Osvita.ua Середня освіта Менеджмент освіти Педагогічні кадри Затверджено нові кваліфікаційні характеристики педпрацівників
Затверджено нові кваліфікаційні характеристики педпрацівників

Кваліфікаційні характеристики посад педагогічних працівників мають сприяти підбору і розстановці кадрів

Затверджено нові кваліфікаційні характеристики педпрацівників

Міносвіти оприлюднено кваліфікаційні характеристики професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів. Про це йдеться у відповідному наказі освітнього відомства.

Документом визначено, що кваліфікаційні характеристики посад педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти сприятимуть підбору і розстановці кадрів, підвищенню їхньої ділової кваліфікації, раціональному розподілу праці, створенню дієвого механізму розмежування функцій, повноважень та відповідальності між працівниками, а також встановленню єдиних підходів у визначенні їхніх посадових обов’язків та кваліфікаційних вимог, що до них висуваються.

Кваліфікаційні характеристики мають застосовуватися як нормативні документи і можуть служити основою для розробки посадових інструкцій, що містять конкретний перелік посадових обов’язків працівників з урахуванням особливостей організації праці та управління, їх прав, відповідальності та компетентності.

Кваліфікаційна характеристика кожної посади педагогічного та науково-педагогічного працівника має три розділи: "Завдання та обов'язки", "Повинен знати" і "Кваліфікаційні вимоги".

Розділ "Завдання та обов'язки" містить перелік основних трудових функцій, що можуть бути повністю або частково доручені працівникові.

Розділ "Повинен знати" містить основні вимоги, що висуваються до працівника щодо професійних знань, а також знань законодавчих та інших нормативних правових актів, положень, інструкцій та інших документів, методів і засобів, які працівник повинен застосовувати при виконанні посадових обов’язків.

"Кваліфікаційні вимоги" визначають необхідний для виконання посадових обов’язків рівень професійної підготовки працівника, що засвідчується документами про освіту, а також вимоги до стажу роботи.

Передбачається, що особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов'язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії.

З метою удосконалення організації та підвищення ефективності праці працівників навчальних закладів та установ освіти, можливе розширення кола їх обов’язків у порівнянні з обов’язками, що визначені відповідними кваліфікаційними характеристиками.

Головними складовими компетентності педагогічних і науково-педагогічних працівників є професійна, комунікативна, інноваційна та правова компетентність.

Кваліфікаційні характеристики професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів погоджені з Міністерством соціальної політики України.

Освіта.ua
15.10.2013


Коментарі
Аватар
Введіть ваше ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Введіть код:
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
DOCENT
Наказ визнано таким, що втратив чинність. Наказ Міністерства № 1183 від 17.10.2014 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2013 року № 665" http://mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/2995-
ольга
які кваліфікаційні вимоги завідуючого відділом позашкільного закладу
Методист
Адміністрація віші попередила, що згідно наказу МОН № 665 від 01.06.13 року "Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів" не передбачено посада методиста підготовчих курсів, ким я зараз працюю. Пояснить мені, будь ласка, чи існує така посада та правомірно перевести мене на посаду фахівця, якщо мій педагогічний стаж на цій посаді складає 15 років? Дякую.
оля
Для Методист:
DR
Методично й цілеспрямовано Табачник знищує перспективи української освіти: "українська освіта замість того, щоб долати бідність, відтворює її." "Дійшло до того, що вчителі змушені переховувати від інспекторів посібники, яких не вказано в листі міністерства. Невільний вчитель не може виховати вільного громадянина. " (Виступ голови Комітету ВР Лілії Гриневич на парламентських слуханнях) http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article?art_id=57498&cat_id=44731
Оксана
Ну все через Ж---у делается. Сначала новая аттестация, а затем квалификационные характеристика. А сейчас снова изменения очередные в "Положення про атестацію". Бред.
KANDIDAT
Для Оксана: Не переймайтеся так, норми трудового законодавства ні хто не відміняв. Роботодавець може провести атестацію кадрів на підставі нових КХ, але відповідно до п. 11 "Загальних положень" ДКХП, випуск 1 за рішенням атестаційної особа, що не має відповідної освіти, але задовільно виконує свої обов’язки як виняток може бути залишена чи призначена посаду.
Власова
Тобто, якщо я молодий спеціаліст і в цьому році 1й рік на працюю на посаді вчителя, то наступного року маю право підвищувати свою категорію (на ІІ)?? Адже сказано, що стаж має бути не менше 1 року???
Кравцов
Зверніть, також увагу на Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 80 "Соціальні послуги". Там теж є деякі подібні кваліфікаційні характеристики. Перепрошую, помилився з номером випуску.
Кравцов
Зверніть, також увагу на Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 8 "Соціальні послуги". Там теж є деякі подібні кваліфікаційні характеристики.
DOCENT
Мені цікаво, чи знайомі особи, що складали кваліфікаційні вимоги до посади "Доцент", з порядком присвоєння вченого звання доцента?. Відповідно до цих вимог всі, хто перебувають на посаді доцента і не мають вченого звання професора (доцента) мають бути звільнені з цієї посади, як такі, що не відповідають вимогам. Відповідно ж до порядку присвоєння звання доцента, однією з вимог є наявність у здобувача стажу педагогічної роботи "останній календарний рік на одній кафедрі на посаді доцента, професора, завідуючого кафедрою". (Пункт 13 Порядку присвоєння вчених звань) Не маючи звання не можна бути призначеним на посаду. Не працюючи на посаді не можна отримати звання. ПАСТКА 22. Крім того, зазначені вимоги унеможливлюють роботу на посаді доцента майже всіх діячів культури і мистецтв та фахівців фізичної культури і спорту, які зазвичай не мають наукових ступенів, але мають право на присвоєння вченого звання (Пункт 14 Порядку) http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1149-2008-%D0%BF
DOCENT
Чинність цього наказу викликає сумнів. Адже ним встановлюються вимоги до працівників, а отже зачіпається встановлене 43 статтею Конституції право на працю. А відповідно до Указу Президента №493 від 3 жовтня 1992 ( http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/493/92 ), нормативно-правові акти, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами господарського управління та контролю, і які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян підлягають державній реєстрації в МінЮсті і набувають чинності через 10 днів після їх реєстрації. Мабуть саме тому наказ від 1 червня а з’явився лише в жовтні. (Не вдалося пройти держреєстрацію от і намагаються просунути хоч якось.)
KANDIDAT
До чого тут Конституція? Ви вважаєте, що завдяки їй можна взагалі всі кваліфікаційні характеристики прибрати? Тоді це гарно для роботодавців, можна робити з Вами все, що їм заманеться. Будь-яка КХ є загальною, на підставі її розроблюють деталізовані посадові інструкції. Наведені норми Конституції та Указу Президента належать до цивільних прав, а КХ належать до трудових прав. Отже, читайте КЗпП України, там про кваліфікаційні характеристики є деяка інформація. Щодо осіб, які розроблювали ці кваліфікаційні характеристики, вони краще за Вас володіють інформацією щодо ученого ступеня та назви професії. Не плутайте їх, це різні речі. І на останок, ознайомтесь з Положенням про Мін’юст, в якому, поряд з іншим, вказано: якщо нормативно-правові документи видані центральним органом виконавчої влади і розповсюджуються на всі галузі - має бути держреєстрація, якщо ж тільки для своєї сфери діяльності, то досить свого наказу. А в цьому випадку має бути погодження з Мінсоцполітикою і все.
DOCENT
КОНСТИТУЦІЯ ДО ВСЬОГО! Питання не про "прибрати вимоги" а про порядок набрання чинності нормативно-правовими актами. "Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними." Мова не про вчені ступені а ВЧЕНІ ЗВАННЯ. І про те, що за виконання цих кваліфікаційних вимог, жодна особа, яка ще не призначена на посаду доцента ні за яких умов не зможе бути на цю посаду призначеною, якщо вона не має вченого ЗВАННЯ доцента. Фактично буде зупинено можливість кадрового росту для молодих викладачів. Крім того я дійсно не правий. Не мають права звільнити з посади доцента особу вже призначену на цю посаду до набрання чинності нових кваліфікаційних вимог за не виконання особою вимог до посади до кінця дії трудового договору. "Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи." Стаття 58 КОНСТИТУЦІЇ.
Марія
Серед кваліфікаційних категорій відсутня посада методиста методичного кабінету міського чи районного управління (відділу) освіти. Це не педагогічний працівник? Хто дасть відповідь? Раніше ця посада була в переліку педпрацівників
Кравцов
Для Марія: Зверніть увагу, Марія, що в Класифікаторі професій назви професії "методист методичного кабінету міського чи районного управління (відділу) освіти" ні коли не було і не буде, як і наприклад, з освітянських КХ "МЕТОДИСТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ" та "МЕТОДИСТ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ". А отже вона є всього-на-всього розширеною, тобто з уточнюючими словами. Базовою є загальна назва професії "Методист" з кодом КП 2351.2. Таким чином, Ви можете брати за взірець КХ "МЕТОДИСТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ" та "МЕТОДИСТА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ" та на їх основі розробити посадову інструкцію "методиста методичного кабінету міського чи районного управління (відділу) освіти", що не суперечить нормам КП і трудового законодавства.
ххххх
А потому нет методистов в Классификаторе, что скоро районные (городские) методкабинеты будут упразднены как лишнее звено в системе образования.
Михайло
Для ххххх: Давно их пора разогнать.А какая с их польза а?Дармоеды сидящие в кабинетах на 0,5 ставки подрабатывающие в школах(чтобы им шел пед стаж).В большинстве случаев уже забыли как оно работать в школе.Достаточно при администрации сохранить 3 должности - Начальник РОО, его зама и ответственного по кадрам, а все остальное и так делают завучи школ
Шестопалов
"З метою удосконалення організації та підвищення ефективності праці працівників навчальних закладів та установ освіти, можливе розширення кола їх обов’язків у порівнянні з обов’язками, що визначені відповідними кваліфікаційними характеристиками." - тобто коло обов’язків учитялі "на законних підставах" можна розширювати до безмежності?
Кравцов
Для Шестопалов: так, але тільки у межах однакової кваліфікації, тому, що будь-які завдання в кваліфікаційних характеристиках є типовими, загальними, а роботодавець може їх розширювати або навпаки звузити. Але це все робиться за певними нормами та правилами. Про них можна дізнатися в "Загальних положеннях" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 1. Ці положення є основою для всіх КХ.

Щоб отримувати першим
всі новини від «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть
«Подобається»

Дякую,
не показуйте це мені!