За що платять учителю

Статтею 94 Кодексу законів про працю України визначено, що заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку власник або вповноважений ним орган виплачує працівнику за виконану ним роботу

За що платять учителю

Згідно зі статтею 115 Кодексу законів про працю України, вона має виплачуватись регулярно в робочі дні у строки, установлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів.

Із чого складається заробітна плата вчителя?

Умови оплати праці, ставка заробітної плати, посадові оклади регулюються Інструкцію про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

Відповідно до ст. 25 ЗУ «Про загальну середню освіту» педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу та форми власності складає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності в такому співвідношенні до тарифної ставки (у відсотках):

 • класне керівництво - 20-25;
 • перевірка зошитів - 10-20;
 • завідування - майстернями (15-20), навчальними кабінетами (10-15), навчально-досвідними ділянками (10-15).

Розміри та порядок установлення доплат за інші види педагогічної діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України.

Щомісячна заробітна плата педагогічних працівників установ освіти визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень і виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Учителям початкових класів, яким із незалежних від них причин не може бути забезпечене повне тижневе навантаження, заробітна плата виплачується в розмірі не нижче місячної ставки, якщо:

 • у 2-4-х класах уроки образотворчого мистецтва, музики та співів, фізкультури передані спеціалістам;
 • у 1-х класах учителі за станом здоров'я та з інших причин не можуть вести уроки фізкультури та співів;
 • у 1-4-х класах шкіл із поглибленим вивченням іноземної мови, у сільських початкових школах, коли вчителі внаслідок своєї підготовки не можуть вести уроки іноземної та інших мов.

Учителям, в яких із незалежних від них причин протягом навчального року навантаження зменшується порівняно з навантаженням, установленим їм при тарифікації, до кінця навчального року виплачується заробітна плата у випадку, коли:

 • навантаження, що залишилось, вище встановленої норми на ставку - заробітна плата за фактичну кількість годин;
 • навантаження, що залишилось, нижче встановленої норми на ставку - заробітна плата за ставку, коли немає можливості цих педагогічних працівників довантажити навчальною роботою в даній місцевості за умови виконання іншої організаційно-педагогічної роботи;
 • при тарифікації навчальне навантаження було встановлено нижче норми за ставку - заробітна плата, установлена при тарифікації, за умови виконання іншої організаційно-методичної роботи.

У випадку, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводились із незалежних від учителя причин (сільгоспроботи, епідемії, несприятливі метеорологічні умови тощо), його оплата здійснюється з розрахунку заробітної плати, установленої при тарифікації, за умови, що вчитель виконує іншу організаційно-педагогічну роботу. При відсутності такої роботи час простою оплачується в порядку та розмірах, визначених відповідно до Кодексу законів про працю України.

Місячна заробітна плата директора (керівника) та його заступника залежить від їх освіти, категорії та тарифного розряду, а також від кількості учнів у школі.

Відповідно до Інструкції № 102 тарифний розряд керівника (завідуючого, начальника) закладу з кількістю учнів понад 1500 складає 17, від 501 до 1500 учнів - 16, від 500 учнів - 15.

Які існують надбавки до заробітної плати (посадового окладу) вчителів, викладачів та інших педагогічних працівників?

Відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти до надбавок, на які нараховуються премії працівникам освіти, відносять:

 • високі творчі та виробничі досягнення в роботі;
 • класність (категорію);
 • знання та використання іноземної мови в роботі;
 • виконання особливо важливих (складних) робіт на строк їх проведення;
 • робота з іноземними учнями;
 • персональна надбавка, установлена за рішенням органу управління.

Як оплачується перевірка письмових робіт (зошитів)?

Відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, де зазначено, що вчителям 1-4-х класів загальноосвітніх шкіл за перевірку зошитів учнів проводиться додаткова оплата в розмірі 15 відсотків ставки заробітної плати. Ця доплата проводиться основному вчителю незалежно від навантаження. Якщо в 1-4-х класах уроки з мов проводить інший учитель, доплата йому за перевірку зошитів проводиться за фактичну кількість годин, виходячи з розмірів, передбачених для вчителів початкових класів, з урахуванням кількості учнів.

Учителям 5-11-х (12-х) класів шкіл усіх типів і найменувань проводиться додаткова оплата за перевірку письмових робіт з мов і літератури в розмірі 20 відсотків, математики - 15, іноземної мови, стенографії, технічної механіки (конструювання) та креслення - 10 відсотків ставки заробітної плати. При цьому за перевірку робіт із креслення вчителям загальноосвітніх шкіл доплата не проводиться. Також у початкових класах, в яких заняття повинні вести два вчителі, у випадку відсутності другого вчителя по хворобі або з інших причин доплата за перевірку зошитів проводиться як за один клас залежно від загальної кількості учнів. Ця додаткова доплата за перевірку письмових робіт проводиться з урахуванням установленої норми навантаження. У випадку, коли вчитель 5-11-х (12-х) класів має навантаження з предметів, з яких установлена додаткова оплата за перевірку письмових робіт, більше чи менше 18 годин на тиждень (72 години на місяць), доплата відповідно збільшується чи зменшується.

У 1-11-х (12-х) класах шкіл усіх типів і найменувань із кількістю учнів менше 12 осібоплата за перевірку письмових робіт проводиться в розмірі 50 відсотків відповідних доплат. Даний порядок оплати застосовується і при розподілі класів і груп на підгрупи. Перерахунок розміру доплат за перевірку зошитів у зв'язку зі зміною кількості учнів протягом навчального року не проводиться (окрім випадків, коли тарифікація педагогічних працівників здійснюється на початок першого та другого півріччя).

Як оплачується класне керівництво?

Відповідно до інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти додаткова оплата за класне керівництво проводиться вчителям (крім керівників) у таких випадках:

 • учителям 1-4-х класах у розмірі 20 відсотків від ставки заробітної плати;
 • учителям 5-11-х (12-х) класів у розмірі 25 відсотків від ставки заробітної плати.

У класах (класах-комплектах) шкіл усіх типів і найменувань із кількістюучнів менше 12 осіб оплата за класне керівництво здійснюється в розмірі 50 відсотків відповідних розмірів доплат.

У початкових класах (класах-комплектах), в яких заняття повинні вести два вчителі, у випадку відсутності другого вчителя по хворобі або з інших причин доплата за класне керівництво проводиться як за один клас (клас-комплект) залежно від загальної кількості учнів.

Перерахунок розміру доплат за класне керівництво та за перевірку зошитів у зв'язку зі зміною кількості учнів протягом навчального року не проводиться (крім випадків, коли тарифікація педагогічних працівників здійснюється на початок першого та другого півріччя).

Запитання: Я працюю у школі 15 років, маю звання «учитель-методист». Які надбавки до заробітної плати я маю отримувати? Чи залишиться доплата за звання «учитель-методист» у випадку, якщо я переведусь до іншого закладу освіти (школи)?

У Законі України «Про освіту» зазначено, що виплата педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежить від їхнього стажу роботи, у відсотках:

 • 3 роки - 10;
 • понад 10 років - 20;
 • понад 20 років - 30.

Відповідно до Інструкції № 102 ставки заробітної плати та посадові оклади підвищуються на 15 відсотків за звання «учитель-методист». У випадку переходу працівника з одного закладу до іншого на однакові посади або на посади, які відповідають профілю предмета, дисципліни, що викладається, доплата за звання зберігається до чергової атестації.

Отже, із вищевикладеного можемо зробити висновок, що вам має виплачуватись надбавка до посадового окладу в розмірі 45 відсотків. Ця доплата зберігається за вами в разі переходу в іншу школу.

Автор: О. Дзядзьо

Освіта.ua
05.01.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Світлана
Доброго дня! У мене таке питання: " Призначення учительської кімнати" Для яких цілей в школі створюють ці кімнати?
Євгеній
Доброго дня! Працюю вчителем креслення, викладаю "Курс креслення" -2 год. (варіативна складова) підкажіть, будь ласка, чи маю я право на доплату за перевірку практичних робіт учнів. Заздалегідь дякую за змістовну відповідь
Економіст
Для Євгеній: читайте абз.3 п 37 102-ї інструкції: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-93
Коментувати
Катя
Працюю вч.музики в ліцеї.13 годин.Чи повинна я вести позашкільну роботу .якщо я отримую тільки за уроки Зазделегідь вдячна. Катя.
Наталія Матяж
Доброго дня ! Мене цікавить чи встановлюється доплата за класне керівництво в малокомплектних закладах освіти , якщо в класі 4 учні? Чи знімається доплата , якщо кількість учнів стала меньше п’яти через місяць після тарифікації ? Завчасно вдячна за відповідь.
Українка
Працюю вчителем початкових класів у 4 класі (16год) та викладаю українську мову (поділ класів) у 1 та 3 класах. Чи повинні мені платити за перевірку зошитів у 1 та 3 класах окремо? Чи це входить у ту оплату, яку я отримую (15% від ставки - 18 год)
Мвр'яна
Будь ласка , підкажіть. Чи можуть повернути кошти за перевірку зошитів, якщо попередні роки не оплачували? У класі 4 учнів, а також я основний учитель. Дякую.
123
Для Мвр’яна: Ви знущаєтесь? перевірка зошитів 4 учнів? Підіть в міські школи і перевірте зошити 34 учнів!
Галина
Для Мвр’яна: Якщо Вам не була сплачена доплата за перевірку зошітів, то вона і не була нарахована і не біла затверджена в тарифікації. Не можливо повернути те, що Вам не винні. Єдине, що можите робити - подавати до суду. Якщо суд вирішить, що факт не нарахування вам доплати є неправомірним, то можуть зобов’язати перерахувати заробітну плату. Але навряд чи Вам вдасться довести, що перевірка письмових робіт АЖ 4 учні вимагає окремої доплати.
Коментувати
Лариса
я вчитель початкових класів.У мій клас направили студента на переддипломну практику. Питання : за період практики студента мені як наставнику можлива додаткова оплата?
Maryana Lazarenko
маю двох дітей до 18р. Скільки % мають знімати прибуткового податку? Ставка 20год.
юлія
Маю 1 категорію, вчитель початкових класів. Викладає фізичну культуру в сврєму класі 4- рік. У вересні заплатили за ці 3 години як спеціалісту! Як вам?
Володимир Мініч
Для юлія: Класно! Але неправомірно.
Коментувати
Інна
у МЕНЕ 4 ГОДИНИ БІОЛОГІЇ за які я отримую копійки.Які акції і конкурси я повинна проводити і чи повинна вагалі?
Олена
Добрий день! Я працюю вчителем початкових класів.В мене 26годин.Методичного дня немає.До котрої години я повинна бути на роботі?
Вчитель
Для Олена: Відпрацювали 26 год і додому)
Володимир Мініч
Беріть 18 год, точно раніше йтимете додому.
Коментувати
Оксана
Добрий день! Маю два класи, заміни,де діти вчать різні іноземні мови( фр. англ.).І моя підгрупа становить менше 8 чоловік..Яким чином буде оплачуватися така робота?
Дмитро
Підскажіть, чи оплачується класне керівництво коли у класі 4 учні? Якщо так то яким документом це регламентується?
Володимир Мініч
Для Дмитро: Ні, не оплачується.
Коментувати
людмила
Підскажіть, чому за класне керівництво платять у початкових класах менше, ніж у 5-11? дякую
Володимир Мініч
Для людмила: Бо так написано в інструкції №102.
Коментувати
Світлана
працюю понад 29 років, вища категорія, звання вчитель - методист. Яка ставка і які повинні % надбавки у 2018 році? Дякую за допомогу.
Володимир
Доброго дня!Маю навантаження 20 годин англійської мови. (5-6 класи,групи по 15 чол) Стаж понад 10років. На яку заробітну плату я можу розраховувати згідно нового закону.
Наталія
Доброго вечора. Поясніть, якщо на початок навчального року в класі було 11 дітей, то мені оплачували 50% за класне керівництво і зошити, а серед семестру дітей стало 12. Чи буде доплата 100%? На які документи опиратись?
Павлович
Для Наталія: Адміністрація школи повинна видати наказ про зміни в тарифікації і подати його в бухгалтерію. Далі вступає в силу інструкція №102.
Володимир Мініч
Ні, директор не може видати такий наказ. Оплата не зміниться. Читайте інструкцію№102
Коментувати
кто бы что ни варнякал,
а результат своё показал - высокий уровень знаний абитуры педВУЗов. Говорить ещё что-либо? Или и так всё ясно?============================================================================================================================================================================================
Переможений
Люди! Чем вы заморачиваетесь) В нашей стране учителя-очень обеспевенные люди. Только что пришла платежа за тепло. Мало того,что за 1 кв.м надо заплатить 45грн.( наверное,выше всех в Украине), так ещё и субсидия не положена( в расчёт попал месяц июнь,когда были начислены отпускные). Итого,за двушку-1530 грн. Так что сколько бы не повышали з/п , всё равно отберут в виде налогов и оплаты за ЖКХ. Перемога!!!
Михайло
Таким чином учитель, скажімо математики, теоретично може отримувати надбавки за кл.кер (20%), перевірку зошитів (20%), стаж більше 10 років (20%), звання учителя-методиста (15%), науковий ступінь (15%), добровільну сертифікацію (30%) = 120 % разом. Цікаво, це дійсно так, чи деякі надбавки заперечують інші? Дякую.
Павлович
Для Михайло: Для Павлович: Для Михайло: Якщо Ви,скажімо, вчитель математики 5-11 кл., то надбавки слідуючі: за зошити-15 %, кл.керівництво(5-11 кл., якщо дітей 12 і більше-25%,якщо менше 12- то 12,5%),учителя-методиста(тільки за за години математики,або якщо є курси з фізики і рідних предметів-астрономія.інформатика і т.д. то також)-15%,стаж-(більше 10 років-20 %),вчений ступінь( підвищуються докторам наук -на 1,06 мінімальної заробітної плати; - кандидатам наук -на 0,63 мінімальної заробітної плати.) сертифікація-ще вилами по воді писано. Повинно все це виплачуватись разом(нюанси тоді,коли Ви Народний чи Заслужений). Детальніше пп.24-27 Інструкції №102 про оплату праці.
Коментувати