції цих дітей в соціальне середовище з урахуванням їх типологічних та індивідуальних особливостей.

Узагальнюючий результат експерименту за період 2001-2007 рр.:

За програмою працюють:

 • 27 експериментальних закладів освіти;
 • 54 експериментальних класів/груп;
 • 364 дітей з особливостями психофізичного розвитку навчаються у класах/групах інтегрованого навчання;
 • 546 батьків дітей з особливими освітніми портерами залучено до програми;
 • 467 педагогічних працівників пройшли курс навчання за програмою «Залучення дітей з особливими потребами». Навчання педагогів організовувалось на базі семи тренінгових центрів програми в містах Івано-Франківську, Києві, Львові, Полтаві, смт Буча, Білій Церкві, Хмельницькому за сприяння обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, обласних і міських відділів освіти.

Видано:

 • методичні посібники для педагогічних працівників класів/груп інтегрованого навчання «Залучення дітей з особливими потребами в загальноосвітні класи», «Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі»;
 • науково-методичний збірник «Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство»;
 • посібник з теорії та практики виховання «Освіта та культура демократії: практика раннього дитинства»;
 • посібник для батьків «Як досягти змін».

Проведено дослідження:

 • 2003-2004 рр. «Оцінка впливу інклюзивної моделі освіти на учасників навчально-виховного процесу»;
 • 2005-2006 рр. «Права дітей з особливими освітніми потребами на рівний доступ до якісної освіти».

Під час роботи виставки було представлено вітчизняний досвід моделей громадсько-активних та інклюзивних шкіл. На завершення роботи виставки відбувся «круглий стіл», де були представлені рекомендації з подальших шляхів розвитку програм в Україні.

Сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно зорієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізація проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для всіх дітей, включаючи дітей з особливими освітніми потребами; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів - основна місія Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», що реалізується через такі програми, як «Школа як осередок розвитку громади» та «Інклюзивна освіта».

Автори: М. Ворон, Ю. Найда

Освіта.ua
05.11.2007

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів