261
Паливні корисні копалини України та їх використання 07.04.2014
262
Рельєф та тектонічна будова Євразії 05.04.2014
263
Інтерактивний пошук «даху» України 30.03.2014
264
Стихійні явища. Екологічні проблеми. Національні парки Африки 26.03.2014
265
Південна Америка. Узагальнене повторення 26.03.2014
266
Японія 23.03.2014
267
Велика Британія 22.03.2014
268
Річкові системи Дніпра, Південного Бугу, Дністра, Дунаю, Тиси. Канали 22.03.2014
269
Австралія. Своєрідність географічного положення. Історія відкриття. Геологічна будова. Рельєф і корисні копалини. (Рос. мова) 20.03.2014
270
Франція 18.03.2014
271
Земля на плані та карті 15.03.2014
272
Міжнародний туризм. Типологія туризму та чинники, що визначають туристичну активність в Україні 15.03.2014
273
Гідросфера 14.03.2014
274
Води суходолу. Найбільші річкові системи Південної Америки. Практична робота № 8. Позначення на контурній карті назв основних об’єктів материка 14.03.2014
275
Атмосфера 12.03.2014
276
Поверхневі води. Основні річкові басейни та їх характеристика 06.03.2014
277
Нафтова, газова, торф’яна та горючесланцева промисловість України. Практична робота № 6 „Позначення на контурній карті основних районів газо- і нафтовидобутку, нафто- і газопроводів” 03.03.2014
278
Поняття територіальної структури господарства. Основні риси сучасних галузевої та територіальної структур господарства України. Типи підприємств (за формами власності) 02.03.2014
279
Атмосферні опади 02.03.2014
280
Сільське господарство України. Рослинництво 27.02.2014