Рейтинг
53

Методична розробка з курсу фінансового обліку на заявлену тему

Утримання із заробітної плати

Оцініть публікацію
Рейтинг статті: 3.5 з 5 на основі 15 оцінок.

Роботодавець повинен утримувати із заробітної плати працівників суму єдиного соціального внеску, яка складає 3,6% від суми нарахованої заробітної плати (п. 7 ч. 1 ст. 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" №2464-VI від 08.07. 2010) та податок на доходи фізичних осіб, який складає 15% від суми нарахованої заробітної плати, зменшеної на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування та податкової соціальної пільги (п. 164.6 Податкового кодексу).

Отже, ставка податку становить 15% бази оподаткування щодо доходів, одержаних у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

З урахуванням норм пункту 6.5 статті 6 Податкового кодексу України платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподаткованого доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги. На 2014 рік податкова соціальна пільга (далі – ПСП) встановлена у таких розмірах:

1. ПСП 100% – 609 грн. Вона розраховується як сума, що дорівнює 50% прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня звітного року (1218 грн. х 50%)

2. ПСП 150% загальної. Вона надається платнику податку, який є:

 • а) є самотньою матір'ю або самотнім батьком (опікуном, піклувальником) – у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;
 • б) утримує дитину інваліда – у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;
 • в) має троє чи більше дітей віком до 18 років – у розрахунку на кожну таку дитину;
 • г) є вдівцем або вдовою;
 • д) є особою, віднесеною законом до 1 або 2 категорій осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених Грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їхньою участю у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи:
 • є) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом;
 • ж) є інвалідом І або II груп, у тому числі з дитинства;
 • з) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів.

Отже, податкова соціальна пільга з 01.01. 2014 р., що дорівнює 150%, становить 913,50 грн. (609 грн. х 150%).

3. ПСП 150% загальної. Вона надається платнику податку, який є:

 • а) особою, що є Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави;
 • б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
 • в) колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;
 • г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на території держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;
 • д) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.

Таким чином, податкова соціальна пільга, що дорівнює 200%, з 01.01. 2014 р. становить 1218 грн. (609 грн. х 200%).

У разі, якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав, податкова соціальна пільга застосовується одна, що має найбільший розмір.

Податкова соціальна пільга може застосовуватися до доходу працівника у виглядi заробітної плати чи прирівняних до нeї виплат, якщo розмір доходу нe перевишує прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленнoгo нa 01 січня звітнoгo податковогo року, помноженoгo нa 1,4 тa округленогo дo найближчиx 10 гривень. Tобтo, максимальний розмір доходу, при оподаткуванні якогo може бути застосована податкова соціальна пільга у 2014 рoці = 1218 х 1,4 ≈ 1710 грн.

Порядок подання документів для застосування податкової соціальної пільги установлено Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12. 2010 р. № 1227 "Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги". Для застосування пільги крім заяви про застосування пільги подають:

1) одинока матір, батько, вдова, вдівець або опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) віком до 18 років:

 • копію свідоцтва (дублікат свідоцтва) по народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа - платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;
 • копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун чи піклувальник);
 • копію свідоцтва про шлюб та свідоцтво про смерть (якщо із заявою звертається вдова або вдівець);
 • копію паспорта.

2) платник податку, який утримує дитину-інваліда віком до 18 років:

 • копію свідоцтва (дублікат свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа – платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;
 • копію рішення органу опіки і піклування про встановленні опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);
 • пенсійне посвідчення дитини або довідку медико-соціальної експертизи для заявника, який утримує дитину-інваліда віком від 16 до 18 років;
 • медичний висновок, виданий закладами МОЗ в установленому порядку (якщо із заявою звертається платник податку, який утримує дитину-інваліда віком до 16 років);

3) платник податку, який має двоє чи більше дітей віком до 18 років:

 • копію свідоцтва (дублікат свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа – платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;
 • копію рішення органу опіки і піклування про встановленні опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);

4) особи" віднесені законом 1 або 2 категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради У РСР за участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, – копію посвідчення (дубліката посвідчення) встановленого зразка:

 • громадянина (громадянки), який (яка) постраждав (постраждала) внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 серії А з відбитком штампа "Перереєстровано" та записом про дату перереєстрації, а також вкладкою встановленого зразка;
 • учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2 серії А з відбитком штампа "Перереєстровано" та записом про дату перереєстрації;
 • громадянина (громадянки), евакуйованого (евакуйованої) у 1986 році із зони відчуження, категорії 2 серії Б;
 • громадянина (громадянки), який (яка) постійно проживав (проживала) у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення Уряду України по відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1989 р. № 224), категорії 2 серії Б. Особи, нагороджені Грамотою Президії Верховної Ради УРСР за участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, подають ЇЇ копію;

5) інваліди І або II групи, у тому числі інваліди з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена підпунктом "б" підпункту 169.1. 4 пункту 169.1 статті 169 Кодексу, – копію пенсійного посвідчення або довідку медико-соціальної експертизи;

6) особи, яким присуджено довічну стипендію як громадянам, що зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів, – копію акта Президента України про визначення зазначеної стипендії;

7) учасники бойових дій у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", крім осіб, визначених у підпункті "б" підпункту 169.1. 4 пункту 169.1 статті 169 Кодексу, – копію посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях у період після Другої світової війни;

8) герої України, герої Радянського Союзу, герої Соціалістичної праці або повні кавалери ордена Слави чи Трудової Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями "За відвагу", – копію орденської книжки Героя України, Героя Радянського Союзу або Героя Соціалістичної праці або копії орденських книжок кавалерів орденів Слави чи Трудової Слави трьох ступенів, або довідки чи інші документи, ЩО підтверджують присвоєння звання Героя України, Героя Радянського Союзу або Героя Соціалістичної праці або копії орденських книжок кавалерів орденів Слави чи Трудової Слави трьох ступенів та чотирма медалями "За відвагу";

9) учасники бойових дій під час Другої світової війни або особи, які у той час працювали в тилу, та інваліди 1 і II групи з числа учасників бойових дій у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту":

 • копію посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях під час Другої світової війни; пенсійне посвідчення або довідку медико-соціальної експертизи;
 • документи, що підтверджують факт роботи в тилу під час Другої світової війни;

10) колишні в'язні концтаборів або особи, визнані репресованими чи реабілітованими - довідки видані компетентними органами, чи документи, які містять необхідні відомості про факт визнання особи репресованою чи реабілітованою;

11) колишні в'язні місць примусового утримання під час Другої світової війни - копію посвідчення жертви нацистських переслідувань;

12) особи, які були насильно вивезені з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками, - копію посвідчення жертви нацистських переслідувань або довідки, видані компетентними органами, чи документи, які містять необхідні відомості про факт насильного вивезення з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на території держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;

13) особи, які перебували на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р., - документи, які містять необхідні відомості про факт перебування на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 року.

Також із заробітної плати працівників можуть здійснюватись утримання за виконавчими листами.

Виконавчий лист є виконавчим документом, направленим на примусове виконання рішення суду. Стягнення сум із заробітної плати працівника здійснює бухгалтерія підприємства на підставі надісланого виконавчого листа державним виконавцем.

Державний виконавець, крім виконавчого листа, надсилає підприємству розпорядження, в якому зазначається особа (юридична або фізична), на користь якої здійснюється стягнення. Копію цього розпорядження отримує також і боржник. При отриманні виконавчого листа і розпорядження підприємство повинно повернути державному виконавцю Повідомлення про його отримання, що є частиною розпорядження. Зазначене повідомлення підписується головним бухгалтером підприємства. Підпис завіряється печаткою.

Виконавчі документи на підприємстві зберігаються у сейфах, вогнетривких шафах. У разі одержання виконавчих листів бухгалтерія реєструє їх у спеціальному журналі з обов'язковим зазначенням часу їх надходження. Аліменти також можуть утримуватися на основі поданої заяви працівника. Утримання за виконавчими документами на неповнолітніх дітей не повинні перевищувати 70% суми заробітної плати після утримання податків і зборів, а для інших аліментних стягнень – 50%.

Якщо надійде декілька виконавчих листів, держвиконавець зазначає черговість та розміри утримань із заробітної плати за кожним виконавчим листом.

Із заробітної плати працівників підприємства можуть бути здійснені інші утримання:

 • профспілкові внески (1%);
 • неповернуті підзвітні суми;
 • відшкодування завданих збитків у результаті нестач, втрат від псування цінностей, розкрадання завданих втрат від браку продукції;
 • вартість виданих у рахунок оплат праці продукції, наданих послуг,
 • інші утримання згідно із заявами працівників.

Автор: Лук'яненко Тетяна Сергіївна
Посада: викладач спецдисциплін відділення економіки та менеджменту.

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
18.03.2014

Популярні новини
МОН розробило типову освітню програму для учнів 5–9 класів Документ окреслює підходи до розроблення школами освітніх програм на кожному циклі освіти
Час використання гаджетів на уроці є обмеженим Учителі мають не перевищувати визначену тривалість роботи учнів з технічними засобами
Цього року у 265 школах відбудуться інституційні аудити Під час аудитів буде вивчено освітнє середовище, систему оцінювання, педагогічну діяльність
Розпочалося підключення шкіл до електронних журналів В Україні розпочато підключення шкіл до сервісу електронних шкільних журналів та щоденників
Загрузка...