Osvita.ua Середня освіта Форум педагогічних ідей Історія України Руська трійця у Львові
Рейтинг
4

Українське національне відродження в західноукраїнських землях наприкінці XVIII - XIX ст. Комбінований урок

Руська трійця у Львові

Оцініть публікацію
Рейтинг статті: 4 з 5 на основі 1 оцінок.

1. Підготовчий етап (5 хв.):

 • організація роботи класу;
 • інформація про основні способи діяльності на уроці;
 • активізація розумової діяльності школярів.

2. Вивчення нового матеріалу, формування вмінь та навичок (25 хв.):

 • оголошення нової теми;
 • очікувані результати;
 • мотивація навчальної діяльності;
 • сприйняття і осмислення учнями навчального матеріалу.

3. Систематизація та узагальнення знань, умінь (10 хв.):

 • повторення вивченого матеріалу;
 • систематизація знань на рівні понять, історичних персоналій, явищ, подій, хронології тощо;
 • виконання завдань із застосуванням отриманих знань та умінь;
 • узагальнення вивченого матеріалу на рівні висновків, логічних ланцюжків тощо.

4. Заключний етап уроку (5 хв.):

 • підсумок уроку (рефлексія): Що на уроці було головним? Цікавим? Чого ви навчилися?
 • інструктаж щодо домашнього завдання.

Методи на уроці: метод проблемного викладу і пояснювально - ілюстративний.

Технології проблемного навчання і групова технологія.

Мета уроку: повідомити учням навчальний матеріал про створення та діяльність «Руської трійці» у Львові, оцінити роль організатора та лідера «Руської трійці» Маркіяна Шашкевича, з'ясувати значення цієї організації для розгортання національно - визвольного руху в Україні.

Сприяти засвоєнню знань, вдосконалювати навички спілкування, вчитися переконливо висловлювати свої думки, порівнювати історичні явища та події.

Здійснювати національне виховання учнів на уроці.

I. Організація роботи класу: сьогодні на уроці ми повторимо матеріал про становище західноукраїнського населення у I половині XIX ст. та ознайомимося з історією створення та діяльністю «Р. т.» у Львові, складемо історичний портрет Маркіяна Шашкевича, визначимо спільне та відмінне у діяльності «Р.т.» та КМб. Будемо слухати повідомлення, працювати в групах, зошитах, з комп'ютером тощо:

1.Активізація розумової діяльності учнів:

 • назвіть історичні назви ЗУЗ;
 • в складі яких держав і які із них перебували у I пол.. XIXст.?
 • української шляхти у краю не було, укр. інтелігенція була мало чисельна. які іноземці управляли українцями в СГ (назва політики)? У ПБ? на З?
 • яка династія була правлячою в Австр. імперії, назвіть імена імператорів кін. ХVІІІ- І пол. ХІХ ст? (+ Леопольд ІІ, Франц ІІ (до 1835 р);
 • яка була чисельність укр. населення на ЗУЗ?
 • в чому полягала колоніальна політика австрійського уряду щодо українства?
 • яким було становище селян?

Сьогодні ми порівняємо діяльність «Р.т» з діяльністю КМб.

Тому повторюємо:

 • КМб - це...
 • КМб існувало в таких роках
 • засновник і керівник КМб
 • діячі КМб
 • коли до КМб вступив Т.Г.Шевченко?
 • якою була діяльність КМб
 • напрями в діяльністі КМб
 • цілі, задачі КМб
 • коли КМб було розгромлене?
 • значення КМб полягало в тому, що...

ІІ Вивчення навчального матеріалу, формування вмінь та навичок:

 • Оголошення навчальної теми, мети уроку (за допомогою учнів), завдань класу.
 • Очікувані результати:

-         після цього уроку ви будете знати про значення діяльн-ті «Р.Т» в історії НВ руху в Україні у ХІХ ст.

-         зможете оцінити роль М.Шашкевича як керівника «Р.т» у Львові.

-         переконаєтеся в тому, що в діяльності «Р.т» у Львові і КМб в Києві було багато спільного, що не дивлячись на кордони Російської і Австрійської імперій, властям не вдалося роз'єднати українців, вони залишились єдиним народом.

 • Мотивація навчальної діяльності:
 • 1991 р. - Україна стала незалежною державою, всього тільки 15 р. український народ є вільним. Матеріал сьогоднішнього уроку пояснює нам, що КМб, « Р.т.» у Львові зіграли свою роль у досягненні державної незалежності українського народу.

План уроку:

1.     Створення і діяльність « Р.т.» у Львові.

2.     Маркіян Шашкевич.

3.     «Русалка Дністрова».

4.     Значення «Р.т.» для розгортання НВруху в Україні.

Завдання до дому: параграф № 14, конспект, поняття, історичний портрет, індивідуальні завдання по культурі.

Творче завдання для бажаючих: мультимедійна програма «Руська трійця» у Львові

Завдання класу: 1. З'ясувати, кого і чого в культурно - національному русі називають «Р.т.»? З якою метою воно було утворено?

2.     В чому історична заслуга цих діячів перед своїм народом?

3.     Яка роль в національному відродженні належить М. Шашкевичу?

4.     Порівняйте діяльність «Р.т.» у Львові і КМб у Києві. Визначте спільні і відмінні риси. Чому незважаючи на кордони, НВрух в Наддніпр. Україні і в Галичині був єдиним?

5.     Доведіть, що в Наддніпр. Україні і в ЗУЗ народні маси зазнавали однакових соціальних та національних утисків.

Бесіда: Як ви розумієте, що таке національне відродження? Що таке національна ідея?

1.    «Руська трійця» у Львові.

 • записати поняття «Р.т.»
 • роки діяльності, склад гуртка
 • завдання, практичну діяльність «Р.т.»

Повідомлення учнів - завдання можна виконувати у вигляді схеми:

«Руська трійця» - Львів
1833 - 1837 р.р.

це громадсько - культурне об'єднання, за своїм характером - демократичний просвітницький гурток, що об'єднував 20 осіб.

Засновники: Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький

вихованці Львівської семінарії

Мета - пропагувати ідеї відродження української нації та культури, ідеї об'єднання українських земель

Діяльність «Р.т.»:

 • збирацька
 • дослідницька
 • видавнича
 • публіцистична
 • літературно - художня
 • перекладацька творчість
 • створено словник та граматику живої української мови
 • збірка поезій народною мовою
 • 1836 р. - І. Вагилевич переклав українською мовою «Слово о полку Ігоревім»
 • 1836 - М. Шашкевич підготував до друку «Читанку для діточок»
 • 1836 - в Будапешті видано альманах «Русалка Дністрова»

Відео хроніка з електронного підручника: «Історія України з кін. XVIII - поч.XIX ст..» - «Руська трійця»

Утвердженню яких загально - національних ідей сприяла діяльність цього просвітницького гуртка?

2. Маркіян Шашкевич:

 • повідомлення учнів
 • з'ясувати, яка роль в національному відродження належала М.Шашкевичу?
 • скласти історичний портрет діяча в зошиті

- видатний український письменник, громадсько-культурний діяч, речник національного відродження у ЗУЗ;

- родом зі Львівщини, із родини священика, після Бережанської гімназії закінчив технологічний факультет ЛУ, та греко - католицьку духовну семінарію, став священиком;

- в студентські роки був натхненником, організатором і лідером руської трійці;

- збирав фольклор у своєму рідному краю, створив словник  і граматику живої української мови, виступав проти спроб латинизувати українське писменство;

- в літературі визнавчився як поет-новатор, творам якого притаманні національні мотиви, любов до рідного краю;

- «поет-оповідач, кореспондент і провідник, як людина - наскрізь симпатична, щира і проста, пройнята належною любов'ю до рідного народу і непохитно певна своєї роботи, як в мистецтві, так і в житті» - так писав про нього поет Іван Франко;

- Маркіян дуже багато читав, вивчив кілька іноземних мов, захоплювався творами Г. Квітки-Основ'яненка, Котляревського, і П.Гулака -Артемовського;

- він прийняв участь у редагуванні львівського літопису, був співавтором альманаху «Русалка дністрова».

Отже М.Шашкевіч був провідником тієї частини молоді, що бажала працювати для свого народу. У своїх творах він звеличив українську народну пісню, висловлював необхідність національної єдності усіх українців, що живуть над Чорним морем, Дністром і Дніпром.

3  Альманах «Русалка Дністрова»:

 • повідомлення учнів
 • видавався у Будапешті у 1836 - 1837 рр. До читачів дійшло лише 250 примірників (заборонених цензурою)
 • в ньому друкувалися народні пісні, думи, перекази, історичні документи
 • значення альманаху - це була перша заява західних українців про своє існування, свою національну гідність
 • альманах залишив помітний слід у розвитку національної свідомості українців
 • видання «РД» було вершиною діяльності «РТ»

Члени «РТ» переслідувалися властями і гурток розпався. ЇЇ учасників було покарано:

 • М. Шашкевич після висвячення на священика був переведений в одну з дрібних парафій, де виснажений тяжким життям помер у 32 річному віці.
 • Я.Головацькому протягом тривалого часу не давали сану священика
 • І.Вагилевічу, щоб уникнути переслідувань довелося перейти у протестанську віру.

Учасники гуртка уперше в українському суспільному русі ЗУ внесли до програмних документів ідею возз'єднання всіх українських земель у складі майбутньої федерації. Вони  виступали за впровадження української мови і культури в усі сфери громадського життя.

Порівняльна характеристика діяльності «РТ» і «КМб»:

 • робота в групах біля дошки
 • перша визначає спільні риси діяльності
 • друга група - відмінності
 • клас доповнює відповіді членів груп
 • висновки із порівняння
 • оцінювання відповідей учнів

ІV Заключний етап уроку:

 • підсумок уроку
 • що на уроці було головним? цікавим
 • чому НВрух і в Наддніпр.Україні і в ЗУЗ був єдиним?
 • що спільного в становищі українців Наддніпр. України і західних українців у І пол.. ХІХ ст
 • висновки

Автор: Мельніченко Наталія Євгенівна

Освіта.ua
16.04.2009

Популярні новини
Методичні рекомендації з вивчення предметів у 2018/19 році Школи отримали методичні рекомендації з вивчення навчальних предметів в 2018/19 навчальному році
У МОН назвали основні тези серпневих конференцій Відомство просить залучити максимальну кількість учителів до проведення  серпневих конференцій
МОН визначило, де проведуть Всеукраїнські шкільні олімпіади Організаційне забезпечення олімпіад покладено на Інститут модернізації змісту освіти
Батьки не мають купляти форму конкретних виробників За словами міністра, дитину не можуть примушувати купляти конкретну шкільну форму

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!