Рейтинг
16

У матеріалі з досвіду роботи на заявлену тему автор пише, що в сучасному світі технологічних змін і зростання конкуренції на ринку праці, необхідність професійного розвитку, можливість іти пліч-о-пліч із технічним прогресом, рушійною силою якого вважають технічне мислення, стають вкрай необхідними умовами

Стаття „Використання інформаційних технологій при підготовці майбутнього вчителя технології”

Оцініть публікацію
Рейтинг статті: 4 з 5 на основі 4 оцінок.

У сучасному світі технологічних змін і зростання конкуренції на ринку праці, необхідність професійного розвитку, можливість іти пліч-о-пліч з технічним прогресом, рушійною силою якого вважають технічне мислення, стають вкрай необхідними умовами. Підготовка висококваліфікованого фахівця потребує впровадження нових інформаційних технологій навчання. [1, с. 217]

Особливу актуальність у сучасних умовах інтенсивного розвитку нових інформаційних технологій на базі загальної комп’ютеризації здобуває організація підготовки студентів вищих навчальних закладів щодо використання інформаційних технологій в майбутній професійній діяльності У сучасних умовах відродження національної системи освіти, реалізації Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, модернізації вищої освіти України відповідно до положень Болонської декларації особливого значення набувають проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя. Одним із пріоритетних завдань реформування освіти є підготовка нового покоління педагогів, здатних до професійної діяльності в умовах впровадження інформаційно-комунікаційних технологій [2, с. 240] у навчальний процес.

Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що у вітчизняній педагогічній науці достатньо висвітлені концептуальні основи процесу інформатизації системи освіти. Проведене діагностування рівня сформованості вмінь, необхідних майбутньому вчителю технологій для успішної професійної діяльності з використанням засобів інформаційних технологій, серед студентів-випускників вищих педагогічних навчальних закладів показало недостатній рівень їх розвитку. Складність і багатогранність проблеми, теоретична нерозробленість багатьох її аспектів доводять важливість подальших спеціальних досліджень. До того ж існує суперечність між наявним рівнем умінь, яким повинні володіти майбутні вчителі технологічної освіти в умовах інформатизації освіти, та вимогами до професійної підготовки педагога.

Протягом життя людина зростає професійно, відбуваються якісні зміни, на які впливають об'єктивні та суб'єктивні чинники. При цьому вирішальним є вплив середовища й особиста активність суб'єкта у професійному розвитку. У період оволодіння професією важливим чинником можна вважати якісне здобуття професійних знань, умінь і навичок у ході професійного навчання та усвідомлена професійна реалізація особистості після закінчення навчання в педагогічному навчальному закладі. Показником власне професійної діяльності є суспільно-професійні досягнення в процесі роботи за отриманою професією, прогрес професійних якостей особистості. [3] Завдання вищого педагогічного навчального закладу - закласти фундамент професійного розвитку.

Сьогодні інформаційно-комунікаційні технології, як сукупність сучасних методів і засобів отримання й опрацювання даних трансформуються у важіль підвищення ефективності навчально-виховного процесу та управління ним. Враховуючи вимоги сьогодення, вчитель початкової школи зобов’язаний засвоїти основи економічних знань, мати високу загальну культуру, володіти вміннями організаційної та виховної роботи, іноземною мовою, виявляти ініціативу, бути відповідальним, прагнути до самовдосконалення і самоосвіти, впроваджувати інновації, що дуже важливо, набути навичок роботи з комп’ютерною технікою.

Тому застосування інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці майбутнього вчителя технології не повинно обмежуватися лише вивченням тільки предмета, а має проникати і в гуманітарні навчальні дисципліни. Нині нові інформаційні технології міцно увійшли в усі сфери життєдіяльності нашого суспільства. Використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій у школі значно підвищує ефективність процесу навчання завдяки його індивідуалізації, можливості здійснення зворотного зв’язку. І прикладом цього є тренінг "Інтел. Навчання для майбутнього ®".

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в галузі освіти і безпосередньо в діяльності майбутнього викладача стає загальною необхідністю. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес забезпечить поступовий перехід освіти на новий, якісний рівень. Інформаційно-комунікаційні технології позитивно впливають на всі компоненти системи навчання: мету, зміст, методи та організаційні форми навчання, засоби навчання, що дозволяє вирішувати складні і актуальні завдання педагогіки для забезпечення розвитку інтелектуального, творчого потенціалу, аналітичного мислення та самостійності педагогічних працівників. Для ефективної модернізації освіти та оновлення технічного арсеналу засобів навчання необхідно оптимізувати реалізацію державних програм, спрямованих на інформатизацію, комп’ютеризацію та оновлення матеріально-технічної бази шкіл, надання всім вільного доступу до мережі Інтернет. [4]

Можна довго дискутувати з приводу ефективності інформаційно-комунікативних технологій на заняттях, але не використовувати їх ми не маємо права, бо вони стрімко ввійшли в усі сфери нашого життя. Вони спрощують спілкування і співробітництво, стають визначальними в економіці й на виробництві, займають центральне місце у процесі інтелектуалізації суспільства, розвитку його системи освіти і культури.

Узагальнюючи зазначене вище, можна зробити висновок, що якість навчання майбутніх учителів і формування їхньої готовності до використовування інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності залежить від матеріальної бази вищого навчального закладу і професійного рівня викладачів. Важливим є практичне ознайомлення майбутніх учителів із інформаційними технологіями використанням у професійній діяльності. [5]

Сучасна інформаційна підготовка викладачів в педагогічних вузах поки в основному орієнтована на формування окремих знань, умінь, навичок у галузі інформатики та інформаційних технологій, готовності до їх застосування у професійній діяльності, чого, однак, недостатньо в інформаційному суспільстві.

Література

  1. Абадашев Б. В. Використовування обєктної методики компютерного конструювання в навчанні майбутніх інженерів / Б. В. Видання 1989. – 217 с.
  2. Аржанникова О. В. Системно-структурный подход к усвоению знаний / Аржанникова О. В., Крутский А. Н., Кузнецова Т. Н. 1985. – 240 с.
  3. Allbest. ru [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://knowledge. allbest. ru/programming/56258a5c53a88521316c37_0. html
  4. Bestreferat [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. bestreferat. ru/reat-213190. html
  5. Wikipedia [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uk. wikipedia. org/wiki

Автор: Артюшенко Володимир Леонідович
Посада: викладач загально-технічних дисциплін.

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
29.01.2015

Популярні новини
Випускників можуть звільнити від ДПА у формі ЗНО Профільний комітет розгляне рішення про можливе звільнення випускників від  ДПА у формі ЗНО 
Щоб стати вчителем, буде необхідно пройти інтернатуру Міністерством освіти і науки розроблено проєкт Положення про педагогічну інтернатуру
Школи мають розробити внутрішню систему якості Українські школи мають сформувати внутрішню систему забезпечення якості освіти
COVID-19 не є професійним захворюванням вчителів, - МОН Захворювання, отримане під час виконання вчителями професійних обов'язків, не є професійним
Загрузка...