Назва матеріалу Автор Клас Вибір редакції
Розробка уроку "Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія" 30.04.2020 Поштова Наталія Володимирівна 5
Розбір слова за будовою. Правопис. Вивчені орфограми в значущих частинах слова. 16.04.2020 Поштова Наталія Володимирівна 5
Конспект уроку "Подорож країною Синтаксису та Пунктуації" 08.04.2020 Белименко Світлана Вікторівна 5
Робота над удосконаленням фонетичних і орфоепічних навичок на уроках української мови 07.04.2020 Стасюк Світлана Павлівна 5, 6, 7, 8, 9
Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 07.04.2020 Давиденко Ірина Борисівна 7
Розробка уроку "Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком" 06.04.2020 Деркач Вікторія Володимирівна 9
Твір-опис за картиною І. Айвазовського "Дев’ятий вал" 06.04.2020 Андрієнко Любов Олександрівна 6
Методичні рекомендації до використання опорних конспектів з української мови 30.03.2020 Дрога Ірина Гигорівна 10, 11
Позначення на письмі ненаголошених [е], [и] в коренях слів 30.03.2020 Андрієнко Любов Олександрівна 5
Підсумково-узагальнювальний урок з теми "Складносурядне речення" 30.03.2020 Давиденко Ірина Борисивні 9
Тематичні словники на уроках розвитку зв’язного мовлення 23.03.2020 Стасюк Світлана Павлівна 5, 6, 7, 8
Конспект уроку "Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях" 22.03.2020 Ухач Тетяна Орестівна 9
Конспект уроку "Вправи на вживання правильних відмінкових закінчень іменників у множині" 03.03.2020 Колесніченко Олена Олексіївна 4
Узагальнення і систематизація знань з теми "Дієприслівник" 03.03.2020 Миглис Наталія Михайлівна 7
Узагальнення і систематизація знань з теми "Дієприслівник" 03.03.2020 Миглис Наталія Михайлівна 7
Тест-контроль "Фонетичні засоби милозвучності сучасної української літературної мови" 03.03.2020 Дюкар Катерина Валеріївна 10
Тест-контроль "Орфоепічні норми сучасної української літературної мови" 03.03.2020 Дюкар Катерина Валеріївна 10
Комплект завдань з української мови "Стилістика тексту" 03.03.2020 Дюкар Катерина Валеріївна 10
Конспект уроку "Систематизація і узагальнення знань з теми "Іменник" 03.03.2020 Друзь Валентина Михайлівна 6
Конспект уроку "Прикметник" 01.03.2020 Миргородська Людмила Олександрівна 3