Osvita.ua Середня освіта Форум педагогічних ідей Вища освіта Стаття „Самостійна робота студентів - майбутніх фахівців із соціальної роботи як спосіб формування професійних компетентностей”

У матеріалі з досвіду роботи на заявлену тему авторка пише, що проблема підготовки конкурентоспроможного фахівця потребує перегляду цілей, завдань, змісту та методів роботи вищих навчальних закладів для формування професійних компетентностей у студентів

Стаття „Самостійна робота студентів - майбутніх фахівців із соціальної роботи як спосіб формування професійних компетентностей”

Оцініть публікацію
 

Умови ринкової економіки висувають нові вимоги до підготовки фахівців, у зв’язку з цим випускник вищого навчального закладу повинен відрізнятися високим професіоналізмом, готовністю до безперервної самоосвіти, умінням самостійно ставити і вирішувати проблеми, критичністю й гнучкістю мислення.

Проблема підготовки конкурентоспроможного фахівця потребує перегляду цілей, завдань, змісту і методів роботи вищих навчальних закладів для формування професійних компетенцій у студентів.

Аналіз попередніх досліджень свідчить про те, що проблемам формування професійних компетенцій значна увага приділялася різними науковцями. Вчені по-різному тлумачать терміни "компетентність", "компетенції".

Найважливішою якістю кваліфікованого фахівця, є компетентність – якість особистості, яка проявляється сукупністю компетенцій. Компетенції можна визначити як здатність (і готовність) до певної діяльності із застосуванням знань, умінь, навичок. У поняття компетенції входять також соціальна адаптація та досвід професійної або навчальної діяльності. У сукупності ці компоненти формують здатність самостійно синтезувати і кваліфіковано вирішувати складні завдання. Таким чином, компетентність виражає значення традиційної тріади "знання-уміння-навички", інтегруючи їх у єдиний комплекс. Крім того, компетентність визначається як поглиблене знання предмета або засвоєне уміння.

Радою Європи визначено п’ять основних ключових компетенцій:

 • політичні та соціальні компетенції;
 • компетенції, пов’язані з життям у багатокультурному суспільстві;
 • компетенції, пов’язані з володінням усній та письмовій комунікацією;
 • компетенції, пов’язані зі зростанням інформації суспільства;
 • здатність вчитися протягом усього життя.

Перераховані вище компетенції, а також наявність таких особистісних якостей як самопізнання, самоконтроль, здатність до самооцінки своєї діяльності, і становитимуть загальну характеристику компетентності майбутнього фахівця.

Традиційне навчання у ВНЗ вже не справляється з нагальним завданням професійної освіти – підготовкою фахівця, здатного самостійно засвоїти нову інформацію, результативно використовувати інформаційно-комунікаційні технології в процесі пізнання і т. п. Сьогодні система освіти і підготовки спеціаліста із соціальної роботи має бути націлена на формування активного суб’єкта діяльності (навчальної, трудової, професійної), здатного до самоосвіти, до самостійного отримання знань (інформації), обізнаного у сферах використання та застосування отриманих даних з метою особистого розвитку та самовдосконалення.

Таким чином засобом формування загальнокультурних та професійних компетенцій майбутнього фахівця із соціальної роботи може виступати самостійна робота. Будь-який вид занять, що створює умови для зародження самостійної думки, пізнавальної активності студента, пов’язаний з самостійною роботою. У широкому сенсі під самостійною роботою слід розуміти сукупність всієї самостійної діяльності студентів як в навчальній аудиторії, так і поза нею, у контакті з викладачем і в його відсутності.

Самостійна робота – вид навчальної діяльності студентів відповідно до самостійно визначеної мети, внутрішньо мотивована, яка виконується студентами з використанням розумових і фізичних зусиль як під час аудиторних занять, так і в позааудиторних час, за завданням і під контролем викладача, але без його особистої участі і завершується досягненням певних результатів, які підлягають самоконтролю і контролю і які сприяють формуванню професійних компетенцій майбутніх фахівців.

Існують такі види самостійної роботи студентів за цільовим призначенням:

 • вивчення нового матеріалу: читання та конспектування літературних джерел інформації; перегляд відеозаписів; прослуховування лекцій магнітних записів; інші види занять;
 • поглиблене вивчення матеріалу: підготовка до контрольних, практичних, лабораторних робіт, колоквіумів, семінарів; виконання типових задач; інші види занять;
 • вивчення матеріалу з використанням елементів творчості: проведення практичних занять з елементами творчості; розв’язання нестандартних задач; виконання курсових робіт; участь у ділових іграх і в розборі проблемних ситуацій; складання рефератів, доповідей, інформацій з заданої теми; інші види занять;
 • вдосконалення теоретичних знань і практичних навичок в умовах виробництва: навчальні практикуми, робота у соціальних службах;
 • усі види практик;
 • інші види занять.

Організація самостійної роботи студентів з спеціальності "Соціальна робота" забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни (підручник, навчальний посібник, конспект лекцій, методичні вказівки з самостійного вивчення дисциплін, з підготовки до семінарських занять, виконання практичних завдань тощо).

Сьогодні самостійну роботу можна організувати на базі комп’ютерних та інформаційних технологій і здійснювати її реалізацію наступними шляхами: електронний посібник, комп’ютерні навчальні програми, контролюючі програми, демонстративні програми, комп’ютерне моделювання, що підвищує інтерес та якість самоосвіти студентів.

Отже, самостійна робота, як складовий компонент процесу навчання, має розвивати у студента здатність використовувати знання, вміння та навички для пошуку, обробки й використання інформації в конкретній ситуації та для вирішення конкретних професійних проблем.

Самостійна робота є певною реакцією сучасної системи освіти на інформаційний вибух, необхідність інтеграції декларативних ("знаю що") і процесуальних ("знаю як") знань і компетенцій. Тому самостійність та самостійна робота є невід’ємною складовою професійної компетентності фахівця із соціальної роботи, основи якої закладаються в процесі безпосереднього навчання у вищому навчальному закладі.

Список використаних джерел

1. Закон України "Про вищу освіту" // Освіта. – 2014.

2. Державна національна програма "Освіта" (-Україна XXI ст>). - К., 1999.

4. Журавська Л. М. Концептуальні умови управління самостійною роботою студентів у ВНЗ / Журавська Л. М. // Освіта та управління. – Т. 3. – 1999. – №2.

5. Ландэ Д. В. Поиск знаний в интернет. Профессиональная работа / Ландэ Д. В. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2005. – 72 с.

6. Бондар В. І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів. – К.: Вересень, 1996. 129с.

7. Кудрянт З. Н. Система освіти в Україні // Педагогіка. Навч. Посібник. – Одеса: ПДПУ, 2001. – с. 55-56

8. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України від 02.06. 93 №161//Збірник нормативних актів України щодо організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі

Автор: Конишева Алла Іванівна
Посада: викладач.

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
27.10.2014

Популярні новини
Школам доручили провести «диктант єдності» Інститут модернізації змісту освіти просить школи провести «диктант єдності»
Затверджено нове положення про вибір підручників Документ визначає порядок проведення конкурсного відбору проектів шкільних підручників
МОН: зарплату вчителям підняли, іншим - у вересні Міністерством освіти надана відповідь щодо підвищення заробітних плат педпрацівникам
МОН затвердило програму підготовки тренерів НУШ Метою програми є підготовка тренерів для підвищення рівня компетентності вчителів

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!