Рейтинг
5

У матеріалі з досвіду роботи на заявлену тему авторка пише, що профільне навчання спрямоване на формування єдиної життєвої, світоглядної, наукової, культурної та професійної компетентності учнів, що забезпечить їх подальше самовдосконалення та самореалізацію

Стаття „Профільне навчання як важливий чинник розвитку інноваційного потенціалу особистості учня”

Оцініть публікацію
Рейтинг статті: 5 з 5 на основі 1 оцінок.

Інтеграція України в європейський та світовий простір викликала необхідність переглянути підходи до навчання школярів, проаналізувавши чинники, що гальмують підвищення якості та формування життєспроможності особистості. Профільне навчання спрямоване на формування єдиної життєвої, світоглядної, наукової, культурної та професійної компетентності учнів, що забезпечить їх подальше самовдосконалення та самореалізацію.

Перша сходинка в самовизначенні дитини є допрофільна освіта. Для тестування молодших школярів ми використовуємо такий психологічний інструментарій:

 • Анкета: математичні здібності;
 • Анкета: здібності до природничих наук;
 • Анкета; лінгвістичні здібності;
 • Визначення самооцінки.

Показники здібностей молодших школярів дають змогу підібрати потрібні профілі, факультативи, спрямувати роботу за бажанням дітей та їхніх батьків. Тому в 2-4 класах ми ввели такі курси за вибором "Комп’ютерна грамота", "Сходинки до інформатики", "Математична логіка", "Креатологія".

Інтерес учнів і плани батьків рік у рік змінюються, як змінюється і поняття престижності професії в самому суспільстві. Не всі учні йдуть до ВНЗ навчатися за обраними профілями. Не всі можуть працевлаштуватися, здобувши професію. Тому перед нами постало завдання: дати дитині можливість визначити свої особисті профорієнтаційні потреби, а батькам замислитися про реальні можливості і здібності їхніх дітей.

Для цього ми відбирали й удосконалювали методи анкетування, вели роботу з профорієнтації, вивчали успішність, темперамент дитини, поповнювали матеріально – технічну базу школи, більше залучали батьків до освітянських проблем, підвищували інтерес до навчання.

Зі свого особистого досвіду кожен із нас може сказати, що допрофільне навчання не обов’язково вплине на остаточний вибір учнями своєї професії. Однак допрофільне самовизначення учнів необхідне, бо це шлях до саморозвитку й самопізнання, до розвитку творчої самостійності. Учні повинні дати оцінку своїм здібностям, інтересам і схильностям.

Робота із допрофільної та профільної підготовки в нашій школі розпочалася з 2003 – 2004 навчального року, коли шляхом аналізу складу педагогічних кадрів, анкетування учнів і батьків, з урахуванням матеріально – технічної бази школи було визначено інтерес до оволодіння предметами українська та іноземна мови, історія та правознавство, математика, фізика, біологія та географія.

Тобто допрофільна підготовка спрямована на подальший перехід у старшій школі до суспільно – гуманітарного та природничо – математичного профілів. Для цього до варіативної частини навчального плану було введено курси за вибором та факультативи які сприяють допрофільній підготовці, а саме: спецкурси "Українська філологія", "Економічна математики", "Ділове мовлення", "Юний еколог", "Правознавець", "Голодомор", "Українознавство", "Країнознавство", курс "Компь’терного користувача".

Для тестування старших школярів використовуємо такий психологічний інструментарій:

 • Анкета: карта інтересів;
 • Анкета: "Моя школа", "Ставлення до навчання та навчальних предметів";
 • Тест: "Самооцінка;
 • Методики: "Квадрат інтересів", "Ціннісні орієнтири" і т. д.

Профільне навчання охоплює сукупність предметів: базові, профільні та курси за вибором. Засвоєння змісту освіти в школі має, по – перше, забезпечувати загальноосвітню підготовку учнів, по – друге, підготовку до майбутньої професійної діяльності. Підготовка допрофільного визначення учнів відбувається в неперервному процесі профорієнтаційної роботи психолога, класних керівників, вчителів та батьків. Результати анкетування доводять, що особливий вплив на вибір учнем професії мають батьки. Тому з батьками проводиться систематична робота:

 • Роз’яснювальні бесіди щодо законодавства України про мову та освіту; ознайомлення з навчальними планами і програмами;
 • Вивчення освітньої мети, визначеної батьками для своїх дітей та шляхів її реалізації;
 • Ознайомлення батьків з результатами діагностики профільних інтересів учнів.

Беручи до уваги те, що профільна підготовка є відправною точкою професійного вибору, ми підтримуємо зв’язок із професійно – технічними та ВНЗ через вчителів та випускників школи.

Хочу звернути увагу на деякі проблеми впровадження профільного навчання. Справді, більшість проблем не залежать від нас. Я хочу зосередитись на тих, які ми можемо вирішити самі.

По – перше, це кадрове питання: учитель є вирішальним чинником у системі допрофільного та профільного навчання.

Колектив вчителів нашої школи – це колектив педагогів, здатних ефективно забезпечувати вирішення завдань, що стоять перед школою. Рівень професійної компетенції вчителів нашої школи можна охарактеризувати так, із 50 вчителів вищу категорію мають 77%, першу – 16%. Вчителів, що мають педагогічні звання "вчитель-методист" – 33%, "старший вчитель" – 25%.

Для моїх колег характерний постійний пошук нових, ефективних, сучасних інноваційних технологій. Ще в жовтні 2003 року весь колектив школи був залучений до інтерактивного семінару "Сучасній школі – демократичну освіту" по впровадженню інтерактивних технологій в НВП. В грудні 2004 року ми стали учасниками програми "Intel Навчання для майбутнього" і до липня 2005 року 99% вчителів пройшли двотижневі курси, а 64% із них отримали кваліфікаційні посвідчення та сертифікати про успішне завершення програми.

І з 2006 – 2007 н. р. 37% вчителів успішно впроваджують інформаційно-комунікаційні технології в загальний педагогічний процес, тобто комплексно освоюють інноваційні педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології. Сьогодні вчителі проводять уроки з використанням комп’ютера, на уроках математики, фізики, української мови, зарубіжної літератури, історії вчителі використовують електронні підручники, проводять інтегровані уроки, впроваджують метод проектів, створюють мультимедійні презентації як вчителі так і учні.

На районному та обласному семінарах свою роботу представляла у вигляді мультимедійної презентації творча група "Школа" – керівник Гулак В. М., яка здійснює розробку педагогічних технологій проектної діяльності, спрямованих на розвиток самодостатньої особистості, здатної до самовизначення та самореалізації. Вчитель української мови та літератури Данильченко В. М. представила, як результат роботи, учнівську збірку віршів "Первоцвіт".

Вчитель фізики Гулак В. М. – презентував роботу "Творчої лабораторії", де були представленні дослідницькі, інформаційні, експериментальні та технічні учнівські проекти. Вчитель історії Пономаренко С. О. показав результати роботи дослідницького проекту "Історія мого селища". Вчитель математики Терещенко Н. В. представила учнівські проекти "Математика в моїй родині". Вчителі обслуговуючої праці Теслюк О. М. і Балюра В. М. показали разом із учнями проект "І в похмуру й ясну днину запрошую вас на гостину...".

Творча група "Пошук" керівник Кириченко Л. І. працює над розробкою системи виховання і розвитку життєвої компетентності учня в умовах гуманізації освіти. Так вчитель географії Третякова Л. Г. проводить заняття з використанням методу "Шести капелюхів, що думають". Вчителі зарубіжної літератури Курган Л. П. та Хмиловська В. П. проводять цікаві уроки з використанням інтерактивних технологій. Вчитель української мови та літератури Ковальова Л. В. проводить уроки з використанням текстоцентричної технології.

Найголовнішою умовою розвитку творчого потенціалу учнів є творча робота вчителя, тому девіз вчителів школи І ступеня "Від творчо працюючого вчителя, до творчо працюючого учня". Класоводи цієї школи успішно впроваджують інноваційні технології на уроках, діляться набутим досвідом серед колег району. Рацибарська А. О. та Мендрух Т. О. працюють за міжнародним проектом "Корисні звички ХОУП". Мендрух Т. О. та Костенко В. М. проводять цікаві заняття по формуванню образного мислення (ФОМ). Лапко В. С. успішно працює по проблемі "Розвиток учнів через систему постановки та розв’язання поставлених задач", а Любезна Т. С. по проблемі "Навчання читанню від початкового до динамічного".

З метою створення гуманної демократичної атмосфери в школі на основі взаємної поваги педагогів і учнів у школі створено лабораторію "Гуманізація навчально-виховного процесу" – керівник учасник республіканського семінару по цій проблемі Кравченко В. В. та майстер – клас по цій проблемі керівник Уразко Л. В..

Робота вчителів у творчих групах спонукала їх і до участі у освітянському конкурсі "Учитель року". Так лауреатами обласного конкурсу "Учитель року" стали у 2007 році Терещенко Н. В., в 2008 році Гулак В. М. та прийняли участь у цьому конкурсі вчителі Коротя О. І., Клименко Л. В., Ковальова Л. В. В 2009 році в обласному конкурсі "Учитель року" прийняли участь вчителі Теслюк О. М. та Лисакова І. М.

Не менш вагомих результатів досягли і наші вихованці. Щороку ми маємо переможців другого й третього туру Всеукраїнських олімпіад з географії, біології, української мови, історії, права та фізики.

В 2005 році випускниця нашої школи Каренська Наталія зайняла ІІІ місце на ІV етапі Всеукраїнських олімпіад з біології. В 2006 році із 73 випускників – 11 медалісти, 100% яких вступили до ВНЗ ІІІ – ІV рівня акредитації на бюджет, 75% випускників вступили до ВНЗ ІІІ – ІV рівня акредитації, 24% до ВНЗ І – ІІ рівня акредитації, 20 учнів стали призерами ІІ туру Всеукраїнських олімпіад з них 2 учні (Кравцов Артем і Каренська Наталія) стали призерами ІІІ туру. В 2007 році із 43 випускників 7 медалістів які 100% вступили до ВНЗ ІІІ – ІV рівня акредитації на бюджет, 79% випускників вступили до ВНЗ ІІІ – ІV рівня акредитації, 19% до ВНЗ І – ІІ рівня акредитації, 25 учнів стали призерами ІІ туру Всеукраїнських олімпіад з них 2 учні (Кравцов Артем і Лизько Руслан) стали призерами ІІІ туру. В 2008 році 27 учнів школи стали призерами ІІ туру Всеукраїнських олімпіад і 3 учні (Кравцов Артем, Дорогокупля Максим і Демченко Тетяна) стали призерами ІІІ туру олімпіад.

Кожен загальноосвітній заклад сьогодні має свої пріоритетні напрямки, відрізняється конкретними цілями і завданнями своєї діяльності, але головне, що об’єднує всі школи, – це усвідомлення необхідності своєї діяльності на засадах компетентнісно – орієнтованого підходу, бачення свого випускника як успішної людини, здатної в майбутньому застосовувати набуті технології життєтворчості й самореалізації.

Тому нині необхідно готувати випускника школи не до роботи на конкретному робочому місці, а до галузевого ринку праці. Сучасне суспільство потребує професіоналів, чиє мислення не обмежене спеціальними знаннями, а має риси універсалізму, фундаментальності й духовно – моральну основу.

Автор: Гулак Олена Андріївна
Посада: заступник директора з НВР.

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
18.10.2014

Популярні новини
У 50 містах і районах школи будуть закриті до 8 листопада З 26 жовтня в Україні діятиме новий розподіл регіонів за рівнями епідемічної небезпеки
Учні 5-11 класів перейдуть на змішане або дистанційне навчання У Міносвіти повідомили, як відбуватиметься навчання школярів після завершення канікул
67% українців негативно ставляться до дистанційного навчання Абсолютна більшість українців вважає, що дистанційне навчання знижує рівень знань дітей
Інтеграція шкільних предметів не порушить прав вчителів, - МОН Вибір предметів та інтеграція курсів не призведе до втрати навантаження або звільнень
Загрузка...

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!