Рейтинг
103

У матеріалі з досвіду роботи на заявлену тему авторка пише, що засобами іноземної мови можна і треба розвивати навички творчого мислення дітей, але творче мислення не є самоціллю, а лише інструментом розвитку мовленнєвих знань, умінь і навичок. Коли учні інтерактивно працюють із будь-якою інформацією, вони вчаться мислити

Стаття „Ефективність використання інтерактивних та проектних технологій на уроках англійської мови”

Оцініть публікацію
Рейтинг статті: 4 з 5 на основі 26 оцінок.

Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до Європейського та світового простору зумовлюють розглядати іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування.

Програма з англійської мови чітко визначає орієнтацію на потреби учня. Таке поняття, як автономія учнів за рахунок відповідності віку та інтересам, дозволить інтенсифікувати і покращити процес викладання. Оскільки результатом навчання учнів іноземної мови є формування у них навичок та умінь користуватися мовою як засобом спілкування, ключовим тут є принцип комунікативної спрямованості, головна функція якого полягає у створенні умов комунікації, відповідного психологічного клімату. Необхідно забезпечити дуже високу позитивну мотивацію учнів, стійкий інтерес до оволодіння англійською мовою. Знання іноземних мов є важливою передумовою для особистих культурних, професійних та економічних контактів.

Саме тому успішність реформування освіти в Україні сьогодні багато в чому залежить від швидкого напрацювання, апробації та популяризації моделей реального досвіду переходу від школи готових книжкових рішень до школи, в якій закладаються підвалини знань та умінь їх практичного використання, потреби в саморозвитку та інноваційній діяльності, спроможності реалізувати бажання адміністратора школи, вчителя, учня через партнерство в освіті як на рівні школи, так і через систему міжшкільної комунікації.

Останніми роками все частіше піднімається питання про застосування нових інформаційних технологій у школі. Це стосується не лише нових технічних засобів, але й застосування нових форм і методів викладання в процесі навчання. Оскільки основною метою навчання іноземних мов є формування та розвиток комунікативної культури учнів, навчання практичного оволодіння іноземною мовою, вчитель має створити сприятливі умови для кожного учня, вибрати такі методи навчання, що дозволили б усім без винятку виявити свою активність та творчість.

Засобами іноземної мови можна і треба розвивати навички творчого мислення дітей. Але творче мислення не є самоціллю, а лише інструментом розвитку мовленнєвих знань, умінь та навичок. Коли учні інтерактивно працюють з будь-якою інформацією, вони вчаться мислити, тренують інтелектуальні здібності, не помічаючи, що їхнім інструментом є саме іноземна мова. Набуті навички учні використовують для розвитку власного творчого потенціалу: чим більше вони займаються і вміють, тим легше їм створювати власні творчі зразки мовленнєвої діяльності.

Отже, відповідно методики викладання сучасного уроку, я працюю над темою: «Ефективність використання інтерактивних та проектних технологій на уроках англійської мови». Ця тема, на мою думку, є дуже актуальною сьогодні, тому й привернула мою увагу. Адже сучасний вчитель повинен використовувати такі методи і технології у своїй практиці, щоб учням було цікаво і ненав’язливо вивчати англійську мову. А головне – щоб була результативність у навчанні.

Інтерактивні та проектні технології ефективно сприяють формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії і дають можливість педагогу стати справжнім лідером учнівського колективу. Завдяки таким сучасним технологіям учні вчаться бути демократичними, критично мислити, приймати продумані рішення, а отже, відбувається постійна співпраця всіх учнів класу у ході уроку. При цьому учень і вчитель – рівноправні, тобто знають, вміють і здійснюють свою діяльність разом, чудово розуміючи, що вони роблять і для чого.

Готуючись до уроків англійської мови, я ретельно продумую кожний етап уроку, підбираючи відповідну до теми наочність, цікаві форми роботи.

На мою думку, урок не може існувати без сучасних інноваційних технологій. Тому на своїх уроках я використовую різні інтерактивні форми роботи. Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Суть інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів.

Під час уроку іноземної мови я використовую різні види інтерактивної діяльності, наприклад, «Мозковий штурм». Ця форма інтерактивної діяльності є чи не найбільш цікавою, захоплюючою і, головне, невимушеною. Такий вид роботи спонукає учнів проявити уяву та творчість, дає можливість їм вільно висловлювати свої думки. Наприклад, у сьомому класі під час вивчення теми «Sports» організувала роботу у такий спосіб. Клас розділила на дві групи. Одна група записує переваги спорту, а інша недоліки спорту.

a)      What is a good and what is bad about sports?

Advantages

Disadvantages

1. All sports and physical exercises are very useful.
2. Sports prevent us from diseases.
3. Sports make us more organized and disciplined.
4. Sports develop a personality.
5. It teaches us to win and to lose.
6. Sports make us feel and look better.
1. We can hurt ourselves doing some kind of physical exercises.
2. It is difficult to combine going in for sports and studies.
3. Going in for sports takes too much time.
4. We should buy some special equipment.
5. Sports can make us nervous.
6. Going in for sports is dangerous.

 

b)      What must we do to be healthy (to keep fit)?

Кожна команда записує свої ідеї і потім члени обох команд обмінюються своїми думками.

 

To keep feet I

- get up early in the morning;

- do my morning exercises;

- take long walks in the open air;

- do some training;

- wash my hands before meals;

- keep my body clean;

- keep my teeth clean;

- get enough sleep.

Подобається учням гра «In the line». Передаючи по черзі одне одному м’яку іграшку, один з учнів каже слово українською мовою і передає іграшку тому, хто має його перекласти англійською. А потім цей учень каже своє слово і передає іграшку наступному.

Я використовую таку гру ще й для закріплення та автоматизації дій учнів у говорінні. Тобто один учень ставить запитання за темою і передає іграшку іншому, а той, в свою чергу, дає відповідь і ставить своє запитання, передаючи іграшку наступному. Гра проходить у швидкому темпі, дітям цікаво й відчувається результативність методу.

Під час своїх уроків використовую також інтерактивну технологію «Мікрофон», яка надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи пропозицію. Роботу організовую в такий спосіб. Спочатку ставлю класу запитання. Наприклад, у восьмому класі з теми “Music”.

- “Life without music would be a mistake”. Do you agree with this wonderful quotation? Why?

Даю мікрофон учневі, який висловлює свою думку і передає мікрофон іншому учневі. Має право говорити тільки той учень, у кого мікрофон.

На своїх уроках практикую цю технологію таким чином: учень може поставити своє запитання з даної теми і передає мікрофон однокласнику, який повинен відповісти на поставлене запитання. Це допомагає налагодити творчу та робочу атмосферу в класі і забезпечує високу результативність.

Дуже цікава інтерактивна технологія, як «Карусель». Цей варіант кооперативного навчання найбільш ефективний для одночасного включення всіх учасників в активну роботу з різними партнерами зі спілкування або обговорення дискусійних питань.

Зокрема, у четвертому класі для інтенсивної перевірки обсягу вивченого матеріалу за темою «Ступені порівняння прикметників» я використала саме цю технологію. У внутрішньому колі учні отримали надписи з вищим ступенем прикметників: taller, happier, funnier, shorter, bigger, younger, older. У зовнішньому колі учні отримали надписи – Аre you..? При цьому учні зовнішнього кола ставили запитання: - Are you tall? Учні внутрішнього кола відповідали: - I am taller (shorter, bigger...).

Після отримання відповіді учні зовнішнього кола за моїм сигналом пересувались, опиняючись перед новим партнером. Мета гри – пройти все коло, виконуючи поставлене завдання.

Така інтерактивна технологія допомагає добре вивчити й закріпити граматичний матеріал, адже дітям цікаво отримувати знання невимушено. І це дає свою результативність. Дана технологія актуальна не тільки для вивчення й закріплення граматичного матеріалу, а також для опрацювання нових ЛО та модельних фраз.

Діти шкільного віку хочуть, щоб їх любили, цінували однолітки, прагнуть почуватися часткою групи. Тому на своїх уроках я часто використовую метод ранкової зустрічі. Оскільки вітання є простим і природнім, воно є першим компонентом ранкової зустрічі. Вітання адресується кожній дитині по черзі, вербально або не вербально всіх запрошую до спілкування. Під час вітання кожна дитина з повагою звертається до інших на ім’я; в колі створюється доброзичливий настрій. Діти усвідомлюються свою важливість і допомагають іншим відчувати себе членами групи, яких цінують.

Існують різноманітні стилі та форми вітання.

Передавання предмета – в той час, як окремі діти вітають один одного, по колу передається м’яч, пряжа або нитка, іграшка або якийсь інший предмет, що може мати особливе значення.

Створення спільної сітки – м’яч чи пряжу кидають хаотично один до одного, одночасно вітаючись. Коли нитка передається від одного учасника до іншого, кожен з них деякий час тримає її, перш ніж кинути в новому напрямі.

Абеткове вітання – учні вигукують свої імена в абетковій послідовності. Якщо хтось вигукнув ім’я поза чергою, вітання має початися з початку. З дорослішими учнями такі дії можна організувати у зворотній послідовності.

Математичні вітання – вітання починається з називання імені особи, яка сидить праворуч, після чого дається задача, наприклад: «Джим, 3 + 5 = …». Джим відповідає, називаючи ім’я особи, яка склала. Наприклад: «Сью, 8». Дитина, яка розв’язала математичний приклад, повертається до особи, що сидить праворуч від неї, називає її ім’я і пропонує нову задачу.

Обмін інформацією – другий компонент. Діти висловлюють свої думки, обмінюються ідеями та пропонують важливі для них теми для обговорення. Учні мають змогу дізнатися щось один про одного. Обмін інформацією допомагає розвивати навички, які дають учасникам змогу навчатися впевнено говорити і слухати. Кожна дитина може ставити запитання чи коментувати.

Це корисний підхід для обговорення делікатних або спірних питань, що стосуються класу, школи або більш широкої спільноти. Наприклад, я пропоную такі теми для цілеспрямованого обговорення:

 • класна робота та обов’язки;
 • створення класних правил;
 • вирішення конфліктів і складних ситуацій.

Групове заняття – третій компонент. Розпочинається після спокійного періоду обміркування інформації. У групі створюється відчуття єдності, радості через виконання пісень, участі в іграх, коротких і швидких заняттях.

Я використовую такі групові заняття:

«Доторкнись до синього». Розподіляю учнів на групи по 10 осіб. Вони можуть розпочати гру в колі, але потім їм потрібно мати можливість вільно пересуватися. Ведучий розпочинає гру словами «Доторкнись до синього!» (можна використовувати набір кольорових карток). Діти мають торкнутися синього кольору на своєму одязі або на одязі інших. Учні можуть торкатися пальцем, коліном, ліктем, головою тощо.

Потім ведучий називає інший колір, наприклад: «Доторкнись до червоного!». Учні, продовжуючи триматися за предмет синього кольору, мають водночас зуміти торкнутися червоного кольору. Протягом гри спонукаю дітей допомагати один одному торкатися відповідних кольорів. У цій грі не має тих, які програли або вибули з гри! Ця гра – зусилля усієї групи.

«Створення класного оповідання». Покладіть у сумку набір різних предметів, які використовуються щодня у класі – наприклад, гребінці, гумки, папір тощо. Передавайте сумку по колу, запропонувавши учням по черзі витягувати з неї один предмет. Учні мають вигадувати історії про предмет, який вони витягли. Таким чином, створюється групова історія про класні предмети – кожен учень додає одне-два речення про свій предмет.

«Уявіть це!». Один із учнів вибирає малюнок. Не показуючи іншим дітям, він має детально описати його. Інші діти намагаються відтворити малюнок. Забезпечую учнів кольоровими олівцями, маркерами, фарбами, папером тощо. Потім прошу групу продемонструвати свої результати.

«Цікаві статті!». Пропоную учням «зробити передплату» на цікаві статті. Під час групової діяльності учні по черзі переглядають статті з газет, журналів, уривки з книжок, які вони прочитали, повідомляючи іншим їх зміст. Решта учнів діляться своїми думками та почуттями щодо представленої інформації.

Щоденні новини – завершальний елемент ранкової зустрічі. Це оголошення письмової об’яви, яка щодня вивішується на відповідному стенді чи дошці. Письмове чи кероване вчителем оголошення налаштовує на те, що має вивчатися цього дня, а також дає можливість обміркувати події та навчання попередніх днів. Щоденні новини можуть містити різноманітні завдання: заповнення календаря, перегляд розкладу виконання робіт, створення графіка роботи.

Поряд з інтерактивними технологіями значну увагу я приділяю використанню проектних технологій у навчальному процесі. Адже проект – цільовий акт діяльності, в основі якого лежать інтереси дитини.

Робота над проектом включає усвідомлення учнем мети, оформлення задуму, розробку організаційного плану, роботу над планом, підбиття підсумків у вигляді письмового звіту. Проектна технологія передбачає використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів.

Робота над навчальним проектом – це практика особистісно-орієнтованого навчання в процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів. Учень усвідомлює свою роботу так: “Все що я пізнаю, я знаю, для чого мені потрібно і де я можу ці знання застосувати”. Для педагога – це прагнення знайти розумний баланс між академічними і прагматичними знаннями, уміннями й навичками.

Навчальне проектування орієнтоване перш за все на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну чи групову, яку учні використовують протягом визначеного відрізка часу. Технологія проектування має на меті розв’язання учнем якої небудь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого – інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки і творчості.

Суть проектної технології полягає в тому, щоб стимулювати інтерес учнів до певних проблем, спонукаючи оволодіння певною сумою знань, через проектну діяльність, яка передбачає розв’язання однієї або цілої низки проблем, показати практичне застосування одержаних знань.

У наш час проектування стає інтегрованим компонентом цілком розробленої та структурованої системи освіти. Під час організації навчального проектування вчитель виконує такі функції:

 • допомагає учням у пошуку джерел, необхідних їм у роботі над проектом;
 • сам є джерелом інформації;
 • координує весь процес роботи над проектом;
 • підтримує та заохочує учнів;
 • підтримує пошукову активність учнів у роботі над проектом.

Пропоную розглянути приклади використання проектних технологій на уроках англійської мови. У своїй праці я впроваджую проектну вправу.

У третьому класі під час вивчення теми «My Family» учні готували проектну роботу таким чином: малювали родовідне дерево, на якому розміщували в правильній послідовності своїх рідних: від бабусів і дідусів до двоюрідних сестер та братів. Для цього вони використовували маленькі фотографії або малюнки членів родини, які підписували. а на уроці учні захищали свої роботи, зачитуючи опис своєї родини перед класом.

У сьомому класі учні готували проектні роботи за темою «It’s Lunch Time». Вони складали меню для шкільної їдальні за відповідними графами:

Soup

Main Course

Vegetables and Fruit

Desserts

Drinks

 

 

 

 

 

 

Учні захищали свої роботи, розповідали своїм однокласникам, що, на їхню думку, повинно бути приготовлено в їдальні. Відповідно, вислуховуючи розповідь, учні ставили такі запитання:

 • What kinds of soup do you like? Why?
 • What is your favourite drink? Why?
 • What do you like better vegetables or fruits? Why?
 • Do you like desserts? Why?

Учні десятого класу готували проектні роботи – лозунги з теми «No Smoking». У своїх роботах учні відтворили особисте ставлення до шкідливих звичок.

Захист робіт проходив у формі «круглого столу». Учні ставили запитання, активно давали відповіді, доводили свою точку зору щодо негативного впливу шкідливих звичок на організм людини.

Хочу відмітити, що подібні проекти-вправи допомагають учням активізувати ЛО з вивченої теми, автоматизувати дії учнів у говорінні, монологічному мовленні.

Використовую на уроках також інформаційні проекти. Такі проекти можуть бути органічною частиною дослідницьких проектів. Учні виготовляють проекти, де описують свою літню подорож, своїх друзів, відомих співаків, акторів, супроводжуючи розповідь фотографіями, сюрпризами. Такі проекті технології дозволяють проявити учням свої творчі можливості, проявити максимум знань.

Практикую також ігрові проекти, які допомагають учням розкрити свої таланти, ігрові здібності, які ускладнюються вигаданими учасниками, ситуаціями. Моїм вихованцям дуже подобається відчувати себе в ролі акторів. При цьому дуже добре автоматизуються дії учнів у діалогічному мовленні та говорінні, а крім того, закріпляється лексичний матеріал.

Якщо говорити про результативність використання інтерактивних та проектних технологій на уроках, слід зазначити, що, працюючи в умовах особистісно-орієнтованого навчання, я виробила для себе правила, які допомагають мені робити уроки яскравими і творчими:

 • Вчити учнів, тому що це задоволення для мене.
 • Робити все невимушено, радісно і з ентузіазмом.
 • Навчати цілеспрямовано й організовано.
 • Довіряти учням і давати їм зрозуміти це своїм ставленням.
 • Використовувати якнайбільше наочного матеріалу.

У своїй практиці я органічно поєдную урок, домашню і позакласну роботу, яка забезпечує ефективне формування комунікативних навичок і вмінь, сприяє розвитку в учнів самостійності, комунікативно-пізнавальної й соціальної активності.

Слід зазначити, що інтерактивні технології навчання включають в себе чітко спланований, очікуваний результат навчання, окремі інтерактивні методи і прийоми, що стимулюють процес пізнання, та розумові й навчальні умови та процедури, за допомогою яких досягають запланованих результатів.

Інтерактивні та проекті технології навчання допомагають мені як вчителю не тільки розвивати в учнів мовленнєві навички і вміння, а й формувати в них інтелектуальні та мовленнєві здібності.

Значну увагу приділяю розвитку культури спілкування, збагачуючи уявлення учнів про країни, мова яких вивчається, поглиблюючи їхні лінгвокраїнознавчі знання. При цьому проводжу активну діяльність, спрямовану на виховання позитивного ставлення до чужої мови, культури, відбувається постійне порівняння елементів культури й побуту своєї країни і країн, мовою яких учні оволодівають. Формується поняття про роль мови як елемента культури народу і про потребу користування нею як важливим засобом міжкультурного спілкування.

Автор: Орленко Світлана Вікторівна
Посада: учитель англійської мови.

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
27.10.2014

Популярні новини
Випускників можуть звільнити від ДПА у формі ЗНО Профільний комітет розгляне рішення про можливе звільнення випускників від  ДПА у формі ЗНО 
Щоб стати вчителем, буде необхідно пройти інтернатуру Міністерством освіти і науки розроблено проєкт Положення про педагогічну інтернатуру
Школи мають розробити внутрішню систему якості Українські школи мають сформувати внутрішню систему забезпечення якості освіти
COVID-19 не є професійним захворюванням вчителів, - МОН Захворювання, отримане під час виконання вчителями професійних обов'язків, не є професійним
Загрузка...