Рейтинг
10

У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що для підвищення стимулювального впливу змісту навчання необхідно створювати ситуації новизни, актуальності, наближення змісту до реальних життєвих ситуацій тощо. Тому метод «живого спілкування» все більше набуває популярності

Стаття «Формування соціокультурної компетентності методами стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів при вивченні англійської мови»

Оцініть публікацію
Рейтинг статті: 5 з 5 на основі 2 оцінок.

Інтеграція України у світову спільноту потребує досконалого володіння іноземними мовами. Без таких знань долучитися до міжнародного співробітництва буде неможливо, так як іноземна мова розкриває перед людиною скарбницю іншомовної культури, нові стилі життя, дає змогу зрозуміти іншу ментальність, сформувати таких молодих особистостей, які сприймають себе не лише у ролі представників однієї певної культури, але і в ролі громадян світу, що усвідомлюють свою значущість і відповідальність у глобальних загальнолюдських процесах, що відбуваються в Україні та світі. Основна мета навчання іноземної мови - розвиток комунікативної компетентності, тобто готовності і здатності здійснювати іншомовне спілкування. Однією із складових частин комунікативної компетентності є соціокультурна компетентність, яку слід розуміти як систему уявлень про основні національні традиції, звичаї та реалії країн, мова якої вивчається, а також систему навичок та вмінь адекватно поводитися, використовуючи знання.

Сучасний стан і пріоритетні напрямки викладання іноземної мови спрямовують учителя на пошук нових можливих способів активізації процесу говоріння іноземною мовою. Будь-яка діяльність передбачає наявність компонента мотивації. Це стосується і навчальної діяльності, яка буде успішною за умови позитивного ставлення учня до навчання, наявності пізнавального інтересу, потреби у здобутті знань, почуття обов'язку й відповідальності. Основним джерелом інтересу до навчальної діяльності є насамперед її зміст.

Для підвищення стимулювального впливу змісту навчання необхідно використовувати прийоми створення ситуації новизни, актуальності, наближення змісту до реальних життєвих ситуацій тощо. Тому метод "живого спілкування" все більше набуває популярності. Під цим методом ми розуміємо процес взаємодії та обміну інформацією із носієм мови у формі усного або писемного мовлення. Щоб навчитися плавати, потрібно плавати; щоб навчитися ходити, потрібно ходити; щоб навчитися спілкуватися на іноземній мові, потрібно постійно вдосконалювати свої навички і бажано з носієм мови, що вивчається. Це сприяє більш швидкому й успішному засвоєнню учнями англійської мови на високому рівні. За допомогою такого живого спілкування з носієм мови в невимушеній дружній атмосфері поступово долається мовний бар’єр та страх спілкування на іноземній мові.

Даний метод є одним із найефективніших на сьогодні. Він не просто вчить мови - він вчить користуватися мовою. Специфіка такого міжнародного проекту полягає в тому, що він міжпредметний: яку б проблему ми не взяли, обговорення проводиться англійською мовою. Саме тому створюється мовне середовище й умови для формування потреби у використанні іноземних мов як засобу реального спілкування в процесі міжкультурної взаємодії. Такі методи роботи вчителя активізують навчальний процес, підвищують інтерес та мотивацію учнів до вивчення іноземних мов.

Метод візуалізації навчального матеріалу передбачає використання інтернет-ресурсів та новітніх комп’ютерних програм в організації навчальної діяльності вчителя. Вчительський блог – це невичерпний ресурс для обміну інформацією між колегами, а також й інноваційний прийом спілкування з учнями. Це вирішення проблеми систематизації файлів, що накопилися за весь педагогічний стаж роботи вчителя та доступу до них в будь-якому куточку світу та з будь-якого комп’ютера. Блог – є незамінним помічником при запровадженні ідей дистанційної освіти в школах та допомагає при роботі з обдарованими дітьми.

Використання популярних соціальних мереж зменшує дистанцію між вчителем та учнем і перетворює учня з пасивного слухача на активного дослідника. Комп’ютерна програма "Skype" дає можливість зануритися в справжнє середовище іноземного спілкування без особливих витрат на квиток до іншої країни. Проведення веб-конференцій з носіями мови створює сприятливе підґрунтя для самоосвіти учнів та підвищення їх мотивації у вивченні англійської мови. Науковці виділяють два засоби людського пізнання і вивчення дійсності: синтез та аналіз. Аналіз - це процес розумового або фактичного розкладання цілого на складові частини.

Синтез означає поєднання різних елементів, сторін предмета в єдине ціле. Для розвитку вмінь учнів аналізувати ситуацію пропонуємо використання комп’ютерних програм типу Text2Mind Map або Edraw Mind Map. Майндмеппінг (mindmapping, ментальні карти) — це зручна і ефективна техніка візуалізації мислення і альтернативного запису. Карти пам'яті (англ. Mind map) — спосіб зображення процесу загального системного мислення за допомогою схем. Також може розглядатися як зручна техніка альтернативного запису.

Карти пам'яті використовуються для створення, візуалізації, структуризації і класифікації ідей, а також як засіб для навчання. Вони дозволяють збільшити творчі здібності учнів при створенні і подальшому використанні карт, генеруванні ідей, і покращує запам'ятовування інформації, що міститься в карті. Карти знань ідеально підходять для використання в школах і можуть бути застосовані до будь-яких видів завдань, так як активно привертають увагу учнів різного віку, розвивають творче мислення.

Гнучкість карт знань дозволяє розглядати будь-яку тему або питання, вони можуть використовуватися для всього класу, групи або індивідуально. Можливості карт знань дозволяють поліпшити пам'ять, нагадати факти, слова і образи, генерувати ідеї, надихнули на пошук рішення, аналізувати результати або події, підсумовувати інформацію та організувати взаємодію між учнями в груповій роботі або рольових іграх.

Синтезувати або поєднувати елементи в єдине ціле – унікальна властивість конкурентоспроможної особистості. Розвитку даних навичок допомагає комп’ютерна он-лайн програма Wordle. Вчитель може створити свою власну хмаринку із слів (ключових термінів та елементів), на які він хоче звернути увагу учнів лише за декілька хвилин. Потім даний постер можна зберегти на комп’ютер, в інтернеті чи відразу роздрукувати.

При вивченні англійської мови дана програма допомагає розвивати навички усного і писемного, діалогічного і монологічного мовлення учнів, виступаючи в ролі плану чи опорної таблиці. Тобто, учні вчаться поєднувати окремі слова в надфразові єдності та цілі речення. Таким чином створюється платформа для невимушеного спілкування англійською мовою при чому на основі тої лексики, яку обрав учитель.

Метод проектів – це комплексний навчальний метод, який дозволяє індивідуалізувати навчальний процес, дає можливість виявити самостійність у плануванні, організації та контролі своєї діяльності. У контексті вивчення іноземної мови, проект — це діяльність учнів, під час якої розвиваються різні аспекти володіння мовою, тобто, аудіювання, читання, писемне мовлення, діалогічне та монологічне мовлення інтегровано.

Окрім цього, тут діє один із принципів комунікативного методу у вивченні іноземної мови — головна увага приділяється не формі, а суті. А це означає, що діяльність учнів у більшій мірі концентрується на темі роботи, аніж на досягненні певних мовленнєвих цілей. Проект може виконуватись за короткий термін (один урок або кілька уроків) або виконуватись впродовж кількох тижнів, семестру чи року. Метод проектів може охоплювати не тільки учнів, а також і вчителів.

Прикладами кінцевих продуктів можуть бути: альбом із творами та ілюстраціями; письмовий звіт; стіннівка; тематичний концерт, підготовлений учнями; відеоролик; виставка; електронна газета; мультимедійна презентація; публікація; створення ресурсного центру; організація мовного табору або навіть допомога у вирішенні суспільно важливих проблем, таких, наприклад, як боротьба з ВІЛ/СНІДом.

Метод "креативної студії" передбачає залучення учнів до активної взаємодії в позаурочний час і є одним із ефективних методів стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності. Організація пришкільних євроклубів допомагає учням долучитися до міжнародної спільноти та знайти багато друзів як в Україні, так і закордоном. Євроклуб – форма організації молоді, що сприяє творчій реалізації її членів, залученню молоді до участі в європейських ініціативах, інформуванню з питань європейської інтеграції, громадянській освіті та громадській діяльності молоді. За участю активних членів євроклубів можна реалізовувати тематичні вечірки, концерти або мовні табори вихідного дня.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2015 року №89 Про здійснення заходів щодо організації літніх мовних таборів стимулював створення мовних таборів по всій Україні. Діти отримали можливість спілкуватися іноземною мовою та застосовувати її у різних формах діяльності (в ігрових та концертних програмах, театральних виставах, повсякденному житті тощо).

У мовному таборі дитина поєднує активний відпочинок з вивченням іноземної мови. Літні мовні табори проводяться під час найдовших канікул, коли школярі потребують відпочинку. Саме тому вивчення іноземних мов ні в якому разі не повинно перетворюватися на продовження навчального процесу. Основна мета мовного табору - зацікавити учнів іноземними мовами та сприяти самостійній підготовці вдома.

Жоден табір не уявляє свого життя без римовок, пісень, віршів чи девізів. Звичайно, в мовному таборі дітей потрібно якомога глибше занурити в атмосферу іншомовного спілкування, тому робочою мовою в таборі повинна стати англійська. Перегляд мультфільмів чи відеороликів сприяє чіткішому розумінню іноземної мови, навіть за наявності незнайомих слів. Квести, граматичні, фонетичні та лексичні ігри стануть незамінними помічниками при організації навчально-пізнавальної діяльності в мовному таборі.

Перед організацією мовного табору необхідно дати відповідь на п’ять коротких запитань: Чому ви хочете організувати мовний табір? Хто буде працювати у мовному таборі та для якої вікової категорії він створюється? Що буде вивчатися? Коли і де буде проводитися табір? Як ефективно організувати роботу у мовному таборі?

Підсумовуючи сказане, зазначимо, що виділені нами методи стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів як на уроці, так і в позаурочний час сприяють формуванню соціокультурної компетентності учнів лише при застосуванні системного підходу щодо їх використання.

Автор: Гедз Леся Миколаївна
Посада: учитель англійської мови.

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
30.10.2015

Популярні новини
МОН планує починати шкільну освіту дітей з 5 років Відомство готове розробити програми для дітей у разі підтримки ідеї шкільного навчання з 5 років
Шмигалю пропонують зустрітися з освітянами За словами освітнього омбудсмена, українська освіта зараз кинута напризволяще
Академія педнаук розроблятиме освітні політики для МОН Одним з пріоритетів спільної діяльності МОН та НАПН стане реалізація реформи НУШ
Освітяни, які працюють на самоізоляції, недоотримують зарплату Здійснення одночасної оплати лікарняного по самоізоляції та дистанційної роботи не передбачене
Загрузка...