Медіа-освіта - інноваційний напрям у школі Канади

Сучасний світ важко уявити без засобів масової комунікації. Ми стикаємося з ними щодня, і вони у свою чергу значною мірою впливають на наше життя. Людина використовує засоби масової комунікації у будь-якій сфері діяльності

Інтеграційні процеси, які відбуваються в сучасному світі, підвищення уваги до життя інших національно-мовних спільностей, потреба читача в отриманні соціокультурної інформації висувають на перший план засоби масової інформації як джерело найновіших даних про життя суспільства.

Засоби масової інформації традиційно мають великий улив на суспільство, вони формують суспільну думку, свідомість окремих індивідів. Від них багато в чому залежить розвиток громадянського суспільства.

У сучасних умовах роль засобів масової інформації полягає не тільки в наданні інформації, а й у виконанні навчальної та виховної функції. ЗМІ сьогодні стали однією з форм інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі.

Інформаційне забезпечення освіти - один із пріоритетних напрямів її реформування. Носіями актуальної інформації для учнів є й засоби масової інформації, уплив яких на всіх громадян є незаперечним. Існує безліч прикладів і практик використання ЗМІ в навчальних цілях. До них можна віднести спеціальні навчальні випуски газет, журналів, теле-, радіо-, відео- та ін. розробки уроків і навчально-виховних заходів і багато іншого. Для ефективного впровадження ЗМІ у навчально-виховний процес у загальноосвітніх закладах важливим є вивчення позитивного зарубіжного досвіду про можливі шляхи використання ЗМІ в освіті.

Розвиток засобів масової інформації спричинив бурхливий уплив на розвиток медіа-освіти в усіх країнах. Цікавим є досвід Канади, де у провінціях Західної Канади - Британській Колумбії, Алберті, Саскачевані та Манітобі на початку 1990 р. почала розвиватися медіа-освіта. У 1991 році було створено Канадську асоціацію медіа-освіти. Більшість представників асоціації складають учителі, організації, Дирекція національного кіно Канади, телемережа, фільмотека, Міжнародна асоціація розвитку ресурсів освіти, журнал «Adbusters». Мета - розвивати медіа, сприяти медіа-грамотності та підтримувати канадську культурну експресію в медіа.

Канадська асоціація медіа-освіти проводить щорічні форуми з медіа- грамотності, де виступають такі видатні лектори, як Лен Мастерман, Джордж Хербнер, Джон Тангент, учителі та батьки. Улітку 1994 р. представники Канадської асоціації медіа-освіти започаткували двотижневий літній інститут для вчителів з вивчення медіа-грамотності та в 1995 р. асоціація допомогла організувати літній курс медіа-грамотності в університеті ім. Саймона Фрезера. Було опубліковано два довідника з інформацією та навчальні стратегії для вчителів, які розпочали працювати у сфері медіа-грамотності.

Навесні 1994 р. Канадська асоціація медіа-освіти підписала контракт з Міністерством освіти для видання концептуальних структур медіа-освіти. Ця структура має доступний навчальний план, у якому об'єдналися всі навчальні плани. Група західного консорціуму написала спільній навчальний план «Мистецтво мови» для чотирьох західних провінцій. Цей навчальний план включає керуючі сегменти (частину) медіа-грамотності, які відрізняються один від одного в усіх провінціях.

У кінці 1996 р. Британська Колумбія була першою західною провінцією, яка отримала результат нового навчального плану «Мистецтво мови». Медіа-грамотність представлена двома засобами. Перший - це управління всіма курсами навчального плану «Мистецтво мови» з К-12. Другий - медіа-грамотність, частина об'єднаного ресурсного пакету (IRP), який включає навчальний план усіх предметів від К-12.

Починаючи з 1982 р. в Альберті візуалізація була одним із того, що вимагалося в усьому навчальному плані. На жаль, не існувало курсів-тренінгів чи інформаційної підтримки для вчителів. На початку 1990 р. було проведено декілька конференцій «Медіа-освіта» для вчителів за підтримки університету Альберти, Асамблеї освітніх технологій, Асоціації навчального плану та розвитку Альберти та Дирекції національного кіно Канади.

Навесні 1993 р. група викладачів і медіа-професіоналів організувала Асоціацію медіа-свідомості Альберти (AAMA). Мета роботи - сприяння медіа-свідомості освіти та розуміння, надання інформаційної підтримки, забезпечення форумів для інформації, дискусій, видавничої діяльності, підготовка конференцій і тренінгів для вчителів, підтримка ресурсного центру.

У травні 1994 р. комітет освіти ААМА написав рецензію на проект «Освітні програми гуманітарних наук для початкового рівня інтенсивного навчання регіону Альберти». Комітет розробив кілька рекомендацій та пропозицій для вдосконалення роботи.

Учителі медіа-освіти зацікавлені в підтримці сусідньої провінції Саскачеван. Майк Елліс (перший канадець, який отримав науковий ступінь з медіа-освіти в Лондонському університеті, Англія), консультант аудіовізуальної освітньої дирекції Saskatoon, і група викладачів Saskatoon створили організацію медіа-грамотності Саскачевана (MLS) у січні 1988 р.

Напрями її роботи:

  • визначити та підтримувати зв'язок між викладачами;
  • підтримувати розвиток та інтеграцію медіа-грамотності в освітньому навчальному плані. Упливати на освітню політику;
  • забезпечувати професійну підтримку, підтримувати контакти з канадськими та міжнародними організаціями медіа-грамотності.

Дирекція освіти Saskatoon і члени організації медіа-грамотності Саскачевана розробили три програми - «Телемедіа», «Ньюсмедіа» та «Дитячі медіа» - для використання у школах, письмову частину програми вивчення кіно та літератури для старшого англомовного курсу, а також опублікували «Довідник медіа-грамотності від початкової до старшої школи». У цьому курсі даються предмети, що інтегровані з усіма аспектами шкільного навчального плану для початкового та середнього ступенів.

Організація медіа-грамотності Саскачевана публікує щоквартальний бюлетень «Медіа-погляд», який включає в себе практичну інформацію, бібліографію, огляд книжок та аудіовізуальні ресурси, розробки уроків. Саскачеван має шість категорій спільних досліджень, які об'єднані в усі курси навчання. Два з них - « Навички спілкування» та «Критичні та креативні міркування». Використовуючи ці два дослідження, MLS розробляє пропозиції, які інтегрують медіа-навчання в усьому початковому та середньому навчальному плані. Пропозиції медіа-грамотності включають такі ключові концепції, як текст, аудиторія, репрезентація, продукція.

Політика мистецтва мови Саскачевана потребує медіа-грамотності, яка в майбутньому буде інтегруватися в навчальний план не тільки як частина основного навчання, а і як підтримка основ структури мистецтва мови. Ще й дотепер декілька шкіл Саскачевана пропонують такі курси, тому що не існують тренінги для вчителів цієї галузі. Адже MLS працює на інтерес шкіл і забезпечує їх програмами для підвищення кваліфікації вчителів.

Манітоба має офіційну регіональну політику медіа-освіти. Учителі гуманітарних наук досліджують медіа як частину її англомовного курсу. У 1992 році університет у Манітобі запропонував літні курси медіа-освіти для вчителів для вдосконалення їхніх знань.

Асоціація медіа-грамотності Манітоби була основана в жовтні 1990 р. завдяки результатам конференції «Special Areas Group» (SAG), яка була профінансована Асоціацією викладачів гуманітарних наук. На той час декілька представників, які були зацікавлені медіа-освітою, зустрілися із членами Асоціації медіа-грамотності Онтаріо Нейлом Андерсеном і Джоном Пангенте. Результатом цієї зустрічі було формування MAML. Мета MAML - сприяти цілям медіа-освіти, допомагати досліджувати роль медіа в суспільстві. MAML дає змогу забезпечувати такі можливості:

  • розвивати навички, знання, відношення, які необхідні для роз'яснювання засобів реалізації медіа;
  • розвивати соціальну, культурну, політичну та економічну свідомість;
  • розвивати оцінку та естетичне розуміння медіа.

Для виконання цих цілей спонсори MAML проводять семінари для викладачів, батьків, приймають участь у розвитку програм медіа-грамотності для шкіл, забезпечують можливості для підвищення кваліфікації вчителів і видання посібників і щоквартальних бюлетенів.

Центральна Канада - Квебек та Онтаріо

Більш ніж половина канадського населення проживає у двох центральних провінціях Онтаріо та Квебеку. Міністерство освіти Квебека затвердило для навчання в середніх школах курси медіа-грамотності для французької та англомовної шкіл.

Існують комунікаційні елементи курсів мистецтва мови. Такі курси з'явилися в Монреалі. Декілька посібників з медіа-грамотності були надруковані французькою мовою. Остання була видана Джаскес П'єте, професором університету Монреаля. Автор пропонує курси ТВ-грамотності для французькомовних шкіл Квебека й Онтаріо та представникам уряду для подальшої роботи та реалізації медіа-грамотності.

У вересні 1990 р. група вчителів англомовної та французькомовної середніх шкіл, викладачі університетів, які зацікавлені в медіа-грамотності, зустрілися у Протестантській школі Монреаля для створення Асоціації медіа-освіти у Квебеку (AMEQ). AMEQ - двомовна базова організація - має велику кількість учителів Квебека.

Перша початкова мета AMEQ - забезпечити інформацією, планами уроків, знаннями та досвідом, професійним розвитком медіа-грамотності. AMEQ фінансує студентські медіа-фестивалі, конференції медіа-грамотності, семінари для вчителів і батьків. Представники AMEQ звітують у Міністерстві освіти Квебека відповідно до змін навчального плану, а також у Комісії телекомунікацій радіо і телебачення Канади.

В Онтаріо, де проживає більше третини канадського населення, медіа-освіта розвивається все більше. У 1987 р. Міністерство освіти Онтаріо надрукувало нові нормативи, які надають велике значення навчанню медіа-грамотності як частини правильного навчального плану англійської мови. Наприкінці третього року в обох проміжних і випускних курсах розподіл англійської мови повинен бути присвячений медіа-навчанню. Також студенти можуть самостійно вибирати повний курс медіа-навчання.

На початку квітня 1995 р. Міністерство освіти Онтаріо підготувало два документи «Спільний навчальний план»: «Стратегії та результати»; «Регіональні стандарти: Мова - мовлення, читання, письмо, говоріння, візуальне відображення та репрезентація». Візуальне відображення - медіа-грамотність є мандатною частиною навчального плану гуманітарних наук з першого ступеня. Онтаріо є першою освітньою юрисдикцією в Північній Америці, що зробила медіа-грамотність обов'язковою частиною навчального плану.

Якісний доступ до медіа-ресурсів є дуже важливим для медіа-вчителів. Кілька таких ресурсів доступні для вчителів Британії та Австралії.

Упродовж кількох років канадські вчителі використовували фільми Національної дирекції кіно Канади, підписувалися на освітні бюлетені та брали участь у семінарах і конференціях.

Здійснивши загальний огляд застосування засобів масової інформації у навчально-виховному процесі в системі освіти Канади, слід зазначити, що сучасні технології впровадження ЗМІ як форми інформаційного забезпечення є ефективним рушієм прогресу не тільки системи освіти, а й суспільства взагалі. Заклади освіти широко застосовують ресурси, якими володіють ЗМІ, на різних рівнях навчання. Особливо популярним є запровадження медіа-освіти у вищій школі, певні елементи якого також запроваджуються в середній загальноосвітній школі.

Проаналізований досвід дав підстави стверджувати, що:

  • ЗМІ відіграють значну роль у системі освіти (особливо в навчально-виховному процесі в загальноосвітній та вищій школі) Канади та інших країн;
  • педагоги Канади застосовують широкий спектр форм і методів медіа-освіти, особливо у вивченні гуманітарних і суспільних наук;
  • позитивний досвід зарубіжних педагогів може бути використаний у навчально-виховному процесі в загальноосвітній школі як засіб інформаційного забезпечення.

Автор: Ю. Чернявська

Освіта.ua
31.05.2007

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів